| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØVALD |


 

 

 

 

Bent Larsen f. ca 1663 og Sophie Jonsdatter f. ca 1653 sin familie

 

 

 

 

Bent Larsen, f. ca 1663 i Sverige,[1],[2] d. 1737 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[3] gravlagt 26.01.1737 på Eidanger kirkegård.[4]

 

Han var skredder og kom fra Sverige.

 

Ut fra innruleringspapirene for deres sønn Just har de bodd i Brevik en tid. Han skal være gift der.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Bent Laersen Lorn?, gammel og udyktig til Kongens tieneste" gift og bosatt på Øvald, født i Sverige, innrullert 8. mai 1704.

 

Han ble nevnt i sjølegden i 1706 på "Ovald Huusmandspladz under Edanger Præstegaard" som "Bendt Larsen Huusmand 42 aar enroulleret, gifft". Han er da oppført med sønnene, Lars på 25, Just på 12 og Jørgen på 10.

 

I 1719 døde ei Maren Larsdatter på Øvald 79 år gammel. Gravlagt som ”Maren Laersdatter fra Ødevald 79 aar".

 

Finner familien på Årholt under Prestegården i 1725:

Aarholt

Noch en Huusmandsplads udengierds til ...... Eidanger Præstegaard,

Bruges af Bent Larsøn gl. 70 aar er iche frisk, gift med Sophie Jansdatter gl. 72 aar, har ligget ved Sengen udj 16 aar, har en Søn, Jørgen Bentsøn gl. 28 aar, har tient for Matros, er gift med Anne Catarina Andersdatter gl. 26 aar, har ingen børn. En Stifdatter Johanne Jostdatter gl. 34 aar, er hieme hos Forældrene.

Ingen Tienistefolch eller Huusfolch, Er forundt dene ud af Æreværdige Hr. Friderich Mejer til at føde en koe paa for uden nogen afgift deraf.

 

Han gravlegges som "Bent Larsøn Ødevold 74 aar".

 

 

Han giftet seg med Sophie Jonsdatter, f. ca 1653,[5] (datter av Jon Lauritzen Theiste og Pedersdatter).

 

Sophie:

Sophie må ha fått barn med en Just før hun giftet seg med Bent. Det passer med oppkalling da sønnen Just nok var den første sønnen hun fikk med Bent.

 

Ifølge F.C. Knudsen så har presten Holmboe i Eidanger i 1892 utarbeidet en slektstavle om Øvald Slekten:

 

Ifølge en slægtstavle udarbeidet af presten Holmboe i Eidanger i 1892, nedstammer Øvald-slægten fra Maria Lueretia von Bärsclager d. 9/3 1663. Hendes gravsten staar i indgangen til Eidanger Kirke. Efter sin første mands død, ægtede hun fuldmægtig Peder Jacobsen, der blev udnævnt til toldvicitør i Langesundsfjorden, og boede paa Hvalen i Eidanger. De eiede ogsaa gaardene Aas, Flogstad og Øvald. Døtrene blev gifte med bønder i Eidanger, men en datter blev g. m. sognepresten i Eidanger Jon Lauritssøn Teiste f. ca. 1617 d. 1670. Han antages at være søn af Lauritz Michelsen, Oslo, og en datter af raadmand i Bergen Jon Andersen, hvis moder var Karen Johnsdtr. Teiste. Teistes datter Sophie blev g. m. skredder Bent fra Skjeberg, og de boede på «Ødewald», som Sophie havde faaet i faddergave af bedstemoderen. Deres søn Jørgen Bentsen Ødewald f. 1693 d. 1772 g. m. Anne Cathrine f. 1703 d. 1782. Bentsen bevidnes af presten Monrad at være husmand under prestegaarden. Disses datter Malene Jørgensdatter blev i 1766 g. m. sjømand Gunder Olsen fra Porsgrund f. 1731 d. 1807. De havde sønnen: Ole Gundersen f. 1775 d. 1860. i 1797 g. m. Karen Halvorsdtr. d. 1851. De fikk i 1799 fæsteseddel paa Øvald. Deres datter Johanne Elise Olsdtr. f. 1809 d. 1884 i 1840 g. m. Nils Jensen f. 1812, havde Øvald fra 1846.

 

Har ikke funnet hennes gravlagt i Brevik.

 

 

 

I.    Just Bentsen, f. ca 1692,[6] d. 1746 i Brevik, gravlagt 07.08.1746 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Bosatt med foreldrene på Øvald i Sjølegden i 1706 som "Just Bentsen Søn 12 aar".

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Jost Bentsen Øvald", født i Brevig, bosatt i Eidanger sogn, innrullert 7. april 1710.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Just Bentsen Øval 36 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, gift og innrullert 17. mars 1724.

      

       Jeg finner denne familien under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

       Just Bentsøn gl. 38 aar, tiener for Matros, gift med Marie Nielsdatter gl. 26 aar. Har ingen Børn.

 

       Han var trolig noe yngre. Stipulerer han ned 5 år.

      

       Gravlagt som "Just Bentzen".

 

      

       Gift[8] med Maria Nilsdatter, f. ca 1699,[9] d. 1767 i Brevik, gravlagt 26.09.1767 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Maria:

       Brevik 1762:

       Nr 92

       Mand og hustru: Povel Ombodsnæs og kone

       Børn over 12 aar: Hans Povelsen

       De uformuende: Justes Mari, een almisse lem

 

       Gravlagt som "Just Bentsøns enche 74".

 

       Se Brevik 1762

 

      

 

II.   Lars Bentsen, f. ca 1695,[11] d. 1762 i Porsgrund,[12] gravlagt 31.10.1762 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Lars Bentsen Øvald", født i Eidanger, bosatt paa Øvald i Eidanger, innrullert 7. april 1710.

      

       Han giftet seg i 1722.

      

       Copul. 6/1-1722 i Eid.

       Laers Bendzøn (Ødevald) med Kirsten Torsd.

       Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

 

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lars Bentsen Øval 34 aar", født i Brevig, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

      

       Finner familien under Bjørntvedt Nedre og Porsgrunn i 1725:

       Lars Bentsøn gl. 30 aar har tient for Matros er gift med Kirsti Torsdatter gl. 26 aar, haver 1 drengebarn, Christen Larsøn gl. 2 maaneder, og een liden pige gl. 14 aar, tiener uden løn, Nafnlig Anne Larsdatter og Een pige som er til huuse hos forbemelte Lars Bentsøn, Børte Pedersdatter gl. 29 aar.

      

       Gravlagt som "Lars Bentsen 78 aar".

 

      

       Gift 06.01.1722 i Eidanger kirke,[14] med Kirsten Torsdatter, f. ca 1699,[15] d. 1758 i Porsgrund,[16] gravlagt 27.10.1758 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Kirsten:

       Gravlagt som "Lars Bentsens kone fra Porsgrund, Kisti Thorsdatter 68 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

      

III. Jørgen Bentsen, f. ca 1697,[18] d. 1772 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[19] gravlagt 16.08.1772 på Eidanger kirkegård.[20]

      

      

       Gift 21.11.1725 i Eidanger kirke,[21] med Anne Cathrine Andersdatter, f. ca 1699,[22] d. 1782 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[23] gravlagt 23.06.1782 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Se Øvald denne gården

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[2]  Finn C. Knudsen.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.