| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKETVET |


 

 

Søren Rolfsen f. ca 1626 sin familie

 

 

 

Søren Rolfsen, f. ca 1626 på Nordre Lunde i Eidanger,[1] d. ca 1690 på Bjerketvedt i Eidanger.[2]

Han var sønn av Rolf Kjeldsen Nordre Lunde.

 

Søren var oppsitter på Bjørketvet i Eidanger fra 1664 til ut i 1690 årene. Fra 1692 var det sønnen Hans som stod som bruker. Det stod at Søren var 38 år i 1664.

 

 

Barn:

 

 

I.    Jon Sørensen, f. ca 1655,[3] d. 1729 på Nordalseter i Eidanger,[4] gravlagt 18.11.1729 på Eidanger kirkegård.4

      

       Jon nevnes som en av brukerne på Bjørketvet fra 1700 til 1711

      

       Han kom fra Bjørketvet da han giftet seg i 1697.           

 

       Samme dag (24/5-1697), Despons.

       Jon Søfrensen Birchetved og Margarethe Ottersdaatter.

       Han Søfren Birchetved ('s søn). Hun, Otter Kienndallens daatter.

       Cav: Solfve Ouestad og Hans Otterssen.

      

       Den 5. Augusto 1697

       Copulation her i Eid. for Jon Søfrensen Birchetved og Margarethe Ottersdaatter.

 

       Han var fadder for Even Sølis tvillinger Ellen og Ragnhild i Gjerpen i 1707 som "Jon Birchetvet". Even Søli var Even Ellefsen som var sønn av Ellef Jonsen på Buer, som igjen var gift med en søster av Søren Rolfsen, Jon sin far.

 

       Gravlegges som "Joen Søfrensøn Sættret 74 aar".

 

      

       Gift 05.08.1697 i Eidanger kirke,[5] med1 Margrethe Ottersdatter, f. ca 1657,3 (datter av Otter Hansen), d. 1722 på Nordalseter i Eidanger,4 gravlagt 22.12.1722 på Eidanger kirkegård.4

      

       Margrethe:

       Hun kom fra Kjendalen. Døde på Setre, trolig Nordalseter. "Jonn Søfrensen Settrets qvinde Margrethe Ottersdatter 65 aar".

 

 

      

II.   Hans Sørensen f. omkring 1655

      

       Hans var bruker ved siden av Søren Rolfsen, som var hans far, på Bjerketvedt på slutten av 1690 tallet. Hans kone var fadder i Gjerpen for Even Sølis datter Anne i 1702 som "Hans Birketvets qvinde Anne i Edanger". Even Søli var Even Ellefsen som var sønn av Ellef Jonsen på Buer som igjen var gift med en søster av Søren Rolfsen, Hans sin far.

 

      

       Han giftet seg med Anne f. omkring 1660

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 157.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".