| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| ÅRHOLT


 

 

 

Åsmund Olsen f. 1723 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingebor Nirisdatter f. 1709 og 2. gang med Gunhild Andersdatter f. ca 1731)

 

 

 

 

Åsmund Olsen, f. 1723 på Rødningen i Eidanger,[1] døpt 14.02.1723 i Eidanger kirke,[2] d. før 1785.[3]

Han var sønn av Ole Larsen Årholt.

 

Olle Laersen Rødningen og Ragnille Amundsdatter - Aassmund.

Faddere: baaren af Marj Søfrensdatter Sættret, Karen Laersdatter Studsrøe, Adriand Jensøn Studsrøe, Ole Ingebredtsen Aaklungen.

 

Åsmund ble bruker av Haukeråsen u/Meen i Gjerpen fra 1744. De flyttet til Årholt rundt 1750. Se gamlegjerpen.no

 

De nevnes på Årholt under Austad i 1762.

 

Austad 1762:

Husmenn og Inderster under Austad:

1. Aasmund Aarholt og kone, børn Kisti Christensdatter, Cristen Aasmundsdatter

 

Han var død under skifte etter sin onkel Carl Valler i 1785.

 

 

(1) Gift 30.06.1744 i Gjerpen kirke,[4] med[5] Ingebor Nirisdatter, f. 1709 i Gjerpen,[6] (datter av Niri Dyresen og Ingeborg Rasmusdatter), døpt 29.09.1709 i Gjerpen kirke,[7] d. 1763 på Årholt i Eidanger,[8] gravlagt 02.02.1763 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Ingebor:

et uægte barn Ingeborg fra Grunnesrø. Moderen Ingeborg Rasmusdatter fra Grunnerø. Barnefader Niri Dyressøn af Scheen.

Test: Tollac Lj. Oluf Grunnerø. Børjer Myres qvinde. Bent Egaasens qvinde Aslou.

 

Hun var enke etter Christen Gundersen Haukeråsen f. 1683 d. 1742 da hun giftet seg med Åsmund. Barna etter henne og Christen flyttet nok med moren til Årholt og nevnes under her.

 

Gravlagt som "Aasmund Aarholts kone, Ingebor Nirisdatter 55 aar".

 

 

(2) Gift 11.06.1764 i Hedrum,[10] med Gunhild Andersdatter, f. ca 1731,[11],[12] (datter av Anders Sørensen og Else Ellingsdatter), d. 1811.[13]

 

Gunhild:

Giftet seg 1. gang med Åsmund Olsen Årholt. i 1764.

 

Hun giftet seg 2. gang med Anund Halvorsen og 3. gang med Kristian Hansen.

 

Etter annet ekteskap bosatt på Roppstadtangen i Hedrum. Se Hedrum bygdebok

 

 

 

Ingebor Nirisdatter sine barn med Christen Gundersen:

 

 

I.    Kirsten Christensdatter, (datter av Christen Gundersen og Ingebor Nirisdatter) f. 1734 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen, døpt 26.09.1734 i Gjerpen,[14] d. 1810 på Svartangen u/Meen i Gjerpen, gravlagt 27.05.1810 i Gjerpen.[15]

      

       Christen Houkeraass Kirsten

       Faddere: Lars Fløtterø, Christen Skougsrø, Lars Baaserøs qde. Arne Baugerøs qde.

      

       Hun bodde på Årholt da hun giftet seg:

      

       Copul. 4/1-1764 i Eidanger.

       Enkemand Rolf Christophersen fra Gierpen sougn og pige Kiersten Christensdatter Aarholt.

       Hafde Kongebrev baade for Slegtskab og befvitnelse paa Trolofvelse.

       Deris Cautionister vaer Aasmund Aarholt og Knud Olsen Krageto i Gierpen Sougn.

 

       Bosatt på Svartangen under Meen.

      

       Da hennes mor ble enke i 1742, flyttet Kirsten til Årholt med sine barn.

      

       Gravlagt som "Enken Kirsten Christensdtr. Svarttangen und Lie(!) 78 2/3 aar".

 

      

       Gift 04.01.1764 i Eidanger kirke,[16] med Rolf Christophersen, f. 1724 i Gjerpen (sønn av Christopher Rolfsen), døpt 13.02.1724 i Gjerpen,[17] d. 1783 på Svartangen u/Meen i Gjerpen, gravlagt 19.10.1783 i Gjerpen.[18]

      

       Rolf:

       Gravlagt som "Rollef Svarttangen 56 aar".

      

       30/10/1783     ROLLEF CHRISTOPHERSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 565b.

       Svarttangen     Arvinger:

       u/Meen         Enka Kirstin Christensdatter

                      og Rollefs barn i 2 ekteskap:

                      1. Etter 1. ekteskap 2 barn:

                         a. Simon Rollefssen, myndig.

                         b. Kirsti Rollefsdtr. 21 år. Formynder: Halvor Meen.

                      2. Etter 2. ekteskap 3 barn:

                         c. Christopher Rollefssen 19 år. Form: Halvor Meen.

                         d. Siri Rollefsdtr.       15 "   --"-- -----"-----

                         e. Sara Rollefsdtr.       12 "   --"-- Jacob Nyegård.

                      Enkas laugverge ble Jacob Nyegård.

       Brt: 97 - 1 - 14.

       Net: 38 - 3 - 12.

       Jordegods: Boet eiet et jordstykke u/gaarden Meen, kaldet Elverødningen,

       som var kjøpt av hr. Major von Rye, men p.g.a. sykdom hadde de ikke fått skjøte.

       Vurdert for 50 rdlr.

 

       Se Svartangen u/Meen i gamlegjerpen.no

 

 

      

II.   Ragnild Christensdatter, (datter av Christen Gundersen og Ingebor Nirisdatter) f. omkring 1735.[19]

      

       Trolig hun som er nevnt på Valler i 1762:

       Piiger over 12 aar: Ragnild Christensdatter

 

       Hun giftet seg i 1764.

 

       Copul. 19/7-1764 i Eid.

       Jacob Sørensen Finsrød og Ragnhild Christensd. Aarholdt.

 

       Hun kom fra Årholt da hun giftet seg. 

 

      

       (1) Gift 19.07.1764 i Eidanger kirke,[20] med Jacob Sørensen, f. 1737 i Siljan,[21] (sønn av Søren Hågensen og Tore Hansdatter), døpt 06.01.1737 i Siljan kirke,[22] konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[23] d. 1785 i Gjerpen, gravlagt 03.04.1785 i Gjerpen.[24]

      

       Jacob:

       Søfren Haagensen og Thore Hansdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Kiel Ougestads kone, Pernille Kiste, mandfaddere: Povel Olse Kiste, Anders Olsen ibid.

      

       Han konfirmeres i 1754 som "Jacob Sørensen Auestad 18 aar".

      

       Kiste Nordre 1762:

       Drenger over 12 aar: Jacob Sørensen

      

       Han ble nevnt som "Jacob Sørensen 50 år, g. - Klep-eie i Gierpen sogn" under skifte etter faren i 1784.

 

       Gravlagt som "Jacob Sørensen f. Klep 49 1/2 aar".

      

       12/5-1785      JACOB SØRENSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 80a.

       Rosterdalen    Arvinger:

       u/Klepp        Enka Anne Christensdatter (Ragnhild! G.S.) og barna:

                      1. Anders Jacobssen     21 år.

                      2. Engelbreth Jacobssen 19 "

                      3. Ole Jacobssen        15 "

                      4. Anne Jacobsdtr.       7 "

                      Enkas laugverge Halvor Aaltvet

                      Formynder for barna ble Zacharias Lie.

       Brt: 10 - 0 - 4

       Gjeld: 12 - 2 - 1 (insolvent).

 

      

       (2) Gift[25] med Nils Jonsen, f. omkring 1740.[26]

 

       Se gamlegjerpen.no

      

      

 

III. Søren Christensen, (sønn av Christen Gundersen og Ingebor Nirisdatter) f. 1740 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen,[27] døpt 10.01.1740 i Gjerpen kirke.[28]

      

       Christen Houkeraasens (Søren?)

       Faddere: Hans Grunerø, Jacob Hanssøn, Christen Skogsrud, Amun Aasterøs qde., Maren Eriksdatter.

 

 

 

IV. Karen Christensdatter, (datter av Christen Gundersen og Ingebor Nirisdatter) f. 1742 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen,[29] døpt 06.01.1742 i Gjerpen kirke.[30]

      

       Christen Houkeraases Karen:

       Faddere: Gunder Nirissøn, Nils Torssøn og qde. Ellen Larsdatter.

 

 

 

 

Åsmund Olsen sine barn med Ingebor Nirisdatter:

 

 

I.    Marthe Åsmundsdatter, (datter av Åsmund Olsen og Ingebor Nirisdatter) f. 1743, d. 1748 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen,[31] gravlagt 23.07.1748 på Gjerpen kirkegård.

      

       Gravlagt som "Osmund Houcheraasens pb. Marthe 5 aar".

 

 

 

II.   Christense Åsmundsdatter, (datter av Åsmund Olsen og Ingebor Nirisdatter) f. 1744 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen,[32] døpt 15.03.1744 i Gjerpen kirke.[33]

      

       Osmun Houkenes Christense.

       Test: Christen Gunne(r?)ssøn, Jacob Henricssøn og qde.. Maren Ericsdatter.

 

      

       Forhold til Tollef Sørensen, f. 1744 på Eidet i Siljan,[34] (sønn av Søren Johannesen og Berte Olsdatter).

      

       Tollef:

       Han ble nevnt under skifte etter Anders Olsen Kiste i 1764, 22 år gammel.

      

       Det kan være han som ble utlagt som far til et uekte barn i Gjerpen i 1772 som "Tollef Sørensen Østenfra". Dette bygger bare på navn, alder og at han kom "østfra". Men er dette å være "østenfra"? Derfor veldig usikkert.

 

 

       A.   Ingeborg Tollefsdatter, f. 1772 på Sems ejet i Gjerpen, døpt 20.12.1772 i Gjerpen,[35] d. 1774 i Gjerpen, gravlagt 10.04.1774 i Gjerpen.[36]

            

             F.f. Christence Osmundsdtrs. uægte pb. Ingebor fra Sems Ejet.

             Barnefader udlagt Tollef Sørensen Østenfra: Karen Engelsdtr, Dorthe Torbiønsdtr., Even Larsen, Lars Svenchesen.

            

             Gravlagt som "Christence Osmundsdtrs. datter Ingebor 1 1/4 aar".

 

 

 

III. Lars Åsmundsen, (sønn av Åsmund Olsen og Ingebor Nirisdatter) f. 1746 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen,[37] døpt 23.10.1746 i Gjerpen kirke.[38]

      

       Osmun Haucheraasens dr. barn Lars: Christen Asstrøes kone, Karen Isaksdatter, Christen Studserøe, Osmun Olsen

      

       Han er nevnt på Valler i 1762:

       Drenger over 12 aar: Lars Aasmundsen

      

       Nevnt som bosatt i Kvelle og sønn til Åsmund Olsen i skifte etter Carl Valler i 1785. Åsmund var sønn av Ole Larsen, bror av Carl.

 

 

 

IV. Christen Åsmundsen, (sønn av Åsmund Olsen og Ingebor Nirisdatter) f. 1748 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen,[39] døpt 27.12.1748 i Gjerpen kirke,[40] konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke.[41]

      

       Osmun Haucheraasens db. Christen: Nils Schougserøes kone, Aaste Olsdtr., Hans Vernersen, Rasmus Nirisen.

 

       Konfirmert i Siljan i 1767 som "Christen Aasmundsen Aarholt 17".

 

       Det kan ha vært han som nevnes som soldat da han ble far til ei uekte datter Ingeborg i Gjerpen i 1778?

      

       Gjerpen - dåpt 11/10-1778. Et uægte pb. fra Sems Ejet, Ingebor.
Moderen er enken Live Hansdtr., udlagde til barnefader een gevorben soldatChristen Osmundsen.
Test: Anders Olsens kone, Jon Andersens enke, Simon Corfitsen, Johannes ødeSneltvet.

      

       Nevnt som sønn til Åsmund Olsen i skifte etter Carl Valler i 1785 "Christen Aasmundsen myndig og bosatt i Christiania". Åsmund var sønn av Ole Larsen, bror av Carl.

 

      

 

V.   NN Åsmundsen, (Barn av Åsmund Olsen og Ingebor Nirisdatter) f. 1752 på Årholt i Eidanger,[42] d. 1752 på Årholt i Eidanger,[43] gravlagt 12.04.1752 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Gravlagt som "Aasmund Aarholtes hiemme døbte barn 17 dager".

 

 

 

VI. Nils Åsmundsen, (sønn av Åsmund Olsen og Ingebor Nirisdatter) f. 1753 på Årholt i Eidanger,[45] døpt 22.07.1753 i Eidanger kirke,[46] d. 1753 på Årholt i Eidanger,[47] gravlagt 29.07.1753 på Eidanger kirkegård.[48]

      

       Aasmund Aarholts barn navnl. Niels                                          

       Faddere: baaren af Amund Lillegaardens kone, Gunild Larsdatter, mandfaddere: Carl Valler, Anders Nirisen Fløtterød fra Gierpen.

      

       Gravlagt som "Aasmund Aarholts barn Niels 14 dager".

 

 

 

Åsmund Olsen sine barn med Gunhild Andersdatter.

 

 

VII. Ragnild Åsmundsdatter, (datter av Åsmund Olsen og Gunhild Andersdatter) f. 1764 på Årholt i Siljan,[49] døpt 26.08.1764 i Siljan kirke,[50] d. 1764 på Årholt i Siljan,[51] gravlagt 29.09.1764 på Eidanger kirkegård.[52]

      

       Osmund Olssen Aarholt og Gunhild Andersdtr. Ragnhild

       Faddere: Gunhild Laersdtr. Biønnæs fra Qvelle, Kristense Osmundsdtr. Aarholt, Søren Andersen Biønnæs fra Qvelle, Lars Osmundsen Valler.

      

       Gravlagt som "Ragnhild Aasmundsd. Aarholt 5 uger".

 

 

 

VIII. Ingeborg Åsmundsdatter, (datter av Åsmund Olsen og Gunhild Andersdatter) f. 1765 på Årholt i Siljan,[53] døpt 20.10.1765 i Siljan kirke,[54] d. 1765 på Årholt i Siljan,[55] gravlagt 08.12.1765 på Eidanger kirkegård.[56]

      

       Aasmund Olsen Aarholt og k. Gunil Andersdtr. Ingebor

       Faddere: 1. Ragnil Christensdtr. Haucheraas fra Gierpen Sogn 2. Marta Amundsdtr. Lillegaard 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Lars Aasmundsen paa Flaaten.

      

       Gravlagt som "Asmund Aarholtes B. Ingebor 6 uger".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[3]  Skifte etter Carl Valler i 1785.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Hun gravlegges i 1763 som Åsmund Årholts kone.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801,registrert av Kristian Hunskaar 

[11]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 849.

[12]  Alder ved død.

[13]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 849.

[14]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[15]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 36.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 36.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[24]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[25]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[26]  Stipulert, Stipulert.

[27]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[28]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[29]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[30]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[31]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[32]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[33]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[34]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 39.

[35]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[36]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[37]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[38]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[39]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[40]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[41]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[42]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[43]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[44]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[47]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[48]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[49]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[50]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.