| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

 

 

Ole Anfindsen f. ca 1687 og Marthe Torkildsdatter f. ca 1695 sin familie

 

 

 

Ole Anfindsen, f. ca 1687,[1],[2] d. 1725 på Hovholt i Eidanger,1,[3] gravlagt 18.05.1725 på Eidanger kirkegård.3 

Han var sønn av Anfind Andersen Hovholt.

 

Han ble nevnt i et notat i kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708 som sønn av Anfind Andersen.

 

Han fikk i 1719 bygselen på 1 3/4 hud i Hovholt.

 

Han giftet seg i 1720.

 

Trol. 10/3-1720 i Eid.

Ole Anfindssøn med Martha Thorchelsd.

Caut: Ole Gudmunssøn Quæstad og Laers Søfvrenssøn Qvæstad

 

Anno 18.04.1720 – Ole Anfindsen lod lyse Mons. Bergsteds bøxel sedel paa 1 ¾ hud i Hogholdt (datert 02.12.1719)

 

Han var bruker på Hovholt i matrikulen av 1723.

 

Gravlagt som "Olle Andfindssøn Hougholt, betaler jorden og den ene klochen, 38 aar"

 

I skifte etter Ole 2 sep. 1725 står det at han er bror til Niels Andindsen Hovholt.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A, side 19a       

2.9.1725      Hovholt i Eidanger

       Ole Anfindsen død, e. Marte Torckelsd.

       Barn:

1.    Maren Olsd. 4 år.

2.    Ingebor Olsd. 2 år.

       Avdødes bror var Niels Anfindsen Hovholt.

       Enkens bror var Niels Torckelsen Slævollen.

Brutto 56-3-14.

Netto 47-2-14.

 

 

Gift 1720 i Eidanger kirke,[4] med1 Marthe Torkildsdatter, f. ca 1695,[5] (datter av Torkild Nilsen og Mari Olsdatter), d. 1752 på Hovholt i Eidanger,[6] gravlagt 12.04.1752 på Eidanger kirkegård.6 

 

Marthe:

I skifte etter mannen Ole 2 sep. 1725 står det at hun er søster til Nils Torkildsen Slevolden.

 

Hun bodde på Hovholt som enke i 1725:

Enchen Marte Torchildsdatter gl. 30 aar haver 2de døttre, Mari Olsdatter gl. 5 aar og Ingeborg Olsdatter gl. 3 aar, Haver ellers tilhuus hos sig sin Moder Mari Olsdatter gl. 60 aar og sin Broder Hans Torchildsen gl. 21 aar, iche tient for Soldat, er frisk. Skoug recher iche uden lidt til Huushielp og Gierdefang samt Brændeved.

 

Hun står også som eier:

Ole Andfindsens enche, Marthe Torchildsdatter 1 ¾ Huud.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1726 og bodde videre på Hovholt. Se Nils Olsen Hovholt.

 

Trol. 2/10-1726 i Eid. Copul. 10/11-1726.

Niels Olssøn med enchen Martha Thorchelsd. paa Hovgholt.

Caut: Olle Søfvrenssøn Lunde og Laers Søfvrenssøn Quæstad.

 

Hennes mor, Mari Olsdatter, bodde hos dem i 1725 og døde der i 1741.

 

Gravlagt som "Marthe Hovolt 60 aar".

 

 

 

I.    Maren Olsdatter, f. 1721 på Hovholt Eidanger,1 døpt 15.06.1721 i Eidanger kirke,[7] d. 1745 på Hovholt i Eidanger,6 gravlagt 23.01.1745 på Eidanger kirkegård.6 

 

       Olle Andfindsen og Martha Thorchelsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Maren Olsdatter Lunde, Sirj Thollefsdatter, Niels Andfindsen Hovgholt, Niels Thorchelsen.

      

       Gravlegges som "Maren Olsdatter Hogholt 23 ½ aar".

 

 

 

II.   Ingeborg Olsdatter, f. 1723 på Hovholt i Eidanger,1 døpt 22.08.1723 i Eidanger kirke.7 

 

       Olle Andfindsen Hovgholt og Martha Thorchelsdatter - Ingeborg

       Faddere: baaren af Birthe Hansdatter Hovgholt, Aaste Andersdatter Hovgholt, Lispet Laersdatter, mandfaddere: Hans Alfsen Øristvedt, Niels Thorchelsen Slevolden, Hans Thorchelsen.

      

       Dette kan være henne som giftet seg med Amund Ingebrightsen? Han var 1. gang gift med Karen Olsdatter (1730-1771) fra Valler.

 

       Østre Porsgrunn 14.11.1771:

       Cop. enkemand Amund Ingebrichsen med pigen Ingebor Olsdatter.

 

       Trol. 12/9-1771 hiemme i Huuset.

       Enkem. Anund Ingebrichtsen Valler af Osebakken med pigen Ingeborg Olsd.

       Cav: Ingebricht Ingebrichtsen, Boye Karup af Osebakken.

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.