| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 

Astrid Gulliksdatter f. ca 1694 og Steffen Gulbrandsen f. omkring 1680 sin familie

 

 

Astrid Gulliksdatter, f. 1694 på Espedalen i Gjerpen,[1] døpt 17.06.1694 i Gjerpen,[2] d. 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.11.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Hun var datter av Gullik Amundsen og Marthe Engebretsdatter på Espedalen i Gjerpen.

 

Gullek Esbedals dotter Astri

Test: Jon Løberg, Isaac Nærum, Christen Dyresen, Marthe Løberg, Ole Flotterøs qnde, Maren Amunsd. Løberg.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Hun nevnes i skifte etter sin far i 1729:

 

18/11/1729     GULLICH AMUNDSSEN ESPEDALEN           Skifte 60

Espedalen      Arvinger:                             Pro.k. 3a, s. 218b

               Enka Marthe Ingebretsdatter og barna:

               1. Ingebret Gullichssen, 25 år,

               2. Anne Gullichsdtr. g.m. Jacob Isachssen,

               3. Astrid Gullichsdtr. g.m. Steffen Guldbrandssen,

               4. Lisbeth Gullichsdtr. 30 år og ugift.

Brt: 66 - 3 - 22

Net: 56 - 3 - 22

Jordegods: Gården Espedalen m.b. efter skjøte fra Niels Herculessen

           Wejer dat. 4.10.1718 for 102 rdlr 2 mrk., men disse pengene

           lånte de av Gunder Buer mot pant i gården, og nu fikk han

           gården for samme sum.

 

Astrid fikk et uekte barn i Gjerpen i 1713.

 

Hun giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1719.

 

Gjerpen Trol. 26/3-1719. Cop. 26/4-1719.

Stephen Gulbrandssøn og Astrj Gullichsdatter fra Espedalen.

 

Hun giftet seg 2. gang med Jacob Svendsen i Østre Porsgrunn.

 

Gravlagt som "enken Astrie Gullichsdatter 85 aar".

 

 

Forhold til Johannes Børgersen, født ca 1681 (sønn av Børger Einarsen og Anne), døpt 1764 på Ballestad i Gjerpen, død 24.04.1764 i Gjerpen.[4]

 

Johannes:

Hans far var bosatt på Myra u/Ballestad. Det er uvisst hvor foreldrene kom fra. De giftet seg ikke i Gjerpen. Moren ble gravlagt som "Børger Myrens qde Anna 65 aar 3 maaneder" i 1714. Børge døde der i 1719.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Johannes fikk et uekte barn i 1713. I skriftemålet ble han som "Johannes Børgersen Myra" utlagt som far av moren selv.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1714 med Ragnhild Gulbrandsdatter f. ca 1695. Hun var datter av Gulbrand Pedersen på Torsholt i Siljan.

 

Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1745 med enken Kirsten Christensdatter f. 1702. Hun var datter av Christen Torjersen på Skauen u/Bratsberg i Gjerpen

 

Johannes bodde på Myra u/Ballestad før ble husmann på Åsterød.

 

Gravlagt som "Johannes Borgersen f. Ballestad 81 aar".

 

 

(1) Gift 26.01.1719 i Gjerpen,[5] med Steffen Gulbrandsen, f. omkring 1680,1 (sønn av Gulbrand Pedersen og Ingri Ingebretsdatter), d. ca 1743 i Porsrgrund.[6]

 

Steffen:

Ifølge gamlegjerpen.no var Stephen Gulbrandsen i tjeneste i Espedalen (i 1708) før han giftet seg med datteren der.

 

Han nevnes i skifte etter foreldrene på Torsholt i Siljan i 1700:

 

Torsholt i Slemdal 5.2.1700 SK.pr. 2, Fol. 149b

Guldbrand Pedersen død o.h. Ingeri Ingebretsd. død.

Barn: 1. Stephen Guldbrandsen, umyndig. 2. Mads Guldbrandsen, umyndig. 3. Peder Guldbrandsen, 14 uker. 4. Gunild Guldbrandsd., umyndig., 5. Ragnhild Gulbrandsdatter umyndig.

Barnas formyndere: 1. Morbror Isach Sneltvedt. 2. Erich Poulsen. 3. Lucas Ingebretsen. 4. Michel Tormusrød. 5. Peder Gulbrandsen. 6. Stephen Gulbrandsen

Brt: 63-3-2. Nt: 48-2-16.

 

Finn C. Knudsen

Skiensgade no. 2 b

Br. no 208 a.

Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 9.

I 1726   eier Stephen Gulbrandsen.               

1778     eier Gulbrand Stephensen - 150 Rdl

 

Stephen Gulbrandsen d. før 1746 g. m. N. N. der lever som enke i 1746.

De er i mandtallet for 1726 og 1742, det sidste aar med 4 børn under 12 aar, og har da husnæring. Ifølge et bøgselbrev af 1730 fra Brynild Borge til Helge Lie, fik denne en løkke som strakte sig fra Alfarveien i øst til Stephen Gulbrandsens (løkke) gjerde. Han havde altsaa leiet en løkke under Borge.

 

Børn:

Gulbrand Stephensen f. 1719 - se nedenfor

Kari Stephensdtr. f. 1734 d. 1793 g, m. Christen Olsen, Storgaden no. 174 - se E. P. side 33, hvor det feilagtig er anført, at Stephen Gulbrandsen eiede det hus i 1778. Christen Olsens hus staar opført i brandtaksten af 1778, men summerne er borte paa den side af protokollen.

 

Det var skifte etter han på Osebakken i Porsgrunn i 1743.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 290b

5.2.1743- Porsgrunn, Osebakken

Stephen Gulbrandsen, død - enke Astri Gullichsdatter

Barn:

1. Gulbrand Stephensen, 24 aar.

2. Niels Stephensen, 14 aar.

3. Gullich Stepehensen, 12 aar.

4. Isach Stephensen, 12 aar.

5. Karen Stephensdatter, 7 aar.

Enkens bror: Ingebret Espedalen.

Brutto: 158-2-4

Netto: 58-0-4

Jordegods:

1. Hus i Porsgrunn, takst 100 rdr.

2. En løkke u/Borge gård, takst 20 rdr.

 

 

(2) Gift 06.09.1749 i Gjerpen,[7] med Jacob Svendsen, f. ca 1698,[8] d. 1754 i Porsgrund,[9] gravlagt 18.02.1754 på Eidanger kirke.7

 

Jacob:

Han er svensk og ble brukt som fadder til Nils Svendsen Svendske. Han blir selv nevnt som Jacob Svenske. De er nok brødre.

 

Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

Hennes uekte barn:

 

 

I.    Jon Johannesen, (sønn av Johannes Borgersen og Astrid Gulliksdatter) f. 1713 i Gjerpen, døpt 26.11.1713 i Gjerpen kirke.[10]

      

       Astrj Gullichsdatters uægte son Jon fra Espedalen.

       Faddere: Isac Nærum. Gunnar Øfrum. Bent Egaasens qde. Jacob Isacssøns qde. Kleven.”

 

 

 

Hennes barn med Steffen Gulbrandsen:

 

 

II.   Gulbrand Steffensen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1720 på Borgestad i Gjerpen,[11] døpt 14.01.1720 i Gjerpen,2 d. 1782 i Gjerpen, gravlagt 09.01.1782 i Gjerpen.[12]

      

       Stephen Espedalens Søn Gulbrand.

       Test: Gullich Espedalen, Ole Luxef(ield). Jacob Isacssøns qde Anne, Marta Halvorsdatter Nærum.

      

       Hans kone var fadder for søsteren Karen Steffensdatters barn i Porsgrund i 1757.

      

       F.C.Knudsen:

       (Knudsen bruker Gulbrand som far til sin søster. JO)

       Storgaden 174, L.matr.no. 8. Vauverts Eftf.s gaard

       Det maa imidlertid være udstedt til Gudbrand Stephensen, som i 1778 eiede huset, der da var takseret for 150 Rdl., og eiendommen kan fra ham følges videre, idet der

 

       Skiensgade no. 2 b

    Br. no 208 a.

       Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 9.

       I 1726   eier Stephen Gulbrandsen.                    

       1778     eier Gulbrand Stephensen - 150 Rdl

 

       Gravlagt som "lægdslem Gunnil Nilsdtr., anmeldt at være 84 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 387a

       Skifte 9. Marti og 19. Juni 1782 paa Osebachen i Porsgrund under Gierpen Præstegield

       Gulbrand Stefensen, død - enke Gunnild Nilsdatter

       Barn:

       1. Steffen Gulbrandsen, myndig.

       2. Lisbeth Marie, g.m. Rasmus Knudsen.

       Enken Gunnild Nilsdatter tok til verge Ole Pedersen.

       Brutto: 97-0-0

       Netto: 0-0-0.

 

      

       Gift 20.01.1749 i Skien,10 med Gunnild Nilsdatter, f. ca 1720,10 d. 1801 i Gjerpen, gravlagt 22.03.1801 i Gjerpen.10

      

       Gunnild:

       Gravlagt som "lægdslem Gunnil Nilsdtr., anmeldt at være 84 aar".

 

 

       Barn:

 

        A.    Steffen Gulbrandsen, født 1749 i Gjerpen, døpt 09.11.1749 i Gjerpen.10

              

               Gamle Gjerpen:

                Under FT 1801 var Stephen Gulbrandsen bortreist til Engeland. Enka bodde her med

               to av sine barn, Ole (16) og Kirsten(10).

              

               Stephen ble trolig borte på sjøen en gang mellom 1797 og 1801.

              

              

               Gift 28.01.1779 i Gjerpen,10 med Anne Cathrine Olsdatter, født 1757 på Osebakken i Gjerpen,[13] (datter av Ole Pedersen og Boel Torsdatter), døpt 31.07.1757 i Gjerpen.10

              

               Anne:

               Ole Pedersens pb. Anne Catrine fra Osebachen

               Faddere: Peder Ellefsens kone, Gunnulf Jespersens kone, Peder Olsen, Arne Lavesen, Sivert Hansen.

 

               Hennes far, Ole Pedersen, ble senere gift med Kirsten Hansdatter, datter av Hans Tollefsen på Nordre Tveten i Eidanger.

              

               Det er bare dette barnet som lever opp etter Ole Pedersen.

              

               Hun bodde hos datteren Bodil i Østre Porsgrunn i 1825.

 

 

              

        B.    Lisberth Marie Gulbrandsdatter, født 1753 i Gjerpen,1 døpt 22.09.1753 i Gjerpen.10

 

              

               Gift 26.01.1773 i Gjerpen,[14],10 med Rasmus Knudsen, født før 1742 i Gjerpen,10 (sønn av Knud Amundsen og Maria Rasmusdatter).

              

               Rasmus:

               Foreldrene var bosatt på Rønningen under Kjølnes i Gjerpen ca 1757.

 

               Rasmus og Lisbeth var bosatt på Rønningen under Kjølnes i Gjerpen 1777.

 

 

      

III. Inger Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1722 på Osebakken i Gjerpen, døpt 12.04.1722 i Gjerpen,2 d. 1723 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 18.05.1723 i Gjerpen.[15]

      

       Stephens datter Inger fra Osebachen

       Faddere: Mads Gulbrandssøn, Ingebret Espedalen, Anne Espedalen, Dorte Eriksdatter.

      

       Gravlagt som "Stephens datter Inger fra Osebachen 1 aar 4 uger. - Døde i Krillen".

 

 

 

IV. Inger Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1724 på Osebakken i Gjerpen, døpt 09.01.1724 i Gjerpen,2 d. 1724 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 24.03.1724 i Gjerpen.11

      

       Stephens datter Inger

       Faddere: Gullic Espedalen, Erik Simonssøn, Anders Ovessøn, Even Torjerssøns qde., Dorte i Stranden.

      

       Gravlagt som "Stephens datter Inger fra Osebachen 10 uger".

 

 

 

V.   Inger Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1725 på Osebakken i Gjerpen, døpt 08.04.1725 i Gjerpen,2 d. 1725 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 10.11.1725 i Gjerpen.11

      

       Stephens tvilling døttre Inger og Maria fra Osebachen.

       Test: Isac Solvessøn, Mads skomager, Ingebret Espedalen, Niels Løberg. Jacob Isacssøns qde Anne, Lisbeth Espedalen. Johannes Aastrøds qde., Gunild Løberg.

      

       Gravlagt som "Stephens tvillingdatter Inger fra Osebachen ½ aar".

 

 

 

VI. Maria Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1725 på Osebakken i Gjerpen, døpt 08.04.1725 i Gjerpen,2 d. 1726 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 18.02.1726 i Gjerpen.11

      

       Stephens tvilling døttre Inger og Maria fra Osebachen.

       Test: Isac Solvessøn, Mads skomager, Ingebret Espedalen, Niels Løberg. Jacob Isacssøns qde Anne, Lisbeth Espedalen. Johannes Aastrøds qde., Gunild Løberg.

      

       Gravlagt som "Stephen Gulbrandssøns Maria fra Osebachen - 11 maaneder".

 

 

 

VII. Isach Steffensen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1727 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.01.1727 i Gjerpen,2 d. 1727 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 06.09.1727 i Gjerpen.11

      

       Stephens Isak

       Faddere: Nils Janssøn, Mads skomager, Jacobs Anne, Maren Borge.

      

       Gravlagt som "Stephens Isak fra Osebachen 33 uger".

 

 

 

VIII. Nils Steffensen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1728 på Osebakken i Gjerpen,9 døpt 18.07.1728 i Gjerpen.2

      

       Stephens Niels fra Osebachen.

       Test: Mads Gulbrandssøn, Niels Løberg, Jacob Isacssøns qde og datter fra Kleven.

 

 

 

IX. Gulich Steffensen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1731 på Osebakken i Gjerpen,9 døpt 21.01.1731 i Gjerpen.2

      

       Stephens tvillinger Gullic og Isac.

       Test: Lars Sanne, Lars Smed, Per Olssøn, Mas Falcum, Isac Kleven, Jacob Isacssøns qde, og datter. Germuus qde, Florentica.

      

       Han var fadder for Karen Steffensdatters barn i Porsgrund i 1754.

 

 

 

X.   Isach Steffesen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1731 på Osebakken i Gjerpen,9 døpt 21.01.1731 i Gjerpen.2

      

       Stephens tvillinger Gullic og Isac.

       Test: Lars Sanne, Lars Smed, Per Olssøn, Mas Falcum, Isac Kleven, Jacob Isacssøns qde, og datter. Germuus qde, Florentica.

 

 

 

XI. Karen Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1735 på Osebakken i Gjerpen,9 døpt 21.08.1735 i Gjerpen,2 d. 1798 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.02.1798 på Østre Porsgrunn kirkegård.[16]

      

       Stephans Karen fra Osebachen.

       Test: Sivert Ericssøn, Isac Jacobssøn, Anders Anderssøn, Dorte Osebachen, Maria Jacobsdatter.

      

      

       Gift 14.11.1753 i Eidanger,[17] med Christen Olsen, født ca 1719 i Arendal,6 død 1783 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.03.1783 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[4]  gamlegjerpen.no.

[5]  Skifte etter faren.

[6]  Skifte etter han.

[7]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Alder ved død.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Informasjon gitt av Kjell Olsen Sommeren 2003.

[11]  Skifte etter faren.

[12]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[13]  Skifte etter moren.

[14]  Skifte etter hennes far.

[15]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 102-103.