| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VESTBY u/SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Jacob Knudsen (Rød) f. 1862 og Karen Marie Olsdatter f. 1868 sin familie.

 

 

 

Jacob Knutsen, født 29.12.1862 i Rød Siljan TE.,[1] døpt 25.01.1863 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 04.10.1877 i Siljan kirke TE.,[2] død 25.05.1949.[3]

Han var sønn av Knut Olsen og Maria Larsdatter på Rød.

 

Jacob giftet seg i 1888.

 

Jacob kjøpte i 1889 en tomt/plass Tormodsrød/Solli Bnr.5 av Nils Olsen Tormodsrød for 50 kr:

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød Bnr.2 den 12. okt 1889, hvorved Nils Olsen utskilte Tormodsrød/Solli Bnr.5. Tingl. 01.03.1890

Skjøte på Tormodsrød/Solli Bnr.5 fra Nils Olsen til Jacob Knutsen for kr. 50 og forkjøpsrett til tomt og hus. Tingl. 01.03.1890


De døpte barn bosatt på Tormodsrød i 1889 til 1896.

 

Matrikkelen 1901:

Sølland Gnr.1 Bnr.16 – Vestby – eier/bruker Jacob Knudsen

 

Jacob kjøpte i 1898 plassen Vestby som da ble skilt ut fra Sølland Nordre:

Skjøte på Sølland/Vestby Bnr.16 fra Jacob O Sølland til Jacob K Rød for kr. 3500. Tingl. 15.11.1898

 

I 1898 døpte de barn bosatt på Rød u/Sølland. Fra 1900 døpte de barn bosatt på Vestby. De bodde bok da på Rød u/Sølland mens de bygde hus på Vestby.

 

I 1900 og 1910 bodde familien på Vestby. Han nevnes da som gårdbruker, landhandler, smed og hjulmaker.

 

Siljan 1900 - Vestby:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Jakob Knuds. m g b hf Gaardbruger (selveier), landhandler, smed og hjulmager (for egen regning) 1862 Slemdal herred* n s

Marie Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1867 Slemdal herred* n s

Marie Jakobsd. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

Klara Jakobsd. k ug b d Datter 1891 Slemdal herred* n s

Ole Jakobs. m ug b s Søn 1893 Slemdal herred* n s

Dagny Jakobsd. k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

Knud Jakobs. m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

Anne Jakobsd. k ug b d Datter 23.09.1900 Slemdal herred* n s

Mathilde Olsd. k ug b tj Tjenestepige, der er sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1884 Slemdal herred* n

 

Han solgte i 1907 plassen Tormodsrød/Solli Bnr.5 til Kristian I Romsdalen:

Skjøte på Tormodsrød/Solli Bnr.5 fra Jacob K. Rød til Kristian I Romsdalen for kr. 170. Tingl. 22.02.1908

 

Siljan 1910 - Vestby:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Jacob Knutsen Rød m g b hf landh. gaardb. 29.12.1862 Slemdal n

Karen Marie Rød k g b hm husgjerning og kreaturstel 03.07.1868 Slemdal n

Klara Amalie J. Rød k ug b d butik og kontorarbeider 14.05.1891 Slemdal n

Ole J. Rød m ug b s varekjører 18.08.1893 Slemdal n

Dagny J. Rød k ug b d Datter Husgjerning 03.02.1896 Slemdal n

Knut Louis J. Rød m ug b s Søn 29.05.1898 Slemdal n

Anne J. Rød k ug b d Datter 23.09.1900 Slemdal n

Jenny J. Rød k ug b d Datter 01.12.1902 Slemdal n

Marie J. Rød k ug b d Datter 08.11.1904 Slemdal n

Gundborg J. Rød k ug b d Datter 04.03.1907 Slemdal n

Hilda J. Rød k ug b d Datter 09.08.1909 Slemdal n

 

Familien skrev seg som Rød.

 

Sønnen Knut overtok plassen i 1940:

Skjøte på Sølland/Vestby Bnr.16 fra Jacob K Rød f. 29.12.1862 til Knut J Rød f. 29.05.1898 for kr. 13000, hvorav for lørøre kr. 3000 m.m. Datert 09.08.1940

 

Jacob meldte seg ut av statskirken i 1903.

 

Han ble bosatt hos sine døtre Anne og Jenny på en plass under Sølverød og døde i 1949.

 

 

Gift 06.11.1888 i Siljan kirke TE.,[4] med Karen Marie Olsdatter,[5] født 03.07.1868 i Tormodsrød Siljan TE.,[6],3 (datter av Ole Jonsen og Anne Olsdatter), døpt 02.08.1868 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[7] død 26.10.1926 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[8],3 gravlagt 03.11.1926 i Siljan kirkegård TE.

 

Karen:

Hun kom fra Tormodsrød.

 

Karen meldte seg ut av statskirken i 1903.

 

Hun døde i 1926.

 

 

 

I.    Marie Rød,[9] født 07.07.1889 i Tormodsrød Siljan TE.,[10],3 døpt 22.09.1889, død 29.12.1903 i Vestby Siljan TE.,[11],3 gravlagt 06.01.1904 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

II.   Klara Amalie Rød,9 født 14.05.1891 i Tormodsrød Siljan TE.,[12],3 døpt 23.08.1891, død 02.08.1916.3

 

 

 

III. Ole Jacobsen Rød, født 18.08.1893 i Tormodsrød Siljan TE.,[13] døpt 22.10.1893, død 04.09.1976.3

      

 

       Han giftet seg med[14] Agnes Olava Olsson,9 født 30.06.1900 i Blekebakken Skien TE.,14,[15],[16] (datter av Wilhelm Olsen og Thea Abrahamsdatter), døpt 30.06.1901 i Skien kirke TE.,16 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.,[17] død 27.05.1985.3

      

       Se Vestby u/Sølland denne gården

 

 

 

IV. Dagny Jacobsdatter,9 født 03.02.1896 i Tormodsrød Siljan TE.,[18] døpt 14.05.1896, død 01.03.1981 i Hogstad Siljan TE.3

      

 

       Gift 24.03.1920 i Siljan kirke TE.,[19] med Anders Pedersen,[20] født 23.01.1897 i Hogstad Siljan TE.,[21] (sønn av Peder Jacobsen og Elise Andersdatter), døpt 15.04.1897 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.,[22] død 25.05.1976 i Hogstad Siljan TE.3

      

       Se Hogstad Nedre

 

 

 

V.   Knut Louis Rød,9 født 29.05.1898 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[23] døpt 21.08.1898, død 28.04.1980.3

      

            

       Gift 1940, med Åsne Bjørgulfsen,9 født 05.09.1905 i Råmunddalen Brunkeberg TE.,[24] (datter av Gunleik Bjørgulfsen og Aaste Olavsdatter), døpt 29.10.1905, død 09.05.2002 i Rød u/Sølland Siljan TE.3

      

       Se Vestby u/Sølland denne gården

 

 

 

VI. Anne Rød,9 født 23.10.1900 i Vestby Siljan TE.,[25] døpt 04.11.1900 i Siljan kirke TE.,25 død 29.06.1993,3 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.17

 

       Knud Rød solgte plassen Elvestad u/Sølverød (Gnr.3 Bnr. 9) i 1940 til sine søstre Frk. Jenny Rød og Frk. Anne Rød. (datert 09.08.1940)

De betalte ca. 9000 kroner for plassen mot at deres far, Jacob Rød, fikk opphold der. Han døde i 1949.

 

       Se Elvestad u/Sølverød

 

 

 

VII. Jenny Rød,9 født 01.12.1902 i Vestby Siljan TE.,[26],3 død 21.08.1997.3

      

       I kirkeboken står hun oppført født under dissentere og er antagelig ikke døpt, da foreldrene meldte seg ut av statskirken i 1903.

      

       Se under søsteren Anne.

 

       Se Elvestad u/Sølverød

 

 

 

VIII. Marie Rød,9 født 07.11.1904 i Vestby Siljan TE.,3 død 12.07.1997.3

      

        Hun er antagelig ikke døpt i statskirken da foreldrene meldte seg ut av statskirken i 1903.

      

 

 

IX. Gunborg Rød,9 født 04.03.1907 i Vestby Siljan TE.,[27] død 04.12.2000 i Lund Gjerpen TE.15

      

       Hun er antagelig ikke døpt i statskirken da foreldrene meldte seg ut av statskirken i 1903.

 

       De flyttet til Gjerpen.

      

 

       Gift 1932., med William Anker Henriksen,9 født 05.12.1903 i Sanni Gjerpen TE.,27 (sønn av Hans Jacob Henriksen Sem og Alvilde Marie Andersdatter), død 1985 i Lund Gjerpen TE.15

      

       Barn:

 

        A.    Søren Sem, født 1935 i Lund Gjerpen TE.15

 

        B.    Hans Ingar Sem, født 1946 i Lund Gjerpen TE.15

 

 

 

X.   Hilda Rød,9 født 1909 i Vestby Siljan TE., død ung.

      

       Hun er antagelig ikke døpt i statskirken da foreldrene meldte seg ut av statskirken i 1903.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 68.

[2]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 101.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 190.

[5]  Siljan bygdebok. side 535 og 562.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[7]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 113.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 143.

[9]  Siljan bygdebok. side 535.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 63.

[11]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 74.

[14]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 5.

[15]  Gamle Gjerpen.

[16]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 28.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 95.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[20]  Siljan bygdebok. side 585.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 82.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 86.

[24]  Kviteseid Brunkeberg klokkerbok 1893-1933. side 50.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[26]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 94.

[27]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 17.