| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE NORDRE |


 

 

 

Iver Larsen f. 1735 og Maria Tollefsdatter f. 1736 sin familie

 

 

 

Iver Larsen, f. 1735 på Nordre Lunde i Eidanger,[1] døpt 16.01.1735 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,[3] d. 1797 på Nordre Lunde i Eidanger,[4] gravlagt 27.05.1797 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Lars Olsen Nordre Lunde.

 

Lars Olsen Nordre Lunde og Maren Nielsdatter - Iver

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Nordre Lunde, Johanna Larsdatter Grønsholt, mandfaddere: Niels Olsen Viersdalen, Christen Olsen Qvæstad, Jacob Olsen Qvæstad.

 

Han konfirmeres i Eidanger i 1752 som "Iver Larsen Nordre Lunde 17 aar".

 

Han giftet seg i 1761. Det er bare ført forlovelser i denne perioden i Eidanger.

 

Trol. 18/2-1761 i Eid.

Uk. Iver Larsen nordre Lunde og Pigen Maria Tolvsd. Klevstrand.

Caut: Erich Lunde og Ole Persen Grønlie.

 

Nordre Lunde 1762:

Gaardsnavn: Lunde nordre

(Del 1 JO)

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Lars Lunde og kone, Iver Lunde og kone,

Amund Lunde og kone, Niels Gusfred og kone

Barn 12 aar: Berthe Larsdatter, Anne Amundsdatter

Iver nevnes ifølge Schilbred i 1774 som oppsitter på Nordre Lunde.

 

En finner i Eidanger bind 1 - s.45 blant annet følgende:

"I matrikulen av 1774 nevnes Iver (Larssøn) Lunde som oppsitter på Nordre Lunde.”

 

Han er nevnt på Nordre Lunde i 1782:

Lunne nordre, Iver, 1 kone, 4 barn, 1 dreng, 1 pige, samt Amunds Enke og 1 barn

 

Gravlagt som "Iver Larsøn Nordre Lunde 62 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 367b

Skifte 7. October 1798 paa gaaarden Nordre Lunne i Eidanger Sogn

Iver Larsen, død - enke Marie Tolfsdatter

Barn:

1. Anne Iversdatter, g.m. Anders Hansen Bradsberghaven.

2. Mari Iversdatter, 32 aar.

3. Gunnild Iversdatter, g.m. Anders Jacobsen.

4. Kari Iversdatter, 22 aar.

5. Larine Iversdatter, 19 aar.

Laugverge for enken Torjus Christensen Lunne.

Til formyndere for de umyndige blev indsadt og anordnet saasom for datteren Mari Anders Hansen, for Kari Knud Hansen Holte og for Larine Christen Torjusen Lunne.

Brutto: 1461-1-0

Netto: 286-3-14

Jordegods: 1 huud 11 ½ skind i gaarden Lunne, takst 1100 rdl.

 

 

Gift 1761,[6] med Maria Tollesfdatter, f. 1736 på Klevstrand i Eidanger,[7] (datter av Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter), døpt 02.12.1736 i Eidanger kirke,[8] konfirmert 06.10.1754 i Eidanger kirke,[9] død 26.11.1823 på Nordre Lunde i Eidanger, gravlagt 04.12.1823 på Eidanger kirkegård.[i]

 

Maria:

Tolf Pedersens ægte datter Nom. Maria        

Faddere: baaren af Anne Torbiørnsdatter, Anne Haraldsdatter Stulen, mandfaddere: Hans Stulen, Simon Pedersen.

 

Hun konfirmeres i Eidanger i 1754 som "Maria Tolvsdatter Klevstrand 17 aar".

 

Hun kom fra Klevstrand da hun giftet seg.

 

Hun er bosatt hos datteren Larine på Nordre Lunde i 1801 som "Maria Tolfsdtr., Hans (Hennes?) moder, 65 år, Enke efter ægtesk., Inderste".

 

Gravlagt som "Maria Tollevsdatter, gaardmand Iver Lundes enke 87 aar".

 

 

 

I.    NN Iversdatter, f. 1761,[10] d. 1761 på Nordre Lunde i Eidanger,[11] gravlagt 05.07.1761 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. august 1761 finnes blant introduserte kvinner "Iver nordre Lundes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Iver Larsen nordre Lundes dødfødte drengebarn".

 

 

II.   Anna Iversdatter, f. 1762 på Nordre Lunde i Eidanger,[13],[14],[15] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[16] d. 1799 på Østre Borge i Gjerpen,[17] gravlagt 16.10.1799 i Gjerpen kirke.[18]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 31. oktober 1762 finnes blant introduserte kvinner "Iver Lundes kone" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Anne.

      

       Konfirmert i 1778 som "Anne Iwersdatter Lunde Nordre 16".

      

       Hun er nevnt som datter til Iver Larsen ved skifte etter han. Hun er da nevnt som gift med Anders Hansen. "Anders Hanssøns kone Anne Iversdtr. u/ Østre Borge 38 aar."

      

       Trol. i Eid. 19/6-1790. Vielse: 15/7-1790.*

       Enkem. Anders Hans. Sølie-Rødning og p. Anne Iversd., nordre Lunde.

       Caut.: Knud Qvæstad og Christen Torjus.

 

      

       Gift 15.07.1790 i Eidanger kirke,[19] med Anders Hansen, f. 1758 på Svinholt i Gjerpen (sønn av Hans Olsen og Live Mathisdatter), døpt 20.08.1758 i Gjerpen kirke,[20] d. 15.08.1831 på Bratsberghagen u/ Ø.Borge i Gjerpen.[21]

      

       Anders:

       Hans Svinholts db. Anders

       Test: Søren Ochlungens kone, Inger Ammundsdtr., Ole Svinholt, Anders Langerøe, Ole Sørensen.

      

       Han var enkemann etter Ingeborg Jacobsdatter f. 1759 d. 1790 da han giftet seg for 2. gang med Anne Iversdatter i 1790.

      

       Han giftet seg for 3. gang i 1800.

 

       Ægteviet 4.mai 1800

       enkemand Anders Hanssøn Ødegaarden og

       pigen Anne Rasmusdtr.

       Caut:Hans og Lars Knudssøn

       (Gjerpen mini 3,1796-1814,s.216)

      

       10/12/1831     ANDERS HANSSEN BRATSBERGHAGEN         Skifte 1231

       Bratsberg-     Arvinger:                             Pro.k. *)

       hagen under    Enka Anne Rasmusdatter og barna:

       Østre Borge    1. Jacob Anderssen

                      2. Ole Anderssen

                      3. Rasmus Anderssen

                      4. Hans Anderssen

                      5. Anne Andersdtr.   Verge broren Jacob.

                      6. Live Andersdtr.

                      7. Ingeborg Andersdtr.

                      8. Anne Kirstine Andersdtr.

                      Enkas laugverge Gunder Christenssen.

       Brt: 314 - 48

       Net: 284 - 81

       *) A: BS 17 s.203-401.

 

 

       Anders Hansen sine barn med Anne Iversdatter:

 

       A.   Iver Andersen, f. 1791 på Øvre Søli i Gjerpen,[22] døpt 06.03.1791 i Gjerpen kirke.[23]

            

             Anders Hanssøn Ødegaardens db. Iver u/øvre Sølie.

             Test: Matthias Svinholts k., Gunnil Iversdatter, Jacob Langerøe, Niels Nielssøn, Iver Lunde.

 

 

       B.   Ingeborg Andersdatter, f. 1792 på Ødegården i Gjerpen,[24] døpt 14.10.1792 i Gjerpen kirke.[25]

            

             Anders Hanssøn Ødegaardens pb. Ingebor.

             Test: Christen Aslachssøns k., Karen Iversdtr., Laers Matthiæsøn, Laers Anderssøn, Jacob Langerøe.

 

 

       C.   Maria Andersdatter, f. 1795 på Ødegården i Gjerpen,[26] døpt 12.04.1795 i Gjerpen kirke.[27]

            

             Anders Hanssøn Ødegaardens pb. Maria.

             Test: Matthias Svinholts k., Karine Iversdatter, Iver Laerssøn, Laers Matthiæsøn, Anders Jacobssøn.

 

 

       D.   Ingebor Andersdatter, f. 1796 på Ødegården i Gjerpen,[28] døpt 07.08.1796 i Gjerpen kirke.[29]

            

             Faddere: Gunnild Sivertsdtr., Karen Iversdtr. Matthias Anderssøn, Anders Olessøn, Laers Matthiæssøn. Hun var muligens gift med Christen Olsen Søli.

 

            

             Hun giftet seg med Christen Olsen.

      

             Christen:

             Christen Olsen Søli.

 

            

 

       E.   Anders Andersen, f. 1799 på Østre Borge i Gjerpen,[30] døpt 16.10.1799 i Gjerpen kirke,[31] d. 1800 på Østre Borge i Gjerpen,[32] gravlagt 11.05.1800 på Gjerpen kirkegård.[33]

            

             Faddere: Stoe Sørenssøns k., Live Matthiædtr. Jacob Jonssøn, Knud og Lars Nielssøn, Peder Christenssøn. "Anders Hanssøns db. Anders u/Østre Borge 7/12 aar."

 

 

      

III. Maren Iversdatter, f. 1765 på Lunde i Eidanger,[34] døpt 24.03.1765 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[36] død 05.04.1829 på Havnen u/Røra i Eidanger,[ii] gravlagt 12.04.1829 på Eidanger kirkegård.

      

       Iver Laersen Lunde og Maria Tolfsdtr. Maren

       Faddere: Kirsten Tolfsdtr. Lunde, Birthe Laersdtr. ibid, Niels Laersen Traaholt, Ole Laersen Lanner og Peder Tolfsen Klevstrand.

      

       Konfirmert i 1781 som "Mari Iwersdatter Lunde Nordre 16".

 

      

       Gift 03.01.1805 i Eidanger kirke,[37] med Isak Jacobsen, f. 1746 på Kvestad i Eidanger,[38] (sønn av Jacob Olsen og Åste Olsdatter), døpt 10.07.1746 i Eidanger kirke,[39] død 21.03.1826 på Havnen u/Røra i Eidanger,[iii] gravlagt 29.03.1826 på Eidanger kirkegård.7

      

       Se Rørarød

 

      

 

IV. Margrethe Iversdatter, f. 1767 på Lunde Nordre i Eidanger,[40] døpt 13.12.1767 i Eidanger kirke.[41]

      

       Iwer Larsen Lunde Nordre og k. Maria Tolfsdtr. Margrete

       Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Lander 2. Berte Larsdtr. Traaholt 3. Lars Sørensen Lunde Nordre 4. Amun Larsen ibid 5. Peder Tolfsen Klevstrand.

 

 

V.   Margrethe Iversdatter, f. 1769 på Lunde Nordre i Eidanger,[42] døpt 02.02.1769 i Eidanger kirke,[43] d. 1769 på Lunde Nordre i Eidanger,[44] gravlagt 17.09.1769 på Eidanger kirkegård.[45]

      

       Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Mari Tolfsdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Kirsten Tolfsdtr. Lunde Nordre 2. Børte Larsdtr. Traaholt 3. Nils Larsen ibid 4. Ole Larsen Lander og 5. Peder Tolfsen Klevstrand.

      

       Gravlagt som "Margrete Iwersd. Lunde Nordre 30 uger".

 

 

VI. Lars Iversen, f. 1770 på Lunde Nordre i Eidanger,[46] døpt 05.08.1770 i Eidanger kirke.[47]

      

       Iwer Larsen Lunde Nordre og k. Maria Tolfsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Maren Larsdtr. ibid 2. Aase Tolfsdtr. Klewstrand 3. Amun Larsen Lunde Nordre 4. Ole Larsen Lander 5. Lars Tolfsen p. Tweten S.

 

 

 

VII. NN Iversen, f. 1771 på Lunde Nordre i Eidanger,[48] d. 1771 på Lunde Nordre i Eidanger,[49] gravlagt 17.11.1771 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1771 "Iwer Larsen Nordre Lundes k. efter dødf. D. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Iwer Lars. Lundes dødfødte D.B.".

 

 

 

VIII. Gunild Iversdatter, f. 1772 på Lunde Nordre i Eidanger,[51] døpt 15.10.1772 i Eidanger kirke,[52] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[53] d. 1800 på Lunde Nordre i Eidanger,[54] gravlagt 16.03.1800 på Eidanger kirkegård.[55]

      

       Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Maria Tolfsdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Birte Larsdtr. Traaholt 3. Nils Larsen ibid 4. Ole Larsen Lander 5. Peder Tolfsen Klewstrand.

      

       Konfirmert som "Gunil Iwersdatter Lunde Nordre 15".

 

      

       Gift 30.07.1795 i Eidanger kirke,[56] med Anders Jacobsen, f. 1764 på Loven i Gjerpen,[57] (sønn av Jacob Sørensen og Anne Christensdatter).

      

       Se Søndre Lunde

 

      

 

IX. Karen Iversdatter, f. 1775 på Lunde Nordre i Eidanger,[58] døpt 15.10.1775 i Eidanger kirke,[59] konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,[60] død 10.12.1837 på Kvestad i Eidanger, gravlagt 15.12.1837 på Eidanger kirkegård.[iv] .

      

       Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Maria Tolfsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Anne Amundsdtr. Søndre Lunde 3. Ole Larsen Lanner 4. Lars Sørensen Birketved 5. Knud Nilsen Traaholt.

      

       Konfirmert i 1790 som "Kari Iwersdatter Lunde N. 16".

 

      

       Gift 04.06.1799 i Eidanger kirke,[61] med Stoe Sørensen, f. 1774 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[62] (sønn av Søren Stoesen og Marta Hansdatter), døpt 13.02.1774 i Eidanger kirke,[63] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke.[64]

      

       Se Kvestad

      

            

 

X.   Larine Iversdatter, f. 1778 på Lunde Nordre i Eidanger,[65] døpt 01.11.1778 i Eidanger kirke,[66] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke.[67]

      

       Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Maria Tolfdtr. - Larine

       Faddere: 1. Kisten Knudsdtr. Holte 2. Anne Amunsdtr. N. Lunde 3. Eric Andersen Lille Døwig 4. Anders Olsen Kogerswold 5. Lars Amunsen Tweten N.

      

       Konfirmert som "Larine Iwersdatter Lunde N. 15".

 

      

       Gift 17.01.1799 i Eidanger kirke,[68],[69] med Jacob Isaksen, f. 1774 på Rørarød i Eidanger,[70] (sønn av Isak Jacobsen og Karen Rasmusdatter), døpt 23.02.1774 i Eidanger kirke,[71] konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,[72] død 16.05.1844 på Kvestad i Eidanger, gravlagt 23.05.1844 på Eidanger kirkegård.33

 

       Se Nordre Lunde denne gården

 

      

 

XI. NN Iversen, f. 1783 på Lunde i Eidanger,[73] d. 1783 på Lunde i Eidanger,[74] gravlagt 22.02.1783 på Eidanger kirkegård.[75]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1783 "Iwer Lundes kone efter dødfødt Drenge-barn intoduseret".

      

       Gravlagt som "Iwer Lars. Lunde Nordres dødfødte Pige Barn".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 21.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 21.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 35.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 35.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[10]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  Alder ved død.

[14]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[15]  Alder ved konfirmasjonen.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[17]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[21]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[22]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[23]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[24]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[25]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[26]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[27]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[28]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[29]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[30]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[31]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[32]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[33]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[37]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 117.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[56]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[57]  Skifte etter faren.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[61]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 45.

[69]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[74]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 757.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 756.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.