| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN |     


 

 

Vraal Gundersen f. 1712 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Astrid Knudsdatter f. 1708 og 2. gang Inger Gundersdatter f. ca 1714)

 

 

 

Vraal Gundersen, f. 1712 i Drangedal,[1] døpt 02.07.1712 i Tørdal i Drangedal,1 d. 1785 på Solverød i Eidanger,[2] gravlagt 19.06.1785 på Eidanger kirkegård.2

 

En finner Vraal i ”Slektregisteret for Drangedal” av Bjørn Edvin Holthe. Ifølge registrert giftet han seg 1. gang med Astrid Knudsdatter. Holthe tror han er den sønn av Gunder Olsen og Marthe Ellefsdatter som ble døpt i Tørdal kirke på Marias besøkelsesdag i 1712. Han var da i så fall bare 17 år da han giftet seg. Han kalte sin datter for Martha, så det stemmer jo bra med oppkalling etter hans mor.

 

Gjærum skriver følgende om Vraal i "Gamle slekter i Telemark":

Denne slekt [...] er ikkje funne kor er komen frå til garden Gisholt i Kilebygda. Den tek til med Wrål Gundersen som med sin familie kom til Gisholt i 1750-åra. Hans kone heitte Astrid Knudsdtr. f.1708, d.1762. Ved skiftet var her på garden 2 hestar, 4 kyr, 1 kvige, 3 sauer og gjeit. [...] Dottera til Wrål var sjukeleg og han hadde vori nøgd til i sin "slette tilstand" å bortselja og bortgjeva for å få betalt arbeidsfolka til gardens innhausting og anna arbeid som han måtte hava folkehjelp til. [...] Av eit skattemantal i 1764 for Gisholt står ein merknad om at Wrål Gundersen har reist ut av sognet. Han har teke med seg dei to heimeverande borna. Det er seinare ikkje funne noko om denne familien utanom eldste son Ole Wrålsen som same år som faren flytta ut kom frå Holla til Kalstad i Kilebygda. (Fra Solumslekt)

 

Han giftet seg 2. gang i 1764.

 

Trol. 28/7-1764 i Eid. Copul. 4/11-1764.

Wraal Gunnarssøn Gunneklev med Inger Gunnarsd. Valen.

Caut: Thorjulf Laerssøn Aas og Aake Laersøn Røe.

 

Vraal bodde på Gunneklev da han giftet. Han bodde trolig også på Gunneklev i 1765 i og med at hans sønn Knut bodde der da han giftet seg dette året. Sønnen Gunder ble også konfirmert bosatt på Gunneklev dette året. Vraal bodde nok hos Gunder Halvorsen og hans familie som kom fra Drangedal. De bodde der på den tiden.

 

Vraal Gundersen skjøtet i 1769 ½ hud i Hvalsrødningen til sin sønn Gunder Vraalsen. Den sistnevnte var fra 1770 gift med Margrethe Olsdatter Soli, og de hadde i 1771 en datter Astri til dåpen. Vi finner også nevnt et skjøte fra 1774 på 1 hud i Hvalsrødningen fra Vraal Gunderssøn til Lars Michelssøn Dahl for 260 riksdaler.

 

Anno 25.01.1770 - Et skiøde dat. 2 nov. 1769 udstæd af Vraald Gundersen til sin søn Gunder Vraalsen for ½ hud med bøxel og Huuse paa Hvalsrødningen

 

Anno 09.09.1774 - Aflyset Wraal Gundersen Rødningens Skiøde til Lars Michelsen Dahl paa 1 huud Jordgods udj grd. Hvalstrødningen for betalt 260 rd. (dat. 05.06.1774)

 

Han har også eid en plass under Søndre Rød, Rødsrødningen, som nevnes i 1774 og 1775. (Det virker som begge disse to innføringene gjelder samme saken)

 

Anno 09.09.1774 - Aflyst Wraal Gundersens Obl. til Ole Olsen Basseboe paa Capital 205 rd. hvorved var pantsat mot 1. prior Een plads kaldet Røes Rødning af skyld 1 huud tiligemed en deel løse effekter dat. 8. jan 1772, thingl. 23 dito alt after den paa Obl. tegnede qvitering af 9. sep 1774

 

Anno 13.05.1775 - Aflyst Wraal Gundersens Rødningens udstædte Obl. til Ole Olsen Basseboe Cap. 205 rd., hvorfor var Pantsadt 1 huud skyld udj beneldte plads Røds Rødningen foruden en deel Løsøre Effecter at efter Obl. nærmere Formeld, som fantes dat. 8. jan og thingl. 23. dito 1772 og den samme paategnese qvitering af 28. marts 1775.

 

Det er usikkert når og av hvem Vraal fikk sin eierdel i Hvalsrødningen av. Hans 2. kone bodde på Hvalsrødningen da de giftet seg i 1764. Det er også usikkert hvordan han fikk denne plassen under Søndre Rød, Rødsrødningen.

 

Vraal var en av tre brukere på Hvalen i matrikulen fra 1774.

 

De flyttet nok til Solverød da de solgte Hvalsrødningen i 1774.

 

De nevnes på Solverød i Eidanger i 1782:

Solverød, Plads, Inderst, Wraal, 1kone

 

Se Solverød

 

Gravlagt som "Wraal Gunders. Solverød 80 aar".

 

 

(1) Gift 02.11.1729 i Drangedal,[3] med Astrid Knudsdatter, f. 1708,[4] d. 1762 på Gisholt Vestre i Kilebygda, gravlagt 09.09.1762 i Melum.[5]

 

Astrid:

Gravlakt som "Astri _______ Gisholt 54 aar".

 

Skifte 18. januar 1763 på Gisholt vestre, Kilebygda: Astrie Knudsdatter død, enkemannen Wraal Gundersen og deres barn: Ole Wraalsen myndig og bor på Espevolden i Holden, Knud Wraalsen myndig og i Kiøbenhavn i Kongens tjeneste, Christen Wraalsen 20 år og i Kiøbenhavn, Gunder Wraalsen 15 år, Marthe Wraalsdatter 22 år og ugift. (Fra Solumslekt)

 

 

(2) Gift 04.11.1764 i Eidanger kirke,[6] med Inger Gundersdatter, f. ca 1714,4 d. 1795 på Hvalsrødningen i Eidanger,[7] gravlagt 06.12.1795 på Eidanger kirkegård.7

 

Inger:

Hun fikk ei uekte datter, Sidsel i 1749, med en gift mann, Lars Andersen Ørevig. Hun er da bosatt på Hvalsrødningen. Datteren Sidsel ble døpt i Eidanger 29. sep.1749.

 

(Publice absoluti. 7. september 1749 i Eidanger kirke, side 350: Inger Gundersdatter Hvalsrødingen for begangen leyemaal med en gift Mand Lars Andersen Ørevig, hvilken hun udlagte til Barnefader.)

 

Hun gifter seg siden med Vrål Gundersen bosatt på Valen.

 

Hvalen 1762:

Plassens navn: Hvalsrødningen

uformuende een fattig kone Inger Gundersdatter

 

Gravlagt som "Inger Gundersd. Hwals-Rødningen 81 aar".

 

 

Inger hadde i 1749 fått et uekte barn med Lars Andersen, f. 1720 på Ørvik i Eidanger,[8] (sønn av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 28.07.1720 i Brevik kirke,[9] d. 1763 i Brevik, gravlagt 13.10.1763 på Brevik kirkegård.[10]

 

Lars Andersen ble gift med Maren Jonsdatter Søndre Ås. Se under hennes far på Søndre Ås

 

 

Inger Gundersdatter og Lars Andersen sitt uekte barn:

 

 

I.    Sidsel Larsdatter, (datter av Lars Andersen og Inger Gundersdatter) f. 1749 på Hvalsrødningen i Eidanger,[11] døpt 24.09.1749 i Eidanger kirke,9 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[12] d. 1782 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[13] gravlagt 21.06.1782 på Eidanger kirke.11

      

       Inger Gundersdatters u-ægte Datter N. Sidsel                                                    

       Faddere: baaren af Anders Røes kone Karen Ingvoldsdatter, Marthe Isachsdatter Schielsvig, mandfaddere: Niels Slevoldsen, Tengel Olsen Aas.

      

       Hun er nevnt under Hvalen i 1762:

       Plassens navn: Hvalsrødningen

       uformuende Zidsel Larsdatter

      

       Konfirmert i Eidanger i 1765 bosatt på Gunneklev som "Zidsel Larsdatter f. Gunneklew 16".

      

 

       Gift 11.08.1772 i Eidanger kirke,6 med Halvor Hansen, f. ca 1749,[14] (sønn av Hans Pedersen og Ragnild Bjørgulfsdatter), konfirmert 14.02.1768 i Solum.12

      

       Se Skjelsvik

 

 

 

Vraal Gundersen sine barn:

 

 

I.    Ole Vraalsen, (sønn av Vraal Gundersen og Astrid Knudsdatter) f. ca 1731,5 d. 1787 på Kalstad under Gisholt vestre i Kilebygda, gravlagt 10.05.1787 i Melum.5

      

       Han ble nevnt i skifte etter broren Knut Vrålsen på Ås i 1787 som:

       fullbroder Ole Vraalsen død, 4 barn:

       a) Halvor Olsen, myndig og boende paa Kalstoe i Kilebygden

       b) Christen Olsen 19 år

       c) Kirsti Olsdatter gift med Harald Gisholt i Mæhlum

       d) Anne Olsdatter 22 år

      

       Gravlagt som "Ole Vraalsen Kallestad 56 aar".

 

      

       Gift 12.09.1756 i Holla,5 med Kirsten Halvorsdatter, f. 1737 på Melteig i Holla (datter av Halvor Andersen og Kirsten Nielsdatter), døpt 25.04.1737 i Holla.5

 

 

 

      

II.   Christen Vraalsen, (sønn av Vraal Gundersen og Astrid Knudsdatter) f. 1735 i Drangedal,3 døpt 29.09.1735 i Tørdal i Drangedal,3 d. 1736 i Drangedal,3 gravlagt 09.01.1736 i Tørdal i Drangedal.3

 

 

 

III. Marthe Vraalsdatter, (datter av Vraal Gundersen og Astrid Knudsdatter) f. 1737 i Drangedal,6 døpt 15.12.1737 i Tørdal i Drangedal,3 d. 1807 på Galgegrind u/Nordre Mæla i Gjerpen,[15] gravlagt 19.08.1807 i Gjerpen.8

      

       Hun fikk et uekte barn i 1767 som "Marte Wraalsdtr. fra Hwals-Rødningen".

      

       Hun er nevnt i skifte etter broren Knut Vrålsen på Ås i 1787 som "fullsøster Marthe Vraalsdtr. Gift med Hans Andersen boende på Mæla i Gjerpen".

      

       Trolovet i Gjerpen 16.Nov. 1776:

        uk. Hans Andersen " p. Marthe Vraalsdtr. fra MælaEjet.

      

       Gravlagt som "Hans Galgegrinds kone Marthe Wraalsdtr., sagt at være ved 73 aar."

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Rolf Hansen, f. 1749 på Herøya i Eidanger,[16],[17] (sønn av Hans Rolfsen og Pernille Brynildsdatter), døpt 05.08.1749 på Eidanger kirkegård,[18],10 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke.[19]

      

       Se Herøya (under hans far)

 

      

       (2) Gift 28.12.1776 i Gjerpen,[20] med Hans Andersen, f. ca 1735,4 d. 1809 i Galgegrind u/Nordre Mæla i Gjerpen,8 gravlagt 01.04.1809 i Gjerpen.8

      

       Hans:

       Han var husmann på Mæla i 1782.

      

       Gravlagt som "Hans Anderssøn Galgegrind, meent at være ved 74 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

IV. Knut Vraalsen, (sønn av Vraal Gundersen og Astrid Knudsdatter) f. ca 1738,[21] d. 1787 på Hagen u/Ås i Eidanger,[22] gravlagt 28.11.1787 på Eidanger kirkegård.15

      

       I 1762 var han i København i Kongens tjeneste. Han er i 1771 fadder til sin bror Gunder Hvalsrødningen sin datter Anne i Eidanger. Han står da som Knut Wraalsen Hagen.

      

      

       (1) Gift 23.02.1765 i Eidanger kirke,6 med Anne Abrahamsdatter, f. omkring 1740.[23]

      

       Se Nordre Ås

 

 

       (2) Forlovet Elen Hansdatter, f. 1754 på Røra i Eidanger,[24],[25] (datter av Hans Nilsen og Inger Ottersdatter), døpt 02.05.1754 i Eidanger kirke,18 konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke.[26]

      

       Se under Elen Hansdatter sin far

 

      

 

      

V.   Christen Vraalsen, (datter av Vraal Gundersen og Astrid Knudsdatter) f. 1741 i Drangedal,3 døpt 29.01.1741 i Tørdal i Drangedal.3

 

 

 

VI. Gunder Vraalsen, (sønn av Vraal Gundersen og Astrid Knudsdatter) f. ca 1748,[27] d. 1789 i Brevik, gravlagt 03.02.1789 på Brevik kirkegård,[28] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke.12

      

       Konfirmert som "Gunder Wraalsen fra Gunneklev 17".

      

      

       Gift 02.01.1770 i Eidanger kirke,6 med Margrethe Olsdatter, f. 1732 på Solli i Eidanger,[29] (datter av Ole Jonsen og Anne Arnesdatter), døpt 13.01.1732 i Eidanger kirke,[30] d. 1803 i Brevik, gravlagt 16.03.1803 på Brevik kirkegård.[31]

      

       Se Hvalsrødningen u/Hvalen denne gården

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 140.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[3]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 64.

[4]  Alder ved død.

[5]  Solumslekt, Solumslekt.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 142.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[14]  Solumslekt, Solumslekt.

[15]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Skifte etter moren.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 328.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[20]  Gjerpen, trolovede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[21]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[23]  Stipulert, Stipulert.

[24]  Skifte etter faren.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[26]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[27]  Alder ved konfirmasjonen.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.