| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |     


 

 

Nils Sørensen f. ca 1672 og Maren Torstensdatter f. ca 1678 sin familie.

 

 

 

Nils Sørensen, født ca 1672, død 1737 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 19.04.1737 i Solum i Telemark.[1]

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1712 som: 28. Niels Snedker-2-3-10½

 

Gravlagt som "Porsgr.: Niels Søfrensøn 65 aar".

 

(Solumslekt)

Skifte 15. juli 1737 på Vestsida, Porsgrunn:

Niels Sørensen Snedker død, barna: Søren Nielsen, myndig; Torsten Nielsen 24 år og i Kongens tjeneste; Karen Nielsdatter gift med Hans Halvorsen; Ambor Nielsdatter gift med Hans Pettersen; Maria Nielsdatter 20 år.3

 

 

Gift med Maren Torstensdatter, født ca 1678,[2] (datter av Torsten Pedersen og Inger Christensdatter), død 1734 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 21.01.1734 i Solum i Telemark.

 

Maren:

Hennes foreldre nevnes på Moldhaugen i Vestre Porsgrunn.

 

Gravlagt som "Porsgr.: Maren Tostensdatter 56 aar 5 maaneder".

 

 

 

I.    Maren Nilsdatter, født 1708 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 26.02.1708 i Solum i Telemark,[3] død 1739 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 05.06.1739 i Solum i Telemark.[4]

      

       Til daaben Niels Snedichers barn nafnl. |: Marren :|.

      

       Trolovede 11 Jul 1731 ved Solum:

       Hans Halvorsøn og Maren Nielsdatter.

       Forlovere Lars Molhouen og Peder Molhouen.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Maren Nielsdatter 32 aar".

 

      

       Gift 28.10.1731 i Solum i Telemark,[5] med Hans Halvorsen, født ca 1700, død 1777 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 18.03.1777 i Solum i Telemark.[6]

      

       Hans:

       Han giftet seg 2. gang i 1740.

      

       Trolovede 2 Mar 1740 ved Solum:

       Hans Halvorsøn og Dorthe Michelsdatter.

       Forlovere Søfren Nielsøn og Peder Steensøn.

      

       Gravlagt som "begravet Hans Halvorsen Snedker 77 aar".

 

 

       Barn:

 

        A.    Maren Hansdatter, født 1735 i Solum, døpt 16.02.1735 i Solum,[7] død 1789 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 12.03.1789 i Vestre Porsgrunn.7

              

               Hans Halvorssøns og Maren Nielsdatters barn kaldet Maren.

               Faddere: Peder Jenssøn, Niels Thomassøn, Søfren Nielssøn, Ambor Nielsdatter, Karen Abrahamsdatter.

 

               Porsgrunn 21 Feb 1775 at troloves 23 Feb 1775 i huuset

               Matros og ungkarl Anders Henrichsen med pigen Maren Hansdatter.

               Forlovere Søren Snidker og Hans Henrichsen.

 

               Hun fikk ingen barn.

              

               Gravlagt som "begravet Anders Henrichsens k. Maren Hansdatter 54 aar".

 

              

               Gift 1775 i Porsgrunn,7 med Anders Henrichsen, født 1752 i Solum,[8] (sønn av Henrich Hansen og Kirsten Villumsdatter), døpt 04.06.1752 i Solum,7 konfirmert 07.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke.[9]

              

               Anders:

               Hendrich Hansøns og Kisten Willumsdatters barn Anders.

               Faddere: Jan Usler, Rasmus Clausøn, Anthoni Andersøn Smed, Maren Baar, Marthe Kistine Baar.

              

               Konfirmert som "8. Anders Henrichsen 18 aar".

 

              Han giftet seg på nytt i Solum i 1789 med Margrete Olsdatter f. ca 1745.

              

 

              

        B.    Anne Bolette Hansdatter, født 1746 i Solum,[10] døpt 05.06.1746 i Solum,7 død 29.01.1819 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 03.02.1819 i Vestre Porsgrunn.[11]

              

               Hans Snedkers og Dorthe Michelsdatters barn Anne Bolette.

               Faddere: Anthoni Smed, Lars Amundsøn, Niels Pedersøn, Anne=Margrete Jensdatter, Anne Ifversdatter.

 

               Porsgrunn 13.10.1777 at trolovet 14.10.1777

               Enkemand Niels Hansen med pigen Ane Bolette Hansdatter.

               Forlovere Lars Stephensen og Hans Isaachsen.

              

               Gravlagt som "Anne Bolette Hansdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 80½ aar".

 

              

               Gift 13.01.1778 i Porsgrunn,7 med Nils Hansen, født 1744 i Eidanger (sønn av Hans Torkildsen og Sara Andersdatter), døpt 09.02.1744 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 02.04.1758 i Solum,7 død 1784 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.06.1784 i Vestre Porsgrunn.7

              

               Nils:

               Hans Torkildsen og Sara Andersdatters søn Niels                                                 

               Faddere: baaren af Anund Røes enke Karen Gundvoldsdatter, Kirsten Olsdatter Hogholt, mandfaddere: Knud Nielsen, Lars Nielsen Hogholt.

              

               Trolig han som ble konfirmert i Solum som "Niels Hansøn 18 aar Porsgrund". Finner han ikke som konfirmert i Eidanger eller Porsgrunn.

              

               Han var enkemann etter Anne Jørgensdatter f. 1744 som døde i Vestre Porsgrunn i 1772.

       

               Han nevnes som fadder for sin bror Lars sine barn som "Nils Hansen fra Porsgrund Vestre".

              

               Gravlagt som "begravet Niels Hansen 48 aar".

 

               Barn se under hans foreldre

 

       

 

 

II.   Amborg Nilsdatter, født 1709 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.05.1709 i Solum i Telemark,[13] død 1792 på Ulefoss Jernverk i Holla, gravlagt 06.07.1792 i Holla i Telemark.[14]

      

       Til daaben Niels Snedichers barn nafnl. |: Amborg :|.

      

       Trolovede 29.08.1730 ved Solum:

       Hans Pettersøn og Ambor Nielsdatter.

       Forlovere Lars Tostensøn og Peder Tostensøn.

      

       Trolovede 01.10.1743 ved Solum:

       Jon Olsøn Dale og Ambor Nielsdatter.

       Forlovere Peder Molhouen og Tosten Molhouen.

      

       Vestre Porsgrunn Trolovet 02.11.1764:

       Trolovede i huuset Enkemand Halvor Michelsen med Enken Ambiør Nilsdatter.

      

       Gravlagt som "Romenæs: Ambor Nielsdatter Verket 88 aar".

 

      

       (1) Gift 26.09.1730 i Solum i Telemark,[15] med Hans Pettersen, født ca 1710, død 1741 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 22.11.1741 i Solum i Telemark.[16]

      

       Hans:

       Gravlagt som "Porsgr.: Hans Pettersøn 31 aar 5 maaneder 4 dage".

 

      

       (2) Gift 09.01.1744 i Solum i Telemark,[17] med Jon Olsen, født omkring 1710, (sønn av Anne Jensdatter).

      

       Jon:

       Ifølge Leif Biberg Kristensen var han sønn av Anne Jensdatter.

      

 

       (3) Gift 28.12.1764 i vestre Porsgrunn i Solum,2 med Halvor Mikkelsen, født 1712 på Strømdal eje i Gjerpen,[18] (sønn av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter), døpt 14.08.1712 i Gjerpen kirke,12 død 1766 på vestre Porsgrunn i Solum,2 gravlagt 06.05.1766 i Solum i Telemark.

      

       Halvor:

       Han foreldre nevnes på Sølland i Siljan.

      

       Han var enkemann etter Karen Isachsdatter som døde i vestre Porsgrunn i Solum i 1764.

      

       Halvor og Mikkel døper barn bosatt på Gurholt i Siljan i 1741. Han bruker broren Jens Michelsen Tudal som fadder.

      

       Gravlagt som "Halvor Michelsen Moe 54 aar".

 

 

      

III. Søren Nilsen, født 1711 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 07.10.1711 i Solum i Telemark,[19] død 1783 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 12.07.1783.[20]

      

       Til daaben nede ved Porsgrund Niels Snedichers barn nafnl. |: Søfren :|.

      

       Trolovede 18.06.1739 ved Porsgr:

       Søfren Nielsøn og Live Jacobsdatter. Forlovere Lars Molhouen og Peder Molhouen.

      

       Viede 07.04.1740 i Porsgr:

       Søfren Nielsøn og Marthe Dorthe Friis, effter kongl. dispensation ægteviede i huuset.

       Forlovere Jan Usler og Berthell Jobsøn Arveschou.

      

       Trolovede o3.05.1748 ved Porsgr:

       Søfren Nielsøn og Kisten Madsdatter.

       Forlovere Jan Usler og Peder Molhougen.

      

       Gravlagt som "Søren Nielsen Snedker 72 aar".

 

      

       (1) Gift 01.10.1739 i Solum i Telemark,[21] med Liva Jacobsdatter, født 1714 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Jacob Hansen og Maren Hansdatter), døpt 08.07.1714 i Solum i Telemark,[22] død 1739 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 11.12.1739 i Solum i Telemark.4

      

       Liva:

       Jacob Hansøns barn kaldet Live.

       Faddere: Jens Rasmusøn, Jens Kill, Jens Kielsøn, Charlotte Sven Nielsøns, Gunnild Hansdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Live Jacobsdatter 25 aar 5 maaneder 19 dage".

 

      

       (2) Gift 07.04.1740 i Solum i Telemark,[23] med Marte Dorte Jensdatter Friis, født ca 1709 (datter av Jens Friis), død 1743 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 29.05.1743 i Solum i Telemark.[24]

      

       Marte:

       Ifølge Leif Biberg Kristensen var hun nok søster til Karen Jensdatter Friis som var gift med Johan Gjertsen Usler. De nevnes under hans far på Bjerketvedt i Eidanger.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Marthe Dorthe Friis 34 aar, med hende i Kisten hendis Barn Live Maria Søfrensdatter 10 dage".

 

      

       (3) Gift 11.08.1748 i Solum i Telemark,[25] med Kirsten Madsdatter, født ca 1713, død 1794 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 30.12.1794 i vestre Porsgrunn i Solum.[26]

 

 

      

IV. Torsten Nilsen, født 1714 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 29.09.1714 i Solum i Telemark,[27] død 1779 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 27.10.1779 i vestre Porsgrunn i Solum.[28]

      

       Niels Søfrensøns barn kaldet Tosten.

       Faddere: Jens Rasmusøn, Hans Svas, Brynild Andersøn, Inger Klyve, Randi Søfrensdatter.

      

       Trolovede 10.09.1744 ved Solum:

       Tosten Nielsøn og Anne Margrete Jensdatter.

       Forlovere Jon Dale og Ole Larsøn.

      

       Gravlagt som "Tosten Nielsen 65 aar".

 

      

       Gift 29.12.1744 i Solum i Telemark,11 med Anne Margrete Jensdatter, født 1720 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Jens Kjeldsen og Karen Madsdatter), døpt 24.06.1720 i Solum i Telemark,[29] død 1796 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 19.06.1796 i vestre Porsgrunn i Solum.[30]

      

       Anne:

       Jens Kielsøns Anne Margrete.

       Faddere: Isach Gregersøn, Jens Mortensøn, Niels Mortensøn, Karen Larsdatter, Mette Kielsdatter

       (Ifølge Leif Biberg Kristensen er denne dåpen ført på side 17 som mangler på mikrofilmen)

      

       Gravlagt som "Tosten Nielsens enke Anne Magrete Jensdatter 77 aar".

 

 

      

V.   Inger Nielsdatter, født 1716 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 10.05.1716 i Solum i Telemark,[31] død 1719 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 13.02.1719 i Solum i Telemark.[32]

      

       Niels Snedkers barn fra Porsgr: kaldet Inger.

       Faddere: Jens Clausøn, Jacob Hansøn, Ifver Michelsøn, Karen Olsdatter, Ingebor Nielsdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Inger Nielsdatter 2 aar 9 maaneder 7 dage".

      

 

 

VI. Maria Nilsdatter, født 1718 i Solum,[33] døpt 21.08.1718 i Solum kirke,27 død 1752 i Porsgrund,[34] gravlagt 23.12.1752 på Eidanger kirkegård.28

      

       Niels Snedkers barn kaldet Maria.

       F: Brynild Andersøn, Torgius Steensøn, Balzar Hendrichsøn, Maren Biørntvedt, Karen Klyve, Maren Thomasdatter.

      

      

       Gift 17.01.1747 i Eidanger kirke,[35] med Jens Larsen, født 1723 på Osebakken i Eidanger,[36],[37] (sønn av Lars Jensen og Maren Knudsdatter), døpt 04.04.1723 i Eidanger kirke,31 død 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.05.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.[38]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1762

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 157.

[2]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[3]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 128.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 159.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 187.

[6]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[7]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[8]  Alder ved konfirmasjonen.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[10]  Alder ved død.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 89.

[13]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 150.

[14]  Solumslekt

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 186.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 160.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 196.

[18]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 192.

[20]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[21]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 192.

[22]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 3.

[23]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 193.

[24]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 162.

[25]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 198.

[26]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 166-167.

[27]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 4.

[28]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 84-85.

[29]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 17.

[30]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 172-173.

[31]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 8.

[32]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 148.

[33]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 13.

[34]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[35]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[36]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[38]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.