| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TEIE u/KISTE SØNDRE

 


 

 

 

Nils Olsen f. 1766 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Gunil Paulsdatter f. 1767 og 2. gang med Maren Matiasdatter f. 1789.

 

 

 

Nils Olsen, født 1766 på Solverød i Siljan,[1] døpt 13.04.1766 i Siljan kirke,1 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,[2] død 06.04.1836 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 05.06.1836 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Christensen og Boel Hansdatter på Nyhus u/Tormodsrød.

 

Nils giftet seg 1. gang i 1789.

 

Trol. 11/10-1789 i Sillien. Copul. 15/11-1789.

Soldat, uk. Nils Ols. og P. Gunil Paavelsd. Tejen.

Caut: Nils Hochstad og Jon Asles. Kiste

 

Han ble husmann på Teiet u/Kiste Søndre.

 

Bosatt som husmann under Søndre Kiste i 1801:

Nils Olsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 35 (alder)

Gunnild Povelsdatter k 1ste ægteskab Kone 33 (alder)

Ole Nilsen m Deres børn 6 (alder)

Povel Nilsen m Deres børn 5 (alder)

Kari Nilsdatter k Deres børn 11 (alder)

Jøran Nilsdatter k Deres børn 8 (alder)

Boel Nilsdatter k Deres børn 2 (alder)

 

Han giftet seg 2. gang i 1824.

 

Siljan - viet 26/9-1824

Enkemand Nils Olsen Tveit, 56. Huusmand.

Enken Mari Mathiasdatter Tangen, 35.

Forl: Helge Skoleholder og Jon Surdalen

 

Nils døde på Teiet i 1836.

 

 

(1) Gift 15.11.1789 i Siljan kirke,[4] med Gunil Paulsdatter, født 1767 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[5],[6] (datter av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter), døpt 11.10.1767 i Siljan kirke,6 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[7] død 26.05.1820 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 18.06.1820 på Siljan kirkegård.[8]

 

Gunil:

Hun kom fra Prestejordet u/Gonsholt Søndre. Hun bodde på Teiet da hun ble konfirmert i 1783 og da hun giftet seg i 1789. Hun kan ha bodd hos sin bror Erich Paulsen som nevnes som husmann på Kiste Søndre i 1801.

 

Gunil døde på Teie i 1820.

 

 

(2) Gift 26.09.1824 i Siljan kirke, med Maren Matiasdatter, født 1789 på Tangen u/Austad i Siljan,[9] (datter av Matias Rollefsen og Anne Andersdatter), døpt 01.02.1789 i Siljan kirke,9 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[10] død 01.03.1870 på Modalen u/Kiste i Siljan, gravlagt 10.03.1870 på Siljan kirkegård.[11]

 

Maren:

Hun kom fra Tangen u/Austad. Hun var enke etter Anders Gulbrandsen f. ca 1778.

 

Maren giftet seg 3. gang i 1842 med Christen Evensen og kom til Modalen u/Kiste Nordre.

 

 

Nils Olsen og Maren Matiasdatter sine barn se Teie etter 1814

 

 

 

Nils Olsen og Gunil Paulsdatter sine barn:

 

 

I.    Ole Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1790 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[12] død 1790 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[13] gravlagt 31.01.1790 på Siljan kirkegård.13

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1790 " Nils Olsen Tejens kone efter hiemmedøbte D. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Nils Ols. Tejens Hiemmedøbte D.B Ole 8 dager".

      

 

 

II.   Karen Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1790 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[14] døpt 01.01.1791 i Siljan kirke,14 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,10 død 10.03.1839 på Finsrud u/Austad i Siljan, gravlagt 24.03.1839 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Nils Olsen Tejen og k. Gunil Povelsdt. - Karen

       Faddere: 1. Giøran Povelsdtr. Rolighed 2. Kari Olsdtr. Gurholt 3. Jan Tejen 4. Povel Præstejordet 5. Arne Aslesen Kiste.

      

       Konfirmert som "Kari Nilsdatter Teyet 17".

 

       Hun giftet seg i 1817.

 

       Siljan- viet 22/6-1817

       Uk. Svend Jonsen Auestad, 26. Inderst.

       Pigen Karen Nielsd. Teiet, 24. Tienestepige.

       Forl: Anders Johannesen Kiste og Arne Aslachsen Kiste.

      

 

       Gift 22.06.1817 i Siljan, med Sven Jonsen, født 1794 på Austad i Siljan,[16] (sønn av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter), døpt 02.02.1794 i Siljan kirke,16 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke,[17] død 19.04.1860 på Finsrud u/Austad i Siljan, gravlagt 26.04.1860 på Siljan kirkegård.[18]

      

       Se Finsrød u/Austad etter 1814

 

 

      

III. Jøran Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1792 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[19] døpt 03.06.1792 i Siljan kirke,19 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,10 død 08.10.1885 på Sandbrekkene i Siljan, gravlagt 16.10.1885 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Nils Olsen Tejen og k. Gunil Povelsdtr. P.B. Jøran

       Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Kiste 2. Kari Olsdtr. Gurholt 3. Jan Tejen 4. Ole Isacsen Kiste 5. Peder Knudsen Gurholt.

      

       Konfirmert som "Jøran Nilsdatter Teyet 16".

 

       Hun giftet seg i 1820.

      

       Siljan - viet 22/10-1820

       Uk. Skoleholder Helge Helgesen, 26. Inderste.

       Pigen Jøran Nilsdatter Teiet, 28. Tienestepige.

       Forl: Jon Sortedal, Ole Nilsen Teiet.

      

      

       Gift 22.10.1820 i Siljan kirke,[21] med Helge Helgesen, født ca 1784,[22] død 04.10.1866 på Gorningøya u/Gonsholt Søndre i Siljan, gravlagt 11.10.1866 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Helge:

       Han nevnes som skoleholder da han giftet seg. Helge kom fra Eiker i Buskerud.

 

       Se Gorningøya u/Austad etter 1814

 

 

      

IV. Ole Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1794 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,16 døpt 04.05.1794 i Siljan kirke,16 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[24] død 02.12.1882 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 09.12.1882 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Nils Olsen Tejet og k. Gunil Povelsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste 2. Birte Olsdtr. ibid 3. Johannes ibid 4. Povel Præstejordet 5. Jon Skolemester

      

       Konfirmert som "Ole Nielsen Teie 16".

 

       Han giftet seg i 1820

 

       Siljan - viet 20/8-1820

       Uk. Ole Nielsen Teiet, 25. Huusmand.

       Tienestepigen Helvig Jacobsd. Auestad, 22.

       Forl: Christen og Solve Præstegaarden

 

       Han overtok som husmann på Teie etter sin far.

 

 

       Gift 20.08.1820 i Siljan kirke,[26] med Helvig Jonsdatter, født 1798 på Austad i Siljan,[27] (datter av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter), døpt 18.11.1798 i Siljan kirke,27 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[28] død 10.07.1856 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 23.07.1856 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Helvig:

       Hun kom fra Austad.

 

       Se Teie u/Kiste Søndre etter 1814

 

 

 

      

V.   Paul Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1796 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[30] døpt 08.05.1796 i Siljan kirke,29 død 30.05.1873 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 07.06.1873 på Siljan kirkegård.[31]

      

       Nils Olsen Tejet og k. Gunil Povelsdtr. - Povel

       Faddere: 1. Gunil Aslesdtr. Kiste 2. Karen Johannesdtr. ibid 3. Ole Isacsen ibid 4. Isac Kaasen 5. Nils Hendricsen ibid.

      

       Han døde på Teie som fattiglem og døvstum

      

      

 

VI. Jan Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1798 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[32] døpt 15.04.1798 i Siljan kirke,31 død 1798 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[33] gravlagt 20.05.1798 på Siljan kirkegård.32

      

       Niels Olsen Teyet og Gunild Povelsdatter - Jan

       Faddere: Anna Jensdatter Kiste, Karen Johannesdatter ibid, Jon Aslesen ibid, Arne Aslesen ibid, Anders Johannesen ibid.

      

       Gravlagt som "Jan Nielsen Tejet 3 uger".

      

      

 

VII. Boel Nilsdatter, født 1799 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[34] døpt 05.05.1799 i Siljan kirke,33 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke.[35]

      

       Niels Olsen Teyet og Gunild Povelsdatter - Boel

       Faddere: Anna Jensdatter Kiste, Dorte Nielsdatter ibid, Johannes Jansen ibid, Arne Alfsen ibid, Hendrich Nielsen ibid.

 

       Hun giftet seg i 1827.

 

       Siljan - viet 1/1-1827

       Uk. Christen Olsen Surdalen, 34. Tjenestedreng.

       Tjenestepige Boel Nilsd. Kiste, 32.

       Forl: Gullik og Kresten Præstegaarden.

      

 

       Gift 01.01.1827 i Siljan kirke, med Christen Olsen, født 1795 på Kiste i Siljan,[36] (sønn av Ole Isachsen og Ingeborg Christensdatter), døpt 02.04.1795 i Siljan kirke,35 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke.24

      

       Se under hans far

 

 

 

VIII. Gunild Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1801 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[37] døpt 12.07.1801 i Siljan kirke,35 død 24.08.1830 på Hagen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 19.09.1830 på Siljan kirkegård.[38]

      

       Nils Olsen Teyet og Gunnild Povelsdatter - Gunild

       Faddere: Gunild Pedersdtr. Sem, Karen Johannesdtr. Kiste, John Svendsen Ouestad, Arne Aslesen Kiste, Isach Isachsen ibid.

      

       Hun bodde hjemme på Teie da hun ble mor til et uekte barn i 1817.

 

 

       Forhold til Daniel Nilsen, født 1792 på Austad i Siljan,19 (sønn av Nils Pedersen og Ingeborg Jacobsdatter), døpt 25.11.1792 i Siljan kirke,19 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,10 død 16.11.1860 på Kiste Nordre i Siljan, gravlagt 25.11.1860 på Siljan kirkegård.[39]

      

       Daniel:

       Han fikk et uekte barn i 1817.

 

            

       Gift 06.06.1830 i Siljan kirke,[40] med Lars Jacobsen, født 1807 på Øverbøhagen i Siljan,[41] (sønn av Jacob Isachsen og Helvig Larsdatter), døpt 26.04.1807 i Siljan kirke,38 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[42] død 21.05.1853 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 05.06.1853 på Siljan kirkegård.[43]

      

       Lars:

       Han kom fra Øverbøhagen.

 

       Lars giftet seg på nytt i 1837 med Karen Halvorsdatter f. ca 1802.

 

       Se Snurren u/Prestegården etter 1814

 

      

 

       Gunhild Nilsdatter og Daniel Nilsen sitt uekte barn:

 

 

        A.    Nils Danielsen, (sønn av Daniel Nilsen og Gunild Nilsdatter) født 29.07.1817 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, døpt 03.08.1817 i Siljan kirke, død 07.10.1821 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 21.10.1821 på Siljan kirkegård.

              

               Han var uekte født.

 

 

 

 

IX. Jan Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1803 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[44] døpt 17.07.1803 i Siljan kirke,41 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke,[45] død før 1845.[46]

      

       Nils Olsen Teyet og Gunild Povelsdatter - Jan

       Faddere: Inger Olsdtr. Kiste, Gunild Olsdtr. ibid, Nils Danielsen ibid, Arne Halvorsen Daapen, Nils Andersen ved Værket.

      

       Kom til Hegna under Meen i Gjerpen.

      

      

       Gift 26.08.1830 i Gjerpen kirke,43 med Marie Andersdatter, født 1806 i Gjerpen (datter av Anders Hansen og Barbara Isaksdatter), døpt 07.04.1806 i Gjerpen kirke.43

      

       Marie:

       Anders Hanssøns pb. Maria u/S.Ballestad

       Faddere: Kirsten og Birthe Hansdtr., Kittil Sondressøn, Gunder Isakssøn, Halvor Hanssøn.

 

       Hun kom fra Rønningen u/Meen.

 

 

      

X.   Maren Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1805 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[47] døpt 24.11.1805 i Siljan kirke,44 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,39 død 30.01.1837 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 05.03.1837 på Siljan kirkegård.[48]

      

       Nils Olsen Teyet og Gunild Povelsdatter - Maren

       Faddere: Inger Olsdtr. Kiste, Marthe Johannesdtr. ibid, Johannes Jonsen ibid, Jon Erichsen Daapen, Gulbrand Johannesen ibid.

      

       Hun fikk et uekte barn i 1828 og et i 1834.

      

            

       Forhold til Jens Arnesen, født 1807 på Kiste i Siljan,[49] (sønn av Arne Aslesen og Inger Olsdatter), døpt 13.09.1807 i Siljan kirke,46 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,39 død 27.08.1857 på Kiste i Siljan, gravlagt 03.09.1857 på Siljan kirkegård.[50]

      

       Jens:

       Han kom fra Kiste og ble far til et uekte barn i 1828.

 

       Se Kiste Søndre etter 1814

      

            

       Forhold til Anders Erichsen, født omkring 1805.

      

       Anders:

       Da hans uekte sønn ble gravlagt nevnes han som ungkar fra Kvelde sogn.

 

 

       Hennes uekte barn:

 

        A.    Inger Jensdatter, (datter av Jens Arnesen og Maren Nilsdatter) født 1828 på Teiet i Siljan, død 11.01.1828 på Teiet i Siljan, gravlagt 18.01.1829 på Siljan kirkegård.[51]

 

 

        B.    Erik Andersen, (sønn av Anders Erichsen og Maren Nilsdatter) født 26.03.1834 på Moholt i Siljan, død 28.03.1834 på Moholt i Siljan, gravlagt 25.04.1834 på Siljan kirkegård.

              

      

 

XI. Anne Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter) født 1808 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[52] døpt 10.04.1808 i Siljan kirke,48 død 1810 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[53] gravlagt 11.03.1810 på Siljan kirkegård.49

      

       Nils Olsen Teyet og Gunnild Povelsdatter - Anne

       Faddere: Inger Olsdtr. Kiste, Gunnild Olsdtr. ibid, Nils Pedersen ibid, Knud Johannesen, Gulbrand Johannesen ibid.

      

       Gravlagt som "Anna Nielsd. Teyet 2 aar".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[3]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 261.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Skifte etter faren.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[11]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 299.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[15]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 267.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[18]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 289.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[20]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 249.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 216.

[22]  Alder ved gifte.

[23]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 234.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[25]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 245.

[26]  Informasjon gitt av Øyvind Solberg.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[29]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 287.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[31]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 239.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 158.

[39]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 289.

[40]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 212.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[43]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 283.

[46]  gamlegjerpen.no.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[48]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 263.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[50]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.