| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

 

Christen Olsen f. ca 1719 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Mari Isachsdatter f. ca 1731 og 2. gang med Karen Steffensdatter f. ca 1736)

 

 

 

Christen Olsen, f. ca 1719 i Arendal,[1] d. 1783 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.03.1783 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

 

Han ble også skrevet som Møller.

 

Han giftet seg 1. gang i Solum i 1752.

 

Trolovet i Solum 03.11.1751

paa Aafos: Christen Olsøn og Maria Isaachsdatter.

Forlovere Christen Jensøn og Niels Ruglen

 

Gift 05.01.1752 ved Solum:

Christen Olsøn og Maria Isaachsdatter Aafos.

 

Han giftet seg 2. gang i 1753.

 

Copul. 14/11-1753 hiemme i Huuset:

Enroullered Matros og Enkemand, Christen Olsen og Karen Stephensd. i Porsgrund.

Hafde Kongebrev.

Caut: Michel Olsen og Simen Pedersen.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 67b (Dette nummeret er brukt to ganger. Jeg kaller dette 67b. JO)

Mand og hustru: Christen Olsen og kone

Piiger over 12 aar: Ingebor Halvorsdatter

Andre hos sig havende folk: Jacob Svendskes Enke


Østre Porsgrunn 1770:
7.
Christen Olsen, 51 aar, født i Arendahl, 2 sønner, tømmermand hos Jens Nilsen
Ole Christensen, 17 aar, født i Porsgrund
Gullich Christensen, 6 aar, født i Porsgrund

 

F.C. Knudsen:

Sommerbakken 6, L.matr.no. 120. Peder Karlsens hus.

I 1761 faar Danemand Christen Olén grundbrev af Severin v. Løvenskiold.

I 1798 eier Isach Christensen huset. (Dette er nok hans sønn?)

 

Gravlagt som "Christen Olsen 64 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 485a

Skifte 29. Marti 1783 i østre Porsgrund

Christen Olsen, død - enke Karen Pedersdatter1)

Barn.

1. Gunlich Christensen, 18½ aar og i Søe-Farten.

2. Isach Christensen, 12 aar og hiemmeværende hos moderen.

3. Marthe Marie Christensdatter, død og i ægteskab med Gunner Jacobsen i Porsgrund efterladt sig 2 børn:

       - sønnen Jacob Gunnersen, 2 aar.

       - datteren Maren Chatrine Gunnersdatter, 4 aar.

4. Ingeborg Christensdatter, g.m. Aslach Olsen paa Aasebachen under østre Porsgrund.

5. Inger Christensdatter [IK. Ikke med i hovedoppstillingen men framgår av arvedelingen].

6. Karen Christensdatter, 15 aar.

7. Astri Christensdatter, 5 aar.

Enken Karen Steffensdatter1) tok til verge Sr. Jens Kiil.

Til formyndere for de umyndige ble innsatt og anordnet:

- for sønnen Gunlich ble lensmand Niels Amundsen

- for datteren Marthe Marie Christensdatters børn ble faderen Gunner Jacobsen

- for datteren Inger Christensdatter ble Ingebret Stoesen Waller

- for Karen Christensdatter ble Lars Amundsen Gudsfred

- for Astri Christensdatter ble Halvor Sillian.

Brutto:377-1-18

Netto. 139-0-10

Jordegods: en hauge under østre Borge, takst 100 rdlr.

Stervboehuuserne, takst 120 rdlr.

1) IK. Enkas navn skal være Karen Steffensdatten; det framgår av barnedåp i kirkeboka.

 

 

(1) Gift 05.01.1752 i Solum,[3] med Mari Isachsdatter, født 1732 på Åfoss i Solum,1 (datter av Isach Pedersen og Mari Isachsdatter), døpt 06.01.1732 i Solum,[4] død 1752 i Porsgrund,[5] gravlagt 16.10.1752 i Eidanger kirkegård.5

 

Mari:

Isach Aafosis barn kaldet Maria.

Faddere: Isach Meen, Jacob Rugtvedt, Jacob Romnæs, Jøran Biørntvedt, Maren Marum, Maria Meen.

 

Gravlagt som "Christen Olsens kone i Porsgrund, Mari Isacksdatter 21 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 433a

24.8.1753 - Porsgrund, Eidanger

Maria Isachsdatter, død - enkemand Christen Olsen

Barn:

1. Ole Christensen, 10 mndr.

Brutto: 124-2-0

Netto: 99-0-0.

Boet eier hus i Porsgrunn, takst 80 rdr.

 

 

(2) Gift 14.11.1753 i Eidanger,[6] med Karen Steffensdatter, ca. 1736,[7] (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter), d. 1798 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.02.1798 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

 

Karen:

Hun nevnes i skifte etter hennes far i 1743.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 290b

5.2.1743      - Porsgrunn, Osebakken

Stephen Gulbrandsen, død - enke Astri Gullichsdatter

Barn:

1. Gulbrand Stephensen, 24 aar.

2. Niels Stephensen, 14 aar.

3. Gullich Stepehensen, 12 aar.

4. Isach Stephensen, 12 aar.

5. Karen Stephensdatter, 7 aar.

Enkens bror: Ingebret Espedalen.

Brutto: 158-2-4

Netto: 58-0-4

Jordegods:

1. Hus i Porsgrunn, takst 100 rdr.

2. En løkke u/Borge gård, takst 20 rdr.

 

F.C.Knudsen:

Hun eide Storgaten 174 i Porsgrund.

Storgaden 174: I 1798 er auktion paa Kari Stephensens gaard, som kjøbes al kaptein Isak Christensen Møller. I 1807 er taksten 350 Rdl.

(Han blander hennes bror med hennes far. JO)

 

Gravlagt som "Christen Olsens enke Karen Stephensdatter 64 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 415b

Skifte 5. februar 1798 i Østre Porsgrund

Enke Kari Stephansdatter, død - Tidligere afdøde mand Christen Olsen

Barn:

1. Sønnen Gunlich Christensen gift med Guri Larsdatter

2. Sønnen Isach Christensen, myndig

3. Datter Marthe Marie Christensdatter, været gift med Gunner Jacobsen i Porsgrund, men død og i egteskab med han avlet og etterladt sig: a. Sønnen Jacob Gunnersen 16 aar

4. Datteren Ingeborg Christensdatter, død, gift med afdøde Aslach Olsen, efterladt sig 2'de børn: a. Christen Aslachsen omtrent 16 aar, b. Marie Aslachsdatter fuldendt sitt 10'de, og itraad 11 aar

5. Datteren Inger Christensdatter gift med Fridrich Olsen Moe, boende i Porsgrund

6. Datteren Karen Christensdatter gift med skipper Monsiur Jens Jansen, boende her i østre Porsgrund

7. Datteren Astri Christensdatter, ugift

(Formyndere virker å være innen den nevnte familie. JO).

 

 

 

I.    Ole Christensen, (sønn av Christen Olsen og Mari Isachsdatter) f. 1752 i Porsgrund,[9] døpt 10.10.1752 i Eidanger kirke,7 konfirmert 07.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Christen Olsens barn i Porsgrund navnl. Ole                                                      

       Faddere: baaren af Hans Bradsbergs kone, Madam. Gunild Kistine Arveskoug, mandfaddere: Mess. Jens Nielsen, Hans Hansen Qvist.

      

       Konfirmert som "6. Ole Christensen 18 aar".

 

 

 

II.   Stephen Christensen, (sønn av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1754 i Porsgrund,[11] døpt 22.09.1754 i Eidanger kirke,9 d. 1754 i Porsgrund,3 gravlagt 24.11.1754 på Eidanger kirkegård.3

      

       Christen Olsens barn fra Porsgrund Stephen                                          

       Faddere: baaren af Simen Persens kone, Ragnild Nielsdatter, mandfaddere: Svend Møller, Christen Joensen, Gullik Steffensen.

      

       Gravlagt som "Christen Olsens barn fra Porsgrund, Stephen 9 uger".

 

 

 

III. Marthe Maria Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1755 i Porsgrund,[12] døpt 23.11.1755 i Eidanger kirke,11 d. 1782 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.07.1782 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Christen Olsens barn fra Porsgrund navnl. Marthe Maria                                 

       Faddere: baaren af Christen Joensens kone, Margrethe Joensdatter, mandfaddere: Simen Persen, Rasmus Davidsen, Thor Larsen.

      

 

       Gift 27.12.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[14] med Gunder Jacobsen, f. 1748 på Strømtangen i Eidanger,[15] (sønn av Jacob Gundersen og Anne Larsdatter), døpt 05.05.1748 i Eidanger kirke,14 konfirmert 06.04.1766 i Østre Porsgrunn,[16] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.01.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

IV. Ingeborg Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) født 1757 i Porsgrund,[18] døpt 21.08.1757 i Eidanger kirke,24 død 1788 på Osebakken i Gjerpen,[19] gravlagt 24.08.1788 i Gjerpen.[20]

      

       Christen Olsens barn fra Porsgrund navnl. Ingeborg                                          

       Faddere: baaren af Gulbrand Stephensens kone, Malene Hansdatter, mandfaddere: Skredder svend Hofgaard, Simen Persen, Abraham Allvsen.

      

            

       Gift 01.07.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[21] med Aslach Olsen, født ca 1755,1 død 1792 på Osebakken i Gjerpen,[22] gravlagt 02.01.1792 i Gjerpen.26

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

      

V.   Inger Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1759 i Porsgrund,[23] døpt 30.09.1759 i Eidanger kirke,22 konfirmert 10.04.1774 i Østre Porsgrunn kirke.[24]

      

       Christen Olsens barn fra Porsgrund navnl. Inger                                    

       Faddere: baaren af Simen Persens kone, Karen Maria Christensdatter fra Porsgrund, mandfaddere: Christen Jaensen, Gulbrand Stephensen, Rasmus Davidsen.

      

       Konfirmert som "12. Inger Christensdatter 17 aar".

      

      

       Gift 13.07.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[25] med Fredrik Olsen Moe, f. 1757 på Osebakken i Gjerpen,[26],[27] (sønn av Ole Isachsen og Inger Hansdatter), d. 1830.[28]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

VI. Gullik Christensen, (sønn av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1761 i Porsgrund,[29] d. 1763 i Porsgrund,[30] gravlagt 30.10.1763 i Eidanger.29

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 13. september 1761 finnes blant introduserte kvinner "Christen Olsen kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Christen Olsens søn Gullik 2 aar".

 

 

 

VII. Isach Christensen, (sønn av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1763 i Porsgrund,28 d. 1763 i Porsgrund,29 gravlagt 13.11.1763 i Eidanger.29

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. februar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Christen Olsens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Christen Olsens søn Isach 9 maaneder".

      

 

 

VIII. Gullich Christensen, (sønn av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1764 på Østre Porsgrunn, døpt 25.10.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[31] konfirmert 03.10.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[32] d. ca 1800.21

      

       Døbt Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Gullich.

       Test: Mons. Anders Høch, Mons. Ditlev Rasch, Mons. Ole Tue Arveschoug, Jomf. Andrea Bøel, Jomf. Helene Dahl.

      

       Konfirmert som "2. Gullich Christensen 17 aar".

      

      

       Gift 06.11.1791 på Østre Porsgrunn kirke,[33] med Guri Larsdatter, f. 1763 i Porsgrunn (datter av Lars Levordsen og Maren Magdalene Godtfredsdatter).

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

IX. Karen Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1768 i Østre Porsgrunn, døpt 19.03.1768 i Østre Porsgrunn kirke.[34]

      

       Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Karen.

       Test: Guldbrand Stephensen, Christen Jonsen, Peder Simonsen, Martinus Christensens kone Ane Marie, pigen Else Jacobsdatter.

      

      

       Gift 12.06.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[35] med Jens Jansen, f. 1760 på Vold i Solum (sønn av Jan Christophersen og Kirsti Jensdatter), døpt 07.12.1760 i Solum,[36] d. ca 1810.35

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

X.   Isach Christensen, (sønn av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1769 i Østre Porsgrunn, døpt 27.12.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[37] konfirmert 23.04.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[38] død 08.02.1851 i Østre Porsgrunn.35,[39]

 

       Døbt Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Isaach.

       Test: Guldbrand Stephensen, Jørgen Gotfridsen, Hans Christian Halvorsen, pigen Else Christine Jacobsdatter, pigen Thore Christensdatter.

      

       Konfirmert som "5. Isaach Christensen 17 aar".

      

      

       Gift 30.11.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[40] med Hansine Caroline Berg, f. ca 1768,[41] d. 1860.27

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

XI. Maria Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1772 i Østre Porsgrunn, døpt 26.07.1772 i Østre Porsgrunn kirke,[42] d. 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.12.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.[43]

      

       Døbt Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Maria.

       Test: Christen Jonsen, Gulbrand Stephensen, Jon Evensen, Hans Christians kone Thore Christensdatter, Ingebor Knudsdatter.

      

       Gravlagt som "Christen Olsens barn Maria 4½ aar".

 

 

 

XII. Anne Cathrine Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1775 i Østre Porsgrunn, døpt 27.08.1775 i Vestre Porsgrunn kirke,[44] d. 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.07.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.[45]

      

       Døbt i vestre kirke Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Ane Cathrine.

       Test: pigen Marthe Maria Christensdatter, pigen Ingebor Christensdatter, Christen Jonsen, Christian Riis, Gulbrand Stephensen.

      

       Gravlagt som "Christen Olsens barn Ane Catrine 1 aar".

 

 

 

XIII. Astrid Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Karen Steffensdatter) f. 1780 i Vestre Porsgrunn, døpt 09.04.1780 i Vestre Porsgrunn kirke,35 død 19.11,1834 i Østre Porsgrunn.35,[46]

       døbt Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Astri.

       Test: Ane Cathrine Olsdatter, Inger Christensdatter, Christen Joensen, Gulbrand Stephensen, Hans Christian Halvorsen, Friderich Olsen Moe.

      

 

       Gift 18.11.1798 i Porsgrunn,38 med Ole Jørgensen, f. ca 1769,25,20 (sønn av Jørgen Henrich Godtfredsen og Torborg Torstensdatter), konfirmert 07.10.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[47] død 25.12.1833 i Østre Porsgrunn.[48],35

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

      

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 102-103.

[3]  Solumslekt

[4]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Skifte etter faren.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 98-99.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 78-79.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 131.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[19]  Skifte etter henne.

[20]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 92-93.

[22]  Skifte etter han.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 54-55.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[26]  Alder ved konfirmasjonen.

[27]  Gjerpen - Porsgrund av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på internett, side 201.

[28]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[29]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[30]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 6-7.

[32]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 84-85.

[33]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 170 -171.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 26-27.

[35]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 132-133.

[36]  Solumslekt

[37]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 34-35.

[38]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[39]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klokkerbok nr. II 3 (1841-1852), skannet av digitalarkivet, side 182.

[40]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[41]  1801 tellingen.

[42]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[43]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[44]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), av digitalarkivet, side 62-63.

[45]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 66-67.

[46]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klok. nr. II 2 (1828-1841), skannet av digitalarkivet, side 170.

[47]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[48]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klok. nr. II 2 (1828-1841), skannet av digitalarkivet, side 168.