| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I VANEBUSETER ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Nilsen f. 1787 og Anne Pedersdatter f. 1792 sin familie.

 

 

 

Ole Nilsen,[1] født 1787 i Vanebu Siljan TE., døpt 25.02.1787 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke TE.,[3] død 17.11.1872 i Vanebu Siljan TE.,[4] gravlagt 24.11.1872 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Nils Sondresen og Inger Jensdatter på Vanebu/Vanebuseter før 1814.

 

Ole giftet seg i Siljan i 1820.

 

Han overtok som bruker på Vanebuseter. Hans bror Jens hadde drevet gården til han døde i 1813. Etter det drev trolig Jens sin enke gården til Ole overtok.

 

Matrikkelen 1838:

Løpenummer 493 - Vanobusæter- skyld 1 hud - oppsitter Ole Nielsen

 

Vannebosæter 1846:

Gaardm. Leilending Ole Nielsen 59 aar, Hans kone Anne Pedersd. 53 aar

Deres hjemmeværende børn:

Niels 24 ¾ aar, Ingeborg 21 ¼ aar, Gunnild Maria 18 aar, Anne Helvig 11 ½ aar

Tjenere:

Anders Nielsen Tengelstad af Laardal 26 aar, Halvor Halvorsen 15 ¼ aar, Skolelærer Niels Rollefsen 27 ¼ aar

 

Hans kone døde i 1864 og Ole nevnes som enkemann på Vanebuseter i 1865. Han står som gårdbruker, men som vi ser bestyrte sønnen Nils og hans kone gården for han.

 

Vanebuseter 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Nielsen m e Husfader Gaardbgr, Leilænding 80 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Olsen m g hans Søn bestyrer Faderens Gaardsbrug 45 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Simonsdatter k g hans Kone bestyrer Svigerfaderens Huusholdning 36 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Kristine Nielsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Nielsen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

Simon Nielsen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

Gunnild Maria Nielsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Helvig Nielsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

Peder Hansen m ug Tjenestekarl 22 (alder) Slemdal Prgj.

Hæge Vetlesdatter k ug Tjenestepige 28 (alder) Siljord Prgj.

 

Ole døde på Vanebuseter i 1872.

 

 

Gift 10.09.1820 i Siljan kirke TE.,[5] med Anne Pedersdatter,[6] født 1792 i Tveitan Siljan TE. (datter av Peder Andersen og Marte Jacobsdatter), døpt 16.12.1792 i Siljan kirke TE.,[7] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke TE.,3 død 15.12.1864 i Vanebu Siljan TE.,[8] gravlagt 22.12.1864 i Siljan kirkegård TE.8

 

Anne:

Hun døde på Vanebuseter i 1864.

 

 

 

I.    Nils Olsen,[9] født 05.04.1821 i Vanebu Siljan TE.,[10] døpt 13.05.1821 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.[11]

      

       Han reiste til Amerika i 1849 og kom tilbake i 1853.

 

      

       Gift 07.08.1853 i Siljan kirke TE.,[12] med Ingeborg Simonsdatter,[13] født 17.10.1830 i Sølverød Siljan TE.,[14] (datter av Simon Olsen og Kristine Abrahamsdatter), døpt 12.11.1830 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.[15]

      

       Se Vanebuseter denne gården

 

 

 

II.   Ingeborg Olsdatter,1 født 07.08.1823 i Vanebu Siljan TE.,[16] døpt 17.08.1823 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[17] død 08.11.1902 i Tveitan Siljan TE.,[18] gravlagt 15.11.1902 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 29.07.1849 i Siljan kirke TE., med Johannes Knutsen,[19] født 15.01.1815 i Sølverød Siljan TE. (sønn av Knut Johannesen og Kristine Abrahamsdatter), døpt 22.01.1815 i Siljan kirke TE.,[20] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[21] død 26.05.1891 i Sølverød Siljan TE.,[22] gravlagt 02.06.1891 i Siljan kirkegård TE.22

      

       Se Sølverød

 

      

 

III. Gunhild Marie Olsdatter,1 født 09.01.1828 i Vanebu Siljan TE.,[23] døpt 20.01.1828 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[24] død 29.12.1910 i Hogstad Siljan TE.[25]

      

 

       (1) Gift 16.10.1853 i Siljan kirke TE., med Johan Olsen,[26] født 20.09.1821 i Hogstad Siljan TE.,[27] (sønn av Ole Johansen og Maren Kristensdatter), døpt 30.09.1821 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,11 død 27.09.1856 i Hogstad Siljan TE.,[28] gravlagt 04.10.1856 i Siljan kirkegård TE.28

      

 

       (2) Gift 01.02.1858 i Siljan kirke TE., med Jacob Nilsen,[29] født 26.10.1830 i Hogstad Ø. Siljan TE.,14 (sønn av Nils Nilsen og Berte Sørensdatter), døpt 19.12.1830 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,15 død 10.03.1903 i Hogstad nedre Siljan TE.,18 gravlagt 18.03.1903 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Hogstad Nedre

 

 

 

IV. Peder Olsen,1 født 16.05.1830 i Vanebu Siljan TE.,[30] døpt 06.06.1830 i Siljan kirke TE.,30 død 08.08.1832 i Vanebu Siljan TE., gravlagt 19.08.1832 i Siljan kirkegård TE.[31]

 

 

 

V.   Anne Helvig Olsdatter,1 født 13.06.1834 i Vanebu Siljan TE.,[32] døpt 13.07.1834 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 07.10.1849 i Siljan kirke TE.,[33] død 16.12.1877 i Tveitan Siljan TE.,[34] gravlagt 23.12.1877 i Siljan kirkegård TE.34

      

 

       Gift 10.06.1859 i Siljan kirke TE., med Jacob Hansen,[35] født 04.03.1835 i Island Siljan TE.,[36] (sønn av Hans Pedersen og Maren Helvig Gulliksdatter), døpt 22.03.1835 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[37] død 29.01.1877 i Tveitan Siljan TE.,34 gravlagt 04.02.1877 i Siljan kirkegård TE.34

      

       Se Island

      

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 600.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 46.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 216.

[6]  Siljan bygdebok. side 519.

[7]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 68.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[9]  Siljan bygdebok. side 362 og 600.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 67.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 226.

[13]  Siljan bygdebok. side 547.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 162.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 72.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 153.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[19]  Siljan bygdebok. side 547 og 550.

[20]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 49.

[21]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[23]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 79.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[26]  Siljan bygdebok. side 584.

[27]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 287.

[29]  Siljan bygdebok. side 587.

[30]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 84.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 257.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 8.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 166.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[35]  Siljan bygdebok. side 551.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 10.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.