| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SOLBAKKEN Bnr.21 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Knut Mathisen f. 1880 og Grete Karoline Thoresen f. 1880 sin familie.

 

 

 

Knut Mathisen,[1] født 07.09.1880 i Løkka Siljan TE.,[2] døpt 31.10.1880 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[3] død 04.03.1962 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Magnus Mathisen og Maren Helene Knutsdatter på Løkka.

 

Knut giftet seg i 1906.

 

Da hans bror Karl Mathisen døde i 1919 overtok foreldrene Gurholt/Solbakken Bnr.21 og solgte den til Knut:

Skjøte på Gurholt/Solbakken Bnr.21 fra Magnus Mathisen til Knut Magnussen Solbakken for kr. 14700, hvorav for løsøre kr. 8000, med forbehold om fritt opphold deres levetid osv. Datert 07.03.1921, tinglyst 16.03.1921

Attest fra lensmannen i Gjerpen om at Magnus Mathisen og hustru Maren er eneste arvinger efter sønnen Karl Mathisen. Datert 01.07.1921, tinglyst 13.07.1921

 

Knut solgte i 1948 Gurholt/Solbakken Bnr.21 til sønnen Kåre Solbakken.

Skjøte på Gurholt/Solbakken Bnr.21 fra Knut M Solbakken Gurholt f. 07.09.1880 til sønn Kåre Solbakken f. 04.01.1911 for kr. 10000, for løsøre kr. 4933. Forbehold for selger og hustru Grethe av føderaad til 5-aarlig verdi kr. 4933. Av Gurholt/Solbakken Bnr.21 forbeholder selgeren seg en tomt på ca 1 dekar, som eventuelt skal overdras til Karl Solbakken. Hvis så ikke skjer skal tomten falle tilbake til Gurholt/Solbakken Bnr.21. Datert 18.12.1948

 

Knut døde i 1962.

 

 

Gift 29.12.1906 i Siljan kirke TE.,[5] med Grete Karoline Thoresen,[6] født 05.10.1880 i Allum bnr.5, Hedrum VE.,[7] (datter av Thore Kristian Asbjørnsen og Trine Gurine Gundersdatter), døpt 21.11.1880 i Hedrum VE., død 03.09.1956 i Siljan TE.4

 

Grete:

Hun kom fra Hedrum og ved giftemålet var hun tjenestejente i Svartangen. Hun døde i 1956.

 

 

 

I.    Tora Gurholt,[8] født 24.08.1907 i Skien TE.,[9] døpt 20.10.1907 i Skien TE., død 31.05.1973 i Kløverød Siljan TE.4

      

 

       Gift 1930, med Georg Kløverød,[10] født 02.12.1905 i Kløverød søndre Siljan TE.,[11] (sønn av Ellef Edvardsen og Ingeborg Marie Jacobsdatter), døpt 11.02.1906 i Siljan kirke TE., død 03.09.1991 i Kløverød Siljan TE.4

 

       Se Hillestad u/Kløverød

 

 

              

II.   Marta Gurholt,[12] født 24.08.1907 i Skien TE.,9 døpt 20.10.1907 i Skien TE., død 01.07.1994 i Tveitan Siljan TE.4

      

 

       Hun giftet seg med[13] Hjalmar Johansen,13 født 08.03.1901 i Tveitan Siljan TE.,[14] (sønn av Johan Jacobsen og Gunhild Marie Johannesdatter), døpt 23.06.1901 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[15] død 31.05.1990 i Tveitan Siljan TE.4

      

       Se Østgård u/Tveitan

 

                   

 

III. Ester Gurholt, født 03.07.1909 i Skien TE.,[16] døpt 01.08.1909 i Skien TE.

      

 

       Gift 27.12.1940 i Siljan kirke TE.,[17] med Anders Martin Furulund,[18] født 03.06.1905 i Furulund bnr.2, Hedrum VE.,[19] (sønn av Anders Martin Torsen og Hella Andrea Jacobsdatter), døpt 09.07.1905 i Hedrum VE.

      

 

       Barn:

 

        A.    Thore Furulund,[20] født 1943 i Langrønningen Nordkvelde N. Hedrum VE.

 

 

        B.    Knut Martin Furulund,21 født 1951 i Langrønningen Nordkvelde N. Hedrum VE.

 

 

 

IV. Kåre Georg Solbakken,[21] født 04.01.1911 i Skien TE.,[22] døpt 17.04.1911 i Skien TE., død 07.02.1979 i Solbakken Siljan TE.4

      

      

       Gift 1938, med Hjørdis Svendsen,22 født 06.04.1913,4 død 21.07.1996 i Solbakken Siljan TE.,4 død 21.07.1996 i Solbakken Siljan TE.4

      

       Se Gurholt/Solbakken denne gården

 

 

 

V.   Ingrid Gurholt,[23] født 23.05.1913 i Siljan TE.,18 død 29.10.1977 i Serkland Siljan TE.4

      

 

       Gift 09.11.1940 i Siljan kirke TE.,18 med Olav Serkland,26 født 07.08.1912 i Gonsholt Siljan TE.,[24] (sønn av Jacob Olsen og Inga Kirstine Gulliksdatter), døpt 22.09.1912 i Siljan kirke TE., død 11.05.1982 i Serkland Siljan TE.

      

        Olav

        Treschow skilte i 1945 ut Gurholt/Granly Bnr.30 fra Gurholt/skog Bnr.1 og solgte den til Olaf Jacobsen Serkland i 1946:

        Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 04.10.1945, hvorved er utskilt Gurholt/Granly Bnr.30.

        Skjøte på Gurholt/Granly Bnr.30 fra Treschow til Olaf Jacobsen Serkland f. 07.08.1912 for kr. 300. Datert 23.11.1946

      

       Matrikkelutkast 1950

       Gurholt Gnr.23

       Bnr.30 - Granly - 0 mark 05 øre - Olav Jakobsen Serkland

      

       Hans far skjøtet Serkland Bnr.2 til Olav i 1956.

      

       Olav solgte i 1958 eiendommen Gurholt/Granly Bnr.30 til Jon Antonsen Skilbred:

       Skjøte på Gurholt/Granly Bnr.30 Olaf Jacobsen Serkland f. 07.08.1912 til Jon Antonsen Skilbred f. 14.08.1913 for kr. 32 000. datert 28.06.1958.

      

 

       Barn:

 

        A.    Greta Irene Serkland ,27 født 06.12.1943 i Serkland Siljan TE.,4 død 21.12.1987 i Serkland Siljan TE.4

 

 

 

VI. Karl Gurholt, født 10.03.1922 i Gurholt Siljan TE.,[25] døpt 07.05.1922 i Siljan kirke TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 17 og 255..

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 36.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 164.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 204.

[6]  Hedrum bygdebok bind 2. side 536.

[7]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 104.

[8]  Siljan bygdebok. side 505.

[9]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 151.

[10]  Siljan bygdebok. side 503.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 103.

[12]  Siljan bygdebok. side 516.

[13]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 13.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.

[16]  Skien ministerialbok 1908-1914. side 24.

[17]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 28.

[18]  Hedrum bygdebok bind 3. side 673 og 682.

[19]  Hedrum Hedrum klokkerbok 1902-1920. side ?.

[20]  Hedrum bygdebok bind 3. side 682.

[21]  Siljan bygdebok. side 255.

[22]  Skien ministerialbok 1908-1914. side 52.

[23]  Siljan bygdebok. side 263.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 11.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 47.