| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

 

Hans Hansen Qvist f. 1727 og Gunhild Margrethe Arveshoug f. 1733 sin familie

 

 

 

Hans Hansen Qvist, f. 1727 på Nordre Tveten i Eidanger,[1] døpt 29.06.1727 i Eidanger kirke,[2] d. 1765 på Nordre Tveten i Eidanger,1 gravlagt 22.11.1765 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Hans Jensen Qvist Nordre Tveten.

 

Hans Jensen Tvetten og Karen Simmensdatter - Hans

Faddere: baaren af Martha Simmensdatter Herrøe, Anne Olsdatter Sandøen, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordall, Eggert Simmensen Sandøen, Jacob Annundsen Birrchøen.

 

Hans far eide i 1747 Nordre Rød, men var bosatt på Nordre Tveten. Det kan var nok derfor sønnen Hans som nevnes som ”Hans” og oppsitter på Nordre Rød under matrikulen i 1747. 

 

Matrikulen 1774:
Nordre Rød
Eiere: Hans Qvist
Oppsittere: Hans

 

Borgerskap i Skien:

Hans Hansen fra Porsgrunn. Sønn av lensmann i Eidanger Hans Jensen Quist. B. på handel med trelast og danske varer 26'10 1747. Borgerbrevet ble tilbakekalt

12/1 1748, da lensmannen drev handel på landet under sønnens borgerskap.

 

Hans Hansen Qvistes panteobl. til Mr. Halvor Heuch og Anders Erboe som forstander for Jens Lautitzens gave for Capital 2500 rd. med panteforsikring i grd. Nordre Tveten 6 ½ hud, samt gods besetning og huusgeraad m.v. (datert 11.02.1763)

 

Han og hans bror solgte i 1765 en del av Kjendalen:

Anno 21.01.1765 – Hans og Simon Hanssønner Qvists skiøde til Steener Nielsen paa grd. Kjendahlen skyldende 1 hud. (dat. 08.01.1765)

 

Hans Hansen Qvistes pante obl. tol Mr. Peder Engelbrechtsen Bradtzberg paa Capital 244 rd. med 3. priorites ret. i Tveten. (datert 12.09.1765)

 

Hans Qvist ble nevnt i skifte etter Peder Andersen Baar ifølge Skien skifteregister, avsluttet 1791:

Hans Qvist død vært g.m. Gunnild Margrete Bertelsdtr.

 

Torkil Lier skriver:

I 1762 finner vi ekteparet Qvist bosatt på Osebakken med 1 tjenestedreng og 2 piker.

Ved farens død arvet han Nordre Tveten, men pantsatte umiddelbart gården for 2500 rdlr. til et

nyopprettet legat i Kragerø, Jens Laursens Gave. Familien tilflyttet Tveten i marsmåned 1764, hvor

Qvist døde 1 ½ år senere. Han hadde da ytterligere pantsatt gården til sin svoger Peder Bradsberg.

 

Madame Gunhild Margrethe Qvist solgte i 1768 Nordre Tveten til sin far og Peder Bradsberg

for 2532 rdlr. Disse solgte videre i 1770 til kaptein Bartholomeus Rasch, som måtte ut med henholds-

vis 1450 og 1250 daler., sammenlagt 2700 rdlr.

 

I 1784 kjøpte Madame Qvist Bybakken nr.7 i Vestre Porsgrunn av Ole Johnsen. Huset solgte hun

1793 til fraktemann Boye Larsen, og flyttet til Kvitseid sammen med datteren Kirsten Wright.

Ved folketellingen 1801 finner Madame Gunild Margrete Qwist i huset hos justisråd Peter Jørgen

Cloumann på Moen gård, hvor hun sammen med enkemann Johan Frederik Echof "nyde deres

ophold af charite".

 

Av ekteparets 8 barn døde de fleste i vuggen.

 

Gravlagt som "Hans Qvist paa Nordre Tveten 38 aar".

 

 

Gift 11.05.1753 i Gjerpen,1,[4] med1 Gunhild Margrethe Arveshoug, f. 1733 i Gjerpen,1 (datter av Berthel Jobsen Arveschoug og Kirsten Realfsdatter Wright), døpt 24.01.1733 i Gjerpen,4 d. 1803 på Moen i Kviteseid.[5]

 

Gunhild:

Konfirmert søn.e.påske 1749, 18 år gl.

 

Hun er nevnt på Bjørntvedt i 1782:

Biørntvedt østre, Hans Qvists Enke, ? Børn, 1 pige, Anføres under Porsgrund

 

Hun kom fra Porsgrunn og ble gravlagt midtfastesøndag 1803, 72 år gammel.

 

Hun er nevnt i skifte etter Peder Andersen Baar ifølge Skien skifteregister, avsluttet 1791:

morbrordatter Gunnild Margrete Bertelsdtr enke etter Hans Qvist. datter av Bertel Arveschoug.

 

 

 

I.    Hans Qvist, f. 1753,[6] døpt 26.07.1753 i Gjerpen.5

      

       Faddere: Niels Gundersens kone, Antonette Arveschaug, Bertel Jobsen, Hans Tveten og Simon Qvist.

 

       Hans ble konfirmert i Gjerpen søndag etter påske 1771, 18 år gammel. Død før 1807.

 

 

 

II.   Karen Qvist, f. 1754, døpt 30.11.1754 i Gjerpen,5 d. 1758, gravlagt 14.12.1758 i Gjerpen.5

      

       Faddere: Christen Greves kone, Maren Qvist, Niels Gundersen, Henrich Berggreen og Petter Vrigt.

 

 

 

III. Berthel Qvist, f. 1756, døpt 12.01.1756 i Gjerpen,5 d. 1756 i Gjerpen,5 gravlagt 22.12.1756 i Gjerpen.5

      

       Faddere: Anders Rasmussens kone, Lisbeth Arveschoug, Christen Greve, Lars Herøen, Ole Thue (Arveschoug).

 

 

 

IV. Kirsten Wright Qvist, f. 1757, døpt 11.12.1757 i Gjerpen,5 d. 1758, gravlagt 12.07.1758 i Gjerpen.5

      

       Faddere: Isach Jynges kone, Maren Arveschoug, Bertel Arveschoug, Peder Bradsberg, Simon Qvist.

 

 

 

V.   Karen Qvist, f. 1759 i Gjerpen,5 døpt 17.04.1759 i Gjerpen,

 

       Faddere: Peder Bradsbergs kone, Anne Lisbeth Jabsdatter, Isach Jynge, Anders Rasmussen og Simon Qvist.

 

       Torkil Lier skriver:

       Hun ble døpt i Gjerpen 3 påskedag 1759. Hun ble konfirmert i Gjerpen 1774. Hun døpte 4 januar 1787 en uekte sønn, Jens Jørgen i Vestre Porsgrunn. Som barnefar ble utlagt styrmann i Kragerø Jørgen Madsen Wildt.

       Ved folketellingen 1801 finner vi i Moss: Karen Qvist, 36 år, ugift, tjenestepike hos kjøpmann Christian Bergh i Storgt.14. Selv om aldersangivelsen ikke stemmer er dette antakelig "vår" Karen Qvist.

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Jørgen Madsen Wildt, d. 1812.5

      

       Jørgen:

       Han var fra Kragrø.

 

 

      Hennes uekte barn:

 

       Jens Jørgen Madsen, f. 1787 i Vestre Porsgrunn, døpt 04.01.1787 i Vestre Porsgrunn 

 

       Faddere: Jens Dahls hustru Marichen Elisabeth Gundersen, Jomfru Kirsten Qvist, kjøpm. Tarjer Evensen, Christen Jynge, Gaven Wright Manall. 

 

 

 

VI. Berthe Kirstine Qvist, f. 1762, døpt 26.05.1762 i Gjerpen,5 d. 1762, gravlagt 30.09.1762 i Gjerpen.5

      

       Faddere: Simon Qvists kone, Helvig Andersdatter, Hans Hansen Qvist, Peder og Ole Bradsberg.

 

 

 

VII. Jens Christian Qvist, f. 1763, døpt 17.11.1763 i Gjerpen,5 d. 1764 i Eidanger,[7] gravlagt 07.04.1764 på Eidanger kirkegård.7

      

       Faddere: Prostinde Monrad, Lisbeth Arveschoug, Hans Arnesen, Peder Bradsberg, Rasmus Fischer.

      

       Gravlagt som "Hans Qvistes søn Jens Christen ½ aar".

 

 

 

VIII. Kirsten Wright Qvist, f. 1765 i Eidanger,[8] døpt 22.11.1765 i Eidanger kirke,8 d. 1798 på Moen i Kviteseid.5

      

       Hun ble døpt ved farens kiste i Eidanger kirke.

       afg. Hans Qvist og konen Gunil Maria Arveschoug Christine Wrigt

       Faddere: Præste kone Anna Thomine Melchenborg 2. Jfr. Elisabeth Arveschou 3. Bertel Jobsen Arveschou 4. Hans Christian Arveschou 5. Jens Kiil.

      

       Torkil Lier skriver:

       Hun døde ugift 1798 på Moen i Kviteseid hos Cloumann, 32 år gammel.

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 176.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[4]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[5]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 339.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 287.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.