| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE NORDRE |


 

 

Rolf Kjeldsen f. omkring 1590 og Ingeborg f. omkring 1600 sin familie

 

 

 

Rolf Kjeldsen, f. omkring 1590,[1] d. ca 1655 på Nordre Lunde i Eidanger.[2]

Han var sønn av Kjeld Kjørholt og Gunhild Kjørholt.

 

Han var nok en av de barna til Gunhild Kjørholt som nevnes i 1614. Han har da arvet en del av hennes del i Kjørholt, men denne delen har han trolig solgt (til de andre arvingene?) eller makeskiftet bort.

 

Han nevnes som leilending på Kjørholt i som nevnes i 1619-20 etter sin mor som ”Rolff Kierholt”.

 

Rolf Lunde stod i jordboken for 1624 som eier av 1 hud i Buer som odelsgods, mens han hadde 1 hud odelsgods og  3 1/2 hud pantgods i Lunde. Han øker senere sin part i Lunde til 6 1/2 hud, mens 1 hud lå til kronen. Rolf var fremdeles bruker på Nordre Lunde i 1650, men i 1655 var gården gitt over til enken Ingeborg.

 

Det var skifte etter Rolf Kjeldssøn 6. mai 1676.

 

 

Han giftet seg med[3] Ingeborg Lunde, f. rundt 1600,[4] d. ca 1676 på Nordre Lunde i Eidanger.[5]

 

Ingeborg:

Ingeborg Lunde stod som eier av Buer i Eidanger i 1672. Hun er oppført som bruker av Nordre Lunde til midten av 1670 årene. Det ble skifte etter henne i 1676. Hun eide en hud i Buer. I 1676 spesifiserte eierforholdene på Nordre Lunde seg slik: Jan Rolfsen 2 1/2 hud, Hans og medarvinger 1 1/2 hud, Fredrik Rolfsen 1 hud, Ellef Buer 6 skinn, Engebret Høyset 6 skinn, Ole Søndre Lunde 1 hud og samtlige søsken i felleskap 6 skinn.

 

 

I.    Even Rolfsen, f. ca 1624 på Nordre Lunde i Eidanger,[6],[7] d. ca 1703 på Nordre Lunde i Eidanger.[8]

      

       Han bodde på Nordre Lunde.

      

       I manntallet for 1664 oppføres Eivind Rolfssøn, 40 år og Jan Rolfssøn, 29 år som oppsittere på Nordre Lunde. Even var bruker på Buer i 1655 og 1661. Han synes å ha bodd på Buer frem til 1664. I fogdens manntall fra 25. juli 1664 oppføres Even og Ellef som oppsittere på Buer. I prestens liste fra 24. desember finner vi bare Ellef. Even er nå oppført under Nordre Lunde.

      

       Se Nordre Lunde denne gården

 

 

 

II.   Ingeri Rolfsdatter, f. ca 1625 på Nordre Lunde i Eidanger,[9] d. 1698 på Høgset i Gjerpen,[10] gravlagt 13.08.1698 på Gjerpen kirkegård.[11]

      

       Hun er fra Nordre Lunde i Eidanger.

      

       Hun gravlegges i Gjerpen i 1698 som "Ingeri Rolfsd. En Enke paa Høiset 73 aar 4 maan.g.".

 

      

       Hun giftet seg med Ingebret Knudsen, f. ca 1626,[12] (sønn av Knud Høgset), d. 1693 på Høgset i Gjerpen,[13] gravlagt 29.04.1693 på Gjerpen kirkegård.[14]

      

       Ingebret:

       se gamlegjerpen.no

 

       Ifølge Gjerpen bygdebok var Ingebret bruker (ikke eier) av Høgset fra 1652 til 1690. Deretter ble gården delt mellom hans sansynlige barn Ole Ingebretsen (se manntallet 1666) og Ingeborg Ingebretsdatter g.m. Gregorius Olsen og 2. gang med Helge Nilsen. I 1692 har Engebret Høiset en eierdel, 6 skinn, i Nordre Lunde i Eidanger. Dette var trolig arv etter hans kone som var fra Nordre Lunde.

      

       Høgset 1666:

       Høysæt (Høgset).

       Opsidder: Ingebredt 40

       Sønner: Olaf 6

      

       Ifølge Schilbred hadde Knut Høgset 1/2 hud i Nordre Rød i Eidanger i 1650. Det samme i 1655. I 1672 har denne delen gått over til Engebret Høyset som ifølge Schilbred var en sønn av Knud. Schilbred peker på at Kr. Lid skriver i sin bok om den sydlige del av Gjerpen prestegjeld (Porsgrunn 1941) s. 41 at Engebret kanskje var en sønn av Knud, noe Schilbred tror stemmer.

      

       Fra skattematrikkelen 1670/71:

       Høygset, med Suinholt, Engebret bruger schylder 6 huder, huoraff Gierpen kirche ehr ejende 4 huder med bøxell och Laugmand Claus Andersen 2 hdr., giffuer Schatt 12 Rdr.

      

       Gården Høgset ble delt i 2 bruk i ca. 1690.

      

       Ingebret gravlegges i Gjerpen i 1693 som "Ingebret Højset 67 aar".

 

 

       Barn:

 

       A.   Ole Ingebretsen, f. ca 1656 på Høgset i Gjerpen,[15] d. 1728 på Høgset i Gjerpen,[16] gravlagt 31.05.1728 på Gjerpen kirkegård.[17]

            

             Han var bruker av gården Høgset i Gjerpen fra ca 1690. Lars Olsen Kvestad og Maren Nilsdatter Nordre Lunde/Høgset overtok gården etter han i 1722. Maren har trolig bodd hos Ole som var søskenbarnet til hennes far. Hun stod nemlig som Maren Nilsdatter Høgset da hun giftet seg. Konen til Engebret, Ingeri Rolfsdatter, var fra Nordre Lunde.

            

             Ole gravlegges som " Ole Højset 72 aar".

            

             Gard Strøm gir følgende informasjon om Ole Ingebretsen og Birte:

             Det er mulig Birte var datter av Lauritz Lie d.e. fra 1.ekteskap. Hun er stadig fadder for barna til Lauritz Lies barnebarn.

             Oluf ble i KB kalt Ole Ingebretsen Høiset da han giftet seg. Det kan ikke se ut som dette ekteparet fikk noen barn. De er derimot begge to flittig brukt som faddere for familiemedlemmer både på Olufs og Birtes side.

             Ole Høisæt var fadder til Simon Svendsens datter Marthe på Ramsåsen i 1692 og for Christen(Hansen?)Riises søn Ole 19/9-1697. Han var i 1698 fadder for Solve Austads sønn Ole. I 1699 var han fadder for Christen Riises datter Maren sammen med sin kone.

             Oluf Høiseds qvinde Birte var fadder for Hans Oustads tvillingsønner Oluf og Knud i 1701. Ole Høisets qde. Birte (Lauritzdatter) var fadder for Hans (Lauritzen) Lies sønn Lauritz 4.tr. 1690.

            

 

             Gift 02.07.1690 i Gjerpen kirke,[18] med Birte Larsdatter, f. omkring 1660,[19] (datter av Lars Jacobsen d.e og Ingeborg).

 

            

       B.   Ingeborg Ingebretsdatter, f. ca 1660 på Høgset i Gjerpen,[20] d. 1716 på Høgset i Gjerpen,[21] gravlagt 29.08.1716 på Gjerpen kirkegård.[22]

            

             Hun gravlegges i 1716 som "Helge Højsæts qde Ingeborg 56 aar".

            

 

             (1) Gift 27.09.1691 i Gjerpen kirke,[23] med[24] Gregorius Olsen, f. ca 1661,[25] (sønn av Ole og Sidsel Jacobsdatter), d. 1706 på Høgset i Gjerpen,[26] gravlagt 10.04.1706 på Gjerpen kirkegård.[27]

            

             Gregorius:

             Han kom fra Sneltvedt og var bruker av Høgset, bruk 2, fra 1690.

            

             Gard Strøm skriver følgende om denne familien:

             Gregorius "Høisæt" hadde en tjenestepike her i 1698 som het Tore Gundersdatter. Hun var fadder for Anders Ramsaasens datter Anne's "sligfredbarn" Halvor samme år. I 1702 var hun her fremdeles. Da var hun nevnt som fadder for Ole Gundersen Fossjord sønn Gunnar. Hun kom trolig fra Fossjord og var søster til Ole Gundersen. Gregorius Olsen var bror av Mathias Olsen på Kråketo (f. ca. 1664).

 

            

             Han ble gravlagt som "Gregorius Højsæt 45 aar gl".

 

 

             (2) Gift 14.08.1707 i Gjerpen kirke,[28] med[29] Helge Nilsen, f. 1683 på Fossjord i Gjerpen,[30] (sønn av Nils Gundersen), gravlagt 17.06.1683 i Gjerpen kirke,[31] d. 1751 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[32] gravlagt 17.06.1751 på Eidanger kirkegård.[33]

            

             Helge:

             Han kom fra Fossjord i Gjerpen. Han døpes som "Nils Fossejords Søn Helje".

            

             Helge Nilsen kom fra Høyset i Gjerpen da han giftet seg med Malene i 1732. Det var en Helge Nilsen som var gift med Ingebor Ingebretsdatter og som bodde på Høyset. Dettte må være samme mann pga navnet og boplassen. Han var Ingeborgs 2. ektemann. Ifølge Schilbred var han nevnt i matrikulen av 1747 blant oppsitterne på Nordre Lundes grunn ved navn Helge. Han er nevnt i skifte etter Gutorm Gundersen Meen 7 sept. 1720.

            

             Han var bruker på Høgset i Gjerpen fra 1707 og til 1732 og fra Gusfre u/Nordre Lunde i Eidanger fra 1732.

            

             Gift 1. gang:

             Anno 1707.(s.244.) Domin: 8 Trin:

             Helge Nielssøn og Ingeborg Engebretsdatter fra Højsæt.

            

             Gift 2. gang:

             Anno 1719.(s.363.) d:1 Maij:

             Helge Nielssøn Højsæt og Maren Larsdatter.

            

             Gift 3. gang:

             Trol. 26/4-1732 i Eid. Copul. 14/6-1732.

             Hellie Nielssøn Høyset fra Gierpen Sougn med Magdalene Nielsd. Møllers.

             Cautionsmænd: Michel Sætteret og Hans Olssen Kraacheto (i Gjerpen).

            

             Han gravlegges som "Helje Nielsen Gusfred 67 aar".

 

            

 

       C.   Astri Ingebretsdatter, f. ca 1660, d. 1714 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 29.04.1714 i Gjerpen.[34]

            

             Gravlagt som "Astrij Riis fra Osebachen, 54 aar".

            

 

             (1) Gift 13.07.1684 i Gjerpen kirke,[35] med Ledvor Knudsen, f. ca 1642,[36] d. 1699 på Riis i Gjerpen,[37] gravlagt 18.11.1699 i Gjerpen.[38]

            

             Ledvor:

             Ledvor var enkemann etter Gunhild Mogensdatter f. ca 1643 d. 1683. Han var leilending på Søndre Riis.

            

             Gravlagt som "Levor Ries, 61 ½ aar".

            

             6/2/1700       LEDVOR KNUTSSØN RIIS         Bamble Skifteprot. nr. 2, pag. 151a.

             Søndre Riis    Arvinger:

                            Enka ?

                            Lidvard (Ledvor) hadde to kull barn

                            Efter 1. ekteskap:

                             1. Anund Lidvardssøn.

                             2. Lucas Lidvardssøn.

                             3. Andres Lidvardsøn.

                             4. Maren Lidvardsdtr. g.m. Christen Hansen.

                             5. Margrethe Lidvardsdtr.

                            Efter 2. ekteskap:

                             6. Gunhild Lidvardsdtr.

                             7. Kirsten Lidvardsdtr.

             Som verge for Margrethe var Niels Sande. Enka verge for sine barn (nr. 6 og 7).

             Morbroren Ole Høyset skal ha tilsyn.

             Brt: 85 - 1 - 14

             Net:  2 - 0 -  0.

      

 

             (2) Gift 10.08.1701 i Gjerpen,[39] med Hans Christensen, f. ca 1671, d. 1702 på Riis i Gjerpen, gravlagt 01.04.1702 i Gjerpen.[40]

            

             Hans:

             Han kom fra Ballestad.

 

 

 

III. Søren Rolfsen, f. ca 1626 på Nordre Lunde i Eidanger,[41] d. ca 1690 på Bjerketvedt i Eidanger.[42]

      

       Han var oppsitter på Bjerketvedt i Eidanger fra ca 1664 til ut i 1690 årene. Det står at han er 38 år i 1664.

 

       Se Bjørketvet

 

 

 

IV. Fredrik Rolfsen, f. omkring 1630 på Nordre Lunde i Eidanger.[43],[44]

 

       Han nevnes som eier av en del av Nordre Lunde i 1692.

 

 

 

V.   Rolfsdatter, f. omkring 1630.[45]

      

 

       Hun giftet seg med[46] Ellef Jonsen, f. ca 1636.[47]

      

       Ellef:

       Bodde på Buer 30 år gammel i 1666. På gården Nordre Lunde i Bjørkedalen bodde Rolf Kjeldsen på midten av 1600 tallet. Hans etterkommere hadde sterke eierinnteresser i Buer.

     Ellef var nok gift en datter av denne Rolf Kjeldsen. Det var trolig derfor han kom dit. Rolfs Kjeldsen sin familie var eiere. 

 

       Ellef drev gården paralellt med Rolf Kjeldsen sin sønn Even i 1664.

       I 1692 eide Ellef Buer 6 skinn i Nordre Lunde. Dette var trolig hans kones arv. Enken etter Rolf Kjeldsen eide i 1692 gården og 

       Ellef drev den sammen med en sønn av henne, nemlig Even.

 

       Se Buer

 

 

 

VI. Jan Rolfsen, f. ca 1635 på Nordre Lunde i Eidanger,[48] d. ca 1700 på Nordre Lunde i Eidanger.[49]

      

       Han står i mantallet for 1664 oppført som oppsitter på Nordre Lunde, 29 år. Han var fremdeles bruker på Nordre Lunde i begynnelsen av 1690 årene. Han eide og brukte en part avgården med en skyld på 2 1/2 hud. Det var skifte etter han på Lunde Nordre 23. april 1700.

      

 

       Han giftet seg med[50] Mette Findsdatter, f. omkring 1640.

      

       Se Nordre Lunde denne gården

 

 

 

VII. Kirsten Rolfsdatter, f. ca 1642 på Nordre Lunde i Eidanger,[51],[52] d. 1716 på Kvestad i Eidanger,[53] gravlagt 05.12.1716 på Eidanger kirkegård.[54]

      

       Hun var datter av Rolf Kjeldsen på Nordre Lunde. Når det skiftes etter søsteren Tønnilds mann på Tveten Søndre i 1695 er Tønnilds søster mann Christen Qvestad står det.

 

       Hun giftet seg med[55] Christen Hansen, f. ca 1635 på Kvestad i Eidanger,[56] (sønn av Hans Olsen), d. ca 1701 på Kvestad i Eidanger.[57]

      

       Se Kvestad

 

 

 

VIII. Tønnild Rolfsdatter, f. omkring 1650.[58]

      

       Hun giftet seg med[59] Lars Evensen, f. omkring 1650,[60] d. ca 1694 på Søndre Tveten i Eidanger.[61]

      

       Se Tveten Søndre

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[7]  Manntallet i 1664.

[8]  Skifte etter han.

[9]  Alder ved død.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Manntallet i 1666.

[13]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[15]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[16]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[17]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[18]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[21]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[22]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[23]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[24]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[25]  Alder ved død.

[26]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[27]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[28]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[29]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[30]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[31]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[32]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[35]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[36]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[37]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[38]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[39]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[40]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 157.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[44]  Stipulert, Stipulert.

[45]  Stipulert, Stipulert.

[46]  Antagelse.

[47]  Manntallet for 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemrk., registrert på Digitalarkivet.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[49]  Skifte etter han.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[52]  Alder ved død.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 86.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[56]  Manntalet for 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemrk. Gården Qvæstad.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[58]  Stipulert, Stipulert.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 184.

[60]  Stipulert, Stipulert.

[61]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 184.