| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-NORDBØ Bnr.33 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Petter Anton Larsen f. 1877 og Anna Sigvarda Gulliksdatter f. 1878 sin familie.

 

 

 

Petter Anton Larsen,[1] født 10.12.1877 i Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 06.01.1878 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[3] død 13.09.1946 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.[4]

Han var sønn av Lars Pedersen og Pernille Pedersdatter på Øverbø.

 

Han giftet seg i 1901 og ble bosatt på Øverbø.

 

I 1910 var hans foreldre eiere og bruker av Øverbø Bnr.1, Øverbø Bnr.7 samt Sørbø Bnr.5. Petter og familien var bosatt sammen med dem.

 

Siljan 1910 - Sørbø Gnr.18, Bnr.5, Øverbø Gnr.19 Bnr.1, Bnr.7

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Lars Pedersen m g f hf Gaardbruker og snedker 16.02.1848 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Tællingskreds no 2

Pernille Pedersen k g b hm Gaardmandskone 10.05.1850 Slemdal n s

Jakob Larsen m ug b s Jord- og skogarbeide 09.11.1885 Slemdal n s

Petra Larsen k ug b d Hus- og kreaturstel 30.05.1892 Slemdal n s

Petter Anton Larsen m g b hf Jord- og skogarbeide 10.12.1877 Slemdal n s

Anna Sigvarda Larsen k g b hm Husstel 11.01.1878 Slemdal n s

Peder Luis Pedersen m ug b s Søn 08.08.1901 Slemdal n s

Gustav Pedersen m ug b s Søn 10.05.1903 Slemdal n s

Helga Pedersen k ug b d Datter 15.03.1905 Slemdal n s

Olav Pedersen m ug b s Søn 07.01.1907 Slemdal n s

Astrid Pedersen k ug b d Datter 11.02.1909 Slemdal n s.

 

Hans far overdro i 1917 Sørbø Bnr.5, Øverbø/Nordbø Bnr.33 og Øverbø/Jordstykke Bnr.32 til sønnen Petter Larsen:

Skjøte på blant annet Sørbø Bnr.5 fra Lars Pedersen Øverbø til Petter Larsen for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 2000. Datert 01.09.1917, tingl. 05.09.1917

Skjøte på Øverbø/Jordstykke Bnr.32 m. m. fra Lars Pedersen Øverbø til Petter Larsen for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 2000. Datert 01.09.1917, 05.09.1917.

 

Sørbø Bnr.5, Øverbø/Nordbø Bnr.33 og Øverbø/Jordstykke Bnr.32 ble drevet som et bruk Øverbø/Nordbø.

 

Øverbø/Vestbø Bnr.59 ble i 1941 utskilt fra Øverbø/Nordbø Bnr.33 og solgt fra Petter Larsen Nordbø til Siljan Kommune.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Nordbø Bnr.33 den 11.07.1941, hvorved er utskilt Øverbø/Vestbø Bnr.59.

 

Øverbø/Midttun Bnr.64 ble i 1946 utskilt fra Øverbø/Nordbø Bnr.33:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Nordbø Bnr.33 den 26.03.1946, hvorved utskilt Øverbø/Midttun Bnr.64.

 

Petter Larsen Nørdbø skjøtet i 1946 Sørbø Bnr.5, Øverbø/Nordbø Bnr.33 og Øverbø/Jordstykke Bnr.32 til sønnene Peder Nordbø og Bjarne Nordbø:

Skjøte på Sørbø Bnr.5 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til sønnene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1921 for kr. 34 000, hvorav for løsøre kr. 14 000. Kjøperen overtar nermere beskrevet føderåd for Anna Nordbø og sønnen Gustav Nordbø verdsatt til 5 årlig verdi kr. 15 000 inkl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946

 

Skjøte på Øverbø/Jordstykke Bnr.32 fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til sønnene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1920 for kr. 34 000, hvoraf for løsøre kr. 14 000. Kjøperne overtar nærmere beskrevet føderaad for Anna Norbø og sønnen Gustav Nordbø, verdsatt til 5-årig verdi kr. 15 000, incl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946.

 

Skjøte på Øverbø/Nordbø Bnr.33 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til sønnene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1920 for kr. 34 000, hvoraf for løsøre kr. 14 000. Kjøperne overtar nærmere beskrevet føderaad for Anna Norbø og sønnen Gustav Nordbø, verdsatt til 5-årig verdi kr. 15 000, incl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946.

 

Petter døde på Øverbø/Nordbø i 1946.

 

 

Gift 04.05.1901 i Siljan kirke TE.,[5] med Anna Sigvarda Gulliksdatter,[6] født 11.01.1878 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[7] (datter av Gullik Mathisen og Henrikke Jette Hansdatter), døpt 24.02.1878 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[8] død 04.03.1962 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.4

 

Anna:

Hun kom fra Gurholt og døde på Øverbø/Nordbø i 1962.

 

 

 

 

I.    Peder Louis Nordbø,[9] født 08.08.1901 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[10] døpt 22.09.1901 i Siljan kirke TE.,10 død 17.10.1980 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.,4 gravlagt 24.10.1980 i Siljan kirkegård TE., konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.[11]

      

       Se Øverbø/Nordbø Bnr.33

      

 

 

II.   Gustav Nordbø,9 født 10.05.1903 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[12] døpt 14.06.1903 i Siljan kirke TE.,12 død 13.05.1949 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.,4 konfirmert 30.09.1917 i Siljan kirke TE.[13]

 

 

 

III. Helga Nordbø,9 født 15.03.1905 i Øverbø Siljan TE.,[14] døpt 07.05.1905 i Siljan kirke TE., død 14.09.1989 i Siljan TE.4

      

 

       Gift 1930 i Siljan kirke TE., med Kristian Nordheim,[15] født 20.03.1896 i Haugen Siljan TE.,[16] (sønn av Hans Jacob Eriksen og Ingeborg Marie Kristensdatter), døpt 12.07.1896 i Siljan kirke TE.,16 død 19.04.1971 i Norheim Siljan TE.,4 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[17]

      

       Se Gurholt/Fossnes Bnr.31

 

 

 

 

IV. Olav Nordbø,[18] født 07.01.1907 i Øverbø Siljan TE.,[19] døpt 10.03.1907 i Siljan kirke TE., død 16.01.1984 i Siljan TE.4

      

      

       Gift 1929 i Siljan TE., med Gunhild Malene Kristiansen,[20] født 23.05.1908 i Sandbrekkene Siljan TE.,[21] (datter av Kristian Jacobsen og Gunhild Marie Anundsdatter), døpt 28.06.1908 i Siljan kirke TE., død 02.08.1991 i Siljan TE.4

      

        Se Fjeldheim u/Kløverød

 

 

 

 

V.   Astrid Petrea Nordbø,[22] født 11.04.1909 i Øverbø Siljan TE.,[23] døpt 30.05.1909 i Siljan kirke TE., død 10.06.1963 i Siljan TE.4

      

 

       Gift 1935, med Jacob Nordheim,[24] født 29.09.1902 i Gurholt Siljan TE.,[25] (sønn av Hans Jacob Eriksen og Ingeborg Marie Kristensdatter), døpt 02.11.1902 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,[26] død 16.11.1941 i Siljan TE.4

     

       Se Gurholt/Lundberg Bnr.28

 

 

 

VI. Sigrid Nordbø,27 født 16.09.1911 i Øverbø Siljan TE.,[29] døpt 12.11.1911 i Siljan kirke TE., død 16.03.2001 i Siljan TE.4

      

 

       Gift 1931,[30] med Ivar Olsen Glenna, født 21.02.1907 i Glenna Gjerpen TE.,35 (sønn av Ole Olsen og Ingeborg Olsdatter), død 16.07.1943 i Siljan TE.4

      

 

       Barn:

 

        A.    Leif Glenna, født 15.01.1932 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.,[31] død 23.06.1959.4

              

 

               Han giftet seg med Henny Engelstad,[32] født 29.05.1934 i Engelstad Siljan TE.,36 (datter av Olav Pedersen og Klara Tormodsrød), død 12.02.2006.4

              

 

 

        B.    Åge Glenna, født 14.03.1935 i Moholt verk Siljan TE.

 

 

 

        C.    Reidar Glenna, født 08.05.1941 i Moholt verk Siljan TE.[33]

              

 

               Han giftet seg med Jorunn Svartangen,[34] født 19.04.1943 i Svartangen,38 (datter av Bjarne Svartangen og Gunvor Hansen).

              

 

 

        D.    Kjell Glenna, født 1941.

 

 

 

VII. Lars Nordbø,27 født 26.09.1913 i Øverbø Siljan TE.,[35] døpt 25.12.1913 i Siljan kirke TE., død 05.02.1976 i Siljan TE.,4 gravlagt 10.02.1976 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 04.10.1941 i Siljan kirke TE.,[36] med Ruth Elise Hogstad, født 31.03.1919 i Tormodsrød Siljan TE.,[37],4 (datter av Hjalmar Pedersen og Nelia Tormodsrød), døpt 03.08.1919 i Siljan kirke TE., død 22.12.2006 i Siljan TE.4

      

 

       Barn:

 

        A.    Berit Nordbø, født 21.09.1942 i Siljan TE.[38]

              

 

               Hun giftet seg med Marlow Hagen, født 28.05.1936 i Kilebygda Solum TE.,43 (sønn av Jonas Svendsen og Martha Hagen).

              

 

 

        B.    Thorbjørn Nordbø, født 1946.

 

 

 

 

VIII. Hans Nordbø,27 født 08.05.1916 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.,[39] døpt 23.07.1916 i Siljan kirke TE., død 08.11.1998 i Siljan TE.,4 gravlagt 13.11.1998 i Siljan kirkegård TE.

      

        Han foreldre skilte i 1946 ut eiendommen Øverbø/Midttun Bnr.64 fra Øverbø/Nordbø Bnr.33 og solgt eiendommen til sønnen Hans Norbø.

 

       Gift 14.06.1947 i Styrvold kirke VE.,[40] med Bodil Marie Bårnes,[41] født 22.02.1924 i Thorsrud Lardal VE.,45 (datter av Paul Albert Andersen og Maren Olsdatter), død 02.03.2003 i Siljan TE.,4 gravlagt 07.03.2003 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Barn:

 

        A.    Åge Nordbø, født 1950.

              

 

               Gift 1975,32 med Ragnhild Gravli, født 1953.32

              

 

 

        B.    Elisabeth Nordbø, født 1966.

 

 

 

IX. Ivar Nordbø,27 født 09.05.1918 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.,[42] døpt 30.06.1918 i Siljan TE.

 

 

 

X.   Bjarne Nordbø,27 født 10.09.1921 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.,[43] døpt 16.10.1921 i Siljan kirke TE., død 06.04.2015 i Siljan TE., gravlagt 14.04.2015 i Siljan kirkegård TE.[44]

      

      

       Gift 1947, med Johanne Marie Øksenholt, født 24.02.1923 i Austad Siljan TE.,[45] (datter av Ole Kristian Johannesen og Susanne Pauline Antonsen Kiste), døpt 20.05.1923 i Siljan kirke TE.

      

       Se Øverbø/Nordbø Bnr.33

 

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 338 og 459.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 28.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 198.

[6]  Siljan bygdebok. side 212.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 159.

[9]  Siljan bygdebok. side 351.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 94.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 98.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 100.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 102.

[15]  Siljan bygdebok. side 251 og 257.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[18]  Siljan bygdebok. side 351 og 509.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[20]  Siljan bygdebok. side 358 og 509.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[22]  Siljan bygdebok. side 353.

[23]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 28.

[24]  Siljan bygdebok. side 251.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 97.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 99.

[27]  Gamle Gjerpen.

[28]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 50.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[30]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 15.

[31]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 47.

[32]  Siljan bygdebok. side 272.

[33]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 58.

[34]  Hedrum bygdebok bind 3. side 909.

[35]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 15.

[36]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 29.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 36.

[38]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 54.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 24.

[40]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 34.

[41]  Lardal bygdebok bind 3. side 803.

[42]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 33.

[43]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[44]  Telemarksavisa.

[45]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 49.