| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA |    


 

 

 

 

Jens Olsen f. ca 1658 og Anne Michelsdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Jens Olsen, f. ca 1658,[1] d. 1732 på Herøytangen i Eidanger,[2] gravlagt 18.05.1732 på Eidanger kirkegård.2 

 

Han ble nevnt i sjølegden av 1706:

Herrøe Tangen Huusmands Platz under Herøe som Jens Olsen Huusmand 48 aar gifft.

 

Han ble nevnt der med sønnene Michel på 13 år, og Ole på 2 år.

 

De bodde på Tangen u/Herøya i 1725. Denne Jens Ottesen må være en feilskriving av Jens Olsen. Han ble nevnt som Olsen i 1706 og da han døde, så jeg velger og tro han het det.

Tangen 1725

Uden Gierde, bruges af Jens Ottesen gl. 59 aar, iche været Matros, er frisk, gift med Anne Michelsdatter gl. 56 aar omtrent, haver 1 Søn Daniel Jensøn gl. 17 aar, er inroulered og 2de døttre Nafnlig Anne Marie Jensdatter gl. 24 aar, tiener hos Mons. Hans Laugesen for aarsløn og Karen Jensdatter gl. 22 aar, hieme hos Forældrene.

Paa Pladsen kand fødes Een Koe.

 

Han gravlegges i 1732 som "Jens Olsøn Tangen, betaler jorden 74 aar".

 

 

Han giftet seg med Anne Michelsdatter, f. omkring 1670,[3] (datter av Michel og Aaste Danielsdatter), d. 1748 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 20.01.1748 i vestre Porsgrunn i Solum.[4] 

 

Anne:

Anders Michelsen bruker i 1713 Jens Olsen Gåsegrunden som fadder. Jens Olsen Gåsegrunden var nok den samme som Jens Olsen Herøtangen som var gift med Anne Michelsdatter, så hun var nok søster til Anders.

 

Anne Michelsdatter og Jens Olsen sønn Ole Jensen brukte også "Maren Michelsdatter Gaassegrunden" som fadder til sitt barn i 1725. Dette var nok Anne sin søster.

 

Gravlagt i Vestre Porsgrunn som "Anne Tangen 91 aar" trolig bosatt hos sønnen Ole Jensen. (Her har jeg stipulert ned alderen da den må ha vært for høy da hun døde.)

 

 

 

I.    Michel Jensen, f. ca 1693.1 

 

       Det var trolig han som var blitt gift og som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Michel Jensen Gaasegrunden 36 aar, født paa Gaasegrunden gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723".

 

 

 

II.   Berte Jensdatter, f. ca 1693,[5] d. 1768 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.11.1768 i Østre Porsgrunn kirke.[6] 

 

       Hun fikk nok et uekte barn i 1733. Vi finner en fadder fra Tangen og Karen Jensdatter var nok hennes søster.

 

       Hun gifter seg i 1739.

      

       Trol. 22/7-1739 i Eid. Copul. 3/11-1739.

       Soldat, Helge Helgesøn og Berte Jensd. Tangen.

       Caut: Brynild Andersøn og Lars Enersøn.

 

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 13

       Mand og hustru: Anders Andersen og kone

       Andre hos sig havende folk: Helje Heljesen og kone

      

       Gravlagt som "Berthe Jensdatter, Helge Helgesens kone 75 aar".

 

 

       Forhold til Lars Amundsen, f. 1703 på Engraf i Gjerpen,[7] (sønn av Amund Clausen og Marthe Andersdatter), døpt 02.12.1703 i Gjerpen kirke.[8]

      

       Lars:

       Amund Enggrafs Søn Lars.

       Test: Oluf Vestborg"e". Abraham Øfrum. Jon Enggrafs qvinde Maren. Jon Menstads qvinde Kirsten. Oluf Flotterøs pige Karen.

 

       Se det uekte barnet under hans foreldre.

 

      

       Gift 03.11.1739 i Eidanger kirke,[9] med Helge Helgesen, f. ca 1706,4 d. 1773 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.02.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10] 

 

       Helge:

       Gravlagt som "enkemand Helje Heljesen 67 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

III. Anna Marie Jensdatter, f. ca 1701,[11] d. 1759 på Grønli u/Bjørntvedt i Eidanger,[12] gravlagt 17.06.1759 på Eidanger kirkegård.9 

 

       Hun ble nevnt hjemme hos foreldrene på Herøytangen i 1725 som "Anne Marie Jensdatter gl. 24 aar, tiener hos Mons. Hans Laugesen for aarsløn".

 

      

       Gift 06.03.1726 i Eidanger kirke,6 med Nils Torbjørnsen, f. ca 1701,8 (sønn av Torbjørn Sørensen og Inger Jacobsdatter), d. 1773 på Grønli u/Bjørntvedt i Eidanger, gravlagt 14.11.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13] 

 

       Se Bjørntvedt

 

 

      

IV. Karen Jensdatter, f. ca 1703,8 d. 1736 på Mule i Eidanger,9 gravlagt 01.08.1736 på Eidanger kirkegård.9 

 

       Hun fikk et uekte barn med Anders Eriksen, f. omkring 1700.3 

 

 

       Gift 04.12.1734 i Eidanger kirke,6 med Lars Larsen, f. ca 1662,8 d. 1746 på Mule i Eidanger,9 gravlagt 27.05.1746 på Eidanger kirkegård.9 

 

       Se Mule

 

 

      

V.   Ole Jensen, f. ca 1704,8 d. 1774 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 06.03.1774 i Vestre Porsgrunn.[14] 

 

      

       (1) Gift 20.03.1723 i Eidanger kirke,6 med Ragnild Amundsdatter, f. ca 1684,4 d. 1757 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 06.07.1757 i vestre Porsgrunn i Solum.[15] 

 

      

       (2) Gift 04.10.1758 i Eidanger kirke,6 med Kari Andersdatter, f. ca 1713 på Rørarød i Eidanger,8 (datter av Anders Jacobsen og Inger Larsdatter). 

 

      

       Se Herøytangen u/Herøya denne gården

 

 

      

VI. Daniel Jensen, f. ca 1708.8

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Solumslekt, Solumslekt.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 50-51.

[14]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 287.

[15]  Solum, gravlagte 1713-1761 registrert på Solumslekt.