| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE

 


 

 

 

Jon Guttormsen f. ca 1650 og Tore Helgesdatter f. omkring 1645 sin familie.

 

 

Jon Guttormsen, født ca 1650,[1] død 1698 på Søndre Gonsholt i Siljan.[2]

Han var sønn av Guttorm Gonsholt.

 

Han var nok sønn av den Guttorm som ble nevnt på Gonsholt Søndre frem til rundt 1655.

 

Han var tjenestegutt på Gonsholt Søndre i 1664, 14 år gammel. Det står i presten 1664 telling et notat under Gonsholt Søndre "findis bondens Søstersøn frembuoxen Joen Guttormbsen". Det står ikke noe om hvilke bruker, Oluf Bentsen eller Tore Olsen. 

 

Det nevnes en Jon og en Tore som brukere fra 1678 og frem til 1690. I 1692 nevnes bare Tore. Tore var Tore Olsen fra 1664. Denne Jon var nok da Jon Guttormsen.

 

I 1696 var det Jon og hans bror Ole Guttormsen som var brukere på Gonsholt Søndre. I 1697 nevnes bare Jon og i 1698 sønnen Guttorm Jonsen og Jon. Guttorms del var i 1698 på 3 huder 2 skinn og Jon sin på 1 hud og 7 skinn.

 

Det var skifte etter Jon og hans kone på Gonsholt Søndre 1698.

 

Gonsholt søndre i Slemdal 20.8.1698 Sk.pr. 2, Fol. 95a

Jon Guttormsen død, o.h. Tore Helgesd. død.

Barn: 1. Guttorm Jonsen umyndig. 2. Helge Jonsen umyndig. 3. Tore Jonsen umyndig. 4. Peder Jonsen umyndig. 5. Mari Jonsd. umyndig.

Brt: 13-1-8. Gjeld: 55-"-16

 

 

Han giftet seg med Tore Helgesdatter, født omkring 1645,[3] død ca 1698 på Søndre Gonsholt i Siljan.2

 

 

 

I.    Guttorm Jonsen, født ca 1669,2 død 1723 på Søndre Gonsholt i Siljan,2 gravlagt 14.01.1723 på Eidanger kirkegård.[4]

 

       Han nevnes i skifte etter sin far i 1698.  

 

       Han nevnes som bruker på Gonsholt Søndre etter sin far i 1698 og 1699.

      

      

       Forlovet 29.01.1702 i Siljan,[5] gift 1702,2,[6] med Edel Eriksdatter, født ca 1667,[7] død 1759 i Siljan,[8] gravlagt 13.05.1759 på Siljan kirkegård.8

      

       Se Gonsholt Søndre denne gården

 

 

              

II.   Maren Jonsdatter, født ca 1672,2 død 1759 på Sortedal i Siljan,[9] gravlagt 16.12.1759 på Siljan kirkegård.8

      

       Hun nevnes i skifte etter sin far i 1698.

      

      

       Gift 05.01.1716 i Siljan kirke,13,6 med Nils Svendsen, født ca 1666,7 (sønn av Svend Jacobsen og Anna Jonsdatter), død 1731 på Sortedal i Siljan, gravlagt 04.03.1731 på Siljan kirkegård.4

      

       Se Sortedal

 

 

              

III. Peder Jonsen, født omkring 1680.3

      

       Han nevnes i skifte etter sin far i 1698.

 

       Han nevnes som fadder til sin bror Helge Jonsen sitt barn i 1720 som "Peder Joensen Gonsholt".

      

       De trolovet seg i Gjerpen i 1720

 

       Trol. i Gjerpen 16/6-1720.

       Peder Jonssøn Slemdal og Sara Knudsd.

 

       De døpte et barn i 1722 bosatt på Gonsholt.

 

      

       Forlovet 16.06.1720 i Gjerpen,5 gift 1720,5 med Sara Knudsdatter, født omkring 1690.3

      

 

        A.    Karen Pedersdatter, født 1722 på Gonsholt i Siljan, døpt 01.03.1722 i Siljan kirke.18

              

               Peder Joensen Gonsholt og Sarha Knudsdatter - Karen

               Faddere: baaren af Maren Joensdatter Surdahllen, Kirsten Evensdatter Ovestad, Sara Andersdatter, mandfaddere: Hollie Joensen Gonsholt, Jens Christensen Sørbøe.

              

              

 

IV. Helge Jonsen, født ca 1683,2,7 død 1742 på Gonsholt i Siljan,8 gravlagt 24.12.1742 på Siljan kirkegård.8

      

       Han nevnes i skifte etter sin far i 1698.

 

      

       Gift 20.08.1713 i Siljan kirke,[10],5 med Ingeborg Halvorsdatter, født ca 1682,7 (datter av Halvor Kjeldsen og Kirsten Andersdatter), død 1752 på Gonsholt i Siljan,8 gravlagt 11.06.1752 på Siljan kirkegård.8

      

       Ingeborg:

       Hun gravlegges som "Helje Gonsholts enke Ingeborg Halvorsdatter 70 aar".

      

        Se Gonsholt Nordre

 

 

 

V.  Thore Jonsen, født ca 1685.2

 

     Han nevnes i skifte etter sin far i 1698.

 

 

 

 

 [1]  1664.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Alder ved død.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 109.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 101.