| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Sørbø – Gnr.18

 

Gården ligger sentralt i Midtbygda. Den grenser mot prestegården i nordvest, Øverbø i sydøst og mot Høiseth i vest.

Se Sørbø før 1814

 

Løvenskold eide Sørbø i 1814.

 

 

Manntall for Sørbø

 

 

 

(Med Sørbø/Rønningen Bnr.1 Sørbø Bnr.3 Sørbø/Myra Bnr.4 Sørbø Bnr.5 Sørbø/Skog Bnr.6,  Sørbø Bnr.7,  Sørbø/Hagen Bnr.8 Sørbø/Myrvang Bnr.9 Sørbø/Heimholt Bnr.10 Sørbø/Heimholt Bnr.11, Sørbø/Høgli Bnr.12)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

 

Børge Torsen Øverbø fikk i 1788 festebrev på en del av Sørbø.

 

I 1801 nevnes det ikke brukere på Sørbø bare to husmannsfamilier. Den ene familien bodde da trolig på den plassen som siden ble kalt Rønningen og den andre på plassen som ble kalt Hagen. Den siste brukeren på hovedbølet på Sørbø, og som også bodde der før 1801, var trolig Jørgen Christophersen som døde der i 1799. Børge Torsen Øverbø fikk festebrev allerede i 1788 med Jørgen Christophersen kan jo ha bodd på Sørbø livet ut. Hovedbølet blir nå stående ubebodd og jordveien blir delt mellom brukerne på Øverbø.

 

 

Børge Torsen Øverbø/Engelstad drev en del av Sørbø også i 1833:

Skyldsettingsforretning avholdt den 18.01.1832, ting.01.03.1833, hvoraf en del av Sørbø som Børge Engelstad har havet i brug, er skyldsatt til 5 skind.

 

I 1838 ser vi at Sørbø løpenummer 526 ble brukt av Svend Olsen Øverbø. I 1846 var Sørbø løpenummer 526 ble drevet som et underbruk av hans sønn gårdmann Ole Svendsen Øverbø.

I 1838 ser vi at Sørbø løpenummer 527a ble brukt av Peder Hansen Øverbø. I 1846 var Sørbø løpenummer 527a nevnt som et underbruk av den samme Peder Hansen Øverbø.

I 1838 ser vi at Sørbø løpenummer 527b ble brukt Mikkel Mikkelsen Øverbø. I 1846 var Sørbø løpenummer 527b nevnt som et underbruk av enken etter Mikkel Mikkelsen Øverbø, Marta Mathiasdatter Øverbø.

I 1838 ser vi at Sørbø løpenummer 527c ble brukt Fossum Jenrnverk (Løvenskiold). I 1846 var Sørbø løpenummer 527c drevet av Fossum Jenrnverks eier (Løvenskiold).

I 1838 ser vi at Sørbø løpenummer 528 – plassen Hagen ble brukt av Mathias Johnsen. I 1846 var fortsatt Sørbø løpenummer 528 – plassen Hagen brukt av Mathias Johnsen og hans kone Marthe Eriksdatter.

 

 

Matrikkelen 1838

Sørbø matrikkelnr. 172 (gammelt matrikkelnummer 161)

Løpenummer 526 – Sørbø – skyld 1 huder - oppsitter Svend Olsen

Løpenummer 527a – Sørbø – skyld 6 skinn - oppsitter Peder Hansen

Løpenummer 527b – Sørbø – skyld 5 skinn - oppsitter Mikkel Mikkelsen

Løpenummer 527c – Et Skougstykke – skyld 1 skinn - oppsitter Fossums Jernverk

Løpenummer 528 – Pladsen Hagen - oppsitter Mathias Johnsen

 

 

Sørbø ble et selvstendig bruk igjen da Petter Solvesen Øverbø solgte gården til sønnen Solve i 1927. (Solve drev i 1950 Sørbø Gnr.18 Bnr.2 og Øverbø Gnr.19 Bnr.42 og 58.)

Skjøte på Sørbø Bnr.2 m.m. fra Petter S Øverbø til Solve P Øverbø for kr. 5500, hvorav for løsøre kr. 1500. Datert 02.05.1927, tingl. 18.05.1927

 

 

Her følger Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2

 

Løvenskiold skilte ut Sørbø løpenummer 526b – senere Bnr.2 fra Sørbø løpenummer 526 i 1860 og solgte den til Solve Olsen Øverbø:

Skyldelingsforretning avholdt på Sørbø løpenummer 526 den 14.10.1859, hvorved Sørbø løpenummer 526b – senere Bnr.2 ble utskilt til Solve Olsen. Denne delen ble Sørbø løpenummer 526b. (tinglyst 12.01.1860)

Skjøte på Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2 fra Otto og Hermann Løvenskiold til Solve Olsen for 800 spd. Datert og tingl. 12.01.1860

 

1865- Sørbø løpenummer 526b

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0083 001 øvre Sørbøe 526b 0

Merknad: (S/L: 252/18) Et Jordstykke. Drives under LøbNo 530a Ingen Folk eller Fæ.

Eigar: Gaardbrg Selveier Ole Svendsen Utsæd: hv1/4 ha2, kreaturhald:

 

Solve Olsen Øverbø skilte i 1869 ut Sørbø løpenummer 526c – senere Bnr.3 fra Sørbø løpenummer 526b – senere Bnr.2:

Skyldelingsforretning avholdt 25.05.1869 på Sørbø løpenummer 526b, hvorved Sørbø løpenummer 526c – senere Bnr.3 ble utskilt. Tingl. 05.06.1869

 

1875 - Sørbø-et jordstykke - løpenummer 526b

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 530a af eieren Solve Olsen Øverbøe.

 

Da Solve døde i 1885, ble Sørbø løpenummer 526b – senere Bnr.2 med flere bruk solgt av enken og arvingene til sønnen Ole Petter Solvesen;

Skjøte på Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2 og halvparten av et møllebruk m.m. fra Solve Olsen sin enke og medarving Ole Petter Solvesen for kr. 20 000. Datert 28.07.1885, tingl. 01.08.1885

 

Matrikkelen 1905

Sørbø Gnr.18

Bnr.2 - Sørbø - eier/bruker Petter S Øverbø

 

(Ole) Petter Solvesen solgte i 1927 Sørbø Bnr.2 med flere bruk til sønnen Solve:

Skjøte på Sørbø Bnr.2 m.m. fra Petter S Øverbø til Solve P Øverbø for kr. 5500, hvorav for løsøre kr. 1500. Datert 02.05.1927, tingl. 18.05.1927

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18 

Bnr.2 - Sørbø - 2 mark 44 øre - Solve P. Øverbø

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1927 til 1969

 

Solve Øverbø f. 1891 fra Øverbø kjøpte i 1927 Sørbø Bnr.2 og flere andre bruk av sin far. Solve sin farfar hadde kjøpt Sørbø Bnr.2 av Løvenskiold i 1860. Gården hadde frem til Solve overtok den i 1927 vært drevet som et underbruk av Øverbø. Solve hadde i 1919 giftet seg med Berta Sofie Kristiansen f. 1891. Hun var født i Lardal, men hennes foreldre kom til Vierød u/Gonsholt i Siljan. Solve eide og brukte i 1950 Sørbø Bnr.2. (Ifølge Norske gårdsbruk drev han da Sørbø Bnr.2 sammen med Øverbø Gnr.19 Bnr.42 og 58.) Solve døde på Sørbø i 1969. Sønnesønnen Svein Solve Øverbø overtok Sørbø Bnr.2 etter han. Berte Sofie døde i 1982.

 

Barn:

Ole Petter Øverbø f. 1920 d. 2010

Inger Marie Øverbø f. 1925 d. 1967

Bjørg Øverbø f. 1927

 

Familieark