| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

 

Søren Rasmussen f. ca 1683 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ellen Hansdatter f. ca 1688 og 2. gang med Ingeborg Torstensdatter f. 1705)

 

 

 

 

Søren Rasmussen, f. ca 1683,[1],[2] d. 1762 på Ramberg i Eidanger,[3] gravlagt 19.11.1762 på Eidanger kirkegård.[4],[5]

Han var sønn av Rasmus Isaksen Lerstang.

 

Søren giftet seg 1. gang i 1714.

 

Trol. 23/9-1714. I Eidanger. Copul. 18/11-1714.

Søfren Rasmussen Leerstang og Elen Hansd.

Caut: Hans Arnesen Berg, Anders Jacobsen Rørerød.

 

Søren fikk i 1720 stedsmålseddel fra Hr. Niels Kraft på 4 huder i Lerstang:

Anno 18.04.1720 – Hr. Niels Kraftes stedmaals seddel til Søfren Rasmussen paa 4 huder i Leerstang. (dat. 05.03.1720)

 

Han stod i 1723 som eier av ½ hud i gården Ramberg.

 

Larstang 1725:

Leerstang

Skylder 7 Huder, Er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Opsiddere Nafnlig, Søren Rasmusøn 4 Huder, og Enchen Gunild Jørgensdatter 3 Huder.

 

Søren Rasmusøn gl. 39 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Elen Hansdatter (Fra Skjelsvik G.S.) gl. 36 aar. Har 3de Sønner Rasmus Sørensøn gl. 9 aar, Hans Sørensøn gl. 7 aar, Jacob Sørensøn gl. 4 aar, disse er indteignede til Søes, 1 Tienistedreng Niels Amunsøn gl. 24 aar, iche tient Kongen, 1 Tienistepige Karen Torchildsdatter gl. 30 aar, Tiener for aarsløn, Et Fosterdatter Elen Pedersdatter gl. 10 aar. Har sin Fader (Værfar) hos sig Hans Amunsøn (Skjelsvig G.S.) gl. 76 aar, og en gl. Giente til Huuse Marte Amunsdatter gl. 72 aar.

Enchen Gunild Jørgensdatter gl. 50 aar. Har 3de Sønner Christen Andersøn gl. 27 aar, Jacob Andersøn gl. 14 aar, Isach Andersøn gl. 11 aar, disse er indteignede til Søes, 4de Døttre Ragnild Andersdatter gl. 25 aar, Maren Andersdatter gl. 22 aar, begge hieme hos Moderen, Inger Andersdatter gl. 21 aar tiener paa Berg, og Anne Andersdatter gl. 16 aar tiener paa Ramberg. Begge tiener paa aarsløn.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Leerstang 7 huder - Brukes av:
- Søren Rasmussen 36 aar som har 3 sønner, Hans Sørensen 8 aar, Rasmus Sørensen 10 aar, Jacob Sørensen 4 aar
- Husmenn: 1. Hendrich Skomager 60 aar som har 1 sønn, Jon Henrichsen 26 aar, 2. Enchen Gunild Jørgensdatter som har 3 sønner, Christen Andersen 28 aar, Jacob Andersen 15 aar, Isach Andersen 13 aar

 

Ved skifte etter hans første kone 15. februar 1727 omfatter boet 1/2 hud i Ramberg. I 1747 oppføres Søren som bruker av en del av Lerstang og nevnes som eier av Ramberg sammen med sine søskenbarn.

 

Han ble senere eier av hele Ramberg og bodde der den siste tiden han levde.

 

Han giftet seg 2. gang i 1730.

 

Trol. 6/11-1729 i Bamble. Copul. 6/1-1730 i Brevig.

Søfvren Rasmussøn Leerstang med Ingeborg Tostensd. Rugtvet.

 

Brevik: viet 06.01.1730         

Søfren Leerstang og Ingebore Thostensdatter

 

Han ble nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738.

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Larstad (Lærstang JO) - Nr.12
Brugere:
Søren Rasmussen 54 aar, tient
Anden oppsitter Christen Andersen 43 aar, tient
Huusmand:
Henrich Andersen 80 aar
Unge mandskaber:
Sønnen Joen Henrichsen 36 aar

 

Matrikulen 1747:

Leerstang

Eiere: Tønsberg kirke 2 huder, ditto Præsteboel 2 huder, oppsidersken Gunhild 1 hud 6 skind, ditto Christen 3 3/5 skind, Christens søkende 1 hud 2 2/5 skind

Oppsittere: Søfren, Gunnild og Christen

 

Han kjøpte i 1751 en del av Ramberg:

Anno 26.07.1751 – Hans Jensen Qvistes skøde til Søren Leerstang paa 6 skinn med bøksel og herlighed udi Rafnberg for 110 rdl..

 

Han solgte denne delen i Ramberg i 1757:

Anno 05.09.1757 – Søren Rasmussen Lerstangs skiøde til Abraham Sørensen paa grd. Ramberg som er 11 skind med bøxel og herlighed for 263 rd. (dat. dags dato)

 

Ramberg 1762:

Gaardsnavn: Ramberg

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Søren Ramberg og kone

Barn 12 aar: Abraham Sørensen

Drenger over 12 aar: Per Persen

Piiger over 12 aar: Mari Olsdatter, Margrethe Larsdatter, Kisti Persdatter

 

Han er nevnt i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han står der som død.

 

Han arvinger solgte en del av Ramberg i 1763:

Anno 02.09.1763 – Søren Rasmussens arviungers skiøde til Abraham Sørensen paa 1 hud i Ramberg for 431 rd. (dat. 02.09.1763)

 

Han gravlegges som "Søren Ramberg 79 aar 3 maaneder".

 

 

(1) Gift 18.11.1714 i Eidanger,[6] med[7] Ellen Hansdatter, f. ca 1688,[8] (datter av Hans Amundsen og Martha Hansdatter), d. 1726 på Lerstang i Eidanger,[9] gravlagt 23.12.1726 i Eidanger.[10],[11]

 

Ellen:

Hun gravlegges som "Søfren Leerstangs qvinde Ellen Hansdatter 38 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A, side 86b       

15.2.1727     Lerstang i Eidanger

       Ellen Hansd. død em. Søren Rasmussen.

       Barn:

1.    Rasmus Sørensen 11 år.

2.    Hans Sørensen 9 år.

3.    Jacob Sørensen 5 år.

Brutto 343-2-18.

Netto 297-1-2. Hvori medregnet jordegods: Ramberg ½ hud m.b. over 1 hud.. Takst 50 rd.

 

 

(2) Gift 06.01.1730 i Brevik kirke,[12],[13],[14] med Ingeborg Torstensdatter, f. 1705 på Rugtvedt i Bamble,[15] (datter av Torsten Rolfsen og Kirsti Madsdatter), døpt 20.12.1705 i Bamble,[16] d. 1785 på Ramberg i Eidanger,[17] gravlagt 21.08.1785 på Eidanger kirkegård.[18]

 

Ingeborg:

Hun kom fra Rugtvet i Bamble.

 

Hennes søster Mette var gift med Ole Larsen Hvalen.

 

Gravlagt som "Ingebor Tostensd. Ramberg 83 aar".

 

 

 

I.    Rasmus Sørensen, (sønn av Søren Rasmussen og Ellen Hansdatter) f. 1715 på Lerstang i Eidanger,[19],[20] døpt 08.12.1715 i Eidanger kirke,[21],[22] d. 1743 på Lerstang i Eidanger,[23] gravlagt 07.12.1743 i Eidanger.[24],[25]

      

       Søfren Rasmussen Leerstang og Elen Hansdatter - Rasmus

       Faddere: baaren af Boel Søfrensdatter Berg, assist: Boels Rasmusdatter Ramberg, Lispet Hansdatter Skielsvig, mandfaddere: Anders Søfrensen Lerstang, Niels Søfrensen Røra, Amund Hansen Skielsvig.

      

      

       Gift 03.10.1743 i Eidanger,[26],[27] med Guri Evensdatter, f. 1720 på Lunde i Eidanger,[28],[29] (datter av Even Hansen og Berthe Pedersdatter), døpt 23.06.1720 i Eidanger kirke,[30],[31] d. 1785 på Nordre Lunde i Eidanger,[32] gravlagt 06.03.1785 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Se Nordre Lunde

 

      

 

II.   Hans Sørensen, (sønn av Søren Rasmussen og Ellen Hansdatter) f. 1717 på Lerstang i Eidanger,[34] døpt 01.11.1717 i Eidanger.[35],[36]

      

       Søfren Rasmusen Leerstang og Ellen Hansdatter - Hans

       Faddere: baaren af Gunild Jørgensdatter Leerstang, assist: Boell Rasmusdatter Ramberg, Lisbeth Hansdatter, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Jacob Hansen, Abraham Hansen Sandøe.

      

       Han levde ved skifte etter moren 15. februar 1727.

 

 

 

III. Isak Sørensen, (sønn av Søren Rasmussen og Ellen Hansdatter) f. 1719 på Lerstang i Eidanger,[37],[38] døpt 20.08.1719 i Eidanger kirke,[39],[40] d. 1722 på Lerstang i Eidanger,[41],[42] gravlagt 11.07.1722 i Eidanger.[43],[44]

      

       Søren Rasmusen Leerstang og Ellen Hansdatter - Isaach

       Faddere: baaren af Boel Berg, assist: Gunnild Kittilsdatter, Ragnild Andersdatter Leerstang, mandfaddere: Niels Sørensen Rørerøe, Anders Halvorsen Ramberg, Christen Andersen Leerstang.

      

       Han gravlegges som "Søfren Rasmusøn Leerstangs lille søn Isaach 3 aar 5 uger".

 

 

 

IV. Jacob Sørensen, (sønn av Søren Rasmussen og Ellen Hansdatter) f. 1722 på Lerstang i Eidanger,[45],[46] døpt 18.01.1722 i Eidanger kirke,[47],[48] d. 1776 i Brevik, gravlagt 12.11.1776 på Brevik kirkegård.[49],[50]

      

       Søfren Rasmusen Leerstangs ægte barn Jacob

       Faddere: baaren af Karen Ifversdatter Røe, Lispet Hansdatter Biønnes, Gunnille Rasmusdatter, Anders Jacobsen Røe, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Hansen Berg.

 

       Han giftet seg i 1750.

      

       Brevik: trolovet 16.03.1750

       Jacob Leerstang og Maria Gundersdatter

       Caut.: Gunder Knudsen, Amun Biønæs.

      

       Copul. 16/4-1750 i Eid.

       Soldat, Jacob Søfrensøn Leerstang og Maria Gundersd. Berg.

       Hafde Copulations Seddel fra Lieutn. Davidsen.

      

       Brevik 1762:

       Nr 123 (123 på nytt. JO)

       Mand og hustru: Jacob Leerstang og kone

       Huusfolk: Joen Olsen Aas og kone

      

       Han er nevnt i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han står der som myndig.

      

       Han er nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782. Han står der som "død som efterlader seg 1. barn".

      

       Gravlagt som "Jacob Sørenson Leerstang 54 aar".

 

      

       Gift 16.04.1750 i Eidanger kirke,[51],[52] med Marie Gundersdatter, f. 1726 på Hitterød i Eidanger,[53] (datter av Gunder Knudsen og Anne Larsdatter), døpt 06.03.1726 i Eidanger kirke,[54] d. 1804 i Brevik, gravlagt 09.02.1804 på Brevik kirkegård.[55]

      

       Marie: 

       Gunder Knudsen Hittris (Hitterøds JO) og Anne Laersdatter - Maria

       Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Maria Annundsdatter Skafverager, mandfaddere: mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Abraham Hansen Kiørholt.

      

       Gravlagt som "Jacob Sørensens enke Maria Gunnersdatter 76 aar".

 

       Se Brevik 1762

      

 

 

      

V.   Helvig Sørensdatter, (datter av Søren Rasmussen og Ingeborg Torstensdatter) f. 1731 på Lerstang i Eidanger,[56] døpt 18.02.1731 i Eidanger kirke,[57],[58] d. 1802 på Bjønnes i Eidanger, gravlagt 04.02.1802 på Brevik kirkegård.[59],[60]

      

       Søfren Rasmusen Leerstangs og Ingeborg Thostensdatters første ægte barn ved nafn Helvig

       Faddere: baaren af Gunnill Rasmusdatter i Brevig, Inger Andersdatter Leerstang, mandfaddere: Abraham Hansen Biønnæs, Anders Halfvorsen Ramberg, Jacob Andersen Leerstang.

      

      

       Gift 09.10.1753 i Eidanger,[61],[62] med Jørgen Olsen, f. 1731 på Bjønnes i Eidanger,[63] (sønn av Ole Hansen og Ragnhild Andersdatter), døpt 05.08.1731 i Brevik kirke,[64] d. ca 1776 i Brevik.

      

       Se Bjønnes

 

      

 

VI. Isak Sørensen, (sønn av Søren Rasmussen og Ingeborg Torstensdatter) f. 1732 på Lerstang i Eidanger,[65] døpt 21.12.1732 i Eidanger kirke,[66],[67] d. 1765 på Lerstang i Eidanger,[68] gravlagt 16.03.1765 på Eidanger kirkegård.[69]

      

       Søfren Rasmusen Leerstang og Ingeborg Tostensdatter - Isach

       Faddere: baaren af Karen (Ingen etternavn. JO), Gunil Rasmusdatter Leerstang, mandfaddere: Niels Søfrensen, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Andersen Leerstang.

      

 

       Gift 07.10.1756 i Solum,[70] med[71] Anne Hansdatter, f. 1734 på Ånnerød i Solum,[72] (datter av Hans Christensen og Kirsten Olsdatter), døpt 15.05.1734 i Solum,[73] d. 1805 på Lerstang i Eidanger,[74] gravlagt 14.01.1805 i Eidanger.[75]

      

       Se Lerstang denne gården

 

 

 

VII. Abraham Sørensen, (sønn av Søren Rasmussen og Ingeborg Torstensdatter) f. 1735 på Lerstang i Eidanger,[76],[77] døpt 29.09.1735 i Eidanger kirke,[78],[79] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[80] d. 04.07.1793 i Bamble.[81]

      

       Søeren Rasmusen og Ingeborrig Leerstang - Abraham

       Faddere: baaren af Karen Olsdatter Leerstang, Anna Andersdatter Leerstang, mandfaddere: Anders Ramberg, Isach Leerstang, Jacob Hansen Sætter.

      

       Konfirmert som "Abraham Sørensen Leerstang 18 aar".

 

       Abraham fikk i 1757 skjøte fra sin far på 11 skinn i Ramberg «med bøxl og herlighed» for 263 rdl. (Datert 5. september 1757)

       Anno 05.09.1757 – Søren Rasmussen Lerstangs skiøde til Abraham Sørensen paa grd. Ramberg som er 11 skind med bøxel og herlighed for 263 rd. (dat. dags dato)

 

       Han er nevnt som i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han står der som myndig.

      

       Han fikk 2. september skjøte på en del av Ramberg av sine medarvinger: 

      Anno 02.09.1763 – Søren Rasmussens arviungers skiøde til Abraham Sørensen paa 1 hud i Ramberg for 431 rd. (dat. 02.09.1763)

 

       Han overdro ved skjøte av 28. mars 1770 gården til Lars Christensen og ble 31. mars s.å. eier av 3 huder i gården Midt-Rogn i Bamble, som han kjøpte for 950 rdl. Eiendommelig nok kjøpte han Midt Rogn av en mann som het det samme som han selv, Abraham Sørensen, som hadde vært gift med en slektning av han.

 

       Anno 17.05.1770 – Et skiøde dat. 28. mars 1770 udstæd til Abraham Sørensen Ramberg til Lars Christensen for 1 hud jordgods i grd. Ramberg imod 900 rd. betaling.

      

       Han er nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782. Han står der som "myndig og bor på gården Rogn i Bamble".

 

      

       Gift 18.10.1787 i Bamble,[82] med Marthe Gundersdatter, f. 1740 i Brevik,[83] (datter av Gunder Eriksen og Åse Tallaksdatter), døpt 10.04.1740 i Brevik kirke,[84] d. 25.07.1823 i Brevik.[85]

      

       Marthe:

       Hun kom fra Østre Brevik.

 

      

 

VIII. Ellen Sørensdatter, (datter av Søren Rasmussen og Ingeborg Torstensdatter) f. 1739 på Lerstang i Eidanger,[86],[87] døpt 24.05.1739 i Eidanger kirke,[88],[89] konfirmert 06.04.1755 i Brevik kirke,[90] d. 1796 på Bjønnes i Eidanger,[91],[92] gravlagt 06.11.1796 på Eidanger kirkegård.[93],[94]

      

       Søfren Leerstang og Ingeborg Torstensdatter - Elen

       Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone Karen Olsdatter, Gunild Rasmusdatter, Anders Ramberg, Ole Hvalen, Christen Berg.

 

      

       Gift 1760,[95],[96] med Abraham Olsen, f. 1736 på Bjønnes i Eidanger,[97] (sønn av Ole Hansen og Ragnhild Andersdatter), døpt 26.02.1736 i Brevik kirke,[98] konfirmert 06.10.1754 i Brevik kirke,[99] d. 1814 på Bjønnes i Eidanger,[100] gravlagt 05.10.1814 på Eidanger kirkegård.[101]

      

       Se Bjønnes

      

                                    .

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[5]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[6]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 125.

[8]  Alder ved død.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[10]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[12]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[15]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[16]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[19]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[21]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[24]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[26]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[30]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[32]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 16.

[35]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 16.

[37]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 30.

[39]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 30.

[41]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[42]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[43]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[44]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[45]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[47]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[49]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[50]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[51]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[52]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 270.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[55]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[57]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[59]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[60]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 147.

[61]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[62]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[63]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[64]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34b.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 125.

[66]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 125.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[70]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[71]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[72]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[73]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[74]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[76]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 29.

[78]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 29.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[81]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[82]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[83]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[84]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred.

[85]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[86]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 53.

[88]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[89]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 53.

[90]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[91]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[92]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[93]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[94]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[95]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[96]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[97]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[98]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[99]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[100]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[101]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.