| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Isach Christensen f. 1769 og Hansine Caroline Hansdatter Berg f. ca 1768 sin familie

 

 

 

Isach Christensen, f. 1769 i Østre Porsgrunn, døpt 27.12.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[1] konfirmert 23.04.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[2] d. 08.02.1851 i Østre Porsgrunn.[3],[4]

Han var sønn av Christen Olsen og Karen Steffensdatter i Østre Porsgrunn.

 

Døbt Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Isaach.

Test: Guldbrand Stephensen, Jørgen Gotfridsen, Hans Christian Halvorsen, pigen Else Christine Jacobsdatter, pigen Thore Christensdatter.

 

Konfirmert som "5. Isaach Christensen 17 aar".

 

Han giftet seg i 1797.

 

Cop. 30/11-1797 hiemme i Huuset. Kgl. bev. af 28/10-1797.

Uk. Isaach Christensen Møller og p. Hansine Caroline Berg. Begge af Østre Porsgrund.

Forl: Friderich Moe(sign.), Søren Hansen Berg (sign.)

 

De var bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porgrunn 1801:

Nr. 13

Isaach Christensen - Huusejer - 32 aar - Begge i 1te ægteskab - Styrmand

Hansine Caroline Berg - Hans kone - 33 aar - Begge i 1te ægteskab

 

Østre Porgrunn 1815:

Hus.8

Avskrift 1

Isach Christensen 45 aar

Kone Caroline Christensen 46 aar

Fosterbarn Petronelle Petersdatter 14 aar

 

Avskrift 2

Huseier og Borger Skibscapitain Isach Christensen 42 aar

Kone Caroline Hansdatter 40 aar

Fosterbarn Petronelle Pettersdatter 13 aar

Som logerende

Skibscapitain og Borger Arfest Bohn 40 aar

Hans sønn Martin Bohn 14 aar

Logerende hos Isach Christensen (Ført i slutten av avskriften)

Jeger Bjørn Olsen 27 aar

 

Han fikk Borgerskap i Skien i 1804

Isach Christensen (Møller). Hadde skipperattest av 25/7 1804.

B. som skipper 29/8 1804. Se under 13/6 1827.

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 174, L.matr.no. 8. Vauverts Eftf.s gaard

I 1798 er auktion paa Kari Stephensens gaard, som kjøbes al kaptein Isak Christensen Møller. I 1807 er taksten 350 Rdl.

Isach var kaptein, og handelsborger fra 1804.

 

Sommerbakken 6, L.matr.no. 120. Peder Karlsens hus.

I 1761 faar Danemand Christen Olén grundbrev af Severin v. Løvenskiold.

I 1798 eier Isach Christensen huset.

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus.8

Isach Chr. Møller - 55 aar - Skipper

Caroline Møller - 56 aar

 

Gravlagt som "Fornhenværende skipper Isach Christensen Møller 81 1/2 aar".

 

 

Gift 30.11.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[5] med Hansine Caroline Hansdatter Berg, født ca 1768.[6]

 

Hansine:

Ifølge 1815 tellingen hadde hun patronymikonet Hansdatter.

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 34-35.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klokkerbok nr. II 3 (1841-1852), skannet av digitalarkivet, side 182.

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[6]  1801 tellingen.