| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814

 


 

 

Ole Johansen f. 1781 og Maren Kristensdatter f. 1788 sin familie.

 

 

 

Ole Johansen,[1] født 1781 i Hogstad Siljan TE., døpt 13.05.1781 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke TE.,[3] død 02.03.1850 i Hogstad Siljan TE.,[4] gravlagt 17.03.1850 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Johan Laurentius Rollefsen og Dorte Abrahamsdatter på Hogstad Nedre før 1814.

 

Ole giftet seg i 1819.

 

De ble bosatt på Hogstad Nedre der Ole overtok etter sin mor.

 

De nevnes der i 1846.

 

Hogstad Nedre 1846:

G. Leilending Ole Johannesen 66 aar, Hs kone Mari Christensd. 56 aar

Deres barn:

Johan 24 aar, Karen 22 aar

Tjenestefolk:

Isak Nielsen 16 aar, Dorthe Eriksdatter 16 aar

 

Ole døde i 1850.

 

 

Gift 10.10.1819 i Siljan kirke TE.,3 med Maren Kristensdatter,[5] født 1788 i Kløverød Siljan TE. (datter av Kristen Andersen og Barbro Olsdatter), døpt 30.03.1788 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke TE.,3 død 12.02.1875 i Hogstad Siljan TE.,[7] gravlagt 21.02.1875 i Siljan kirkegård TE.7

 

Maren:

Hun kom fra Kløverød.

 

Hun bodde som føderådskone hos den neste brukeren på Hogstad Nedre, Jacob Nilsen, i 1865. Han var gift med enken etter hennes sønn Johan Olsen.

 

Maren døde på Hogstad i 1875.

 

 

 

 

I.    Karen Olsdatter, født 19.09.1820 i Hogstad Siljan TE.,[8] døpt 01.10.1820 i Siljan kirke TE.,8 død 15.10.1820 i Hogstad Siljan TE., gravlagt 22.10.1820 i Siljan kirkegård TE.[9]

      

      

 

II.   Johan Olsen,1 født 20.09.1821 i Hogstad Siljan TE.,[10] døpt 30.09.1821 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[11] død 27.09.1856 i Hogstad Siljan TE.,[12] gravlagt 04.10.1856 i Siljan kirkegård TE.12

      

 

       Gift 16.10.1853 i Siljan kirke TE., med Gunhild Marie Olsdatter,[13] født 09.01.1828 i Vanebu Siljan TE.,[14] (datter av Ole Nilsen og Anne Pedersdatter), døpt 20.01.1828 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[15] død 29.12.1910 i Hogstad Siljan TE.[16]

      

       Se Hogstad Nedre denne gården

 

 

 

III. Karen Olsdatter,1 født 28.10.1823 i Hogstad Siljan TE.,[17] døpt 28.12.1823 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.[18]

      

       Hun reiste til Amerika med tre barn som enke i 1872.

      

       Fra gamlegjerpen.no:

       Presteattest 10/4-1872:

       Enke Karen Olsdatter Langgangen, Fossum, 50. (Enke etter Mads Larsen).

       Hendes børn:

       Lars Madsen, 21.

       Johan Madsen, 17.

       Hedvig Madsdatter, 14 1/2.

       Til Amerika.

 

      

       Gift 04.03.1847 i Eidanger kirke TE., med Mads Larsen, født 11.03.1821 i Langangen u/Fossum Gjerpen TE.,[19] (sønn av Lars Madsen og Helvig Christensdatter), død 13.02.1871 i Fossum Gjerpen TE.[20]

      

       Mads:

       Han var sagmester og bosatt på Langangen u/Fossum i Gjerpen.

      

       Han døde der i 1871.

      

       Se gamlegjerpen.no  

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 584.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 38.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 283.

[5]  Siljan bygdebok. side 506.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 48.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 65.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 150.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 287.

[13]  Siljan bygdebok. side 600.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 79.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 72.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 153.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 222.

[20]  Gamle Gjerpen.