| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KILLEMYR u/KISTE SØNDRE

 


 

 

 

Jacob Gulbrandsen f. 1757 og Karen Aslesdatter f. 1751 sin familie.

 

 

Jacob Gulbrandsen, født 1757 på Kiste i Siljan,[1] døpt 27.11.1757 i Hvarnes kirke i Hedrum,1,[2] konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,[3] død 28.05.1827 på Killemyr u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 10.06.1827 på Siljan kirkegård.[4]

Han var sønn av Gulbrand Olsen og Åste Larsdatter på Kiste Søndre.

 

Han ble utlagt til far til Karen Aslesdatter sitt uekte barn i 1777 som "Barne-faderen er Jacob Gulbrandsen Kiste, ej confirmeret, ennu modvillig, 20 aar g.l.". De fikk et nytt uekte barn sammen også i 1780.

 

De giftet seg i 1780.

 

Trol. 2/4-1780. Cop. 13/8-1780.

Geworben Soldat og uk. Jacob Gulbrands. Kiste og p. Kari Aslesd.

Caut: Ole Jons. og Nils Daniels. Kiste.

 

De ble bosatt på Søndre Kiste som husmenn.

 

De døpte barn på Årholt i 1786 og 1788. 

 

De nevnes som husmenn under Søndre Kiste i 1801. 

 

Bosatt som husmann under Søndre Kiste i 1801:

Jacob Gulbrandsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 44 (alder)

Kari Haslesdatter k 1ste ægteskab Kone 51 (alder)

John Jacobsen m Ugivt Deres børn 16 (alder)

Gunnild Jacobsdatter k Deres børn 13 (alder)

Marthe Jacobsdatter k Deres børn 9 (alder)

 

Jacob døde på Killemyr i 1827. Hans sønn Jon var bosatt på Killemyr da han giftet seg i 1816. Jacob bodde sikkert på Kilemyr da, men det er noe usikkert når han kom dit. Killemyr ble nok første gang nevnt i 1816. Det kan være de kom til sin sønn og at det var han som var husmann der?

 

      

Gift 13.08.1780 i Siljan kirke, med Karen Aslesdatter, født 1751 på Gurholt i Siljan,[5] (datter av Asle Bjørnsen og Kirstine Kittelsdatter), døpt 04.04.1751 i Siljan kirke,[6] konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke.[7]

 

Karen:

Hun kom fra Gurholt.

 

 

 

I.    Anders Jacobsen, født 1777 i Siljan,[8] døpt 30.11.1777 i Siljan kirke.8

      

       Karen Aslesdtr. uægte D. B. - Anders

       Faddere: 1. Gunbiør Isachdtr. Friborg 2. Inger Fridrichsdtr.  Kiste 3. Isac Andersen ibid 4. Peder Jonsen Surdal 5. Anders Halvorsen Tangen.

       - Barne-faderen er Jacob Gulbrandsen Kiste, ej confirmeret, ennu modvillig, 20 aar g.l. – Anmældt 10. Dbr.

      

       Bosatt hos Knud Halvorsen på Søndre Gonsholt i 1801 som "Anders Jacobsen, Tjenestefolk, 23 år, Ugift".

      

      

 

II.   Kirsten Jacobsdatter, født 1780 i Siljan,8 døpt 19.03.1780 i Siljan kirke,8 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke.[9]

      

       Karen Aslesdtr. (efr. 30.Nov. 1777) uægte P. barn Kirsten

       Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste 2. Maren Jonsdtr. ibid 3. Ole Jensen ibid 4. Ole Larsen ibid 5. Nils Pedersen ibid.

       Merknad: Barne-fader var Jacob Gulrandsen Kiste, gevorben Soldat, som just da faaet tilladelse at ægte hende.

      

       Trolig hun som ble konfirmert som "Kisti Jacobsdatter Moholt 19".

      

       Hun døpte et uekte barn i 1802 som "Kirsten Jacobsdtr. Kiste".

 

       Kirsten giftet seg i 1816.

 

       Siljan - viet 22/9-1816

       Uk. Asbiørn Andersen, 32 af Hedrum Sogn.

       Pigen Kirsten Jakobsd. Kilmyr, 34.

       Forl: Lars Hermandsen ved Værket, Anders Moholt.

      

       De døpte et barn i Siljan i 1823. Det står da at de bodde i Larvik.

 

      

       Forhold til Søren Christophersen, født ca 1779,[10] (sønn av Christopher Hendrichsen og Sara Michelsdatter), konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[11] død 18.11.1856 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 29.11.1856 på Siljan kirkegård.[12]

      

       Søren:

       Konfirmert i Siljan bosatt på Moholt verk som "Søren Christophersen p. Verket 16".

      

       Bosatt med foreldrene i 1801 som "Søren Christophersen, Deres søn, 22 år, Ugift. Hammer-dreng".

 

       Han ble far til et uekte barn i 1802.

 

       Han ble siden gift og bosatt på Moholt verk.

 

       Se Moholt verk

 

 

       Gift 22.09.1816 i Siljan kirke, med Asbjørn Andersen, født 1785 på Dammen på Fossene i Hedrum (sønn av Anders Svendsen og Maren Asbjørnsdatter), død 1856 i Larvik, gravlagt 13.10.1856 i Larvik.[13]

      

       Asbjørn:

       Hans far var husmann på Dammen u/Fossene i Hedrum fra ca.1784 til 1811. (Hedrum BB side 112)

      

       Han nevnes som arbeidsmann Asbjørn Andersen Dammen da datteren ble konfirmert i Larvik i 1838.

      

       Han gravlegges som Asbjørn Andersen Dammen fattiglem og enkemann, 76 år gammel i Larvik i 1856. Han døde ved at han "faldt ned af en trapppe og slog sig i hjel".

 

 

 

       Hennes barn døpt i Siljan:

 

 

        A.    Christoffer Sørensen, (sønn av Søren Christophersen og Kirsten Jacobsdatter) født 1802 i Kiste i Siljan,[14] døpt 25.04.1802 i Siljan kirke,14 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke.14 død 12.05.1838 i Moholt verk Siljan, gravlagt 01.07.1838 i Siljan kirkegård.

 

               Kirsten Jacobsdtr. Kiste, hendes uægte Dbr. Christopher

               Faddere: Inger Olsdtr. Kiste, Maren Olsdtr. Gurholt, Jon Aslesen Kiste, John Pedersen Svartangen i Qvæld-Sogn, Anders Jacobsen Gonsholt.

              

               Han kom fra Moholt værk da han giftet seg 1. gang i Hedrum i 1824.

              

               Hedrum- viet 28.08.1824

               Ungkarl Christopher Sørensen Moholt værket 22 aar

               Pige Gunild Maria Ambrisdatter Svartangen 25 aar

               Forlovere: Rollov Isachsen og og k. s. (Kirkesanger?) Anders Nielsen

              

               Han giftet seg 2. gang i Siljan i 1835.

               Siljan - viet 06.09.1835

               Enkemand Christoffer Sørensen 38 aar, fødested Killemyr, oppholdsted Værket, far Søren Christophersen

               Pige Dorthe Halvorsdatter 32 aar, fra Riset, far Halvor Hansen.

 

              

               (1) Gift 09.10.1824 i Hedrum,[15] med Gunhild Marie Ambrosdatter, født ca 1799,13 (datter av Ambros Olsen og Else Larsdatter), død 13.06.1834 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 13.07.1834 på Siljan kirkegård.[16]

              

               Gunhild:

               Hun kom fra Sverkholt i Lardal.

 

              

               (2) Gift 06.09.1835 i Siljan kirke,[17] med Dorthe Halvorsdatter, født 1804 på Riset u/Austad i Siljan,[18] (datter av Halvor Hansen og Karen Jørgensdatter), døpt 17.06.1804 i Siljan kirke,18 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,[19] død 04.11.1839 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 01.03.1840 i Siljan kirkegård.[20]

              

               Dorthe:       

               Halvor Hansen Riset og Karen Jørgensdatter - Dorthe

               Faddere: Maren Olsdtr. Ouestad, Helvig Hansdtr. ibid, Ole Pedersen Særkland, Johannes Jacobsen Ouestad, Nils Nilsen ibid.

 

               Se Moholt Verk etter 1814

 

              

              

        B.    Inger Marie Asbjørnsdatter, (datter av Asbjørn Andersen og Kirsten Jacobsdatter) født 24.06.1823 i Larvik, døpt 27.07.1823 i Siljan kirke,[21] konfirmert 06.05.1838 i Larvik.[22]

 

 

 

      

III. Jon Jacobsen, født 1784 på Kiste Søndre i Siljan,[23] døpt 11.01.1784 i Siljan kirke,11 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[24] død 27.09.1868 på Killemyr u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 04.10.1868 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Jacob Gulbrandsen Kiste S. og k. Karen Aslesdtr. - Jon

       Faddere: 1. Maren Jensdtr. ibid 2. Gunil Aslesdtr. ibid 3. Ole Jonsen ibid 4. Nils Danielsen ibid 5. Ole Isacsen ibid.

      

       Konfirmert som "John Jacobsen Kiste 19".

 

       Han bodde på Killemyr da han giftet seg.

      

       Siljan - viet 11/8-1816

       Uk. Jon Jakobsen, 32. Huusmand, Kilemyr.

       Pigen Ingeborg Olsd. Kiste, 24.

       Forl: Niels Ouestad, Søren Moholt.

      

       Han ble bosatt på Killemyr og døde der i 1868.

 

      

       Gift 11.08.1816 i Siljan kirke, med Ingeborg Olsdatter, født ca 1792,10 død 25.09.1880 på Killemyr u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 03.10.1880 på Siljan kirke.[26]

      

       Ingeborg:

       Hun døde på Killemyr i 1880.

 

       Se Kiste Søndre/Killemyr Bnr.13 etter 1814

 

 

      

IV. Gunild Jacobsdatter, født 1786 på Årholt i Siljan,[27] døpt 22.10.1786 i Siljan kirke,15 død 1786 på Årholt i Siljan,[28] gravlagt 03.12.1786 på Siljan kirkegård.16

      

       Jacob Gulbransen Aarholt og k. Karen Aslesdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Maren Olsdtr. Ouestad 2. Anne Gulbransdtr. ibid 3. Ole Gulbransen Kiste 4. Johannes Jonsen ibid 5. Engebrict Jacobsen Ouestad.

      

       Gravlagt som "Gunil Jacobs. Aarholt 5 uger".

      

      

 

V.   Gunild Jacobsdatter, født 1788 på Årholt i Siljan,[29] døpt 31.08.1788 i Siljan kirke,17 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[30] død 15.02.1843 på Killemyr u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 05.03.1843 på Siljan kirkegård.[31]

      

       Jacob Gulbransen Aarholt og  k. Kari Aslacsdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Mari Jonsdtr. Kiste 2. Gunil Aslesdtr. Ouestad 3. Lars Gulbrandsen Kiste 4. Ole Isacsen ibid 5. Ole Gulbransen ibid.

      

       Konfirmert som "Gunnild Jacobsdatter Kiste 18".

      

      

 

VI. Marthe Jacobsdatter, født 1792 på Kiste i Siljan,[32] døpt 04.11.1792 i Siljan kirke,20 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,18 død 27.10.1859 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 03.11.1859 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Jacob Gulbrandsen Kiste og k. Karen Aslesdtr. - Marte

       Faddere: 1. Gunil Povelsdtr. Tejet 2. Kisti Aslesdtr. Kiste 3. Nils Tejet 4. Johannes Povelsen Præstejordet 5. Jacob Isacsen Kiste.

      

       Konfirmert som "Marthe Jacobsdatter Kiste 16".

 

       Hun giftet seg i 1816.

      

       Siljan - viet 22/9-1816

       Uk. Hans Olsen, 23. Jæger. Ringelia i Lunde Præstegj.

       Pigen Marthe Jakobsd. Kilemyr, 20.

       Forl: Niels Moholt, Niels Hochstad.

 

       De kom til Moholt verk.

 

      

       Gift 22.09.1816 i Siljan kirke, med Hans Olsen, født ca 1793,10 død 19.07.1861 i Moholt verk Siljan TE., gravlagt 21.07.1861 i Siljan kirkegård.

 

       Hans:

       Han var kom fra Ringelia i Lunde da han giftet seg i Siljan.

 

       Se Moholt verk etter 1814

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[2]  Hedrum, døpte 1751-1777, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 155.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[7]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[10]  Alder ved konfirmasjonen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[12]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 287.

[13]  Kirkebok for Larvik Ministerialbok 1856 -1870, side 8.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[15]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 4 (1817-1835), skannet av digitalarkivet, side 409-410.

[16]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 259.

[17]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 209.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[20]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 270.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 72.

[22]  Kirkebok for Larvik Ministerialbok (1825-1847), skannet av digitalarkivet, side 185a.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[25]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 235.

[26]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 244.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[31]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 276.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 289.