| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I LØKKA BNR.4 u/MOHOLT ETTER 1814 I

 


 

 

 

 

Magnus Mathisen f. 1844 og Maren Helene Knutsdatter f. 1850 sin familie.

 

 

 

Magnus Mathisen,[1] født 03.10.1844 i Gunnarskog Värmland Sverige.,[2] døpt 07.10.1844 i Gunnarskog Värmland Sverige.,[3] død 15.11.1921 i Gurholt Siljan TE.,[4] gravlagt 22.11.1921 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Mats Persson og Marie Larsdatter i Gunnarskog forsamling i Varmlands len i Sverige.

 

Magnus kom til Siljan fra Treskog og Fagerås, Gunnarskog forsamling i Varmlands len i 1875 som dagarbeider. Han kom til plassen Løkka ifølge innflyttingslisten. (Se Siljan ministerialbok 1870-1895 side 223.)

 

Magnus sin far var Mats Persson f. 08.09.1810 i Gräsmark. Hans mor var Maria Larsdatter f. 11.04.1804 i Sunne i Värmland. Hun var enke da de giftet seg i Sunne 07.11.1840. Familien bodde på et torp under gården Stora Tenhöjden.

Magnus hadde søstrene Cajsa Matsdotter f. 15.11.1840 i Gräsmark og Stina Matsdotter f. 27.09.1842 i Gunnarskog.

 

Hans far het Mats men han skrev seg som Mathisen i Siljan. Ved vielsen i Siljan 1875 hadde Magnus oppholdssted Moholt verk.

 

De var losjerende på Stegerønningen (nordre/østre) i 1875.

 

Siljan 1875 - Skogsrødningen løpenummer 565e

Magnus Mathisen f. 1846 i Sverige - husfader - losjerende - skovarbeider

Maren H Knudsdatter f. 1850 i Laurvig - hans kone

 

Magnus forpaktet Løkka Bnr.4 fra ca 1877 til 1891.Familien nevnes på Løkka i tellingen i 1891.

 

Familien kom etter det til Strekrønningen Bnr.19 under Moholt og nevnes der i 1900.

 

Siljan 1900 - Moholt/Stregrøningen Gnr.32 Bnr.19

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Magnus Mathis. m g b hf Gaarbruger leilending Arbeider Skøvdrift for Treskov 1843 Vermland Sverige n s

Maren Knudsd. k g b hm Husjerningen 1850 Lauevig n s

Carl Magnuss. m ug b s Arbeider v Skovdrift for Treschv 1877 Slemdal herred* n s

Knudt Magnuss. m ug b s Arbeider v Skovdrift for Treschv 1880 Slemdal herred* n s

Nils Magnuss. m ug b s Arbeider v Skovdrift for Treschv 1884 Slemdal herred* n s

Peder Magnuss. m ug b s Jetergudt 1888 Slemdal herred* n s

Marie Magnusd. k ug b d Arbeider ved Gaarsbruget og Husjerningen 1882 Slemdal herred* n s

 

Før 1910 kom de til sønnen Karl Martinius på Solbakken Bnr.21 under Gurholt.

 

Siljan 1910 – Gurholt/Solbakken Gnr.23 Bnr.21

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Karl Martinus Magnusen m ug b hf Gaardbruker, Selveier 13.04.1877 Slemdal n s

Marie Magnusen k ug b tj Hus- og kreaturstel 06.01.1883 Slemdal n s

Kristian Jonassen m ug b pleiebarn Forpleies for Skiens fattigv. Gjætergut 06.08.1901 Skien n s

Magnus Matisen m g b far til hf, fl Har ophold hos sin søn, hf. Deltar i jordbruksarbeide 07.11.1844 Sverige n s

Maren Helena Matisen k g b mor til hf, fl Har ophold hos sin søn, hf. Deltar i hus- og kreaturstel 05.05.1851 Larvik n s

 

Da sønnen Karl Martinius Magnussen døde i 1919 overtok foreldrene Gurholt/Solbakken Bnr.21 etter han og solgte den til sønnen Knut Mathisen:

Skjøte på Gurholt/Solbakken Bnr.21 fra Magnus Mathisen til Knut Magnussen Solbakken for kr. 14700, hvorav for løsøre kr. 8000, med forbehold om fritt opphold deres levetid osv. Datert 07.03.1921, tinglyst 16.03.1921

Attest fra lensmannen i Gjerpen om at Magnus Mathisen og hustru Maren er eneste arvinger efter sønnen Karl Mathisen. Datert 01.07.1921, tinglyst 13.07.1921.

 

Magnus døde der i 1921.

 

 

Gift 17.09.1875 i Siljan kirke TE.,[5] med Maren Helene Knutsdatter,[6] født 05.05.1850 i Larvik VE.,2,[7] (datter av Knut Henriksen og Ellen Olea Jacobsdatter), døpt 28.07.1850 i Langestrand kirke Larvik VE.,7 konfirmert 30.04.1865 i Siljan kirke TE.[8]

 

Maren:

Hun var født i Larvik, men hennes foreldre kom til Moholt Verk. I 1865 var hun tjenestejente hos Sigurd Hansen på Engelstad. Hun levde da hennes mann døde i 1921.

 

 

 

I.    Karl Martinius Mathisen,6 født 13.04.1877 i Løkka Siljan TE.,[9] døpt 03.06.1877 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[10] død 26.04.1919 i Gurholt Siljan TE.,[11] gravlagt 03.05.1919 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Gurholt/Solbakken Bnr.21

 

      

 

II.   Albert Emil Mathisen, født 01.03.1879 i Løkka Siljan TE.,[12] døpt 04.05.1879 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE.[13]

 

       Han bodde på Naphaug i 1891 og ble konfirmert i 1893.

 

 

III. Knut Mathisen,[14] født 07.09.1880 i Løkka Siljan TE.,[15] døpt 31.10.1880 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[16] død 04.03.1962 i Siljan TE.[17]

      

      

       Gift 29.12.1906 i Siljan kirke TE.,[18] med Grete Karoline Thoresen,[19] født 05.10.1880 i Allum bnr. 5, Hedrum VE.,[20] (datter av Thore Kristian Asbjørnsen og Trine Gurine Gundersdatter), døpt 21.11.1880 i Hedrum VE., død 03.09.1956 i Siljan TE.17

      

       Se Gurholt/Solbakken Bnr.21

 

 

      

IV. Anna Mathisen, født 07.09.1880 i Løkka Siljan TE.,15 døpt 31.10.1880 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.[21]

      

       I folketellingen i 1900 er hun syerske i en hattebutikk i Kristiania.

      

 

 

V.   Marie Mathiesen,[22] født 06.01.1883 i Løkka Siljan TE.,[23] døpt 11.03.1883 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[24] død 26.04.1920 i Nystad u/Serkland Siljan TE.,[25] gravlagt 04.05.1920 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 08.04.1911 i Gjerpen kirke TE.,[26] med Nils Olsen,[27] født 19.08.1891 i Sikane Siljan TE.,[28] (sønn av Ole Olsen og Sina Lovise Gundersdatter), døpt 01.11.1891 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[29] død 04.11.1959 i Siljan TE.17

      

       Se Serkland/Nystad

 

 

 

VI. Nils Mathisen,6 født 30.12.1884 i Løkka Siljan TE.,[30] døpt 08.03.1885 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.[31]

      

       I folketellingen i 1910 bodde familien på Østby søndre i Tjølling.

 

      

       Gift 08.09.1906 i Hedrum VE.,[32] med Karoline Bertilde Olsen, født 09.01.1883 i Bjerkerødningen u/Hovland Hedrum VE. (datter av Peder Olsen og Nicoline Bertilde Olsen), døpt 29.04.1883 i Hedrum VE.[33]

      

       Karoline:

       Hun kom fra Nanset i Hedrum da hun giftet seg. Ifølge vielsen var hun født i Hedrum i 1883, men konfirmert i Larvik i 1897. Hennes far var "sømand Peder Olsen".

      

 

 

VII. Peder Mathisen,6 født 04.06.1888 i Løkka Siljan TE.,[34] døpt 15.07.1888 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.[35]

 

 

 

 

 [1]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 223.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 179.

[3]  Kirkebok for Gunnarskog fødte 1836-1861. bilde 82.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.

[5]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 142.

[6]  Siljan bygdebok. side 17.

[7]  Larvik Langestrand ministerialbok 1842-1856. side 43.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 182.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 32.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 160.

[14]  Siljan bygdebok. side 17 og 255..

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 36.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 164.

[17]  Siljan kirkegård.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 204.

[19]  Hedrum bygdebok bind 2. side 536.

[20]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 104.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 165.

[22]  Siljan bygdebok. side 17 og 266.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 43.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 105.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 106.

[27]  Siljan bygdebok. side 266.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 49.

[31]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 107.

[32]  Hedrum Hedrum ministerialbok 1904-1918, side 184.

[33]  Hedrum Hedrum ministerialbok 1881-1903. side 11.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 59.

[35]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 112.