| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HAUGEN Bnr.10 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Hans Jacob Eriksen f. 1857 og Ingeborg Marie Kristiansdatter f. 1866 sin familie.

 

 

 

Hans Jacob Eriksen,[1] født 11.12.1857 i Haugen u/Gurholt Siljan TE.,[2] døpt 24.01.1858 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 06.10.1872 i Siljan kirke TE.,[3] død 14.01.1936 i Nordheim Siljan TE.[4]

Han var sønn av Erik Pedersen og Anne Kristine Olsdatter på Haugen u/Gurholt.

 

I 1865 bodde han på Haugen u/Gurholt sammen med sine foreldre.

 

Han far var husmann på Haugen frem til 1869. Treschow skilt i 1869 ut Haugen som eget bruk, så da ble faren leilending.

 

Hans far døde på Haugen i 1874. Hans mor har nok bodd videre der en tid. (Har ikke funnet henne gravlagt.)

 

Hans Jacob var bosatt på Haugen i 1875 og bodde der med sin mor og søster. Han hadde overtatt som leilending da hans far døde i 1874.

 

Siljan 1875 – Gurholt/Haugen løpenummer 541d, 542d

Hans J Eriksen f. 1857 – husfader – ugift - leilending – smed

Anne K Olsdatter f. 1817 – hans moder – forsørges av sønnen

Karin Eriksdatter f. 1847 – hans søster – hjelper sin broder

 

Hans Jacob giftet seg i 1890 og nevnes på Haugen Bnr.10 i 1900.

 

Siljan 1900 - Haugen (gaard) Gnr.23 Bnr.10

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Jakob Eriks. Haugen m g b hf Smed 1867 Slemdal herred* n s

Ingeborg Marie Kristeansd. k g b hm Husgjerning 1866 Gjerpen Brb n s

Anna Hansd. k ug b d Datter 1891 Slemdal herred* n s

Edvard Hanss. m ug b s Søn 1893 Slemdal herred* n s

Kristian Hanss. m ug b s Søn 1896 Slemdal herred* n s

Peder Hanss. m ug b s Søn 11.12.1898 Slemdal herred* n s

Edvard Ols. m ug b Tjener Smedgut 1886 Slemdal herred* n s

 

Han hadde forpaktningen på Haugen frem til 1903.

 

Peder Kristiansen Gurholt skilte i 1908 ut Gurholt/Norheim Bnr.22 fra Gurholt/Vestre Bnr.19 og solgte den i 1909 til Hans Jacob Eriksen Haugen:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Vestre Bnr.19 den 26.10.1908, hvorved utskilt Gurholt/Nordheim Bnr.22. Tinglyst 18-19.11.1908

Skjøte på Gurholt/Norheim Bnr.22 fra Peter K Gurholt til Hans Jacob Eriksen Haugen for kr. 1100. Datert 05.07.1909, tinglyst 14.07.1909

 

Familien flyttet til Gurholt/Nordheim Bnr.22 og nevnes der i 1910 tellingen.

 

Siljan 1910 - Norheim Gnr.23 Bnr.22

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Eriksen m g b hf Smed, Lidt jordbruk 11.12.1857 Slemdal n s

Ingeborg Marie Eriksen k g b hm Hus- og kreaturstel 09.03.1866 Gjerpen n s

Anna Hansen k ug b d Husligt arbeide 31.07.1891 Slemdal n s

Edvard Hansen m ug b s Skog- og fløtningsarbeide 11.12.1893 Slemdal n s

Peder Hansen m ug b s Søn 11.12.1898 Slemdal n s

Jakob Hansen m ug b s Søn 29.09.1902 Slemdal n s

Alma Hansen k ug b d Datter 26.12.1905 Slemdal n s.

 

De skrev seg som Nordheim. Hans Jacob døde i 1936.

 

 

Gift 05.12.1890 i Siljan kirke TE.,[5] med Ingeborg Marie Kristiansdatter,[6] født 09.03.1866 i Oterholt Gjerpen TE.,[7] (datter av Kristian Gundersen og Anne Helvig Pedersdatter), døpt 27.05.1866 i Gjerpen kirke TE.,7 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[8] død 03.02.1939 i Gurholt Siljan TE.4

 

Ingeborg:

Hun var fra Gjerpen og kom med foreldrene til Siljan i 1880. De nevnes på Gurholt Vestre. Ved vielsen hadde Ingeborg Marie oppholdssted Gurholt.

 

Hun døde i 1939.

 

Barna overtok hjemmelen til Gurholt/Norheim Bnr.22 etter Ingeborg Eriksen Norheim og Hans Jacob Haugen Norheim i 1939 og solgte den til medarvingen Edvard Hansen Norheim:

Grunnbokhjemmelen til Gurholt/Norheim Bnr.22 innehas av Anna Norheim, Kristian Norheim, Peder H Norheim, Jacob H Norheim, Anna H Norheim og Edvard Hansen Norheim som eneste og myndige arvinger etter de avdøde ektefeller Ingeborg Eriksen Norheim og Hans Jacob Haugen Norheim. Datert 23.10.1939

Skjøte på Gurholt/Norheim Bnr.22 fra de forannevnte grunnbokhjemlere til medarving Edvard Hansen Norheim f. 11.12.1893 for kr. 6570, hvorav for løsøre kr. 1570. Datert 13.10.1939

 

 

 

 

I.    Anne Karoline Norheim,[9] født 31.07.1891 i Haugen Siljan TE.,[10] døpt 27.09.1891 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[11] død 06.01.1954.4

 

 

 

 

II.   Edvard Norheim,9 født 11.12.1893 i Haugen Siljan TE.,[12] døpt 04.02.1894 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[13] død 24.11.1960 i Siljan TE.4

      

 

       Han giftet seg med Liva Sevaldsen, født 14.04.1909 i Hadsel,[14],[15],[16] (datter av Anders Sevaldsen og Anna Jørgine), død 12.09.2001 i Skien TE.,16 gravlagt 19.09.2001 på Nordre Gravlund Skien TE.16

 

       Se Gurholt/Norheim Bnr.22

 

 

 

 

III. Kristian Norheim,6 født 20.03.1896 i Haugen Siljan TE.,[17] døpt 12.07.1896 i Siljan kirke TE.,14 død 19.04.1971 i Norheim Siljan TE.,4 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[18]

      

 

       Gift 1930 i Siljan kirke TE., med Helga Nordbø,[19] født 15.03.1905 i Øverbø Siljan TE.,[20] (datter av Petter Anton Larsen og Anna Sigvarda Gulliksdatter), døpt 07.05.1905 i Siljan kirke TE., død 14.09.1989 i Siljan TE.4

      

      Se Gurholt/Fossnes Bnr.31

 

 

 

 

IV. Peder Norheim,9 født 11.12.1898 i Haugen u/Gurholt Siljan TE.,[21] døpt 22.01.1899 i Siljan kirke TE.,18 død 22.03.1971,4 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[22]

      

 

       Gift 1929,[23] med Ågot Olsen,9 født 19.01.1902 i Glenna Gjerpen TE.,[24] (datter av Ole Olsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 15.06.1902 i Gjerpen kirke TE.,21 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,[25] død 28.02.1989.4

      

       Se Gurholt/Vestre Bnr.19

 

 

 

 

V.   Jacob Norheim,[26] født 29.09.1902 i Gurholt Siljan TE.,[27] døpt 02.11.1902 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,22 død 16.11.1941 i Siljan TE.4

      

      

       Gift 1935, med Astrid Petrea Nordbø,[28] født 11.04.1909 i Øverbø Siljan TE.,[29] (datter av Petter Anton Larsen og Anna Sigvarda Gulliksdatter), døpt 30.05.1909 i Siljan kirke TE., død 10.06.1963 i Siljan TE.4

      

       Se Gurholt/Lundberg Bnr.28

 

 

 

 

VI. Alma Marie Norheim,[30] født 26.12.1905 i Nordheim Siljan TE.,[31] døpt 18.02.1906 i Siljan kirke TE., død 09.09.1977 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.4

      

 

       Gift 1933, med Ole Nikolaisen Tveiten,[32] født 23.06.1897 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[33] (sønn av Ole Nikolai Svendsen og Elise Marie Børresdatter), døpt 22.08.1897 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.,[34] død 03.02.1979 i Siljan TE.4

      

       Se Engelstad/Skogheim Bnr.6

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 250 og 257.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 58.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 191.

[6]  Siljan bygdebok. side 251 og 257.

[7]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 127.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 135.

[9]  Siljan bygdebok. side 257.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[11]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 74.

[13]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[14]  Gamle Gjerpen.

[15]  Grunnboka.

[16]  Gravstøtte.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[19]  Siljan bygdebok. side 351.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 102.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 87.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 92.

[23]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 13.

[24]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 90.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 99.

[26]  Siljan bygdebok. side 251.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 97.

[28]  Siljan bygdebok. side 353.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 28.

[30]  Siljan bygdebok. side 257 og 628.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 103.

[32]  Siljan bygdebok. side 254.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 83.

[34]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.