| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ I

 


 

 

Ole Solvesen f. ca 1680 og Kari Jacobsdatter f. ca 1665 sin familie

 

 

 

Ole Solvesen, født ca 1680 på Øverbø i Siljan,[1] død ca 1728 på Øverbø i Siljan.[2]

Han var sønn av Solve Ingebretsen på Øverbø.

 

Ole ble bruker på halve Øverbø i Siljan.

 

Han nevnes fra 1702 som bruker sammen med sin far. I 1711 nevnes Ole med kone og ei tjenstepike. I 1723 var han bruker sammen med sin bror Mikkel.

 

Ole døde på Øverbø ca 1728, for dette året var det skifte etter han på gården.

 

Øverbø i Slemdal 20.12.1728 Sk.pr. 3a, Fol. 161b

Ole Salvesen død e. Kari Jacobsd.

Barn: 1. Jacob Olsen 22 år. 2. Aase Olsd. g.m. Lars Pedersen Sundtvedt.

Laugverge for enken: Michel Solvesen.

Brt: 90-1-16. Nt: 5-1-"

 

 

Gift 1701, med1 Kari Jacobsdatter, født ca 1665,[3] (datter av Jacob Eriksen), død 1739 på Øverbø i Siljan,[4] gravlagt 19.05.1739 på Siljan kirkegård.4

 

Kari:

Ifølge bygeboken i Lardal, bind 3 side 865, var Kari datter av Jacob Eriksen på Røsholt i Lardal. Hun var ifølge bygdeboken gift med Ole Solvesen på Øverbø i Siljan. Det kan være de har dette fra skifter.

 

Gravlegges som "Ole Øverbøes enke Karen Jacobsdatter 74 aar".

 

 

 

I.    Åste Olsdatter, født ca 1702 på Øverbø i Siljan,1,3 død 1765 på Engelstad i Siljan,[5] gravlagt 27.10.1765 på Siljan kirkegård.[6]

      

      

       (1) Gift 13.07.1727 i Siljan kirke,[7] med Lars Pedersen, født ca 1703 på Tveitan i Siljan,[8],[9] (sønn av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter), død 1737 på Søntvedt i Siljan,5,4 gravlagt 27.01.1737 på Siljan kirkegård.4

      

       Se Søntvedt

 

      

       (2) Gift 24.08.1738 i Siljan kirke,[10],7 med10 Nils Gulliksen, født ca 1716 i Rollag i Buskerud,10,3 (sønn av Gullik Knudsen og Ambor Nilsdatter), død 1763 på Engelstad i Siljan,[11] gravlagt 23.10.1763 på Siljan kirkegård.11

      

       Se Engelstad

 

 

      

II.   Martha Olsdatter, født ca 1704,3 død 1719 på Øverbø i Siljan,[12] gravlagt 25.03.1719 på Siljan kirkegård.12

      

       Hun gravlegges som "Olle Solfvesen Øfrebøes datter Martha 15 aar 4 dager".

      

      

 

III. Jacob Olsen, født ca 1706 på Øverbø i Siljan,1,3 død 1769 på Øverbø i Siljan,1 gravlagt 16.05.1769 på Siljan kirkegård.[13]

      

      

       Gift 15.06.1734 i Siljan kirke,7 med Elisabeth Pedersdatter, født ca 1712 på Tveitan i Siljan,8,9 (datter av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter), død 1770 på Øverbø i Siljan,[14] gravlagt 18.08.1770 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Se Øverbø denne gården

 

      

 

 

 

 



[1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 332.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 340.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[7]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[9]  Skifte etter moren.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 271.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 333.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.