| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

Nordre Nordal Gnr. 10

 

Nord for Siljantjernet i Bjørkedalen ligger Nordalgårdene (Søndre og Nordre). Den søndre gården ligger vest i dalen mens den nordre ligger nede i dalbunnen.

 

Utgangspunktet for Nordalgårdene og Ødegården har nok vært at det har vært en stor gård en gang i tiden.

 

Landskyld 1 hud (1664)

 

 

Litt fakta om gården Nordre Nordal

 

 

 

De tidlige manntallene på Nordal:

 

I Biskop Eysteins jordbok finner vi at prestebolet ved Mo kirke i Eidanger i 1398 eide 12 øresbol i ”Nordalæ j. øytra gardenom”.

 

I Povel Huitfeldts stiftsbok står det i 1575 at 1 hud i Nordall lå under Eidanger prestebol. Vi snakker her om Nordal eller Østre Nordal som gården opprinnelig het. Den hadde en skyld på 1 hud som da prestebolet eide.

 

I 1611 nevnes Knud Hvalen som eier av, blant anner, 1 hud i Nordal.

 

I 1613-14 og i 1635 nevnes presten som bruker av Nordal.

 

Det ble holdt en grenseoppgang på Østre Nordal den 10. oktober 1625. Den skulle fastslå grensen mellom Nordal og begge Lundegårdene samt Siljan. Her nevnes en tidlig bruker av gården Nordal. Det ble opplyst at Ole Nordal bygslet gården. Blant vitnene var en Hans Olssøn som var barnefødt på Østre Nordal.

 

I 1650 årene var en Rasmus Gjestsøn bruker av Nordal.

 

I sogneprestens manntall i 1664 nevnes på Nordre Nordal, Rasmus Gjestsøn 46 år gammel med en 12 år gammel sønn, Laurits Rasmussøn.

 

I 1692 var Rasmus fortsatt bruker og Nordre Nordal var tillagt presteenken.

 

Ole Tollefsen nevnes på Nordre Nordal ved århundreskifte og han nevnes i 1711 med kvinne og to tjenestepiker. Det nevnes da også en husmann men navn Ole Erichsen med kvinne.

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1699 til 1741 (Inger til 1761)

 

Ole Tollefsen f. ca 1669 kom fra Søndre Tveten. Han giftet seg i 1699 med Mari Kjeldsdatter f. omkring 1660. Mari var enke på Nordal da de giftet seg. Hun kan da ha vært enken etter Rasmus Gjertsen som nevnes på Nordre Nordal frem til 1692. Mari døde før 1717 for dette året giftet Ole seg igjen i Gjerpen med Inger Hansdatter f. ca 1681 fra Åltvedt. Ole døde på Nordre Nordal i 1741 og Inger i 1761.

 

Ole Tollefsens barn med Inger Hansdatter:

Christen Olsen f. 1719 d. 1725

Halvor Olsen f. 1720 f. 1763

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1745 til 1749

 

Sønnen Halvor Olsen f. 1720 fikk bygselen på Nordre Nordal i 1745. Han hadde giftet seg i 1744 med Gjøran Nilsdatter f. 1721 fra Bakke i Kvelde. De bodde på Nordre Nordal til 1749 og kom siden til Langangen.

 

Barn:

Ole Halvorsen f. 1745 d. 1807

Jacob Halvorsen f. 1747 d. 1765

Live Halvorsdatter f. ca 1752 d. 1781

Christen Halvorsen f. 1753 d. 1801

Nils Halvorsen f. 1756 f. 1813

Hans Halvorsen f. 1759

Inger Halvorsdatter f. 1762 d. 1805

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1749 til 1802 (Ellen til 1831)

 

Anders Jacobsen f. ca 1722 kom som bruker på Nordre Nordal i 1749. Han var gift med Berthe Nilsdatter f. ca 1723. Berthe døde der i 1757 og Anders giftet seg på nytt i 1757 med Karen Hansdatter f. 1734 fra Grønsholt. Karen døde i 1775 og året etter giftet Anders seg på nytt med Ellen Ambjørnsdatter f. 1758 fra Vestby i Hedrum. Anders døde på Nordre Nordal i 1802 og Ellen levde der frem til hun døde i 1831.

 

Anders Jacobsens barn med Berthe Nilsdatter:

Karen Andersdatter f. 1750 d. 1831

Jacob Andersen f. 1753 d. 1837

NN Andersen f. 1753 d. 1753

Birthe Andersdatter f. 1757 d. 1841

NN Andersdatter f. 1757 d. 1757

 

Anders Jacobsens barn med Karen Hansdatter:

Kirsti Andersdatter f. 1759 d. 1761

Kirsti Andersdatter f. 1762 d. 1769

Anne Marie Andersdatter f. 1764 d. 1784

Maren Andersdatter f. 1766 d. 1829

Hans Andersen f. 1769

Nils Andersen f. 1771 d. 1807

NN Andersen f. 1775 d. 1775

 

Anders Jacobsens barn med Ellen Ambjørnsdatter:

Søren Andersen f. 1777 d. 1855

Karen Andersdatter f. 1780 d. 1806

Lars Andersen f. 1782 d. 1857

Jacob Andersen f. 1784 d. 1854

Anne Marie Andersdatter f. 1787 d. 1851

Anders Andersen f. 1791 d. 1875

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1804

 

Søren Andersen f. 1777 var sønn av Anders Jacobsen Nordal. Søren giftet seg i 1804 med Maria Nilsdatter f. 1786 på Nøklegård. Søren fikk bygsel på Nordre Nordal i 1804 og levde der livet ut. Søren døde i 1855 og Maria i 1870.

 

Barn:

Anders Sørensen f. 1808 d. 1825

Elen Karine Sørensdatter f. 1812 d. 1877

Maren Kathrine Sørensdatter f. 1815 d. 1816

Nils Sørensen f. 1817 d. 1818

Maren Kathrine Sørensdatter f. 1819 d. 1822

Karen Marie Sørensdatter f. 1821 d. 1888

Anne Kathrine Sørensdatter f. 1827 d. 1828

Anne Kathrine Sørensdatter f. 1830 d. 1831

 

Familieark

 

 

 

 

Andre som ble nevnt på Nordal (Usikkert om det var Nordre eller Søndre):

 

 

Ole Olsen f. ca 1690 og Anne Larsdatter f. ca 1695 var begge i tjeneste på Nordal da de giftet seg i 1714. De nevnes på Siljan.  

 

Inger Larsdatter f. ca 1702 Hun tjente hos Ole Nordal i 1725 og kom fra Nordal da hun giftet seg med Ingebret Anundsen i 1728. De nevnes på Nordre Tveten.

 

Ole Larsen f. ca 1702 kom fra Nordal da han giftet seg i 1739. Han nevnes Smekerød u/Prestegården.

 

Christen Torjussen f. 1735 ble konfirmert i 1753 bosatt på Nordal. Han ble siden gift og nevnes på Søndre Lunde.

 

Jacob Ellefsen f. 1734 ble konfirmert i 1754 bosatt på Nordal. Han var også bosatt der da han giftet seg i 1757. Han nevnes på Ulverød u/Prestegården.

 

Maria Torgersdatter f. omkring 1790 var bosatt på Nordal da hun giftet seg med Christen Larsen i 1820. De nevnes under hans far, Lars Christensen, på Søndre Lunde.

 

 

 

 

Husmenn:

 

Plass:

 

Fam.5

 

I 1725 nevnes en husmann, Ole Olsen f. ca 1645, under Nordre Nordal. Ole var da 80 år og hans kone var 73 år. Kildene sier ikke mer om dem. 

 

Familieark