| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

 

 

Guri Larsdatter f. 1763 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Gullich Christensen f. 1764 og 2. gang med Anders Pedersen f. ca 1748)

 

 

Guri Larsdatter, f. 1763 i Østre Porsgrunn.

Hun var datter av Lars Levordsen og Maren Magdalene Godtfredsdatter i Østre Porsgrunn.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 30. oktober 1763 finnes blant introduserte kvinner "Lars Strømtangens kone" etter å ha fått et barn.

 

Ifølge skifte etter tanten (fars søster), Guri Levordsdatter, i Brevik i 1789 het hun Guri.

 

1789 10/2, 11/6 Guri Ledvorsdtr. + g. Erik Larsen Fæset
Protokoll 11 fol. 365
Brevik
Søskend:
1. Lars Ledvorsen +, 3 barn
- Marthe Larsdatter gift med Thomas Jørgensen i Porsgrund
- Guri Larsdatter 24 aar
- Malene Larsdatter 22 aar
2. Nils Ledvorsen, myndig, boende paa Eidsfoss Jernverk
3. Hans Ledvorsen, myndig, boende i Skien
Sterbohus: På Sylterøen i Brevik. Takst: 150 rdl.
Brutto: 378 - 2 - 20
Gjeld: 380 - 2 - 20

 

Hun giftet seg 1. gang med Gulich Christensen i 1791. Søsteren Marthe Margrethes mann en trolover.

 

Østre Porsgrunn: trolovet 24.10.1791, at copuleres 06.11.1791 i huuset:

Ungkarl og matros Gullich Christensen med pigen Guri Larsdatter.

Forlovere Thomes Jørgensen og Jens Jahnsen. Bevilling av 03.11.1791.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 67

Guri Larsdtr - Huusejer - 36 aar - Enke efter 1ste ægteskab - Haandarbejde

Karen Maria Gullichsdtr – Hendes børn - 9 aar

Christen - Hendes børn - 4 aar

Maren Larine - Hendes børn – 2 aar

Marthe Margrethe Hansdtr - Tienestepige – 17 aar - Ugivt

 

Hun giftet seg 2. gang i 1803.

 

Porsgrunn Cop. 30/12-1803.

Enkem. og mester skomager, Anders Pedersen og Enken Guri Larsd.

Forl: Ole Fridrikchsen Moe, Lars Jørgensen Hill.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.98

Avskrift 1

Skomager Anders Pedersens enke 46 aar

Søster Magdalene Larsdatter 40 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Guri Larsdatter 52 aar

Søster Malene Larsdatter 49 aar

 

Hun var bosatt hos datteren Karen Marie og hennes familie i 1825.

 

 

(1) Gift 06.11.1791 på Østre Porsgrunn kirke,[1] med Gullich Christensen, f. 1764 på Østre Porsgrunn (sønn av Christen Olsen og Karen Steffensdatter), døpt 25.10.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[2] konfirmert 03.10.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[3] d. ca 1800.[4]

 

Gullich:

Døbt Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Gullich.

Test: Mons. Anders Høch, Mons. Ditlev Rasch, Mons. Ole Tue Arveschoug, Jomf. Andrea Bøel, Jomf. Helene Dahl.

 

Konfirmert som "2. Gullich Christensen 17 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 464b

Skifte 2. desember 1800 i Østre Porsgrund

Gullich Christensen, død - Enken Guri Larsdatter

Barn:

1. Sønnen Christen Gullichsen 4 aar

2. Datteren Karen Maria 8 aar

3. Datteren Maren Larine 1 aar

Laugværge for enken Friderich .....? (Blir litt borte nederst på siden. JO)

Formyndere: Skipper Christensen og Isach Christensen.

 

 

(2) Gift 30.12.1803 i Porsgrunn,[5] med Anders Pedersen, f. ca 1748,[6] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.01.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

 

Anders:

Han var skomakermester og enke etter Birthe Iversdatter da han giftet seg med Guri Larsdatter.

 

Se Østre Porsgrunn 1801

 

Gravlagt som "Anders Pedersen Skoemager 60 aar".

 

 

 

I.    Lars Christian Gullichsen, (sønn av Gullich Christensen og Guri Larsdatter) f. 1792 i Østre Porsgrunn, døpt 03.11.1792 i Østre Porsgrunn kirke,[8] d. 1793 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.06.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Døbt Gullich Christensen og Guri Larsdatters barn Lars Christian.

       Test: Arne Thomesens kone Margrethe Halvorsdatter, pigen Malene Larsdatter, Jørgen Gotfriedsen, Thomas Jørgensen, Isaach Christensen, Niels Jensen, Lars Jørgensen.

      

       Gravlagt som "Gullich Christensens søn Lars Christian 8 maaneder".

 

 

 

II.   Karen Maria Gullichsdatter, (datter av Gullich Christensen og Guri Larsdatter) født 1794 i Østre Porsgrunn, døpt 03.04.1794 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Døbt Gullich Christensen og Guri Larsdatters barn Karen Maria.

       Test: Friderich Moes kone Inger Christensdatter, pigen Karen Margrethe Andersdatter, Arne Thomasen, Engelbricht Sanne, Søren Knudsen, Fritz Vilges, Lars Jørgensen.

      

       Hun var i tjeneste i denne familien i 1815?

      

       Østre Porgrunn 1815:

       Laur. Wauvert - 58 - Huuseier Borger, Hr.

       Magd. Wauvert - 33 - Mad.

       Niels S. Wauvert - 17 - Søn

       Anne Wauvert - 16 - Datter

       Marte Wauvert - 7 - Datter

       Elissabet Wauvert - 3 - Datter

       Laur. Wauvert - 2 - Søn

       Johan Wauvert- 3/4 - Søn

       Anne Hansdatter - 25 - Pige

       Jngebor Laersdatter - 30 - Pige

       Karen Gulechsdatter - 21 - Pige

        !! v. Egeberg - 20 - Logerende Leiutinat, Hr.

      

       Hun giftet seg her i 1815.

      

       Viet 07.09.1815:

       Henrich Henrichsen Flech 29 aar Styrmand i østre Porsgrund, og Karen Maria Gullechsdatter 23 aar af Arbejdsclassen.

       Forlovere Isach Christensen og Frederik Moe.

      

       Hennes mor Guri Larsdatter var bosatt hos dem i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 98

       Hendrich Flæk - 38 aar - Styrmand

       Karen Maria Flæk - 32 aar - Konen

       Hendrich Christian Flæk - 6 aar - Sønnen

       Gullek Hendrichsen - 4 aar - Sønnen

       Guri Maria Flæk - 8 aar - Datteren

       Caroline Christine Flæk - 2 aar - Datteren

       Elen Maria Flæk - 13 Uger - Datteren

       Inger Flæk - 13 Uger - Datteren

       Guri Larsdatter - 60 aar.

 

      

       Gift 07.09.1815 i Porsgrunn,[11] med Henrich Henrichsen Flech, født ca 1782.[12]

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Gurine Maria Henrichsdatter Flech, født 27.02.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 30.03.1817 i Østre Porsgrunn,[13] konfirmert 02.10.1831 i Porsgrunn.[14]

              

               Født 27.02.1817 – hjemmedøpt 08.03.1817 – bekreftet i kirken 30.03.1817: Gurine Maria – Styrmand Henrich Fleek og Hustrue Karen Marie Gullechsdatter i østre Porsgrund, faddere: Skipper Isach Christensens Kone Carloline Hansdatter, Jomfrue Kirstine Jansen, Skipper Ole Moe, Snedker Ole Jørgensen, Høker Lars Jørgensen, Oldermand Hans Tangen, alle af østre, Styrmand Christen Jansen af vestre Porsgrund

              

               Konfirmert som "9. Gurine Marie Fleck, døbt 31.03.1817, fødested østre Porsgrund, foreldre Styrmand Henrich Fleck og hustru Karen Gullechsdatter".

              

 

 

        B.    Henrich Christian Henrichsen Flech, født 22.05.1819 i Østre Porsgrunn, døpt 08.07.1819 i Østre Porsgrunn,13 konfirmert 05.10.1834 i Porsgrunn.[15]

              

               Født 22.05.1819 – hjemmedøpt 10.06.1819 – bekreftet i kirken 08.07.1819: Henrich Christian – Styrmand Henrich Henrichsen Fleek og Hustrue Karen Maria Gullechsdatter i østre Porsgr., faddere: Lods Fredrik Moes Kone Inger Olsdatter, Pige Dorthea Hansdatter, Begge fra østre Porsgr., Skipper Isach Christensen, Toldskriver Ditlev Møller, Høker Lars Jørgensen, Understyrmand Hans Tangen, Snedkermester Lorentz Glose, Alle fra østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "3. Henrik Christian Fleck, døbt 08.07.1819, fødested vestre Porsgrund, foreldre Styrmand Henrik Fleck og hustru Karen Gulliksdatter".

              

 

 

        C.    Gullech Henrichsen Flech, født 18.09.1821 i Østre Porsgrunn, døpt 18.11.1821 i Østre Porsgrunn,13 konfirmert 02.10.1836 i Porsgrunn.[16]

              

               Født 18.09.1821 – hjemmedøpt 21.09.1821 – bekreftet i kirken 18.11.1821: Gullech Henrichsen – Styrmand Henrich Henrichsen Fleek og Hustrue Karen Maria Gullechsdatter af østre Porsgr., Enke efter Politiebud Niels Lund Anne Maria Larsdatter, Jomfrue Birgitte Johnsen (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Mankjøn»), Skibscapitain Isach Christensen, Skibstømmermand Ole Jørgensen, Do Frederik Moe, Oldermand Hans Tangen, Understyrmand Solve Hansen Tangen, Alle fra Østre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "3. Gullech Henrichsen Fleck, døbt 18.11.1821, fødested østre Porsgrund, foreldre Styrmand Henrich Fleck og hustru Karen Maria Gullechsdatter".

              

 

 

        D.    Caroline Christine Henrichsdatter Flech, født 18.09.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 26.12.1823 i Østre Porsgrunn,13 konfirmert 29.04.1838 i Porsgrunn.[17]

              

               Født 18.09.1823 – hjemmedøpt 23.09.1823 – bekreftet i kirken 26.12.1823: Caroline Christine – Styrmand Henrich Fleek og Hustrue Karen Marie Gullechsdatter af østre Porsgrund, faddere: Mestersnedker Ole Jørgensens Kone Astrid Olsdatter, Pige Torberg Larsdatter, Skibstømmermand Hans Hansen Tangen, Do Torsten Jacobsen, Snedkermester Nicolaj Dahl, Understyrmand Lars Larsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "13. Caroline Christine Fleck, døbt 22.12.1823, fødested østre Porsgrund, foreldre Styrmand Henrik Fleck og hustru Karen Marie Gullechsdatter".

              

 

 

        E.    Edel Maria Henrichsdatter Flech, født 24.08.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 13.11.1825 i Østre Porsgrunn,13 konfirmert 03.05.1840 i Porsgrunn.[18]

              

               Født 24.08.1825 – hjemmedøpt 28.08.1825 – bekreftet i kirken 13.11.1825: Edel Maria – Tvillingsøster til strax herefter anførte Inger (Se lenger ned. JO) – Styrmand Henrik Flek og Hustrue Karen Maria Gulleksd. i Ø.P., faddere: Skibstømmermand Hans Hansen Tangens Kone Maren Cathrine Tangen, Jomfrue Hanne Dahl, Oldermand Hans Halvorsen Tangen, Huustømmermand Torsten Jacobsen, Snedkermester Lorenz Glose, Volonteur Anders Evensen, Alle fra Ø.P.

              

               Konfirmert som "14. Elen Marie, døbt 13.11.1825, fødested østre Porsgrund, foreldre Styrmand Henrik Flek og hustru Karen Marie Gulliksdatter".

              

 

 

        F.    Inger Henrichsdatter Flech, født 24.08.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 13.11.1825 i Østre Porsgrunn,13 konfirmert 03.05.1840 i Porsgrunn.18

              

               Født 24.08.1825 – hjemmedøpt 28.08.1825 – bekreftet i kirken 13.11.1825: Inger Henriksdatter – Tvillingsøster til den strax foran nevnte Edel Marie (Se lenger opp. JO) – Styrmand Henrik Flek og Hustrue Karen Maria Gulleksd. i Ø.P., faddere: Enke efter Skipper Jens Johnsen Mad. Karen Johnsen af V.P, Jomfrue Anne Jørgensen af Ø.P., Snedkermester Ole Jørgensen, Styrmand Lars Larsen, Tømmermand Frederik Olsen Moe, Alle fra Ø.P.

              

               Konfirmert som "15. Inger, døbt 13.11.1825, fødested østre Porsgrund, foreldre Styrmand Henrik Flek og hustru Karen Marie Gulliksdatter".

              

 

 

        G.    Christen Henrichsen Flech, født 06.12.1827 i Østre Porsgrunn, døpt 20.01.1828 i Østre Porsgrunn.13

              

               Født 06.12.1827 – hjemmedøpt 09.12.1827 – bekreftet i kirken 20.01.1828: Christen Henrichsen – Styrmand Henrik Fleek og Hustrue Karen Maria Gullechsd. af østre Porsgrund, faddere: Mestersnedker Nicolaj Rasm. Dahls K. Ingeborg Dahl Larsd., Pige Jacobine Larsd., Skip. Isach Christensen Møller, Slupfører Sivert Halvorsen, Maler Benth Widenauer, alle fra østre Porsgr., Styrmnd. Christoffer Jahnsen fra vestre Dito.

              

 

 

III. Christen Gullichsen, (sønn av Gullich Christensen og Guri Larsdatter) f. 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 04.09.1796 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Døbt Gullich Christensen og Guri Larsdatters barn Christen

       Faddere: Jørgen Gotfriedsens kone Torber Tostensdatter, pigen Marthe Thomasdatter, Arne Thomassen, Lars Glose, Lars Jørgensen, Christian Christiansen Basberg.

 

 

 

IV. Maren Larine Gullichsdatter, (datter av Gullich Christensen og Guri Larsdatter) f. 1799 i Østre Porsgrunn, døpt 07.08.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[20] d. 1801 i Østre Porsgrunn, d. 10.08.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.[21]

      

       Gullich Christensen og Guri Larsdatters barn Maren Larine.

       Faddere: Jens Jahnsens kone Karen Christensdatter, pigen Malene Larsdatter, Lars Glose, Søren Knudsen, Thomas Jørgensen, Ingebreth Sanne, Fritz.

      

       Gravlagt som "Maren Larine Gullichsdatter 2 aar".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 170 -171.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 6-7.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 84-85.

[4]  Skifte etter han.

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  1801 tellingen.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 180-181.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 184-185.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 192-193.

[11]  Porsgrunn 1814-1828-viede-transkribert av Leif Biberg Kristensen.

[12]  Alder ved gifte.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 129.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 136.

[16]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 266.

[17]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 271.

[18]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 233.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 210-211.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 248-249.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.