| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814

 


 

 

Jacob Olsen f. 1885 og Inga Kirstine Gulliksdatter f. 1890 sin familie.

 

 

 

Jacob Olsen,[1] født 26.08.1885 i Finsrud Siljan TE.,[2] døpt 25.10.1885 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[3] død 26.09.1963 i Serkland Siljan TE.[4]

Han var sønn av Ole Olsen og Sina Lovise Gundersdatter på Serkland.

 

Jacob giftet seg i 1912. Hans kone kom fra Gonsholt og de døpte et barn der samme året. Fra 1914 døpte de barn bosatt på Serkland.

 

Hans far solgte i 1926 Serkland/Søstua Bnr.2 til Jacob:

Skjøte paa Serkland/indmarken Bnr.2 fra Ole Olsen Serkland til sønnen Jacob Olsen Serkland for kr. 18 500, hvorav for løsøre 5 500. Datert 23.10.1926, tinglyst 30.10.1926

 

Jacob skilte i 1926 ut Serkland/Nystad Bnr.10 til sin bror Nils Olsen:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 04.12.1926, hvorved til Nils Olsen Nystad ble utskilt Serkland/Nystad Bnr.10. Tinglyst 15.12.1926

 

Jacob skilte i 1946 ut Serkland/Løvli Bnr.14 til sønnen Gunvald:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 26.11.1946, hvorved til Gunvald Serkland er utskilt Serkland/Løvli Bnr.14.

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.2 - Serkland søndre (innmarken) - 2 mark 00 øre - Jacob O. Serkland

 

Jacob skjøtet Serkland/Søstua Bnr.2 til sønnen Olav i 1956.

 

Jacob døde i 1963.

 

 

Gift 12.05.1912 i Siljan kirke TE.,[5] med Inga Kirstine Gulliksdatter,[6] født 02.05.1890 i Gonsholt Nistua Siljan TE.,[7] (datter av Gullik Mathisen og Henrikke Jette Hansdatter), døpt 15.06.1890 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[8] død 07.01.1978 i Serkland Siljan TE.4

 

Inga Kirstine:

Hun kom fra Gonsholt Søndre og døde i 1978.

 

 

 

I.    Olav Serkland,1 født 07.08.1912 i Gonsholt Siljan TE.,[9] døpt 22.09.1912 i Siljan kirke TE., død 11.05.1982 i Serkland Siljan TE.4

      

       Treschow skilte i 1945 ut Gurholt/Granly Bnr.30 fra Gurholt/skog Bnr.1 og solgte den til Olaf Jacobsen Serkland i 1946:
Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 04.10.1945, hvorved er utskilt Gurholt/Granly Bnr.30.
Skjøte på Gurholt/Granly Bnr.30 fra Treschow til Olaf Jacobsen Serkland f. 07.08.1912 for kr. 300. Datert 23.11.1946


Matrikkelutkast 1950
Gurholt Gnr.23
Bnr.30 - Granly - 0 mark 05 øre - Olav Jakobsen Serkland

       Hans far skjøtet Serkland/Søstua Bnr.2 til Olav i 1956.

 

       Olav solgte i 1958 eiendommen Gurholt/Granly Bnr.30 til Jon Antonsen Skilbred:
Skjøte på Gurholt/Granly Bnr.30 Olaf Jacobsen Serkland f. 07.08.1912 til Jon Antonsen Skilbred f. 14.08.1913 for kr. 32 000. datert 28.06.1958

 

       Ingerid døde i 1977 og Olav døde i 1982. 

      

       Gift 09.11.1940 i Siljan kirke TE.,[10] med Ingrid Mathiesen Gurholt,1 født 23.05.1913,10 (datter av Knut Mathiesen og Grete Karoline Thoresen), død 29.10.1977 i Serkland Siljan TE.4

      

 

       Barn:

 

        A.    Greta Irene Serkland,1 født 06.12.1943 i Serkland Siljan TE.,4 død 21.12.1987 i Serkland Siljan TE.4

 

 

 

II.   Gunvald Serkland,1 født 28.09.1914 i Serkland Siljan TE.,[11] døpt 08.11.1914 i Siljan kirke TE., død 14.07.1999 i Siljan TE.4

      

 

       Gift 18.10.1941 i Siljan kirke TE.,[12] med Marie Nygård, født 25.04.1918 i Nygård Siljan TE.,[13] (datter av Harald Paulsen og Anna Hagbartsdatter), døpt 23.06.1918 i Siljan kirke TE., død 22.04.1991 i Siljan TE.4

      

       Se Serkland/ Løvli Bnr.14

 

              

 

 

III. Harald Serkland,1 født 27.10.1916 i Serkland Siljan TE.,[14] døpt 26.12.1916 i Siljan kirke TE., død 18.08.2002 i Siljan TE.4

      

      

       Gift 1944,[15] med Solveig Jensen,1 født 02.07.1919 i Styrvold Lardal VE.,15 død 09.04.2016 i Siljan TE., gravlagt 14.04.2016 i Siljan kirkegård TE.

 

       Se Øverbø/Bergum Bnr.70

 

 

              

IV. Luis Serkland,1 født 08.06.1919 i Serkland Siljan TE.,[16] døpt 26.06.1919 i Siljan kirke TE., død 20.06.1958 i Siljan TE.,4 gravlagt 26.06.1958 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

V.   Hjørdis Serkland,1 født 16.09.1922 i Serkland Siljan TE.,[17] døpt 19.11.1922 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 10.10.1953 i Siljan kirke TE.,[18] med Henry Steinsholt,[19] født 16.03.1922 i Steinsholt Lardal VE.,24 (sønn av Anders Thygesen og Hanna Jacobine Johannesdatter Wessel).

      

 

       Barn:

 

        A.    Thyge Steinsholt,25 født 24.01.1955 i Steinsholt Lardal VE.[20]

              

 

               Gift 15.12.1973 i Siljan kirke TE.,26 med Unni Fjæreide,25 født 06.11.1955 i Siljan TE.,26 (datter av Malvin Asbjørn Fjæreide og Else Marie Engelstad).

              

 

 

VI. Arnt Serkland,1 født 08.02.1926 i Serkland Siljan TE.,[21] døpt 04.04.1926 i Siljan kirke TE.

 

 

 

VII. Helge Serkland,1 født 07.04.1928 i Serkland Siljan TE.[22]

      

 

       Han giftet seg med Karin Hvarnes,1 født 19.02.1934 i Hvarnes Hedrum VE.,28 (datter av Gustav Edvardsen Hvarnes og Ella Marie Næss).

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 263.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 52.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 107.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 107.

[6]  Siljan bygdebok. side 212.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 64.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 11.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 28.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 18.

[12]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 29.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 31.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 26.

[15]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 31.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 35.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 48.

[18]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 45.

[19]  Lardal bygdebok bind 3. side 811.

[20]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 68.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 61.

[22]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 50.