| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HAGEN-BN2-HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Arne Olsen f. 1847 og Inger Karine Mathiasdatter f. 1853 sin familie.

 

 

Arne Olsen, født 13.06.1847 i Skilbred Siljan TE.,[1] døpt 27.06.1847 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[2] død 17.09.1913 i Høisethagen Siljan TE.,[3] gravlagt 25.09.1913 i Siljan kirkegård TE., yrke Skredder.

Han var sønn av Ole Jonsen og Karen Arnesdatter på Skilbred.

 

Arne giftet seg i 1879. Han kom fra Skilbred og de døpte et barn bosatt der i 1880.

 

Fra 1881 nevnes familien på Høisethagen.

 

Enken etter Lars Hansen Høiseth solgte i 1881 Myren/Høisethagen løpenummer 513b/ Bnr.2 til Arne Olsen.

Skjøte fra Lars Hansens enke Helvig Olsdatter til Arne Olsen for kr. 500. Tinglyst 08.01.1881

 

Arne kjøpte samtidig Hagen Bnr.7 og Hagen Bnr.11 u/Høiseth.

Bnr.7 - 514c - jordstykke Hagen og Bnr.11 - 515b/516b - Høiseth (Jordstykke Hagen og et jordstykke)

Skjøte fra Nils Larsen til Arne Olsen på Bnr.11 og Bnr.7 for kr. 2500. Tinglyst 08.01.1881

 

I 1891 og 1900 bodde nok familien på Høiseth Bnr.2, Hagen, men eide og brukte også Bnr.7 og Bnr.11 på Høiseth. Arne var ved siden av å være gårdbruker også skredder.

 

Siljan - Høyseth Bnr.2,7,11- 1900

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Arne Ols. Hagen m g b hf Gaardbruger S og Skredder 1847 Slemdal herred* n s

Karine Matiesd. k g b hm Gaardbrugerkone 1853 Laurdal Jarlsberg n s

Olav Arnes. m ug b s Jordbrugs- og Skogarbeide 1882 Slemdal herred* n s

Karoline Elise Arnesd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

Anna Sofie Arnesd. k ug b d Datter 1894 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.2 - Myren - eier/bruker Arne Olsen

Bnr.7 - Hagen - eier/bruker Arne Olsen

Bnr.11 - Hagen - eier/bruker Arne Olsen

 

I 1910 kjøpte han Hæiseth/Hagemyren Bnr.26:

Skjøte på Hagemyren Bnr.26 fra Anne K Høgset og Mathilde Spann (iflg. fuldmagt) som eneste og myndige arvinger efter Lars K Høgset til Arne Olsen Hagen for kr. 400, med havnerett i Høgset skog for det som vinterfødes. Tinglyst 21.05.1910

 

I 1910 brukte de fortsatt Bnr.2,7,11 men nå også Bnr.26. Flere av barna bodde hjemme og hjalp dem med gården.

 

Siljan - Høyseth Bnr.2,7,11,26 - 1910

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Arne Olsen m g b hf Gaardbruker. Jord- og skogarbeide 13.06.1846 Slemdal n s

Inger Karine Olsen k g b hm Gaardmandskone 04.05.1852 Lardal, Jarlsberg n s

Karoline Arnesen k ug f d Sypike 17.03.1893 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Skien

Anna Arnesen k ug b d Hus- og kreaturstel 21.12.1894 Slemdal n s

Ole Arnesen m g b hf Jordbruk og skogarbeider 28.06.1882 Slemdal n s

Olga Arnesen k g b hm Hus- og kreaturstel 11.04.1886 Lardal, Jarlsberg n s

Inga Matilde Olsen k ug b d Datter 18.12.1908 Slemdal n s

Arne Olsen m ug b s Søn 17.09.1910 Slemdal n s

 

Arne døde på Høiseth i 1913.

 

 

Gift 25.04.1879 i Siljan kirke TE., med Inger Karine Mathiasdatter,[4] født 04.05.1853 i Engelstad Lardal VE.,[5] (datter av Mathias Kristoffersen og Anne Sofie Ellefsdatter), døpt 12.06.1853 i Lardal VE., død 05.10.1917 i Høisethagen Siljan TE.,[6] gravlagt 13.10.1917 i Siljan kirkegård TE.

 

Inger Karine:

Hun kom fra Lardal. 

 

Inger Karine solgte jordgodset etter sin mann, Høiseth Bnr.2, Jordstykke Bnr.7 og Hagen Bnr.11 og Hagemyra Bnr.26, i 1917 til sønnen Ole Arnesen:

Skjøte på Høiset Bnr.2 og Bnr.7 fra Arne Olsens enke, vedtatt av de ang. myndige arvinger til Ole Arnesen herpaa m.m. for kr. 4184, hvorav for løsøre kr. 2181. Tinglyst 25.08.1917

Skjøte fra Arne Olsens enke, vedtat av de ang. myndige arvinger til Ole Arnesen på Bnr.11 m.m. for kr. 42181, hvor løsøre kr. 2181.Tinglyst 25.08.1917

Skjøte fra Arne Olsens enke, vedtat av de ang. myndige arvinger, til Ole Arnesen på Hagemyren Bnr.26 m.m. for kr. 4181, hvorav løsøre kr. 2181. Tinglyst 25.08.1917

 

Inger Karine døde på Høiseth samme året. Hennes søster Oline Marie Mathiasdatter døde på Gonsholt Søndre.

 

 

 

I.    Karoline Elise Arnesdatter, født 15.02.1880 i Skilbred Siljan TE.,[7] døpt 21.03.1880 i Siljan kirke TE., død 17.02.1892 i Høisethagen Siljan TE.,[8] gravlagt 26.02.1892 i Siljan kirkegård TE.8

 

 

 

II.   Ole Arnesen,[9] født 28.06.1882 i Høisethagen Siljan TE.,[10] døpt 20.08.1882 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.,[11] død 01.09.1947.[12]

      

 

       Gift 28.12.1907 i Svarstad Lardal VE.,[13] med Olga Kristine Olsdatter,[14] født 11.04.1886 i Hannevold S, Lardal VE.,[15] (datter av Ole Hansen og Kari Persdatter), døpt 06.06.1886 i Lardal VE., død 22.01.1958.12

      

       Se Høiseth/Hagen Bnr.2  denne plassen

 

 

 

III. Anna Sofie Arnesdatter,9 født 18.04.1884 i Høisethagen Siljan TE.,[16] døpt 02.06.1884 i Siljan kirke TE., død 23.02.1892 i Høisethagen Siljan TE.,8 gravlagt 26.02.1892 i Siljan kirkegård TE.8

 

 

 

IV. Inga Mathilde Arnesdatter,9 født 22.03.1886 i Høisethagen Siljan TE.,[17] døpt 26.04.1886 i Siljan kirke TE., død 07.02.1892 i Høisethagen Siljan TE.,8 gravlagt 10.02.1892 i Siljan kirkegård TE.8

 

 

 

V.   Karoline Elise Arnesdatter, født 17.03.1893 i Høisethagen Siljan TE.,[18] døpt 28.05.1893 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.,[19] død 1970 i Styrvold Lardal VE., gravlagt 13.10.1970 i Styrvold kirke VE.

      

 

       Gift 06.07.1918 i Siljan kirke TE.,[20] med Karl Johan Martinsen, født 06.10.1883 i Steinsholt Lardal VE.,[21] (sønn av Martin Johannesen og Karoline Sivertsdatter), døpt 18.11.1883 i Lardal VE., død 1954, yrke Skogsarbeider.[22]

      

 

       Barn:

 

        A.    Margit Karlsen Steinsholt, født 1921.

              

 

               Hun giftet seg med Ole Dreng, født i Tjølling VE.

       

       

        B.    Arne Karlsen Steinsholt, født 17.09.1925 i Steinsholt Lardal VE.,36 død 20.06.2004 i Steinsholt Lardal VE., gravlagt 25.06.2004 i Styrvold kirkegård VE.

              

 

               Gift 1963, med Ellen Lofstad, født 16.07.1923 i Lofstad Lardal VE. (datter av Ole Johan O. Lofstad og Marie Laura Berg), død 03.07.2005, gravlagt 12.07.2005 i Styrvold kirkegård VE.

 

 

 

VI. Anna Sofie Arnesdatter, født 21.12.1894 i Høisethagen Siljan TE.,[23] døpt 17.03.1895 i Siljan kirke TE.,[24] konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[25] død 28.03.1980 i Siljan TE.12

 

 

 

 

 [1]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 37.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[4]  Siljan bygdebok. side 488 og 493.

[5]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 114.

[6]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 133.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 34.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 255.

[9]  Siljan bygdebok. side 488.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 41.

[11]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 103.

[12]  Siljan kirkegård.

[13]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 117.

[14]  Lardal bygdebok bind 3. side 739.

[15]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 15.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 46.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 53.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 72.

[19]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 114.

[21]  Lardal Styrvoll klokkerbok 1859-1893. side 116-117.

[22]  Lardal bygdebok bind 3. side 824.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 77.

[24]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 64.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 85.