| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Kvestad Gnr. 3

 

Kvestad ligger sydøste for Lundevannet i Bjørkedalen men nabogårder som Søndre Lunde, Nordre Lunde som ligger nordvest for gården, Rønningen og Flogstad i nordøst og Grønsholt i syd.

 

Landskyld 7 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Kvestad

 

 

De tidlige manntallen på Kvestad:

 

I Gjengjerdsmanntallet for Eidanger i 1528 nevnes en Lauritz Ouestad.

 

Rasmus Questad oppføres blandt bønder i Gjerpen og Eidanger i 1585-86 som leverte trelast til kronen.

 

I 1611 nevnes en Ole som leilending på Kvestad. En finner hans segl (OA) i jordboken av 1624. Han nevnes der som lagrettemann. Jordboken viser at Ole og hans medarvinger eide 1 hud i Kjendalen.

 

Ole eller Oluf Kvestad nevnes der også i 1635.

 

I 1640 nevnes en Hans på gården. I kopeskattmanntallet i 1645 nevnes han med kvinne og en datter.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Questad som Hans och Findt bruger,
schylder 7 huder,
som Gierpen Proustj med bøxell tillkommer,
och 1 tylt hogen bordt till Kong. Ma.
Er goed for 1 fuld och ¼ gaard, penge - 7 dr.
Gierpen Proustj bygger

 

Hans er der fremdeles som bruker i 1650, sammen men en Finn.

 

I 1655 er det Finn og Tjøstel som nevnes som brukerer. Ellen Kvestad nevnes også dette året som eier og bruker av 7 skinn i Kjendalen samt eier av 10 lispundkorn i Halle samt 3 lispund korn i ”Achem”. Trolig Halle og Aske i Brunlanes.

 

I 1661 nevner landkommisjonen at Tjøstel, Nils, Christen og Åse bodde på ”Ouelstad med underliggende Kiøstelsrød”.

 

Sogneprestens manntall av 1664 nevner 4 oppsittere på Kvestad. Tjøstel Halvorsen 49 år med sønnen Halvor Tjøstelsen på 4 år. Videre Christen Hansen 29 år, Nils Finnsen 30 år, en enke Aase Halvorsdatter, og en gutt, Gjest Hansen 16 år, som oppføres i rubriken for sønner. Trolig da en bror av Christen Hansen.

 

Midt på 1670 tallet finner en fremdeles Tjøstel, Christen, Nils og Aase som brukere på gården. Når en kommer til 1680 årene nevnes bare Christen og Nils. I starten av 1690 nevnes bare Christen og senere Christen og Ole. Gården oppgis med en skyld på 7 huder, 4 4/5 skinn.

 

Christen og Ole nevnes fremdeles i starten av 1700 tallet.

 

 

 

 

Denne Nils Findsen f. ca 1634 som nevnes i 1664 er vel da trolig sønn av den Find Kvestad som nevnes på gården tidligere. Enken, Åse Halvorsdatter, som en finner i 1664 var trolig konen til denne Find Kvestad. Hun kan jo da være søster av Tjøstel Halvorsen som en finner her i 1664. Den Mette Findsdatter f. ca 1640 som ble gifte med Jan Rolfsen Nordre Lunde var trolig også datter av Find Kvestad.

 

En Halvor Helgesen f. ca 1675 nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Halfvor Hollisen Kvestad", innrullert 8. mai 1704. Dette er nok samme Halvor Helgesen som en senere finner gift bosatt på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger.

 

Se Saltboden u/Nordre Grava

 

 

 

Ut fra, blant annet, dette overnevnte har jeg satt opp en trolig etterslekt til Rasmus Kvestad f. omkring 1550.

 

 

Fam.1

 

Rasmus Kvestad sin sønn Ole Rasmussen f. ca 1580 d. ca 1640 muligens gift med ei Ellen.

 

Mulig barn av Ole Rasmussen:

Hans Olsen f. ca 1600 f. ca 1655

 

Mulige barn av Hans Olsen:

NN Hansdatter f. omkring 1620

Otter Hansen f. ca 1624

Find Hansen f. omkring 1624 d.

Christen Hansen f. ca 1635

Gjest Hansen f. ca 1648

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt fra ca 1660 til 1701 (Kirsten i 1716)

 

Christen Hansen f. ca 1635 nevnes i sogneprestens manntall av 1664 som en av oppsitterne på Kvestad. Det var nevnt fire oppsittere på Kvestad i 1774. Det var Christen Hansen 29 aar, Tjøstel Halvorsen 49 aar, Niels Finnsen 30 aar og enken Åse Halvorsdatter.

 

Christen Hansen var gift med Kirsten Rolfsdatter f. ca 1642 fra Nordre Lunde. De var bosatt på Kvestad livet ut. Christen døde der ca 1701 og Kirsten i 1716.

 

Barn:

Marthe Christensdatter f. ca 1674 d. 1751

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1690 til 1724 (Marthe til 1751)

 

Denne datteren Marthe Christensdatter f. ca 1674 ble gift med Ole Gudmundsen f. ca 1666. Han var nok sønn av Gudmund Bjørnsen Viersdalen. De blir boende på Kvestad og bodde der livet ut. Ole døde på Kvestad i 1724 og Marthe i 1751.

 

Barn:

Lars Olsen f. ca 1693 d. 1773

Nils Olsen f. ca 1695 d. 1763

Maren Olsdatter f. ca 1701 d. 1784

Christen Olsen f. ca 1704 d. 1763

Jacob Olsen f. ca 1711 d. før 1751

Kirsten Olsdatter f. 1717 d. 1732

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1710 til 1728

 

I 1711 nevnes Søren Stoesen f. ca 1652 på Kvestad. Han hadde før han kom til Kvestad vært bruker på Ørstvedt. Det er skifte etter hans første kone, Ingeborg Hansdatter f. omkring 1660 på Ørstvedt i 1698. Han giftet seg året etter i Eidanger med Margrethe Larsdatter f. omkring 1670. De har da flyttet til Kvestad før 1711. Søren døde på Kvestad i 1728.

 

Sørens barn med 1. kone Ingeborg Hansdatter:

Lars Sørensen f. ca 1689 d. 1776

Stoe Sørensen f. ca 1695 d. 1749

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1715 til 1776

 

Sønnen til Søren Stoensen Kvestad, Lars Sørensen f. ca 1689, giftet seg i Eidanger i 1715 med Amborg Olsdatter f. ca 1689 fra Søndre Lunde. De bodde på Kvestad hele livet. Amborg døde der i 1763 og Lars i 1776.

 

Barn:

Jacob Larsen f. 1717 d. 1717

Jacob Larsen f. 1718

Margrethe Larsdatter f. 1719 d. 1766

Ole Larsen f. 1723 d. 1809

Anne Larsdatter f. 1726 d. 1763

Søren Larsen f. 1728 d. 1808

Jacob Larsen f. 1732 d. 1815

Ingeborg Larsdatter f. 1735 d. 1807

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1727 til 1763 (Maren til 1770)

 

Christen Olsen f. ca 1704 var sønn av Ole Gudmundsen Kvestad. Han giftet seg i Gjerpen i 1727 med Maren Andersdatter f. ca 1711 fra Riis i Gjerpen. De døper barn på Kvestad fra 1728 og blir bosatt der. Christen døde på Kvestad i 1763 og Maren i 1770.

 

Barn:

Anders Christensen f. 1728 d. 1729

Ole Christensen f. 1730 d. før 1733

Kirtsen Christensdatter f. 1731 d. 1809

Ole Christensen f. 1733 d. 1748

Gudmund Christensen f. 1735 d. 1771

Tollef Christensen f. 1738 d. 1774

Sidsel Christensdatter f. 1740 d. 1807

Søren Christensen f. 1742 d. 1742

Marthe Chistensdatter f. 1743 d. 1815

Hans Christensen f. 1746 d. 1746

Hans Christensen f. 1747 d. 1747

Ingeborg Christensdatter f. 1748 d. 1834

Marthe Maria Christensdatter f. 1751 d. 1758

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1735 til 1751

 

Jacob Olsen f. ca 1711 var en annen sønn av Ole Gudmundsen Kvestad. Jacob giftet seg i Eidanger i 1735 med Åste Olsdatter f. 1714, datter av Ole Olsen Flåtten f. ca 1664. De bosetter seg på Kvestad og Jacob døde der før 1751 for da gifter hans kone seg på nytt som enke.

 

Barn:

Ole Jacobsen f. ca 1737 d. 1820

Hans Jacobsen f. 1738 d. 1748

Nils Jacobsen f. 1741 d. 1814

Lars Jacobsen f. 1743 d. 1767

Isak Jacobsen f. 1746 d. 1826

Jacob Jacobsen f. 1749 d. 1770

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1751 til 1800 (Maren til 1803)

 

Enken etter Jacob Olsen Kvestad f. ca 1711, Åste Olsdatter f. 1714, giftet seg igjen som enke i Eidanger i 1751 med Nils Mortensen f. 1724 på Åsterød i Gjerpen. De var bosatt på Kvestad. Åste døde på Kvestad i 1777 og Nils Mortensen giftet seg da igjen i Eidanger i 1779 med Maren Stoesdatter f. 1728. Hun var enke etter Christen Larsen Søndre Lunde f. 1720 d. 1779. De bosetter seg også på Kvestad og Nils døde der i 1800. Maren døde på Kvestad i 1803.

 

Nils Mortensen sine barn med Åste Olsdatter:

Anne Nilsdatter f. 1752 d. 1809

Sara Nilsdatter f. 1756 d. 1826

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1771 til ca 1779

 

Ingeborg Christensdatter f. 1748 var datter av Christen Olsen Kvestad f. ca 1704. Hun giftet seg 1. gang i Eidanger i 1771 med Nils Hansen Grønsholt f. 1747. De bosatte seg på Kvestad og Nils Hansen døde der i 1775. Ingeborg giftet seg så 2. gang i Nils Amundsen f. 1726. Nils Amundsen kom fra Solli da han giftet seg.  Han var enkemann etter Maria Nilsdatter f. 1734 som døde på Solli i 1774. Ingeborg og Nils bodde og døpte barn på Kvestad til 1779. I 1782 døpte de barn bosatt på Skjelsvik og der døde også Nils Amundsen i 1788. Ingeborg giftet seg så som enke for 3. gang i Eidanger i 1798 med enkemann Nils Helgesen Gudsfred u/Nordre Lunde f. 1733. De nevnes på Nordre Lunde i 1801. Ingerborg døde hos sin sønn Amund på Ulverød u/Prestegården i 1834.

 

Ingeborg Christensdatter sine barn med Nils Hansen:

Christen Nilsen f. 1772

Hans Nilsen f. 1774

 

Ingeborg Christensdatter sine barn med Nils Amundsen:

Nils Nilsen f. 1777 d. 1779

Amund Nilsen f. 1779 d. 1864

Nils Nilsen f. 1782

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1778 til ca 1809

 

Knud Nilsen Tråholt f. 1750 kjøpte i 1778 2 huder i Kvestad og bosatte seg der. Han hadde i Eidanger i 1777 giftet seg med Anne Nilsdatter Kvestad f. 1752, datter av Nils Mortensen Kvestad og Åste Olsdatter. De nevnes på Kvestad i 1801 og Anne døde der i 1809. Knud døde på sitt fødested Tråholt i 1812.

 

Barn:

Margrethe Knudsdatter f. 1777 d. 1848

Nils Knudsen f. 1780

Åste Knudsdatter f. 1783 d. 1785

Lars Knudsen f. 1788 d. 1796

Jacob Knudsen f. 1790 d. 1790

Åste Knudsdatter f. 1792 d. 1795

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1782 til 1809 (Sara døde i 1826)

 

Nils Mortensen Kvestad f, 1733 og Åste Olsdatters f. 1748 sin datter, Sara Nilsdatter f. 1756, giftet seg i Eidanger i 1782 med Isach Olsen f. ca 1750 fra Nordkvelle i Hedrum. De bosetter seg og døper barn på Kvestad fra 1783. Isach kjøpte delen Kvestad Bnr. 3 av sin svigerfar. De bodde der livet ut. Isach døde i 1809 og Sara i 1826.

 

Barn:

Anne Isachsdatter f. 1783 d. 1799

Nils Isachsen f. 1785 d. 1863

Åste Isachsdatter f. 1787 d. 1787

Maren Isachsdatter f. 1787 d. 1787

Ole Isachsen f. 1788 d. 1822

Hans Isachsen f. 1790 d. 1849

Jacob Isachsen f. ca 1793 d. 1796

Jacob Isachsen f. 1796 d. 1857

Anders Isachsen f. 1799 d. 1847

 

Familieark

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1784 til ca 1788

 

Jon Nilsen f. 1753 på Siljan i Eidanger giftet seg i 1783 med Birthe Andersdatter f. 1757 på Nordal. De flyttet etter at de giftet seg til Kvestad og døper barn der fra 1784 til 1788. De flytter så til Hedrum og vi finner han som bruker på Søndre Lunde i Hedrum. De døper barn bosatt der fra 1790. Jon døde i 1805. Birthe døde i 1841.

 

Barn:

Nils Jonsen f. 1784 d. 1784

Anders Jonsen f. 1785 d. 1847

Karen Jonsdatter f. 1788

Nils Jonsen f. 1790 d. 1863

Jacob Jonsen f. 1792 d. 1867

Berte Kirstine Jonsdatter f. 1797

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1791 til 1797

 

Sivert Hansen f. ca 1771 giftet seg i Eidanger i 1790 med Ambor Jacobsdatter f. 1766 på Flogstad. De bodde på Kvestad og døpte barn der til 1797. Samme året døde Ambor og ble gravlagt i Østre Porsgrunn. Sivert giftet seg på nytt med Gunhild Torstensdatter f. ca 1771 og bodde videre i Østre Porsgrunn.

 

Sivert Hansens barn med Ambor Jacobsdatter:

Hans Sivertsen f. 1791

Gunil Sivertsdatter f. 1792

Anne Sivertsdatter f. 1795 d. 1796

Jacob Sivertsen f. 1797 d. 1808

 

Sivert Hansens barn med Gunhild Torstensdatter:

Torsten Sivertsen f. 1799

Torsten Sivertsen f. 1801

Lars Sivertsen f. 1803 d. 1817

Anne Sivertsdatter f. 1806 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1801

 

Jon Andersen f. 1776 fra Lønnebakke giftet seg i Eidanger i 1801 med datteren til Knud Nilsen Kvestad, Margrethe Knudsdatter f. 1777. De døper barn bosatt på Kvestad fra 1801 og i 1802 fikk han skjøte på 2 huder av gården Kvestad i Eidanger av sin svigerfar, Knud Nielsen for 657 riksdaler og 13 5/7 skilling. Svigerfaren forbeholdt for seg og sin hustru, bruken av halve gården med bygninger og seterbolig.

 

Barn:

Anne Marie Jonsdatter f. 1801 d. 1802

Anne Marie Jonsdatter f. 1802 d. 1829

Knud Jonsen f. 1805 d. 1805

Maren Jonsdatter f. 1807 d. 1808

NN Jonsdatter f. 1809 d. 1809

Anne Marine Jonsdatter f. 1810 d. 1886

Anders Jonsen f. 1813 d. 1893

Knud Jonsen f. 1815 d. 1874

Lars Jonsen f. 1818 d. 1818

 

Familieark

 

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra 1802

 

Stoe Sørensen f. 1774 giftet seg i Eidanger i 1799 med Karen Iversdatter Nordre Lunde f. 1775. De døpte at barn på Stusrød i 1779 men fra 1802 døpte de barn bosatt på Kvestad.

 

Barn:

Iver Stoesen f. 1799 d. 1891

Søren Stoesen f. 1802 d. 1805

Marthe Marie Stoesdatter f. 1805 d. 1805

Søren Stoesen f. 1806 d. 1875

Lars Stoesen f. 1810 d. 1810

Marie Stoesdatter f. 1811 d. 1869

Marthe Stoesdatter f. 1814 d. 1895

Anne Stoesdatter f. 1816 d. 1890

 

Familieark

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1811

 

Nils Isachsen f. 1785 giftet seg i Eidanger i 1811 med Margrethe Amundsdatter f. 1788 på Kvestad. Nils ble i 1811 eier av en del av gården Kvestad. Bosatt der på Kvestad Bnr. 3.

 

Familieark

 

 

 

Ansdre som ble nevnt på Kvestad:

 

Erik Olsen f. ca 1695 nevnes i 1725 som bosatt på Kvestad i Eidanger. Han står der som stesønn til Ole Sørensen. Erik ble siden gift og nevnes på Søndre Lunde.  

 

Fam.17

Anne Hansdatter f. ca 1663 bodde i 1725 hos Lars Sørensen på Kvestad, 62 år gammel. Hun ble der nevnt som hans moster og er søster av hans mor.  

 

Peder Rejersen f. ca 1705 var tjenestegutt på Kvestad i 1725. Han giftet seg og nevnes på Bjerketvedt.

Nils Olsen f. ca 1682 var tjenestegutt på Kvestad i 1725. Han giftet seg og nevnes på Hovholt.

Kirsten Nilsdatter f. 1725 var bosatt på Kvestad da hun fikk et uekte barn i 1752. Hun ble siden gift og nevnes i Østre Porsgrunn i 1762.

Lars Hansen f. 1753 ble konfirmert i 1770 bosatt på Kvestad. Han ble siden gift og nevnes i Østre Porsgrunn i 1801.

Sissel Isaksdatter f. 1754 ble konfirmert i 1771 bosatt på Kvestad. Hun ble gift med Søren Jacobsen og nevnes i Brevik 1801.

Maria Amundsdatter f. 1758 ble konfirmert i 1774 bosatt på Kvestad. Hun ble gift med Lars Rasmussen og nevnes på Åsen u/Prestegården.

Marta Abigael Engebretsdatter f. 1781 var bosatt på Kvestad hos Isach Olsen i 1801. Hun nevnes under sin far, Engebret Hansen, på Bjerketvedt.

Anders Sørensen f. 1785 var bosatt hos Knud Nilsen på Kvestad i 1801. Hun nevnes under sin far, Søren Jonsen, på Viersdalen.

Kirsten Margrethe Jacobsdatter f. 1793 ble konfirmert i 1809 bosatt på Kvestad. Hun nevnes under sin far, Jacob Evensen, i Østre Porsgrunn i 1801.  

 

 

 

 

Plassen Kjølsrød under Kvestad:

 

 

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1771 til 1808 (Karen døde i 1809)

 

Sønnen til Lars Sørensen Kvestad f. ca 1689, Søren Larsen f. 1728 giftet seg i 1756 med Karen Torjusdatter f. 1733 fra Søli i Gjerpen. De bodde på Kvestad og døpte barn der fra de giftet seg. Søren kjøpte i 1771 en del av Kvestad med en skyld på 6 skinn. Dette var ødegården Kjølsrød. De bodde der livet ut og Søren døde der i 1808, Karen året etter. Sønnen Torjus hadde overtatt Kjølsrød i 1798.

 

Barn:

Lars Sørensen f. 1758 d. 1810

Marthe Sørensdatter f. 1761 d. 1855

Kirsten Sørensdatter f. 1763 d. 1842

Ambor Sørensdatter f. 1766 d. 1797

Margrethe Sørensdatter f. 1769 d. 1853

Torjus Sørensen f. 1772 d. 1858

Ellen Sørensdatter f. 1776

 

Familieark

 

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra 1798

 

Torjus Sørensen f. 1772 overtok Kjølsrød etter faren i 1798. Torjus giftet seg i Eidanger i 1800 med Kari Jacobsdatter f. ca 1779. De bodde på Kjølsrød livet ut.

 

Barn:

Jacob Torjusen f. 1800 d. 1868

Søren Torjusen f. 1803

Anne Kirstine Torjusdatter f. 1805

Karen Torjusdatter f. 1808

Berthe Torjusdatter f. 1813

Lars Torjusen f. 1817

Hans Torjusen f. 1820

Nils Torjusen f. 1823

 

Familieark