| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

Henrik Andersen f. ca 1661 og Gunhild Jansdatter f. ca 1661 sin familie

 

 

 

 

Henrik Andersen, f. ca 1661,[1] d. 1740 på Ørviken u/Lerstang i Eidanger i Eidanger,[2] gravlagt 02.07.1740 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Henrik nevnes i 1725 som vigværing. (Han var da fra grenseområdet ved Østfold/Sverige.)

 

Han giftet seg i 1697.

 

Eid. trolovet 20/1-1697

Slig nu aach blef trolofvelse den samme dag her i Eidanger, disse tvende personer, Henrich Anderseen og Gunnild Jansdaatter.

Cav: Simen Eggertssøn, Tollef Tveten.

 

Han solgte en del av Nordre Lunde i 1704. Dette var da gods fra hans kone:

I 1700 oppføres kapellanen i Eidanger, Christen Torgersen Finde (Findøe) som eier av 1 hud i Nordre Lunde og i 1704 kjøpte han i alt 2 huder 3 ¼ skinn i gården, nemlig 1 hud og 8 ¼ skinn av Jan Rolfssøns enke Mette, Lars Grønholt og Henrik Anderssøn samt 7 skinn av Niels Janssøns enke Anne Jensdtr. "

 

Han ble nevnt i Sjølegden for Bragernes i 1706 som husmann på Ørvik i Eidanger. Plassen lå da under Ramberg:

Ørjevig Huusmandsplads under Ramberg, Hendrich Andersen, Huusmand, 56 aar, gift, Johan Hendrichsen, Søn, 2 aar.

 

En finner familien på Ørvik u/Lerstang i 1725:

Under Same gaard ligger en Huusmandsplads Kaldes Ørrevigen beboes af Hendrich Andersøn gl. 64 aar, Vigværing, har iche tient Kongen, frisk, gift med Gunild Jansdatter gl. 64 aar. Har en Søn Jan Hendrichsøn gl. 22 aar enroullered, En datter Inger Hendrichsdatter gl. 28 aar, Paa Pladsen kand fødes 1 Koe 3 Saver.

 

De nevnes som husmenn under Lerstang i 1726 og 1740. Dermed var nok plassen også under Lerstang da de døde.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Leerstang 7 huder - Brukes av:
- Søren Rasmussen 36 aar som har 3 sønner, Hans Sørensen 8 aar, Rasmus Sørensen 10 aar, Jacob Sørensen 4 aar
- Husmenn: 1. Hendrich Skomager 60 aar som har 1 sønn, Jon Henrichsen 26 aar, 2. Enchen Gunild Jørgensdatter som har 3 sønner, Christen Andersen 28 aar, Jacob Andersen 15 aar, Isach Andersen 13 aar

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Larstad (Lærstang JO) - Nr.12
Brugere:
Søren Rasmussen 54 aar, tient
Anden oppsitter Christen Andersen 43 aar, tient
Huusmand:
Henrich Andersen 80 aar
Unge mandskaber:
Sønnen Joen Henrichsen 36 aar

 

De døde begge på plassen Ørvik u/Lerstang

 

Aldersangivelsene spriker på han, men det pleier det jo å gjøre på denne tiden.

 

Gravlagt som "Henrich Skomager fra Ørjevig 90 aar".

 

 

Gift 1697,[4] med[5] Gunhild Jansdatter, f. ca 1661 på Nordre Lunde i Eidanger,1 (datter av Jan Rolfsen og Mette Findsdatter), d. 1742 på Ørviken u/Lerstang i Eidanger,2 gravlagt 14.01.1742 på Eidanger kirkegård.3

 

Gunhild:

Hun ble nevnt gift med Hendrich Andersen under skifte etter faren 1700.

 

Gravlagt som "begravet i Eidanger kirkes fattigiord Henrich Ørjevigs enke Gunild Jansdatter 76 aar".

 

 

 

I.    Inger Henriksdatter, f. ca 1698 på Ørvik u/Ramberg i Eidanger,1 d. 1753 i Brevik, gravlagt 07.06.1753 på Brevik kirkegård.[6]

      

       Trolig hun som gravlagges i Brevik som "Inger Hendrichsdatter Snerrvig? 56 aar".

 

 

 

II.   Jon Henriksen, f. ca 1704 på Ørvik u/Ramberg i Eidanger.1

      

       Han ble nevnt som Johan Henriksen på 2 år i sjølegden i 1706.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Jan Hendrichen Schavrager 19 aar", fødested Lerstang eje og bopel Lerstang eje, innrullert 30. juni 1723.

      

       I 1725 ble han også nevnt hjemme på Ørvik som "Jan Hendrichsøn gl. 22 aar enroullered".

 

        

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 274.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.