| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN   


 

 

Knud Hvalen f. ca 1590 sin familie

 

 

 

Knud Hvalen, f. ca 1590,[1] d. ca 1635 på Hvalen i Eidanger.1

 

I 1611 nevnes blant odelsbønder i Eidanger "Knud Huellens". Han hadde følgende jordgods: 4 huder i Hvalen, 1 hud i Nordal og 3 huder i Havreåker i Bamble.

 

Blant dem som betalte saltverkskatt i 1613-14 finner vi "Knud Huellenn".

 

Knud Hvalen står oppført i jordboken av 1615 som eier av 4 huder i Hvalen. Thord Bolvigs arvinger eide 3 huder i samme gård. Knud Hvalen eide også 1 hud i Nordal og 4 huder i Havreåker.

 

I jordboken av 1624 nevnes Jens Snekker som eier av ½ hud pantegods i Hvalen. Rasmus Hvalen stod med følgende god: Odelsgods - 1 hud i Hvalen. Pantegods - 9 skinn i Hvalen og 2 skinn i Nordal. Så finner vi igjen Knud Hvalen med følgende gods: Odelsgods - 3 huder i Hvalen. Pantegods - 10 skinn i Nordal. Christoffer Knudsen på Havreåker i Bamble stod med 8 skinn pantegods i Hvalen.

 

 

I.    Anders Knudsen, f. ca 1614 på Hvalen i Eidanger.[2]

      

       Han stod i 1640 og 1645, blant annet, som eier av 1 hud i Hvalen og en hud i Nordal. Dette var nok gods fra hans far. Den Rasmus Hvalen som på denne tiden brukte og eide 2 huder i Hvalen kan jo ha vært hans bror.

      

       Se Siljan

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Manntallet i 1664.