| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-NORDBØ Bnr.33 ETTER 1814 I

 


 

 

Peder Louis Nordbø f. 1901

 

 

 

Peder Louis Nordbø,[1] født 08.08.1901 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 22.09.1901 i Siljan kirke TE.,2 død 17.10.1980 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.,[3] gravlagt 24.10.1980 i Siljan kirkegård TE., konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.[4]

Han var sønn av Petter Anon Larsen og Anna Sigvarda Gulliksdatter på Øverbø.

 

Peder Nordbø var ungkar. Han kjøpte i 1933 Sørbø Bnr.7 av Nils Austad. I 1946 overdro hans far Sørbø Bnr.5 og Øverbø/Jordstykke Bnr.32 til Peder og hans bror Bjarne.

 

Nils Austad kjøpte i 1933 blant annet Sørbø Bnr.7 på auksjon og solgte Sørbø Bnr.7 videre til Peder P Nordbø:

Auksjonskjøte paa Sørbø Bnr.7 med flere bruk til Nils Austad for kr. 15 500. Datert 18.05.1933, tingl. 26.05.1933

Skjøte paa Sørbø Bnr.7 fra Nils Austad til Peder P Nordbø for kr. 8000, Datert 19.07.1933

 

Petter Larsen Nørdbø skjøtet i 1946 Sørbø Bnr.5 og Øverbø/Jordstykke Bnr.32 og Øverbø/Nordbø Bnr.33 til sønnene Peder Norbø og Bjarne Nordbø:

Skjøte på Sørbø Bnr.5 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til søsknene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1921 for kr. 34 000, hvorav for løsøre kr. 14 000. Kjøperen overtar nermere beskrevet føderåd for Anna Nordbø og sønnen Gustav Nordbø verdsatt til 5 årlig verdi kr. 15 000 inkl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946

 

Skjøte på Øverbø/Jordstykke Bnr.32 fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til sønnene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1920 for kr. 34 000, hvoraf for løsøre kr. 14 000. Kjøperne overtar nærmere beskrevet føderaad for Anna Norbø og sønnen Gustav Nordbø, verdsatt til 5-årig verdi kr. 15 000, incl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946.

 

Skjøte på Øverbø/Nordbø Bnr.33 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til sønnene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1920 for kr. 34 000, hvoraf for løsøre kr. 14 000. Kjøperne overtar nærmere beskrevet føderaad for Anna Norbø og sønnen Gustav Nordbø, verdsatt til 5-årig verdi kr. 15 000, incl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18 

Bnr.5 - Sørbø - 1 mark 34 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø

Bnr.7 - Sørbø - 1 mark 43 øre - Peder P. Nordbø

Øverbø Gnr.19           

Bnr.32 - Jordstykke - 0 mark 10 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø      

Bnr.33 - Nordbø - 1 mark 40 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø

 

 

Peder Nordbø døde i 1980.

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 351.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 94.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.