| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I FJELDHEIM / OSET u/KLØVERØD ETTER 1814

 


   

 

 

Olav Nordbø f. 1907 og Gunhild Malene Kristiansen f. 1908 sin familie.

 

 

 

Olav Nordbø,[1] født 07.01.1907 i Nordbø Siljan TE.,[2] døpt 10.03.1907 i Siljan kirke TE., død 16.01.1984 i Siljan TE.[3]

Han var sønn av Petter Anton Larsen og Anna Sigvarda Gulliksdatter på Nordbø/Øverbø.

 

Brødrene Hans og Trygve Kristiansen kjøpte i 1925 Fjeldheim Bnr.7 og 8 av Hans Martin Kristiansen sitt dødsbo:

Skifteskjøte på Fjeldheim u/Kløverød Bnr.7 og Bnr.8 fra skifteforvalteren i Hans Martin Kristiansen Kløverød dødsbo til Hans Kristiansen Sandbrekkene og Trygve Kristiansen Sandbrekkene for kr. 18500. (tingl. 18.11.1925)

 

De solgte i 1930 plassen til sin Olav Nordbø som var gift med deres søster Gunild Malene:

Skjøte på Fjeldheim u/Kløverød Bnr.7 og Bnr.8 fra Trygve Kristiansen (ugift) og Hans og Alma Kristiansen Sandbrekkene til Olav P. Nordbø før kr. 9000 hvorav før løsøre kr. 1000. (tinglyst 23.05.1930)

 

Matrikkelutkast 1950

Klauverød Gnr.13

Bnr.7 - Fjeldheim - 0 mark 60 øre - Olav P. Nordbø

Bnr.8 - Fjeldheim - 0 mark 10 øre - Olav P. Nordbø

 

Sønnen Asbjørn overtok gården, kalt Oset, etter sin far i 1962.

 

Olav døde i Siljan i 1984.

 

 

Gift 1929 i Siljan TE., med Gunhild Malene Kristiansen,[4] født 23.05.1908 i Sandbrekkene Siljan TE.,[5] (datter av Kristian Jacobsen og Gunhild Marie Anundsdatter), døpt 28.06.1908 i Siljan kirke TE., død 02.08.1991 i Siljan TE.3

 

Gunhild Malene:

Hun kom fra Sandbrekkene og overtok Fjeldheim/Oset etter sine brødre i 1930. Hun døde i 1991.

 

 

 

I.    Asbjørn Nordbø,[6] født 06.03.1931 i Fjeldheim u/Kløverød Siljan TE.[7]

      

 

       (1) Gift 1955,7 med Reidun Røsholt,6 født 02.06.1937 i Lardal VE.7  

 

      

       (2) Gift 1973,[8] med Inger Johanne Gilberg, født 1932 i Gausdal.8

      

       Se Fjeldheim (Oset) denne gården

 

 

 

II.   Ragnhild Kristine Nordbø,6 født 10.04.1935 i Fjeldheim u/Kløverød Siljan TE.[9]

      

 

       Gift 1953, med Børge Sørensen, født 09.08.1925 i Danmark.9

      

 

 

III. Per Jacob Nordbø,6 født 1942 i Oset Siljan TE.

      

 

       Han giftet seg med Martha Hvarnes,6 født i Hvarnes VE.

      

 

       Barn:

 

        A.    Tonje Nordbø,6 født 1971 i Siljan TE.

 

 

 

 

 



[1]  Siljan bygdebok. side 351 og 509.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan bygdebok. side 358 og 509.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[6]  Siljan bygdebok. side 509.

[7]  Lardal lysningsprotokoll 1919-1965. side 74.

[8]  Norske Gårdsbruk (2002)

[9]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 45.