| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

 

 

Christen Halvorsen f. 1753 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kirsten Halvorsdatter f. 1757 og 2. gang med Anne Larsdatter f. ca 1742)

 

 

Christen Halvorsen, f. 1753 på Buer i Eidanger,[1] døpt 11.03.1753 i Eidanger kirke,1 konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[2] d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.02.1801 i Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Halvor Olsen og Gjøran Nilsdatter i Eidanger.

 

Halvor Olsen Buers barn navnl. Christen                                                      

Faddere: baaren af Erich Lundes kone, Siri Nielsdatter, mandfaddere: Niels Siljen, Anders Nordal, Christen Erichsen.

 

Konfirmert som "Christen Halvorsen p. Lunde S. 16".

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1887.

 

Gjerpen Viede 21.06.1787:

uk. Christen Halvorsen og Kisten Halvorsdatter.

 

De brukte hans bror Nils Halvorsen Tveten som fadder.

 

Han giftet seg 2. gang i 1799.

 

Porsgrunn Cop. 14/7-1799.

Enkem. Christen Halvorsen og enken Anne Larsd.

Cav: Christen Torjusen Lunne, John Sanne.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 68

Christen Halvorsen - Huusejer – 48 aar - I 2det ægteskab - Tømmerhugger

Anne Larsdtr - Hans kone - 59 aar - I 2det ægteskab

Jørgine - Hans børn -13 aar

Halvor - Hans børn -10 aar

Maren - Hans børn - 5 aar

      

F.C. Knudsen:

Kirkebakken 22, L.matr.no. 125. Niels Opsunds hus

Fra 1785 Christen Halvorsen Haugholt.

 

Folketellingen var vel 1. februar 1801, så det er nok han som gravlegges 10. februar 1801 som "Christen Halvorsen 49 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 562a

Skifte 8. februar 1802 i Østre Porsgrund

Christen Halvorsen, død - Enke Anne Larsdatter

Barn:

1. Halvor Christensen 12 aar

2. Jørgine Christensdatter 14 aar

3. Maren Christensdatter 6 aar

Laugværge for enken Nils Jacobsen

Formynder morbroder Nils Halvorsen.

 

 

(1) Gift 21.06.1787 i Gjerpen,[4] med Kirsten Halvorsdatter, f. 1757 på Åltvedt i Gjerpen,[5] (datter av Halvor Isaksen og Maren Nilsdatter), døpt 06.03.1757 i Gjerpen,5 d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.02.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Kirsten:

Halvor Aaltvets pb. Kisten

Faddere: Lars Isaksens kone, Gunnil Nilsdatter, Jacob Aaltvet, Hans Olsen.

 

Hun nevnes i skifte etter sin mor i 1785.

 

11/3-1785      MAREN NIELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 13a.

Aaltvet        Arvinger: Enkem. Halvor Isakssen og barna:

               1. Lars Halvorssen     20 år.

               2. Niels Halvorssen    17 ”

               3. Isak Halvorssen     14 ”

               4. Gunhild Halvorsdtr. 31 ”

               5. Kirsti Halvorsdtr.  28 ”

               Form. for sønnene ble faren.

               --”-- -”- døtrene -”- farbror Solve Isakssen Rønningen.

Brt: 106 - 3 - 22

Net: 54 - 3 - 3

Aaltvet var beneficeret gods u/Eidanger prestebol.

 

Hennes bror, Nils Halvorsen, var gift og bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Hennes søster, Gunhild Halvorsdatter, var gift og bosatt i Østre Porsgrunn

 

Se gamlegjerpen.no

 

Gravlagt som "Christen Hovholts kone Kirsten Halvorsdatter 42 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 465a

Skifte 8. juni 1799 i Porsgrund

Kirsten Halvorsdatter, død - Enkemand Christen Halvorsen

Barn:

1. Halvor Halvorsen 8 aar

2. Jørgine Christensdatter 11 aar

3. Maren Christensdatter 3 aar.

 

 

(2) Gift 14.07.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[7] med Anne Larsdatter, født ca 1742,[8] død 03.07.1827 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.07.1827 i Østre Porsgrunn.[9]

 

Anne:

Hun var enke da hun giftet seg med Christen. Hun gravlegges trolig som "Anne Larsdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 84 aar".

 

Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

 

I.    Jørgine Christensdatter, (datter av Christen Halvorsen og Kirsten Halvorsdatter) født 1788 i Østre Porsgrunn, døpt 06.07.1788 i Østre Porsgrunn kirke,[10] konfirmert 21.04.1805 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Døbt Christen Halvorsen Haavold og Karen Halvorsdatters barn Jørgen.

       Test: Halvor Nielsen Aaltveds kone Ingebor Rasmusdatter, pigen Maren Halvorsdatter, Niels Halvorsen Tveten, Hans Halvorsen, Niels Halvorsen Aaltved, Lars Haavoldt.

      

       Det står barn og Jørgen, derav gutt, da han ble døpt og så står det, Jørgine Christensdatter 11 aar, derav jente, i skifte etter moren i 1799. Velger å stole på skifte.

      

       Konfirmert som "Jørgine Christensdatter 17".

      

       Hun var tjenestepike her i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815     

       Hus.126

       Avskrift 1

       Hugger Hans Hovholdt 34 aar

       Konen Mette Marie 46 aar

       Datter Aase Marie 14 aar

       Datter Anne Marie 11 aar

       Datter Gunnild 8 aar

       Pige Jørgine Christensdatter 26 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Hugger Hans Larsen 34 aar

       Konen Mette Maria Bentsdatter 46 aar

       Datter Aase Marie Hansdatter 15 aar

       Datter Anne Marie Hansdatter 12 aar

       Datter Gunnil Larine Hansdatter 9 aar

       Tjenestepige Giørgine Christensdatter 27 aar

      

       Hun giftet seg i 1815.

 

       Viet 18.11.1815:

       Niels Pedersen 24 aar Hugger i østre Porsgrund, og Jørgine Christensdatter 24 aar af Arbeidsclassen.

       Forlovere Hans Larsen Hovholdt og Niels Larsen Aaltvedt.

 

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 108

       Nils Pedersen - 38 aar

       Giørgine Christensdatter  - 37 aar - Konen

       Peder Nilsen - 4   aar - Sønnen

       Christen Nilsen - 2 aar - Sønnen

       Gunnil Kirstine Nilsdatter - 9 aar - Datter.

 

      

       Gift 18.11.1815 i Porsgrunn,[12] med Nils Pedersen, født ca 1791.[13]

      

       Nils:

       Det kan jo ha vært han som nevnes her i 1815?

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.122

       Avskrift 2

       Husejer Hugger Lars Hansen 63 aar

       Konen Kari Sivertsdatter 51 aar

       Logerende

       Soldat Nils Pedersen 26 aar

       Malersvend Ole Larsen 21 aar

      

      

       Barn:

 

      

        A.    Gunild Kirstine Nilsdatter, født 22.01.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 23.02.1817 i Østre Porsgrunn,[14] konfirmert 07.10.1832 i Porsgrunn.[15]

              

               Født 22.01.1817 – hjemmedøpt 22.01.1817 – bekreftet i kirken 23.02.1817: Gunild Kirstine – Hugger Niels Pedersen og Hustrue Jørgine Christensdatter i østre Porsgrund, faddere: Hugger Jacob Andersens Kone Gurine Olsdatter, Pige Aase Maria Hansdatter, begge af østre Porsgrund, Skomagersvend Hans Andersen Knap, Malersvend Ole Andersen, Tjenestkarl Ole Mathiesen, alle af østre Porsgrund, Bonde Lars Halvorsen Aaltvedt af Gierpen Sogn

              

               Konfirmert som "13. Gunild Kirstine Nielsdatter, døbt 23.02.1817, fødested østre Porsgrund, foreldre Hugger Niels Pedersen og hustru Georgine Christensdatter".

              

 

 

        B.    Peder Nilsen, født 10.06.1820 i Østre Porsgrunn, døpt 06.08.1820 i Østre Porsgrunn.14

              

               Født 10.06.1820 – hjemmedøpt 10.06.1820 – bekreftet i kirken 06.08.1820: Peder Nielsen – Bælkehugger Niels Pedersen Hustrue Jørgine Christensdatter af østre Porsgrund, faddere: Bonde Lars Aaltvedts Kone Ragnild Olsdatter af Gierpen Sogn, Pige Johanne Bentsdatter af østre Porsgrund, (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Mankjøn»), Biælkehugger Hans Larsen Hovholdt, Matros Jacob Hansen, do Hans Engelbretsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

 

 

        C.    Christen Nilsen, født 19.10.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 27.12.1823 i Østre Porsgrunn.14

              

               Født 19.10.1823 – hjemmedøpt 20.10.1823 – bekreftet i kirken 27.12.1823: Christen Nielsen – Biælkehugger Niels Pedersen og Hustrue Jørgine Christensdatter af østre Porsgrund, faddere: Daglejer Engelbreth Bøyesens Kone Inger Hansdatter, Pige Anne Maria Hansdatter, Tjenestkarl Lars Jacobsen, Dagarbeider Anders Jensen, Matros Anders Monsen, Alle fra østre Porsgr.

       

       

 

        D.    Gunder Nilsen, født 16.04.1827 i Østre Porsgrunn, døpt 05.08.1827 i Østre Porsgrunn.14

              

               Født 16.04.1827 – hjemmedøpt 17.04.1827 – bekreftet i kirken 05.08.1827: Gunder Nielsen – Biælkehugger Niels Pedersen og Hustrue Jørgine Christensdatter af østre Porsgrund, faddere: Pige Karen Svendsdatter, Do Hege Olsdatter, Bagersvend Johan Jensen, Tjenestdreng Anders Gundersen, Do Torjus Nielsen, Alle af østre Porsgrund.

 

 

 

II.   Halvor Christensen, (sønn av Christen Halvorsen og Kirsten Halvorsdatter) f. 1791 i Østre Porsgrunn, døpt 06.03.1791 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

      

       Døbt Christen Halvorsen Haavold og Kirsten Halvorsdatters barn Halvor.

       Test: Niels Halvorsens kone Mari Halvorsdatter, pigen Ane Maria Nielsdatter, Halvor Isaachsen, Niels Olsen, Isaach Halvorsen.

 

 

 

III. Isach Christensen, (sønn av Christen Halvorsen og Kirsten Halvorsdatter) f. 1794 i Østre Porsgrunn, døpt 01.01.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[17] d. 1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.04.1795 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Døbt Christen Halvorsen Haavold og Kirsti Halvorsdatters barn Isaach

       Test: Niels Aaltveds kone Ingeborg Olsdatter, Maren Reiersdatter, Niels Jacobsen, Ingebricht Hansen, Lars Haavold, Isaach Olsen

      

       Gravlagt som "Christen Haavolds barn Isaach 1 aar".

 

 

 

IV. Maren Christensdatter, (datter av Christen Halvorsen og Kirsten Halvorsdatter) f. 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 31.07.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[19] d. 1810 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.05.1810 på Østre Porsgrunn kirkegård.[20]

      

       Døbt Christen Halvorsen Hovholt og Kirsten Halvorsdatters barn Maren

       Faddere: Halvor Aaltveds kone Ingeborg Rasmusdatter, pigen Gunnild Olsdatter, Niels Halvorsen, Lars Hansen, Lars Halvorsen.

      

       Begge hennes foreldre er døde så det var nok hun som gravlegges som "Opfostringsbarnet Maren Christensdatter 13 aar".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[7]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[8]  1801 tellingen.

[9]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 142-143.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 298-299.

[12]  Porsgrunn 1814-1828-viede-transkribert av Leif Biberg Kristensen.

[13]  Alder ved gifte.

[14]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 132.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 162-163.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 190-191.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 200-201.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 210-211.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.