| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

 

Bjørkøya Gnr.32

 

Gården ligger på øya Bjørkøya. Øya ligger i ei øyrekke syd for Brevik. Bjørkøya har Siktesøya syd for seg for seg. Disse to øyene er bare delt av ganske trangt sund. Sandøya ligger nord for Bjørkøya. Bjørkøya er på 1.4 kvadratkilometer

 

Landskyld 2 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Bjørkøya

 

 

De tidlige manntallene på Bjørkøya:

 

En av trelastleverandølene til kongen i 1585-86 var Biørnn Birkønn.

 

En Trond nevnes som leilending i 1611 og i 1640.

 

Skylden var på 2 huder og gården var da en halvgård. Gimsøy kloster nevnes som eier av gården og senere var det kronen. Gården kom ikke på private hender for i 1660 årene.

 

Det opplyses i fogden regnskap for 1627-28 at det var problemer med å betale skatten for gården da den var fullstendig avbrent.

 

Denne Trond var, som nevnt, oppsitter rundt 1640. I Rosstjenesteskatten av 1645 er det hans enke med 1 sønn og 1 datter som står oppført.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Birchøen som enchen Ellj bruger,
schylder 2 huder,
som Gimsøe closter med bøxell och herligh(edt) 
er eiende, penge - 3 dr.
Gimsøe closter bygger

 

Omkring 1650 er det lensmann Jørgen Jørgensen Riber som står som bruker av Bjørkøya. Han er fortsatt oppsitter i 1660 åra. I 1664 oppgir fogden at han var 45 år mens sognepresten oppgir 40 år. Han blir siden bruker av Siktesøya og fra ca 1680 bruker på begge øyene. Jørgen Riber var nok bosatt i Brevik og brukte gårdene som avlsgårder.  I 1670 åra hadde Kjeld Bjørntvet stått som eier og en Jon som bruker av gården på Bjørkøya.

 

Landkommisjonen av 1661 hadde opplyst av gården tilhørte kronen, men var pantsatt til lagmannen i Skien, Claus Andersen.

 

Christian Schurmann Hellestvedt i Bamble stod som eier av Bjørkøya i 1692. Tidlig på 1700 tallet var eieren Maren Salig Halvor Samuelsen (Datter av Jørgen Riber), men hun solgte gården i 1721 til leilendinger der, Jacob Johanesen

 

Under sjølegden av 1706 nevnes som oppsitter Jacob Johannesen, 60 aar, gift med to sønner, Erich og Johannes.

 

Jacob Johannesen ble nevnt på Bjørkøya i 1711 med kvinne og 2 barn.

 

Matrikkelen av 1723 viser at gården hadde en liten engplass, Saven (Saga) i Mørjefjorden. Gården skyld var på 2 huder, Bjørkøya 1 ½ hud og Saga ½ hud (6 skinn).

 

 

 

Nevnt her 1650

 

Jørgen Jørgensen Riber f. omkring 1620

 

Se Siktesøya

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1690 til 1722 (Johanne til 1739)

 

Jacob Johansen f. ca 1658 var gift med Johanne Erichsdatter f. ca 1663. Jacob og Johanne var bosatt på Bjørkøya rundt 1700. De nevnes som oppsittere der i sjølegden av 1706. De ble selveiere i 1721 men alt i 1722 døde Jacob på Bjørkøya. Johanne døde der i 1739.

 

Barn:

Isach Jacobsen f. ca 1686

Erich Jacobsen f. ca 1694 d. 1740

Birthe Jacobsdatter f. ca 1698 d. 1725

Johannes Jacobsen f. 1706

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Nevnt som Erich Bjørkøya

 

Erich Jacobsen f. ca 1694 var sønn av Jacob Johansen Bjørkøya. Erich giftet seg 1. gang i Brevik i 1721 med Anne Jacobsdatter f. omkring 1695. Anna døde i Brevik året etter og Erich giftet seg da for 2. gang i Brevik i 1723 med Catharina Hansdatter f. ca 1696. De var bosatt på Sylterøya i Brevik, men Erich står nevnt som Bjørkøya da de døpte barn og da han døde i 1740. Jeg tror ikke de bodde på Bjørkøya. De kan ha bodd der noe av tiden.

 

Erich Jacobsen og Cathrine Hansdatter sine barn:

Jacob Erichsen f. 1724 d. 1724

Anne Erichsdatter f. 1725 d. 1740

Jacob Erichsen f. 1727 d. før 1752

Ole Erichsen f. 1730 d. 1799

Annichen Erichsdatter f. 1735

Johanne Erichsdatter f. 1739 d. 1740

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1727 til ca 1733

 

Jacob Amundsen f. ca 1701 kom fra Skavråker og giftet seg i Eidanger i 1728 med Marie Andersdatter f. ca 1712 fra Lerstang. Jacob hadde i 1727 fått festebrev på gården Bjørkøya. Jacob døde alt i 1730, men Marie levde frem til 1773. Det er usikkert hvor lenge hun bodde på Bjørkøya. Hennes bror kjøpte gården i 1733 så hun kan ha bodd der i hans tid. Hun nevnes i 1762 i Brevik og døde også i Brevik i 1773.

 

Barn:

Hans Jacobsen f. 1729 d. 1786

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1733 til 1778

 

Jacob Andersen f. ca 1703 var bror av Jacob Amundsen Bjørkøya sin kone Marie Andersdatter. Han bodde på Bjørkøya da han giftet seg i 1737 med Anne Olsdatter f. ca 1708. Anne var fra Sandøya. Jacob hadde kjøpt 1 ½ skinn i gården Bjørkøya i 1733. Anne døde på Bjørkøya i 1773 og Jacob i 1778.

 

Barn:

Berte Jacobsdatter f. 1738 d. 1809

Gunhild Jacobsdatter f. 1741 d. 1768

NN Jacobsen f. 1744 d. 1744

NN Jacobsen f. 1747 d. 1747

NN Jacobsen f. 1748 d. 1748

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1761 til 1800 (Berte til 1809)

 

Jacob Hansen f. 1724 fra Rørholt i Bamble giftet seg med Berte Jacobsdatter f. 1738. Berte var datter av Jacob Andersen Bjørkøya. De fikk i 1761 skjøte på 9 skinn i gården Bjørkøya av hennes far. De bodde livet ut på Bjørkøya. Jacob døde der i 1800 og Berte i 1809.

 

Barn:

Frank Andreas Jacobsen f. 1761 d. 1836

Hans Jacobsen f. 1764 d. 1764

Hans Jacobsen f. 1765 d. 1834

Jacob Jacobsen f. 1768 d. 1841

Gunhild Marie Jacobsdatter f. 1770 d. 1820

Anne Jacobsdatter f. 1780 d. 1781

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Nevnt som Hans Bjørkøya

 

Hans Jacobsen f. 1729 var sønn av Jacob Amundsen Bjørkøya. Han giftet seg 1. gang i Brevik i 1763 med Else Marie Arnesdatter f. 1734 fra Brevik. Hun døde alt i 1765 og Hans giftet seg for 2. gang i Brevik i 1771 med Margrethe Nilsdatter f. 1734 fra Brevik. Hans døde i 1786. Det står Bjørkøya etter hans navn ved dåp av barna i Brevik og skifte ble holdt på Bjørkøya, men allikevel er det usikkert om han bodde der. Han kan ha bodd der en tid.

 

Hans Jacobsen sine barn med Else Marie Arnesdatter:

Elisa Hansen f. 1765 d. 1766

 

Hans Jacobsen sine barn med Margrethe Nilsdatter:

Jacob Hansen f. 1772

Nils Hansen f. 1775

Cornelius Hansen f. 1782 d. 1872

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1796

 

Frans Andreas Jacobsen f. 1761 var sønn av Jacob Hansen Bjørkøya. Han giftet seg i Bamble i 1803 med Maria Thorsdatter f. ca 1774 fra Langesund. Frans hadde frem til dette bodd hos sin mor på Bjørkøya. Gården Bjørkøya ble i 1796 delt i to enheter av hans foreldre. Frans Andreas og hans bror Jacob ble da oppsittere på hver sin del. Frans kjøpte i 1804 9 skinn i Bjørkøya for 799 rdl. av sin bror Hans Jacobsen Rogn og hans søsken. Hans bror Jacob kjøpte samme året 9 skinn av moren, Berte Jacobsdatter Bjørkøya.

 

Barn:

Jacob Fransen f. 1803 d. 1877

Anne Marie Andrea Fransdatter f. 1806

 

Familieark

 

 

 

Husmenn

 

 

Saga

 

Plassen Saga ble nevnt under Bjørkøya i store deler av 1700 tallet. Plassen hadde opprinnelig vært Seter for Bjørkøya.

 

Saga ble senere egen matrikkelgård og er her presentert som eget bruk. Se Saga Bnr.24