| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I KONTAKT MEG |

 | BJØNNES |

 


 

 

 

 

 

Amund Hansen f. ca 1694 og Marte Jespersdatter f. ca 1705 sin familie

 

 

 

Amund Hansen, f. ca 1694,[1] d. 1763 i Brevik,[2] gravlagt 08.07.1763 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Hans Amundsen Skjelsvik.

 

Han giftet seg i 1724.

 

Brevik - Trolovet 29.10.1724, Viet 26.11.1724        

Annun Hansen og Marthe Jespersdatter        

Caut.: Eggert Simensen Sandøe, Anders Olsen Lunde.

 

Bosatt på Bjønnes, men flyttet siden til Brevik.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Amund Hansen Schielsvig 27 aar, født paa Schielsvig og bosatt paa Sylterøen, gift og innrullert 30. juni 1723".

 

Jeg finner denne familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Amun Hansøn gl. 30 aar, enroullered, gift med Marthe Jespersdatter gl. 26 aar, har en Søn Hans Amunsøn gl. 15 uger.

 

Brevik 1762:

Nr 108

Mand og hustru: Amund Biønnæs

Børn over 12 aar: Berthe Amundsdatter

Huusfolk: Anders Hobek og kone

 

Gravlagt som "Amund Bjønnæs 69 aar".

 

1763 14/12        Protokoll 6b fol. 354

Brevik

Amun Hansen +     g. Marthe Jespersdtr.

            Barn:

            1.  Hans Amunsen +, etterl. 3 barn

                a.  Niels Hansen, 6 år

                b.  Lars Hansen, 4 år

                c.  Marthe Dorthea Hansdtr., 1 år

            2.  navn mangler, g. Anders Sørensen

Brt. 100 - 0 - 0

Nt. 83 - 1 - 16.

 

 

Gift 26.11.1724 i Brevik kirke,[4] med Marte Jespersdatter, f. ca 1705,[5]  d. 1764 i Brevik,[6] gravlagt 23.01.1764 på Brevik kirkegård.[7]

 

Marte:

Hun hadde trolig en søster, Mari Jespersdatter, i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 106

Mand og hustru: Isak Leerstang og kone

Piiger over 12 aar: Mari Jaensdatter

Huusfolk: Hans Knudsen og kone, Drenger: Even Anunsen, Daniel Jensen, Piiger: Guri Halvorsdatter, Berthe Jensdatter

De uformuende: Giert Ombodsnæses Enke med 2.de Sønner Halvor og Anders virklig arme, Amund Biønnæses kone, liggende

 

Gravlagt som "Amund Biønneses Enke Marte Jespersdatter 59 aar gammel".

 

 

 

 

I.    Hans Amundsen, f. 1725 på Bjønnes i Eidanger,[8],[9] døpt 26.08.1725 i Brevik kirke,[10] d. 1763 i Brevik,[11] gravlagt 26.02.1763 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Amund Hansens Dr.b. Hans

       baaren af Mad'me Ferrøes, Abraham Biønnæses k., Eggert Sandøens datter Kari, mandfaddere: Søren Leerstang, Jacob Sættere, Ole Hansen Leerstang

      

       Han giftet seg i 1756.

      

       Brevik: viet 23.12.1756

       Enroullered matros Hans Amundsen og pigen Sara Larsdatter.

       Caut.: Lars Hvistendal, Tommes Vinstrup. - copulered hiemme i huuset, Kongl. Bev.

 

       Han var sjømann.

      

       Brevik 1762:

       Nr 68

       Mand og hustru: Hans Amundsen og kone

       Huusfolk: Tarald Olsen Snedker, Torkild Christensen Betjenter

 

       Gravlagt som "Hans Amundsen 36 aar".

      

       1763 21/3    Protokoll 6a fol. 308

        Bugten i Brevik

       Hans Amundsen +        g. Sara Larsdtr. Havsund

                   Barn:

                   1.  Niels Hansen, 5 år

                   2.  Lars Hansen, 3 år

                   3.  Marthe Dorthea Hansdtr., 2 år

       Brt. 108 - 2 - 4

       Net. 78 - 3 - 12.

 

      

       Gift 23.12.1756 i Brevik kirke,[13],[14] med Sara Larsdatter Rotkier, f. 1724 i Brevik,[15] (datter av Lars Larsen og Anne Larsdatter Rotkier), døpt 24.09.1724 i Brevik kirke,[16] d. 1781 i Brevik, gravlagt 16.11.1781 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Sara:

       Lars Larsens P.B. Sara

       baaren af Else Villum Povelsens, Michel Tømmemds. K., Mad'selle Anne Marie t. Mons. Chr. N., mandfaddere: Søren Larsen, Peder Stoesen, Jens Johannisen

 

       Gravlagt som "Sara Larsd. Rotkier - Hans Amunsons enke 57 aar"

      

       1782 4/1     Protokoll 10b fol. 368

       Brevik

       Sara Larsdtr. Rother +    

                   Barn:

                   1.  Nils Hansen Coch, myndig

                   2.  Lars Hansen, 24 år

                   3.  Marthe Dorthea Hansdtr., 20 år

       Brt. 343 - 1 - 14

       Nt. 159 - 3 - 20

       Heri medregnet: Stervboehuusene for 199 rdr.

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Maria Amundsdatter, f. 1727 i Brevik,[18] døpt 23.11.1727 i Brevik kirke,[19] d. 1789 i Brevik, gravlagt 29.05.1789 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Amun Hansens P.b. Mari

       baaren af Mad'me Scadgels Søster, Mari Jespersdatter, mandfaddere: Mons. Scadgel, Vetle....?(I bretten. JO), Mons. Berg

 

       Hun giftet seg i 1759.

      

       Brevik: viet 22.11.1759

       Anders Sørensen fra Helleroen, ungkarl og en roullered matros, med pigen Marie Amundsdatter

       Caut.: Amund Biønnæs, Ole Biønnæs. - haver Kongebrev at ægteviet i huuset.

      

       Gravlagt som "Maria Amunsd. - Anders Hobecs enke 64 aar".

 

      

       Gift 22.11.1759 i Brevik kirke,[21],[22] med Anders Sørensen, f. ca 1718 på Hobæk i Brunlanes,[23],[24],[25] (sønn av Søren Olsen og Kari Andersdatter), d. 1788 i Brevik, gravlagt 19.06.1788 på Brevik kirkegård.[26]

      

       Anders:

       Han kom fra Hobek i Brunlanes og var sjømann ifølge Lorens Berg.

      

       Brevik 1762:

       Nr 108

       Mand og hustru: Amund Biønnæs

       Børn over 12 aar: Berthe Amundsdatter

       Huusfolk: Anders Hobek og kone

      

       De overtok i 1763 huset etter hennes far Amund Hansen i Brevik.

 

       Gravlagt som "Anders Sørens. Hobeck 70 aar".

      

       Øen i Brevik 11.2.1789, 4.1.1790 Sk.pr. 11, Fol. 444B

       Anders Sørensen Hobeck død g. Maria Amundsdtr.

       Barn: 1. Amund 23 år. 2. Karen 27 år.

       Sterbohus solgt for 30 rd. Jordstk’ene solgt for 90 rd. Enken døde like etter.

       For de 4 jordstk. betalt 80 rd. Sterbohus: ? 130 rd. Enken har kjøpt 4 stykker jord u. Bjønnes - av Abraham Bjønnes. Stykkene kaldt: Kirstihol, Veggeschiø, Kalvesette og Hestehamen.

       Brutto: 143-3-3. Netto: 82-0-21.

 

       Se Brevik 1762

 

 

 

III. Casper Anundsen, født 1729 i Brevik, døpt 12.02.1729 i Brevik kirke,[i] død 1730 i Brevik, gravlagt 05.03.1730 på Brevik kirkegård.[ii]

      

       Anun Hansens Dr.b. Casper

       baaren af Mad'me Scadgels, Anne Hansdatter tienendes Scadgel, mandfaddere: Mons. Svint, Jacob Parum., Jacob Thostensen

      

       Gravlagt som "Anun Hansens barn Casper".

 

 

      

IV. Casper Amundsen, f. 1731 i Brevik, døpt 22.03.1731 i Brevik kirke,[27] d. 1731 i Brevik, gravlagt 17.10.1731 på Brevik kirkegård.[28]

      

       Amun Hansens Dr.b. Casper

       baaren af Iver Iversens K., Mari Jacobsdatter, mandfaddere: Christen Hansen Sætteret, Jacob Hansen ibid, Claus Pedersen

      

       Gravlagt som "Amun Hansens mindste Barn".

 

 

 

V.   Marthe Amundsdatter, f. 1732 i Brevik,[29] døpt 14.09.1732 i Brevik kirke,[30] d. 1758 på Bjønnes i Eidanger,[31] gravlagt 02.04.1758 på Brevik kirkegård.[32]

      

       Amun Hansens P.b. Marthe

       baaren af Lisbet Simon Johannisens, Guri Hansdatter, mandfaddere: Mons. Schuts, Ole Gløersen, Helje Svenssen

      

       Gravlagt som "Marthe Amundsdatter Biønnæs 25 aar".

 

 

VI. Berthe Amundsdatter, f. 1735 på Bjønnes i Eidanger,[33] døpt 23.01.1735 i Brevik kirke,[34] konfirmert 03.10.1751 i Brevik kirke,[35] d. 1763 på Bjønnes i Eidanger,[36] gravlagt 02.06.1763 på Brevik kirkegård.[37]

      

       Amun Biønnæses P.B. Berthe

       baaren af Demoi'selle Maren Hansdatter, Anne Jacobsdatter Sættere, mandfaddere: Messieure Scadgel, Jørgen Povelsen, Lars Søfrensen

      

       Konfirmert som "6. Birthe Amundsdatter".

      

       Gravlagt som "Amund Biønnæses Datter Berthe 27 aar gl.".

 

 

 

VII. Jesper Amundsen, f. 1738 i Brevik, døpt 22.06.1738 i Brevik kirke,[38] d. 1745 i Brevik, gravlagt 30.05.1745 på Brevik kirkegård.[39]

      

       Amun Biønæses D.B. Jesper

       baaren af Ole Gløersens k., Christen Larsens pige, mandfaddere: Anders Nielsen i Sæteret, Hans Nielsen

      

       Trolig gravlagt som "Amun Biøneses Drengebr.".

 

 

 

VIII. Gunhild Cecilia Amundsdatter, f. 1743 i Brevik, døpt 02.02.1743 i Brevik kirke,[40] d. 1743 i Brevik, gravlagt 28.04.1743 på Brevik kirkegård.[41]

      

       Amun Biønæses Pigebr. Gunil Cicilia

       baaren af Maren Johannis Salings, Anna Leerstang, mandfaddere: Ole Lundøe, Halvor Pedersen

      

       Trolig gravlagt som "Amun Biønæses Pigebr.".

 

 

 

IX. Jesper Amundsen, f. 1745 på Bjønnes i Eidanger, døpt 23.05.1745 i Brevik.[42]

      

       Amun Biønæses Drengebr. Jesper

       baaren af Karen Eegh, Eli Pedersdatter, mandfaddere: Ole Biønæs, Isaach Leerstang.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 325.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 325.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 325.

[24]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 355.

[25]  Alder ved død.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34b.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34c.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34c.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[39]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[40]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34n.

[41]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[42]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34p.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34a.

[ii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.