| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-NORDBØ Bnr.33 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Bjarne Nordbø f. 1921 og Johanne Marie Øksenholt f. 1923 sin familie.

 

 

 

Bjarne Nordbø,[1] født 10.09.1921 i Nordbø u/Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 16.10.1921 i Siljan kirke TE., død 06.04.2015 i Siljan TE., gravlagt 14.04.2015 i Siljan kirkegård TE.[3]

Han var sønn av Petter Anton Larsen og Anna Sigvarda Gulliksdatter på Øverbø.

 

Petter Larsen Nørdbø skjøtet i 1946 Sørbø Bnr.5 og Øverbø/Jordstykke Bnr.32 og Øverbø/Nordbø Bnr.33 til sønnene Peder og Bjarne Nordbø:

Skjøte på Sørbø Bnr.5 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til søsknene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1921 for kr. 34 000, hvorav for løsøre kr. 14 000. Kjøperen overtar nermere beskrevet føderåd for Anna Nordbø og sønnen Gustav Nordbø verdsatt til 5 årlig verdi kr. 15 000 inkl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946

 

Skjøte på Øverbø/Jordstykke Bnr.32 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til sønnene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1920 for kr. 34 000, hvoraf for løsøre kr. 14 000. Kjøperne overtar nærmere beskrevet føderaad for Anna Norbø og sønnen Gustav Nordbø, verdsatt til 5-årig verdi kr. 15 000, incl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946.

 

Skjøte på Øverbø/Nordbø Bnr.33 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til sønnene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1920 for kr. 34 000, hvoraf for løsøre kr. 14 000. Kjøperne overtar nærmere beskrevet føderaad for Anna Norbø og sønnen Gustav Nordbø, verdsatt til 5-årig verdi kr. 15 000, incl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946.

 

Bjarne giftet seg i 1947.

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18 

Bnr.5 - Sørbø - 1 mark 34 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø

Øverbø Gnr.19           

Bnr.32 - Jordstykke - 0 mark 10 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø      

Bnr.33 - Nordbø - 1 mark 40 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø

 

Bjarne døde i 2015. 

 

 

Gift 1947, med Johanne Marie Øksenholt, født 24.02.1923 i Austad Siljan TE.,[4] (datter av Ole Kristian Johannesen og Susanne Pauline Antonsen Kiste), døpt 20.05.1923 i Siljan kirke TE.

 

Johanne Marie:

Hun kom fra Austad.

 

 

 

 

I.    Bjørg Nordbø, født 15.08.1947.[5]

      

 

       Hun giftet seg med Svein Kiste,[6] født 01.06.1944 i Solstad Siljan TE.,5 (sønn av Anton Bernhardsen og Hilda Oredalen).

      

 

 

II.   Anlaug Nordbø, født 1948.

 

 

 

III. Torgeir Nordbø, født 1950.

 

 

 

IV. Solveig Nordbø, født 1954.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 353.

[2]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[3]  Telemarksavisa.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 49.

[5]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 61.

[6]  Siljan bygdebok. side 218.