| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT NORDRE


 

 

Fakta om gården

 

 

Gonsholt Nordre

 

 

 

 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615

 

Gonsholt nordre – Tolluf Holm i Gjerpen eier 1 hud 3 skinn, Jonn Guroldt eier 9 skinn, Gulbrand Engilstad eier 2 skinn, Gullich Gundisholdt eier 3 skinn

 

 

 

 

Landskatt 1620

 

Falckuer Gunnisholtt - j dl

Ollo Gunnisholt - j dl

 

 

Jordbok over Telemark 1624

 

Gonsholt Nordre – Olluf Gundisholt eide 1 hud 3 skinn odelsgods

 

 

 

 

Båtsmannskatt 1640

 

Nordre Gundisholt - j dl

 

 

 

Koppskatten 1645

 

Olle N: Gundesholt och hans quinde - 16 ß

Jacob Gundsholt, hans quinde och j pige - 16 ß

 

 

 

 

Skattematrikkel 1647

 

Nordre Gunisholt bruger Jacob,

schylder 3 huder

som Lauritz Bøe eier med bøxell.

Dervnder en ødegaardt Sortedalen,

schylder ½ hudt,

som forne Jacob eier.

Goedt for 1/3 gaardt, 4 ½ dr.

Lauritz Bøe bygger.

 

 

 

 

Sogneprestens manntall 1664

 

Nørdre Gundtzholt - 3 huder - Jacob Siwordsen - 52 aar - Opsidder

Nørdre Gundtzholt - 3 huder - Olluff Guldbrandsen - 40 aar - Opsidder

 

 

 

Fogdens manntall 1664                                          

N: Gunsholt - Halffuegaarder - Jacob - 40 aar - Opsidere - findis ingen uden en Soldat

                       

 

                                                      

                                                   

 

Matrikkelen 1723

 

Gunsholt Nordre – Oppsittere: Helje – Skyld 3 huder – eier var Greven av Laurvigen

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Gonsholt nordre

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Jørgen Gonsholt

Børn over 12 aar: Jørgen og Helvig Jørgensdatter

Piiger over 12 aar: Jøran Knudsdatter

 

 

 

 

Gonsholt Nordre 1782

 

Gunsholt Nordre - Gård - Jørgen Jørgensen - bare oppgitt hovedperson

 

 

 

Gonsholt Nordre 1801

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0085 001 Gonsholt Nordre

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

 

001 Anders Olsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 32 (alder)

002 Karen Jonsdatter k 1ste ægteskab Kone 36 (alder)

003 John Andersen m Deres børn 10 (alder)

004 Ole Andersen m Deres børn 6 (alder)

005 Knud Andersen m Deres børn 2 (alder)

006 Maren Andersdatter k Deres børn 8 (alder)

007 Johannes Olsen m Ugift Tjenestefolk 18 (alder)

008 Maren Olsdatter k Tjenestefolk 29 (alder)