| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Jens Jansen f. 1760 og Karen Christensdatter f. 1768 sin familie

 

 

 

Jens Jansen, f. 1760 på Vold i Solum, døpt 07.12.1760 i Solum,[1] død ca 1809.1

Han var sønn av smeden Jan Christophersen og Kirsti Jensdatter som var husmenn under Bruset i Solum i 1801.

 

Jens Aabye, foreldre Johan Christophersøn og Kiersten Jensdatter Wold.

Faddere: Anne Aabye, Anne Margrete Aabye, Christopher Smed, Jan Pedersøn, Ole Nielsøn.

 

Han giftet seg i Østre Porsgrunn i 1787.

 

Østre Porsgrunn 25.03.1787:

Trol. ungkarl og matros Jens Jahnsen med pigen Karen Christensdatter.

 

Østre Porsgrunn 12.06.1787:

Cop. ungkarl og matros Jens Jansen med pigen Karen Christensdatter.

 

Borgerbrev 27. januar 1797 i Skien:

Jens Jansen. Skulle visstnok føre skip for kjøpmann Diderich v. Cappelen.

Borgerbrev som skipper 27.01.1797.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn i 1801.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr.57

Jens Jahnsen - Huusejer - 42 aar - Begge i 1ste ægteskab - Borger og skipper

Karen Christensdtr - Hans kone - 32 aar - Begge i 1ste ægteskab

Christen - Deres børn - 12 aar

Christopher - Deres børn - 3 aar

Kirsten Maria - Deres børn - 8 aar

Karen - Deres børn - 6 aar

Ellen Maria Andersdtr - Tienestepige -18 aar - Ugivt.

 

 

Forlovet 25.03.1787 i Østre Porsgrunn,[2] gift 12.06.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Karen Christensdatter, f. 1768 i Østre Porsgrunn (datter av Christen Olsen og Karen Steffensdatter), døpt 19.03.1768 i Østre Porsgrunn kirke.[4]

 

Karen:

Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Karen.

Test: Guldbrand Stephensen, Christen Jonsen, Peder Simonsen, Martinus Christensens kone Ane Marie, pigen Else Jacobsdatter.

 

Det var skifte etter dem (samfrendeskifte) i Skien 01.06.1809. (Skien protokoll 11, side 86a) Hennes mann er her død.

 

 

 

I.    Christen Jensen, f. 1787 i Østre Porsgrunn, døpt 09.09.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[5] d. 1789 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.09.1789 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

      

       Døbt Jens Jansen og Karen Christensdatters barn Christen.

       Test: Christen Olsens enke Karen Stephensdatter, pigen Grethe Christiansdatter, Christen Jonsen, Peder Colling, Anders Hansen, Sivert Knudsen.

      

       Gravlagt som "Jens Jansens søn Christen 2 aar".

 

 

 

II.   Christen Jensen, f. 1789 i Østre Porsgrunn, døpt 20.12.1789 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

      

       Døbt Jens Jhansen og Karen Christensdatters barn Christen.

       Test: Friderich Moes kone Inger Christensdatter, pigen Guri Larsdatter, Ole Johannisen, Aslach Olsen, Gullich Christensen, Isaach Christensen, Halvor Isaachsen.

 

 

 

III. Christopher Jensen, f. 1792 i Østre Porsgrunn, døpt 29.02.1792 i Østre Porsgrunn kirke,[8] d. 1792 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.07.1792 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Døbt Jens Jonsen og Karen Christensdatters barn Christopher.

       Test: enken Else Jacobsdatter, pigen Gunild Isaachsdatter, Gullich Christensen, Isaach Christensen, Ole Johannisen, Christen Hansen.

      

       Gravlagt som "Jens Jahnsens søn Christopher 5 maaneder".

 

 

 

IV. Kirsten Marie Jensdatter, født 1793 i Østre Porsgrunn,[10] døpt 15.09.1793 i Østre Porsgrunn.[11],[12]

      

       Døbt Jens Jahnsen og Karen Christensdatters barn Kirsten Maria.

       Test: Gullich Christensens kone Guri Larsdatter, pigen Margrethe Christiansdatter, Peder Colling, John Christophersen, Joen Brømnes, Friderich Wiger.

 

       Vestre Porsgrunn viet 30.05.1819:

       Skibsfører Morten Jacobsen Eltvedt 30 aar af vestre Porsgrund,

       og Jomfrue Kirstine Marie Jansen 26 aar af vestre Porsgrund.

       Forlovere Arnfest Bohm? og Isach Christensen.

 

      

       Gift 30.05.1819 i Vestre Porsgrunn,[13] med Morten Jacobsen Eltvedt, født 1789 i Vestre Porsgrunn,10 (sønn av Jacob Olsen Eltvedt og Anne Mortensdatter), døpt 27.08.1789 i Vestre Porsgrunn.11

      

       Morten:

       døbt Jacob Olsen Eltved og Ane Mortensdatters barn Morten.

       Test: Halvor Mortensens enke Dorthe Maria Olsdatter, pig. Ane Carine Olsdatter, Gunder Madsen, Jens Høst, Christen Nielsen Klyve.

      

      

      

        A.    James Jelius Mortensen Eltvedt, født 27.04.1820 i Vestre Porsgrunn, døpt 28.07.1820 i Vestre Porsgrunn,[14] konfirmert 17.04.1836 i Porsgrunn.[15]

              

               Født 27.04.1820 – hjemmedøpt 01.05.1820 – bekreftet i kirken 28.07.1820: James Jelius – Skipper Morten Eletvedt og Madame Kirstine Marie Jansen af vestre Porsgrund, faddere: Kiøbmand Niels Sørensens Kone Edel Charlotte Sørensen, født Manal, fra østre, Jomfrue Karen Jansen fra vestre Porsgrund, Skibscapitain Villum Villumsen senior, Do Villum Villumsen junior, Do Ole Villumsen, Alle fra vestre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "2. James Gelius Eltvedt, døbt 28.07.1820, fødested vestre Porsgrund, foreldre Skibscapitain Morten Eltvedt og Madame Kirstine Marie Eltvedt født Jahnsen".

              

 

 

        B.    Anette Caroline Motensdatter Eltvedt, født 18.09.1821 i Vestre Porsgrunn, døpt 30.12.1821 i Vestre Porsgrunn,14 konfirmert 02.10.1836 i Porsgrunn.[16]

              

               Født 18.09.1821 – hjemmedøpt 22.09.1821 – bekreftet i kirken 30.12.1821: Anette Caroline – Skibscapitain Morten Eltvedt og Madame Kirsten Maria Eltvedt, født Jahnsen, i vestre Porsgrund, faddere: Enke efter Skipper Ole Jacobsen Eltvedt, Karen Dorthea Eltvedt, født Willumsen, Jomfrue Ingeborg Mathea Jahnsen, Begge af vestre Porsgr., Skipper Niels Johnsen fra østre Porsgr., Styrmand Andreas Pettersen fra Osebakken, Do Anders Hall, Do Anders Rugtvedt, Volonteur Christoffer Jahnsen, Alle fra vestre Porsgr.

              

               Konfirmert som "11. Annette Caroline Eltvedt, døbt 30.12.1821, fødested vestre Porsgrund, foreldre Skibscapitain Morten Eltvedt og Madame Kirsten Maria Eltvedt født Jahnsen".

              

 

 

        C.    Otto Leopold Mortensen Eltvedt, født 1823 i Vestre Porsgrunn, døpt 1823 i Vestre Porsgrunn,14 død 21.08.1824 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 26.08.1824 i Vestre Porsgrunn.[17]

              

               Ingen datoer nevnt for fødsel og dåp: Otto Leopold – Skibscapitain Morten Eltvedt og Madame Kirsten Marie Eltvedt, født Jansen, af vestre Porsgrund, faddere: Skibscapitain Halvor Niels Pedersens Kone Mad. Else Pedersen, født Hjorth, Jomfrue Mathea Jansen, Skibscapitain Ole Willumsen, Do Willum Willumsen Junior, Styrmand Peder Niels Pedersen, Do Halvor Eltvedt, Alle fra vestre Porsgrund, Styrmand Jens Aalborg fra Osebakken.

              

               Gravlagt som "Otho Leopold Eltvedt, Søn af Skibs-Capitain Morten Eltvedt og Madame Kirstine Marie Eltvedt født Jahnsen i vestre Porsgrund, 1 aar 4 maaneder".

              

 

 

        D.    Edel Margrethe Mortensdatter Eltvedt, født 10.04.1827 i Vestre Porsgrunn, døpt 18.04.1827 i Vestre Porsgrunn,14 død 12.07.1828 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 16.07.1828 i Vestre Porsgrunn.17

              

               Født 10.04.1827 – døpt 18.04.1827: Edel Margrethe – Skibscapitain Morten Eltvedt og Mad. Kirsten Marie Jansen i vestre Porsgrund, faddere: Handelsfuldmegtig Ole Chr. Brønlunds Kone Mad. Ingeborg Mathea Brønlund, født Jahnsen, Jomfrue Henrika Pedersen, Skipper B Bomhoff, Do Gunder Svenungsen, Styrmand Christoffer Jahnsen, Undertoldbetient K. Kjerner, Mestersnedker H. Skanke, Alle fra vestre Porsgr.

              

               Gravlagt som "Edel Margrethe, Datter af Skipper Morten Eltved og Mad. Kirstine Marie Eltved født Jahnsen af vestre Porsgrund, 1¼ aar".

              

 

 

        E.    Ole Christian Mortensen Eltvedt, født 08.04.1828 i Vestre Porsgrunn, døpt 16.07.1828 i Vestre Porsgrunn.14

              

               Født 08.04.1828 – hjemmedøpt 14.04.1828 – bekreftet i kirken 16.07.1828: Ole Christian (han skulle stått siden før, for gutter. JO) – Skipper Morten Eltvedt og Mad. Kirsten Marie Eltvedt, født Jansen, af vestre Porsgrund, faddere: Enke efter Skipper Jens Jahnsen Mad. Karen J Jahnsen af østre Porsgr., Jomfrue Petronelle Pettersen af østre, Skibsf. Arnt Folkmann, Do Halvor Erichsen, Snedkermester Hans Skanke, Overtholdbetient H Kjernes, Anne fra vestre Porsgrund.

 

 

 

V.   Karen Jensdatter, f. 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 17.04.1796 i Østre Porsgrunn kirke.[18]

      

       Døbt Jens Jansen og Karen Christensdatters barn Karen

       Faddere: Friderich Moes kone Inger Christensdatter, pigen Astri Christensdatter, Ole Johansen, John Omholt, Isach Christensen.

 

 

 

VI. Christopher Jensen, f. 1798 i Østre Porsgrunn, døpt 03.10.1798 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Jens Jahnsen og Karen Christensdatters barn Christopher

       Faddere: Isaach Christensens kone Hansine Caroline Berg, pigen Henrica Weidenauer, Christen Schieldrup, Gullich Christensen, Ole Jørgensen, Lars Jørgensen, Fritz Wiegers.

 

 

 

VII. Ellen Margrethe Jensdatter, f. 1801 i Vestre Porsgrunn, døpt 10.07.1801 i Vestre Porsgrunn,1 d. 1810 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 30.09.1810 i Vestre Porsgrunn.1

      

       Jens Jahnsens og Karen Christensdatters barn Elen Margaretha.

       Faddere: Abraham Petersens kone Bodil Maria Dahl, pigen Sophia Charlotte Amalia Willumsdatter, Lars Glose, Engelbrecht Sanne, Peder Elster, Christen Kraft, Rasmus Linaae

      

       Gravlagt som "Afg. Jens Jahnsens datter Edele Margrethe 9¼ aar".

 

 

 

VIII. Ingeborg Marthea Jensdatter, født 1803 i Vestre Porsgrunn, døpt 01.11.1803 i Vestre Porsgrunn,1 konfirmert 10.10.1819 i Vestre Porsgrunn.[20]

      

       Capt. Jens Jahnsens og Karen Christensdatters barn Ingeborg Marthea.

       Faddere: Isaach Christensens k. Caroline Berg, pigen Kirsten Severine Sørensdatter, Willum Willumsen, Ole Dahl, Lars Glose, Andreas Pedersen, Ole Fridrichsen Moe

      

       Konfirmert som "Jomfrue Ingeborg Mathea Jansen vestre Porsgrund, foreldre Skipper Jens Jansen og Mad. Karen Christensdatter vestre Porsgrund, døbt 01.11.1803 vestre Porsgrund".

      

       Vestre Porsgrunn 28.01.1827:

       Ungkarl og Handelsfuldmægtig Ole Christian Brønlund 29 aar fra Arendal,

       og Jomfrue Ingeborg Mathea Jahnsen 27 aar af vestre Porsgrund.

       Forlovere Skibscapitain Halvor N. Pedersen og Do. Morten Eltvedt.

 

      

       Gift 28.01.1827 i Vestre Porsgrunn,13 med Ole Christian Brønlund, født ca 1798 i Arendal.

 

 

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 130-131.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 132-133.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 26-27.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 134-135.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 154-155.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 172-173.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 174-175.

[10]  Alder ved vielsen.

[11]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 186-187.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[14]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 264.

[16]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 266.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 244-245.

[20]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.