| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SANDBREKKENE u/ØVERBØ ETTER 1814 I

 


 

 

 

Kristian Jacobsen f. 1856 og Gunhild Marie Anundsdatter f. 1865 sin familie.

 

 

 

Kristian Jacobsen, født 17.11.1856 i Hagen u/Høiseth Siljan TE.,[1] døpt 21.12.1856 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[2] død 29.01.1939 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[3] yrke Møller.[4]

Han var sønn av Jacob Larsen og Ingeborg Olsdatter på Myra u/Høiseth.

 

Kristian giftet seg i 1888.

 

De døpte barn bosatt på Hagen u/Øverbø i 1889 og 1890 før de flyttet til Sandbrekkene u/Øverbø. De bodde på Hagen i januar 1892, for da døde hans mor bosatt hos dem på "Møllerhagen". Kristian nevnes som møller.

 

I 1900 og 1910 nevnes familien på Sandbrekkene.

 

Siljan 1900 - Øverbø - Sandbrekken under Gnr.19 Bnr.1, Bnr.4

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Kristian Jakobs. m g b hf Husmand. Jordbrugs- og Skogarbeide 1856 Slemdal herred* n s

Gunhild Marie Anundsd. k g b hm Hus- og Kreaturstel 1865 Slemdal herred* n s

Jakob Kristians. m ug b s Søn 1889 Slemdal herred* n s

Ida Karolina Kristiansd. k ug b d Datter 1890 Slemdal herred* n s

Klara Maria Kristiansd. k ug b d Datter 1892 Slemdal herred* n s

Lars Kristians. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

Olav Kristians. m ug b s Søn 21.01.1900 Slemdal herred* n s

 

Sandbrekkene ble utskilt som eget bruk i 1903 som Øverbø/Sandbrekkkene Bnr.24. Plassen ble samtidig makeskiftet fra Peter S Øverbø til Treschow.

 

Siljan 1910 - Øverbø - Sandbrekkene Gnr.19 Bnr.24

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Kristian Jakobsen m e b hf leilænding, Jordbr. og Skogarbeide 17.11.1856 Slemdal n s

Ida Kristiansen k ug b d Hus- og kreaturstel 20.06.1890 Slemdal n s

Lars Kristiansen m ug b s Skogarbeide 06.09.1894 Slemdal n s

Olav Kristiansen m ug b s Søn 11.01.1900 Slemdal n s

Gudrun Kristiansen k ug b d Datter 09.01.1902 Slemdal n s

Hans Kristian Kristiansen m ug b s Søn 03.10.1903 Slemdal n s

Trygve Kristiansen m ug b s Søn 18.10.1906 Slemdal n s

Gunhild Malene Kristiansen k ug b d Datter 28.05.1908 Slemdal n s.

 

Kristian døde på Sandbrekkene u/Øverbø i 1939.

 

 

Gift 23.10.1888 i Siljan kirke TE.,[5] med Gunhild Marie Anundsdatter,[6] født 28.03.1865 i Dammyra Siljan TE.,[7] (datter av Anund Dyresen og Karen Olsdatter), døpt 18.06.1865 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[8] død 23.05.1908 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[9] gravlagt 30.05.1908 i Siljan kirkegård TE.7

 

Gunnhild Marie:

Hun kom fra Dammyra u/Island og døde på Sandbrekkene u/Øverbø i 1908.

 

 

 

 

I.    Jacob Albert Kristiansen,[10] født 09.02.1889 i Hagen u/Høiseth Siljan TE.,[11] døpt 31.03.1889 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.[12]

      

       Han meldte flytting fra Sandbrekkene til Amerika i 1910.

      

 

 

II.   Ida Karoline Kristiansdatter,[13] født 20.06.1890 i Hagen u/Høiseth Siljan TE.,[14] døpt 27.07.1890 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.[15]

      

       Hun kom til Aaseng under Aas i Sandsvær.

 

      

       Hun giftet seg med Ole Beier, født 1903 i Svene BU.[16]

      

 

 

III. Klara Marie Kristiansdatter,[17] født 26.08.1892 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[18] døpt 04.12.1892 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[19] død 12.04.1975 i Sortedal Siljan TE.3

      

 

       Gift 07.09.1913 i Siljan kirke TE.,[20] med Olaf Olsen,[21] født 29.02.1888 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[22] (sønn av Ole Jansen og Berte Karine Anundsdatter), døpt 17.06.1888 i Siljan kirke TE.,22 død 28.04.1977 i Sortedal Siljan TE.,3 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.[23]

      

       Se Sortedal

      

 

 

IV. Lars Kristiansen,13 født 06.09.1894 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[24] døpt 11.11.1894 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[25] død 26.05.1982 i Siljan TE.3

      

       Se Granli u/Øverbø

      

 

 

V.   Olav Kristiansen,13 født 21.01.1900 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[26],3 døpt 08.04.1900 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.,[27] død 07.08.1917 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[28],3 gravlagt 14.08.1917 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VI. Gudrun Anette Kristiansen,13 født 09.01.1902 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[29] døpt 23.03.1902 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 03.09.1916 i Siljan TE.,[30] død 08.07.1985.3

      

      

       Gift 11.04.1922 i Siljan kirke TE.,[31] med Anton Hansen,[32] født 25.03.1898 i Tangen u/Sortedal Siljan TE.,[33] (sønn av Hans Pedersen og Anne Halvorsdatter), døpt 03.07.1898 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 06.10.1912 i Siljan TE.,[34] død 17.04.1964 i Rønningene Siljan TE.3

      

       Se Torsholtsaga

 

 

      

VII. Hans Kristian Kristiansen,[35] født 03.10.1903 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[36] døpt 20.03.1904 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.,[37] død 21.01.1984 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.3

      

      

       Gift 18.09.1926 i Svarstad Lardal VE.,[38] med Alma Kristine Karlsdatter,[39] født 07.04.1905 i Hvaal Lardal VE.,[40] (datter av Karl Halvorsen og Bredine Olsdatter), døpt 11.06.1905 i Lardal VE., død 16.08.2003 i Siljan TE.3

      

       Se Sandbrekkene u/Øverbø

 

 

 

 

VIII. Trygve Kristiansen, født 18.10.1906 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[41] døpt 25.12.1906 i Siljan kirke TE., død 08.04.1973 i Siljan TE.3

      

       Se Fjeldheim u/Kløverød

 

 

      

 

IX. Gunhild Malene Kristiansen,35 født 23.05.1908 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[42] døpt 28.06.1908 i Siljan kirke TE., død 02.08.1991 i Siljan TE.3

      

 

       Gift 1929 i Siljan TE., med Olav Nordbø,[43] født 07.01.1907 i Øverbø Siljan TE.,41 (sønn av Petter Anton Larsen og Anna Sigvarda Gulliksdatter), døpt 10.03.1907 i Siljan kirke TE., død 16.01.1984 i Siljan TE.3

      

       Se Fjeldheim u/Kløverød

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[2]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan bygdebok. side 358 og 486.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 190.

[6]  Siljan bygdebok. side 358 og 599.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 74.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 135.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 187.

[10]  Siljan bygdebok. side 358 og 365.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 61.

[12]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[13]  Siljan bygdebok. side 358.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 65.

[15]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[16]  Sandsværs historie bind 4. side 511.

[17]  Siljan bygdebok. side 111 og 358.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 71.

[19]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 108.

[21]  Siljan bygdebok. side 111 og 346.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 59.

[23]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 112.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 91.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 94.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 132.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 95.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 99.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 117.

[32]  Kirkebok for Siljan.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 86.

[34]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.

[35]  Siljan bygdebok. side 358 og 509.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 99.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 102.

[38]  Lardal lysningsprotokoll 1919-1965. sifde 13.

[39]  Lardal bygdebok bind 2. side 538.

[40]  Lardal Svarstad ministerialbok 1903-1911. side 9.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[43]  Siljan bygdebok. side 351 og 509.