| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |     


 

Jacob Gundersen f. 1717 og Anne Larsdatter f. 1721 sin familie

 

 

 

Jacob Gundersen, f. 1717 i Eidanger,[1] døpt 23.05.1717 i Eidanger kirke.1

Han var sønn av Gunder Christensen og Else Mogensdatter.

 

Gunder Christensen og Else Mogensdatte - Jacob

Faddere: baaren af Mademos. Justen, assist: Mademos. Birgitta Malling, mandfaddere: Civer Aslachsen Aachlungen, Lars Halvorsen, Niels Albrechsen, begge fra Osebachen.

 

Han giftet seg i 1744.

 

Trol. 20/7-1744 i Porsgrund. Copul. 4/1-1745 i Eid.

Uk. Jacob Gundersøn Strømtangen og pigen Anne Larsd.

Caut: Peder Erichsøn og Hans Tobiæsøn.

 

De var bosatt i Østre Porgsrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 28

Mand og hustru: Jacob Strømtangen og kone

Børn over 12 aar: Gunder Jacobsen

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 108, L.matr.no. 35. Frøken Eltvedts gaard

Det første grundbrev er udstedt i 1746 til Jacob Gundersen Strømtangen.

Om ham vides kun, at han er søn af Gunder Christensen Strømtangen, som i 1729 er vidne ved et bryllup, og at han i 1759 var blandt dem, som tegnede bidrag til Kirken.

 

Gamleveien 2, L.matr.no. 102. Hagbart Olsens hus.

I 1761 kjøber Jacob Gundersen Strømtangen huset.

I 1763 eies det af hans enke.

I 1783 eies det af sønnen, Gunder Jacobsen. takst 75 Rdl.

 

 

Gift 04.01.1745 i Eidanger kirke,[2] med Anne Larsdatter, f. 1721 på Osebakken i Eidanger,[3],[4] (datter av Lars Jensen og Maren Knudsdatter), døpt 20.07.1721 i Eidanger kirke,4 d. ca 1783 i Østre Porsgrunn.[5]

 

Anne:

Laers Jensen fra Osebachen og Maren Knudsdatter - Anne

Faddere: baaren af Mademeselle Else Maria Jensdatter, Anne Søfrensdatter, Laers Albredtsen Skredder, Jørgen Andersen.

 

Hun ble nevnt i skifte etter sin far i 1747 som ”Anne Larsdatter, 24 aar, g.m. Jacob Gundersen Strømtangen”.

 

Da de døpte sitt første barn i 1746 er barnet båret av hennes foreldre "Lars Jensens kone Maren Knudsdatter".

 

Østre Porsgrund 1770:
40.
Jacob Gundersens enke, 3 sønner, 
Gunder Jacobsen, 22 aar, født i Porsgrund, farer med skipper Jens Nielsen
Lars Jacobsen, 17 aar, født i Porsgrund, skomager
Søren Jacobsen, 12 aar, født i Porsgrund

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 522b

Skifte 6. mai 1783 i Porsgrund østre under Eidanger tinglaug

Anne Larsdatter, død

Barn:

1. Gunner Jacobsen, myndig og bosatt i Porsgrund.

2. Lars Jacobsen, myndig, skoemager af profession og bosatt i Porsgrund.

3. Søren Jacobsen, myndig, for nærværende Tiid udenlands i Søefarten.

4. Else Jacobsdatter, 28 aar.

5. Anne Marie Jacobsdatter, 24 aar.

    - begge døtrene hiemmeværende.

Til formynder for de 2 umyndige Pige-børn samt verge for den fraværende Søren Jacobsen ble broderen Gunner Jacobsen.

Sum inntekt: 33-0-8

Sum gjeld og utgift: 45-0-18

Gjelden overstiger formuen med 12-0-10.

 

 

 

I.    Else Maria Jacobsdatter, f. 1746 på Strømtangen i Eidanger,[6] døpt 14.12.1746 i Eidanger kirke,6 d. 1747 på Strømtangen i Eidanger,[7] gravlagt 22.02.1747 på Eidanger kirkegård.7

      

       Jacob Gundersen Strømtangen i Porsgrund og Anne Larsdatters datter Else Maria                                     

       Faddere: baaren af Lars Jensens kone Maren Knudsdatter, Maria Nielsdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen Sadelmager, Knud Laugesen, Lars til Hans Bøyesen.

      

       Gravlagt som "Jacob Strømtangens liden datter Else Maria 10 uger".

 

 

 

II.   Gunder Jacobsen, f. 1748 på Strømtangen i Eidanger,[8] døpt 05.05.1748 i Eidanger kirke,8 konfirmert 06.04.1766 i Østre Porsgrunn,[9] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.01.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

       Jacob Strømtangen og Anna Laersdatters søn Gunder                                       

       Faddere: baaren af Christen Juuls kone Ahleth Laersdatter, Annichen Jacobsdatter fre Hære, mandfaddere: Knud Laugesen, Jens Juel, Rasmus Olsen Smedsvend.

      

       Konfirmert som "3. Gunner Jacobsen 18 aar".

      

      

       (1) Gift 27.12.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[11] med Marthe Maria Christensdatter, f. 1755 i Porsgrund,[12] (datter av Christen Olsen og Karen Steffensdatter), døpt 23.11.1755 i Eidanger kirke,12 d. 1782 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.07.1782 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

      

       (2) Gift 01.02.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[14] med Elen Abrahamsdatter, f. 1749 i Eidanger,[15] (datter av Abraham Gundersen og Anna Knudsdatter), døpt 01.01.1750 i Eidanger kirke,15 konfirmert 06.04.1766 i Østre Porsgrunn kirke,9 død 16.10.1822 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.10.1822 i Østre Porsgrunn.[16]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

III. Else Jacobsdatter, f. 1750 på Strømtangen i Eidanger,[17] døpt 11.05.1750 i Eidanger kirke,16 d. 1754 på Strømtangen i Eidanger,7 gravlagt 25.08.1754 på Eidanger kirkegård.7

      

       Jacob Strømtangen og Anne Larsdatters datter Else                                                      

       Faddere: baaren af Jacob Andersens kone Margrete Larsdatter, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen, Arne Laugesen, Knud Nielsen.

      

       Gravlagt som "Jacob Strømtangens barn Else 4 ½ aar".

 

 

 

IV. Lars Jacobsen, f. 1752 på Strømtangen i Eidanger,[18] døpt 29.09.1752 i Eidanger kirke,17 d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.10.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[19]

      

       Jacob Strømtangens barn navnl. Lars                                                     

       Faddere: baaren af Lars Jensens enke, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Arne Lauesen, Joen Sovesen, Tolv Nielsen.

      

      

       Gift 04.02.1780 i Gjerpen,[20] med Anne Jensdatter, f. 1751 på Bratsbergkleiva i Gjerpen,[21] (datter av Jens Simonsen og Anne Nilsdatter), døpt 22.08.1751 i Gjerpen,[22] d. 1804 på Østre Porsgrunn, gravlagt 19.04.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[23]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

      

V.   Else Jacobsdatter, f. 1754 på Strømtangen i Eidanger,[24] døpt 01.12.1754 i Eidanger kirke,23 d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.12.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.18

      

       Jacob Strømtangens barn fra Porsgrund Else                                                     

       Faddere: baaren af Thore Johansens kone, Margrethe Knudsdatter, mandfaddere: Christen Juul, Lars Hansen, Arne Lauesen, Andreas Jensen.

      

       Hun nevnes i skifte etter moren i 1783 "Else Jacobsdatter, 28 aar".

      

      

       Gift 12.08.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[25] med Tor Halvorsen, f. 1760 på Osebakken i Gjerpen,[26] (sønn av Halvor Johannesen og Guri Thorsdatter), døpt 14.09.1760 i Gjerpen,21 konfirmert 14.04.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[27] død 11.04.1817 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.04.1817 i Østre Porsgrunn.16

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

VI. Søren Jacobsen, f. 1757 på Strømtangen i Eidanger,[28] døpt 07.08.1757 i Eidanger,27 konfirmert 09.02.1777 i Østre Porsgrunn kirke.[29]

      

       Jacob Strømtangens hiemmedøbte barn, navnl. Søren                                                   

       Faddere: baaren af Christen Juuls kone, Ragnild Arnesdatter, mandfaddere: Knud Laugesen, Jørgen Gotfridsen.

      

       Trolig konfirmert som "8. Søren Jacobsen 20 aar".

      

       Han nevnes i skifte etter moren i 1783 "Søren Jacobsen, myndig, for nærværende Tiid udenlands i Søefarten".

 

 

 

VII. Anne Maria Jacobsdatter, f. 1759 på Strømtangen i Eidanger,[30] døpt 18.11.1759 i Eidanger kirke.29

      

       Jacob Strømtangens barn navnl. Anne Maria                             

       Faddere: baaren af Knud Laugesens kone, Ragnild Arnesdatter, mandfaddere: Jørgen Gotfridsen, Christen Juul, Lars Ledvorsen.

      

       Hun nevnes i skifte etter moren i 1783 "Anne Marie Jacobsdatter, 24 aar".

      

      

       Gift 11.01.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[31] med Jacob Hansen, f. 1763 i Brevik (sønn av Hans Michelsen og Marthe Jacobsdatter), døpt 30.10.1763 i Brevik kirke,[32] konfirmert 03.05.1778 i Brevik kirke.[33]

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

VIII. Margrethe Jacobsdatter, f. 1762 på Strømtangen i Eidanger,[34] d. 1763 på Strømtangen i Eidanger,[35] gravlagt 29.09.1763 i Eidanger.34

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. mai 1762 finnes blant introduserte kvinner "Jacob Strømtangens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Jacob Strømtangens datter, Magretheaar".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 14.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Skifte etter henne.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 120.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 131.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 78-79.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 98-99.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 106-107.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 144.

[16]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 147.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[20]  Solumslekt

[21]  1801 tellingen.

[22]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[26]  Alder ved konfirmasjonen.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 66-67.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 162-163.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[34]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[35]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.