| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SOLBAKKEN Bnr.21 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Karl Martinius Mathisen f. 1877

 

 

 

Karl Martinius Mathisen,[1] født 13.04.1877 i Løkka Siljan TE.,[2] døpt 03.06.1877 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[3] død 26.04.1919 i Gurholt Siljan TE.,[4] gravlagt 03.05.1919 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Magnus Mathisen og Maren Helene Knutsdatter på Løkka.

 

Karl var ugift.

 

Ole HaagensenGurholt Østre Bnr.17 skilte i 1904 ut eiendommen Gurholt/Solbakken Bnr.21 og solgte den i 1906 til Karl Mathisen:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Østre Bnr.17 den 13.10.1904, hvorved utskilt Gurholt/Solbakken Bnr.21. Tinglyst 16.11.1904

Skjøte på Gurholt/Solbakken Bnr.21 fra Ole Haagensen Bakkehaug til Karl Matisen Værket for kr. 5475. Datert 23.06.1906, tinglyst 30.06.1906

 

Han bodde på Solbakken i 1910 sammen med søsteren Marie, sine foreldre og et pleiebarn.

 

Siljan 1910 - Gurholt/Solbakken Gnr.23 Bnr.21

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Karl Martinus Magnusen m ug b hf Gaardbruker, Selveier 13.04.1877 Slemdal n s

Marie Magnusen k ug b tj Hus- og kreaturstel 06.01.1883 Slemdal n s

Kristian Jonassen m ug b pleiebarn Forpleies for Skiens fattigv. Gjætergut 06.08.1901 Skien n s

Magnus Matisen m g b far til hf, fl Har ophold hos sin søn, hf. Deltar i jordbruksarbeide 07.11.1844 Sverige n s

Maren Helena Matisen k g b mor til hf, fl Har ophold hos sin søn, hf. Deltar i hus- og kreaturstel 05.05.1851 Larvik n s

 

Karl døde i 1919.

 

Da Karl Martinius Magnussen døde i 1919 overtok foreldrene Gurholt/Solbakken Bnr.21 og solgte den til hans bror Knut Mathisen:

Skjøte på Gurholt/Solbakken Bnr.21 fra Magnus Mathisen til Knut Magnussen Solbakken for kr. 14700, hvorav for løsøre kr. 8000, med forbehold om fritt opphold deres levetid osv. Datert 07.03.1921, tinglyst 16.03.1921

Attest fra lensmannen i Gjerpen om at Magnus Mathisen og hustru Maren er eneste arvinger efter sønnen Karl Mathisen. Datert 01.07.1921, tinglyst 13.07.1921.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 17.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.