| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

5. Årholt

 

Plassen Årholt ligger langs den gamle presteveien fra Oklungen til Siljan i grensen mellom Eidanger/Siljan.

 

Årholt nevnes under Prestegården i Eidanger i 1725. I 1737 nevnes Årholt som en plass under Austad i Siljan. Den nevnes under Austad i Siljan også i 1762.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1715 til 1729

 

Lars Olsen f. ca 1664 giftet seg i Brevik i 1696 med Karen Hansdatter f. omkring 1675. Det er usikkert hvor de bodde de første årene etter at de giftet seg, men i 1713 døpte de barn bosatt på Årholt. De ble ikke nevnt på Årholt i 1725. Bent Larsen Øvald ble nevnt som bruker der dette året. Lars døde på Årholt i 1729.

 

Barn:

Ole Larsen f. ca 1697 d. 1781

Maren Larsdatter f. omkring 1700 d. ca 1772

Carl Larsen f. 1713 d. 1785

Hans Larsen f. ca 1714 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1719 til 1723 og fra 1737 til 1781

 

Ole Larsen f. ca 1697 var sønn av Lars Olsen Årholt. Ole giftet seg i 1719 med Ragnhild Amundsdatter f. ca 1692 fra Buer. De døpte barn på Årholt frem til 1723 da de nevnes på Setre u/Langangen. De kom tilbake til Årholt i 1737, da de dette året fikk festekontrakt på plassen. Ragnhild døde der i 1763 og Ole i 1781

 

Barn:

Amund Olsen f. 1719 d. 1800

Marthe Olsdatter f. 1721 d. 1742

Lars Olsen f. ca 1722

Åsmund Olsen f. 1723 d. før 1785

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1725

 

Bent Larsen f. ca 1663 og Sophie Jonsdatter nevnes på Årholt i 1725. De hadde tidligere vært nevnt på Øvald og Bent døde på Øvald i 1737.

 

Se Øvald under Prestegården

 

 

 

Bosatt her fra 1749 til 1750

 

Halvor Asbjørnsen f. 1723 bodde på Årholt i 1750 da han giftet seg med Margrethe Larsdatter f. 1726 fra Buer. De døpte et barn bosatt på Årholt i 1750. I 1753 døpte da barn bosatt i Porsgrunn.

 

Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1750 til ca 1785

 

Åsmund Olsen f. 1723 var sønn av Ole Larsen Årholt. Åsmund giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1744 med enken Ingeborg Nirisdatter f. 1709 på Haukåsen u/Meen i Gjerpen. De bodde den første tiden på Haukåsen, men fra ca 1750 ble de bosatt på Årholt. Ingeborg hadde, foruten barna med Åsmund, med seg barn fra hennes første ekteskap med Christen Gundersen Haukåsen. Ingeborg døde på Årholt i 1763 og Åsmund giftet seg på nytt i 1764 i Hedrum med Gunhild Andersdatter f. ca 1731 fra Bjønnes i Hedrum. Åsmund døde før 1785.

 

Ingeborg Nirisdatter sine barn med Christen Gundersen Haukåsen:

Kirsten Christensdatter f. 1734 d. 1810

Ragnild Christensdatter f. omkring 1735

Søren Christensen f. 1740

Karen Christensdatter f. 1742

 

Åsmund Olsen sine barn med Ingeborg Nirisdatter:

Marthe Åsmundsdatter f. 1743 d. 1748

Christense Åsmundsdatter f. 1744

Lars Åsmundsen f. 1746

Christen Åsmundsen f. 1748

NN Åsmundsen f. 1752 d. 1752

Nils Åsmundsen f. 1753 f. 1753

 

Åsmund Olsen sine barn med Gunhild Andersdatter:

Ragnild Åsmundsdatter f. 1764 d. 1764

Ingeborg Åsmundsdatter f. 1765 d. 1765

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1768 og 1770

 

Hans Halvorsen f. 1740 og Rønnaug Svendsdatter f. ca 1741 døpte barn bosatt på Årholt i 1768 og 1770.

 

Se Austad i Siljan

 

 

 

Bosatt her i 1786 og 1788

 

Jacob Gulbrandsen f. 1757 og Karen Aslesdatter f. 1751 døpte barn bosatt på Årholt i 1786 og 1788.

 

Se Kilemyr u/Kiste Søndre i Siljan