| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Saga Gnr.24

 

Grrden Saga ligger syd for Bassebo. Gården ligger på grensen mot Vestfold rett før den innerste delen av Mørjefjorden.

 

 

Litt fakta om gården Saga

 

 

De tidlige manntallene på Saga:

 

Saga nevnes i matrikkelen av 1723 som ”en liden Engeplatz kaldet Saven liggende i Mørjefjorden”. Plassen lå under Bjørkøya og var gården seter.

 

Plassen nevnes under Bjørkøya i 1762. Det er da oppført en husmann Per Nilsen Saven og kone samt en sønn Jacob.

 

I skifte etter denne Peder Nilsen Saga i 1776 ble gården overdratt til Ole Olsen Bassebo for 150 rdl. Peder Nilsen hadde gjeld til Ole på det samme beløpet. Ole kjøpte i 1785 odelskjøte på Saga fra Hans Pedersen Saga for 150 rdl. Enken etter Ole Olsen Bassebo, Elisabeth Henrichsdatter, skjøtet i 1791 gården (1/2 hud) til Hans Pedersen for 600 rdl.

 

Saga var under Bjørkøya på nesten hele 1700 tallet. Se Bjørkøya

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1755 til 1776

 

Peder Nilsen f. 1720 var sønn av Nils Andersen Vrangsund. Peder giftet seg 1. gang i 1745 med Anna Haraldsdatter f. 1712 fra Stulen. De døpte barn på Vrangsund og på Oksum. Anna Haraldsdatter døde på Oksum i 1752. Peder giftet seg da 2. gang i 1756 med Anne Iversdatter f. ca 1722. Peder hadde flyttet til Saga før han giftet seg 2. gang. De bodde videre på Saga og Anne Iversdatter døde der i 1774. Peder giftet seg så for 3. gang med Lene Nilsdatter f. omkring 1740. Peder døde på Saga i 1776.

 

Peder Nilsen og Anne Haraldsdatter sine barn:

Kirsten Pedersdatter f. 1745

NN Pedersen f. 1745 d. 1745

Anders Pedersen f. 1746 d. 1823

Jacob Pedersen f. 1749

Mari Pedersdatter f. 1752 d. 1752

 

Peder Nilsen og Anne Iversdatter sine barn:

Gunhild Johanne Pedersdatter f. 1756 d. 1756

Hans Pedersen f. 1757 d. 1822

Iver Pedersen f. 1760 d. 1760

Mari Pedersdatter f. 1761 d. 1761

Søren Pedersen f. 1762

Gunhild Marie Pedersdatter f. 1764 d. 1764

Gunhild Maria Pedersdatter f. 1766 d. 1767

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1779 til 1791

 

Anders Pedersen f. 1746 var sønn av Peder Nilsen Saga. Anders giftet seg i 1779 med Inger Carlsdatter f. ca 1749 som kom fra Bassebo da hun giftet seg. Hennes far døde på Vrangsund i 1765. Anders og Inger bodde på Saga frem til 1791. De ble da brukere på Mørjerød.

 

Barn:

Anne Andersdatter f. 1780 d. 1864

Peder Andersen f. 1782

Carl Andersen f. 1784

Jacob Andersen f. 1787

Carl Andersen f. 1789 d. 1862

Kari Andersdatter f. 1792

Kirsten Andersdatter f. 1795

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1791

 

Hans Pedersen f. 1757 var også en sønn av Peder Nilsen Saga. Hans giftet seg i 1798 med Anne Hansdatter f. 1773 fra Åres i Brunlanes. Hans fikk i 1791 skjøte på Saga fra Elisabeth Henriksdatter og ble boende på gården.

 

Barn:

NN Hansen f. 1798 d. 1798

Ole Hansen f. 1800 d. 1833

Peder Hansen f. 1800

Anne Marie Hansdatter f. 1803

Peder Hansen f. 1807

 

Familieark

 

 

 

Husmenn

 

 

 

Stranden

Plassen ble ryddet før 1800 (Plassen ble også kalt ”Mørjestranden”)

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1800

 

Halvor Nilsen f. ca 1763 kom fra Nedre Hobek i Brunlanes. Han var Grenader ved Fredriksvern da han i Brunlanes i 1795 giftet seg med Kirsti Henrichsdatter f. ca 1771 fra Kjose. De døpte barn bosatt på Malerød i Kjose før de i 1800 nevnes som husmenn på Saga i Eidanger. De døpte barn der frem til 1808.

 

Barn:

Nils Halvorsen f. 1796

Berthe Marie Halvorsdatter f. 1805 d. 1807

Hans Halvorsen f. 1808

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1801 til 1832

 

Søren Sagas kone, Mari Jonsdatter, ble gravlagt bosatt på Stranden u/Saga i 1832. I 1801 døpte Nils Sørensen Saga et barn bosatt der. Da var Søren Hansen Saga fadder. Dette var hans far og de hadde akkurat flyttet dit. Søren Saga var Søren Hansen f. 1756. Han hadde bodd på Slevolden og var husmann u/Røra i 1801. Det var da hans kone, Mari Jonsdatter f. ca 1754, som døde på Saga i 1832. Flere av deres barn ble konfirmert bosatt på Saga.

 

Se Slevolden

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her i 1801

 

Nils Sørensen f. 1781 var sønn av Søren Hansen Slevolden/Saga. Nils giftet seg i 1801 med Karen Kittilsdatter f. 1779 fra Omborsnes i Bamble. Nils bodde på Saga da de giftet seg. Han hadde flyttet dit med sine foreldre. De døpte et barn bosatt på Saga i 1801 men fra 1803 var de bosatt i Brevik. Nils døde i Brevik i 1839.

 

Barn:

Hedvig Nilsdatter f. 1801 d. 1802

Hedvig Nilsdatter f. 1803

Maren Nilsdatter f. 1805

Anne Serine Nilsdatter f. 1807

Kittil Nilsen f. 1810

Søren Nilsen f. 1812

Hans Nilsen f. 1816 d. 1839

Anders Nilsen f. 1822

Netten Nicoline Nilsdatter f. 1825

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1804 til ca 1807

 

Ingeborg Sørensdatter f. 1784 var datter av Søren Hansen Slevolden/Saga. Hun giftet seg i 1804 med Åsmund Andersen f. ca 1780. De døpte barn bosatt på Saga frem til 1806. De døpte i 1809 barn bosatt på Hovet, men fra 1810 var de bosatt i Brevik. Åsmund døde der i 1817. Ingeborg giftet seg på nytt i 1820 med Brynild Hansen f. ca 1783.

 

Ingeborg Sørensdatter og Åsmund Andersen sine barn:

Ingeborg Åsmundsdatter f. 1804

Maren Åsmundsdatter f. 1805 d. 1805

Maren Sørine Åsmundsdatter f. 1806 d. 1880

Søren Åsmundsen f. 1808 d. 1809

Anne Marie Åsmundsdatter f. 1810

Inger Gurine Åsmundsdatter f. 1813 d. 1882

Anders Åsmundsen f. 1815

 

Ingeborg Sørensdatter og Brynild Hansen sine barn:

Åsmund Brynhildsen f. 1822

 

Familieark