| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Reier Nilsen f. 1723 og Karen Jørgensdatter f. ca 1717 sin familie

 

 

 

Reier Nilsen, f. 1723 på Døvik i Eidanger,[1] døpt 02.02.1723 i Eidanger kirke,1 d. 1762 i Brevik, gravlagt 08.03.1762 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Nils Torkildsen og Anne Rejersdatter på Slevolden i Eidanger.

 

Niels Thorchelsen Døvigen og Anna Rejersdatter - Rejer

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Martha Thorchelsen Hovgholt, Aaste Rejersdatter Flaachstad, mandfaddere: Torgier Rejersen Flaachstad, Hans Thorchelsen Quæstad.

 

Han giftet seg i Brevik i 1749.

 

Brevik - viet 20.11.1749

Reyer Nielsen og Karen Jørgensdatter

 

 

Gravlagt som "Rejer Nielsen 39 aar".

 

Nevnt i skifte etter faren i 1778 som:

Reier Nilsen død etterlater seg Jørgen Reiersen 24 år og Nils Reisersen 23 år.

 

1764 25/7    Protokoll 6b fol. 432

Reyer Nielsen +             

Brevik

            Barn:

            1.  Jørgen Reyersen, 12 år

            2.  Niels Reyersen, 10 år

            3.  Christen Reyersen, 8 år

Brt. 85 - 0 - 14

Boets utg. 85 - 0 - 14

 

 

 

Gift 20.11.1749 i Brevik kirke,[3] med Karen Jørgensdatter, f. ca 1717,[4] (datter av Jørgen Christensen og Mari Olsdatter), d. 1772 i Brevik, gravlagt 24.11.1772 på Brevik kirkegård.[5]

 

Karen:

Hun nevnes i skifte på Amundsrød i Brunlanes i 1750.

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10 (1742-1752) side 377b
Skifte 22. may 1750 paa Amundrøed i Berg Annex og Brunlaugnæs præstegield.
Jørgen Christensen, død - enke Mallene Nielsdatter
1. Barn i 1. ægteskab med Maren Olsdatter:
1) Karen Jørgensdatter, g.m. Reier Nielsen, boende i Brevig.
2) Aase Jørgensdatter, g.m. Svend Nielsen, boende paa Amundrøeds Eie.
2. Barn i 2. ægteskab med Maren Berentsdatter:
1) Berent Jørgensen, 17 aar, tiener paa gaarden Berg hos Søren Sørensen.
2) Maria Jørgensdatter, ugift, tiener hos Sr. Peter Boyesen i Scheen.
3) Karen Jørgensdatter, ugift, tiener hos Zascharias? Simonsen i Scheen.
4) Maren Jørgensdatter, ugift, tiener hos Hans Langer paa Langestrand.
5) Sara Jørgensdatter, boende hos sin halvsøsters mand Reier Nielsen i Brevig.
6) Anne Jørgensdatter, boende hiemme hos sin stifmoder Malene Nielsdatter paa Amundrøed.
Formynder? Niels Christensen Eneren.
Boets formue: 28-0-1
Boets gield og udgift: 62-1-2

 

Brevik 1770:
23.
Rejer Nielsens enke, 3 sønner
Jørgen Rejersen, 17 aar, født i Brevik
Niels Rejersen, 14 aar, født i Brevik
Christen Rejersen, 12 aar, født i Brevik

I skifte etter sønnen Nils Reiersen i Brevik i 1790 er hennes halvsøsken nevnt.

 

Det kan være de som fikk et barn før de giftet seg da ei Karen Jørgensdatter døpte et uekte barn i Brevik i 1749.

 

Hun nevnes i Brevik som enke i 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 100

Mand og hustru: Jacob Drejer og kone

Børn over 12 aar: Ole Jacobsen

De uformuende: Rejer Nielsens Enke, fattig med mange smaa børn, Joen Skrædders Enke huusarm

 

I skifte etter sønnen Nils Reiersen i Brevik i 1790 står hennes halvsøsken nevnt.

 

Gravlagt som "Rejer Nilsons enke Kari Jørgensdatter 55 aar".

 

 

 

I.    Christiane Reiersdatter, f. 1749 i Brevik, døpt 26.02.1749 i Brevik kirke.[6]

      

       Karen Jørgensdatters uægte Pigebr. Christiane

       baaren af Martha Ole Jonasens, Karen Jørgensdatter, mandfaddere: Niels Erichsen, Jacob Eggertsen

 

       Det var også ei Karen Jørgensdatter som var fadder. Dette var nok søsteren som hadde samme navn. Det kan jo da egentlig også godt vært hennes barn?

 

       Barnet ble ikke nevnt i skifte etter Reier Nilsen sin far, Nils Torkildsen, i 1778.

 

 

 

II.   Anne Reiersdatter, f. 1750 i Brevik, døpt 26.03.1750 i Brevik kirke,[7] d. 1751 i Brevik, gravlagt 06.11.1751 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Reyer Nielsens Pigebarn, (Ikke noe navn. JO)

       baaren af Boel Jacob Nielsens, Dorthe Helvig Hofgaard, mandfaddere: Hans Chrystie, Niels Larsen, Aasmun Sivertsen

      

       Gravlagt som "Rejer Nielsens barn Anne 1 ½ aar".

 

 

 

III. Jørgen Reiersen, f. 1752 i Brevik,[9] døpt 03.09.1752 i Brevik kirke,[10] konfirmert 22.04.1770 i Brevik kirke.[11]

      

       Rejer Nielsens barn navnl. Jørgen

       baaren af Jens Andersens k., assist: Karen Vetlesdatter, mandfaddere: Michel Thorsen, Bent Jensen, Johannes Birchøen

      

       Konfirmert som "Jørgen Rejerson 18 aar".

 

 

 

IV. Nils Reiersen, f. 1754 i Brevik,9 døpt 15.09.1754 i Brevik kirke,[12] konfirmert 01.03.1772 i Brevik kirke,11 d. ca 1790 i Brevik.

      

       Rejer Nielsens barn navnl. Niels

       baaren af Niels Larsens k., assist: Ales Chrystie, mandfaddere: Regiments Qvartermester Holm, Lars Svindt, Lars Vright

      

       Konfirmert som "Nils Rejerson 18 aar".

      

       Han nevnes i skifte etter sin fars søster, Maren, i 1785 "Niels Rejersen, myndig og for Tiiden udenlands".

      

       1790 23/10, 91 28/1  Protokoll 11 fol. 550

       Nils Rejersen +         

       Brevik

                   Farbror: Torkel Slevolden

                   Moster: Kari Jørgensdtr. g.m. Ole Olsen

                   Søskendbarn: Karen Marie Hansdtr. g.m. Gulbrand Andersen

                   Moster: Gunnild Nilsdtr. enke

                   Moster: Maria Nilsdtr.

                   Arvinger videre:

                   Halvmorbror:

                   Berent Jørgensen, død, etterlater seg 5 barn:

                       - Jørgen Berntsen 23 år

                       - Ole Berntsen 10 1/2 år

                       - Jacob Berntsen 7 år

                        - Anne Berntsdatter gift med Cornelius Abrahamsen Haga

                        - Merte Berntsdatter 20 år

                    Halvmorsøstre:

                    Anne Jørgensdtr. død, g.m. Christen Nalum, etterlater seg 4 barn:

                        - Guri Christensdatter 21 år

                        - Mallene Christensdatter 19 år

                        - Kari Christensdatter 17 år

                        - Sara Christensdatter 11 år

                     Sara Jørgensdtr. død, g.m. Ingebreth Asche, etterlater seg 1 datter:

                         - Maren Ingebrethsdatter 20 år

                     Mari Jørgensdtr. død, g.m. Anders Calsen, etterlater seg 2. barn:

                          - Jørgen Andersen, myndig

                          - Marthe Andersdatter 26 år

                     Aaste Jørgensdtr. død, g.m. Svend Mørgier, etterlater seg 1 datter:

                           - Mari Svendsdatter, Enke etter Anders Ottersen

       Sterbohus: 40 rdl.  Takst gjeld 235 rdl.

       Brutto: 365 - 3 - 19

       Netto: 345 - 3 - 23

      

 

V.   Christen Reiersen, f. 1756 i Brevik, døpt 30.05.1756 i Brevik kirke,[13] konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke.11

      

       Rejer Nielsens barn navnl. Christen

       baaren af Jens Bentsens k., assist: Edel Margrethe Schebs, mandfaddere: Niels Larsen, Hans Knudsen

      

       Konfirmert som "Christen Rejerson 18 aar".

      

       Han er ikke nevnt i skifte etter Reier Nilsen sin far, Nils Torkildsen, i 1778.

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34r.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34s.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58c.

[9]  Skifte etter farfaren.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35c.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.