| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KVESTAD |


 

 

Christen Hansen f. ca 1635 og Kirsten Rolfsdatter f. ca 1642 sin familie

 

 

 

Christen Hansen, f. ca 1635 på Kvestad i Eidanger,[1] d. ca 1701 på Kvestad i Eidanger.[2] 

Han er trolig sønn av denne Hans Kvestad som nevnes på Kvestad frem til 1650.

 

Ifølge sogneprestens manntall av 1664 finner en Christen Hansen 29 år blant oppsitterne på Kvestad i Eidanger. Det var nevnt fire oppsittere nevnt på Kvestad i 1664. Det var foruten Christen Hansen, Tjøstel Halvorsen 49 år med sønnen Halvor på 4 år, Niels Finnsen 30 år og en enke Åse Halvorsdatter. Det nevnes en 16 år gammel gutt, Gjest Hansen, i rubrikken for sønner. Dette må vel være bror av Christen.

 

Ifølge matrikulen av 1665 hadde Quæstad med Thiøstelsrød och Karlsrød en skyld på 7 huder og 1/2 rdl.

      

I midten av 1670 årene var fremdelses Tjøstel, Christen, Niels og Åse brukere av Kvestad med Kjølsrød. I 1680 årene Christen og Nils, og i begynnelsen av 1690 årene bare Christen, senere Christen og Ole. Gården oppgis nå til 7 huder og 4 1/2 skinn idet den halve delen er omregnet. Christen og Ole nevnes fremdeles omkring 1700.

      

En finner skifte etter Christen på Kvestad i 1701.

   

       Kvestad i Eidanger 3.9.1701 Sk.pr. 2, Fol. 193a

       Christen Hansen død e. Kirsten Rolfsd.

       Barn: 1. Marte Christensd. g.m. Ole Gudmundsen Kvestad.

       Brt: 48-"-10. Nt: 13-1-6.

 

 

Han giftet seg med[3] Kirsten Rolfsdatter, f. ca 1642 på Nordre Lunde i Eidanger,[4],[5] (datter av Rolf Kjeldsen og Ingeborg Lunde), d. 1716 på Kvestad i Eidanger,[6] gravlagt 05.12.1716 på Eidanger kirkegård.[7] 

 

Kirsten:

Når det skiftes etter søsteren Tønnild sin mann på Tveten Søndre i 1695 er Tønnild sin søster mann nevnt som Christen Qvestad.

      

Hun gravlegges som "Kirsten Rolfsdatter Qvestad gl 74 aar".

 

 

 

I.    Marthe Christensdatter, f. ca 1674,[8] d. 1751 på Kvestad i Eidanger,[9] gravlagt 24.04.1751 på Eidanger kirkegård.[10] 

 

       Hun er nevnt som gift med Ole Gudmundsen Kvestad under skifte etter faren Christen i 1701.

 

      

       Hun giftet seg med[11] Ole Gudmundsen, f. ca 1666 på Viersdalen i Eidanger,[12] (sønn av Gudmund Bjørnsen), d. 1724 på Kvestad i Eidanger,[13] gravlagt 31.03.1724 på Eidanger kirkegård.[14]

 

       Se Kvestad denne gården

 

 

 

 [1]  Manntalet for 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemrk. Gården Qvæstad.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 86.

[8]  Alder ved død.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, ingen sidetall.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[12]  Alder ved død.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.