| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN 


 

 

 

Jon Svendsen f. ca 1664 og Anne Arnesdatter f. ca 1686 sin familie.

 

 

 

Jon Svendsen, født ca 1664,[1] død 1745 på Austad i Siljan,1 gravlagt 23.05.1745 på Siljan kirkegård.[2]

Han var sønn av Svend Jacobsen på Austad.

 

Jon ble på gården Austad.

 

Han og hans bror Kjeld nevnes i 1723 som eiere og brukere på Austad og Viken. Viken ble brukt under Austad på denne tiden.

 

Jon døde på Austad i 1745.

 

Gravlagt som "Jon Svendsøn Ouestad 81 aar".

 

 

Gift1 med Anne Arnesdatter, født ca 1686 på Tveiten i Lardal,1,[3] (datter av Arne Andersen og Maren Berentsdatter), død 1758 på Austad i Siljan,1 gravlagt 03.09.1758 på Siljan kirkegård.2

 

Anne:

Hun kom fra Tveiten i Styrvold.

 

Anne døde på Austad i 1758.

 

Gravlagt som "Joen Auestads Enke Anne Arnesdatter 72 aar 5 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 769.