| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I FINSRUD u/AUSTAD

 


 

 

 

Søren Hågensen f. ca 1713 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Tore Hansdatter f. ca 1711 og 2. gang med Lisbet Helgesdatter f. 1718.

 

 

 

Søren Hågensen, født ca 1713,[1],[2] død 1784 på Finsrud i Siljan,1 gravlagt 01.08.1784 på Siljan kirkegård.[3]

 

Søren Haagensen var nok sønn av Haagen Larsen og Randi Kittilsdatter på Plassen u/Ås i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

Det var nok han som nevnes som fadder for sin bror Haagen sitt barn i Gjerpen i 1744 som Søren Haagensen.

 

Søren trolovet seg i Eidanger i 1736 og giftet seg 1. gang i Siljan i 1737.

 

Trol. 27/12-1736 i Eid. Copul. 10/2-1737 i Slemdal.

Søfren Haagensøn og Thore Hansd.

Caut: Kiel Svendsøn Ougestad, Ole Olsøn Røe.

 

De døpte barn bosatt i Siljan, men fra 1742 nevnes de på Finsrud u/Austad i Siljan.

 

Hans første kone døde på Finsrud i 1754 og Søren giftet seg 2. gang i Siljan i 1755.

 

Trol. 27/7-1755 i Slemdal. Copul. 29/9-1755.

Enkemand, Søren Haagensen Findsrød og Pigen Lisbeth Heljesd.

Caut: Asle og Jan Gurholt.

 

De bodde videre på Finsrud.

 

Husmenn og Inderster under Austad 1762:

Søren Findsrød og kone

Uformuende Søren Findsrøds 2.de børn Hans og Anne, u formuende til betaling

 

Søren døde på Finsrud i 1784. Hans andre kone døde bare en måned før han.

 

Gravlagt som "Søren Haagens. Finsrød 71 aar".

 

Austad i Slemdal "Augestad" - pl. Findsrød 25.10.1784 Sk.pr. 11, Fol. 71

Søren Haagensen død, g.1.g. Thore Hansdtr. død, g.2.g. Lisbet Helgesdtr. død.

Barn i siste ekteskap: 1. Thore Sørensdtr. 28 år. 2. Anna Sørensdtr. 23 år. Barn i 1ste: 3. Jacob Sørensen 50 år, g. - Klep-eie i Gierpen sogn. 4. Lars Sørensen g., Bjerketvet, Eidanger. 5. Hans Sørensen skrøpelig og syk. 6. Anne g.m. Hans Vallersdalen Men i Gjerpen. 7. Kari Sørensdtr. 40 år. Barn i 2de: Thore Sørensdatter 28 år, Anne Sørensdatter 25 år. Formyndere til de umyndige: Jørgen Jensen Gonsholt, Jon Ougestad og Lars Ougestad Slemdahl, Gjeld: det meste er avgift til plassen.

Brutto: 32-0-4. Netto: 1-0-20

 

 

(1) Gift 10.02.1737 i Siljan kirke,[4] med Tore Hansdatter, født ca 1711,2,1 (datter av Hans NN og Dorte Arnesdatter), død 1753 på Finsrud i Siljan,1 gravlagt 07.10.1753 på Siljan kirkegård.[5]

 

Tore:

Tore nevnes i skifte etter sin halvsøster, Kirsti Fransdatter, på Bøe i Lardal i 1763. Tore sin fars navn er ukjent.

 

Som vi ser i skifte etter Kirsti Fransdatter så fikk moren, Dorte Arnesdatter, barn med tre forskjellige menn. Den første må ha vært en Hans som da var far til Tore.

 

Den neste var Frans Hansen f. 1695. De giftet seg i Siljan i 1716. Han var sønn av Hans Tinndøling og Maria Olsdatter på Kittilsrød i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

Frans hadde ei helsøster, Anne Hansdatter f. 1690, som ble gift med Halvor Paulsen og som nevnes på Kiste Søndre i Siljan.

 

Den neste mannen til Dorte var enkemannen på Haugen i Hvarnes, Halvor Olsen f. ca 1679. Halvor døde på Haugen i Hvarnes i ca 1725. Dorte giftet seg så på nytt med Jacob Justsen som døde på Haugen i Hvarnes ca 1736.

 

Dette som omhandler gården Haugen i Hvarnes, og menneskene der, nevnes i Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm, side 950.

 

Jarlsberg nordre skift. 10 - 1761-73 side 22

Bøe - Styrvold annex

02.03.1763 - Kirsti Fransdatter - død

Gift med Søren Hansen

Mor: Dorthe Arnesdatter - Enke på Haugen

Halvsøsken:

Ole Halvorsen, 43, gift, Haugen i Varnes

Ole Jacobsen, død, datter Inger

Tore Hansdatter, død, gift med Søren Hågensen på plassen Finsrud under gaarden Ouen i Slemdal.

tre sønner,

Jacob Sørensen 24 aar, oppholder seg på gården Aarholt i Slemdal

Lars Sørensen 21 aar, tiende paa gården Ouestad i Hvarnes

Hans Sørensen 13 aar, bosatt hos sin far

to døtre,

Anna Sørensdatter 18 aar, bosatt hos sin far

Karen Sørensdatter 11 aar, oppholde seg hos Poul Hovland? i Styrvold annex

 

Tore døde på Finsrud i 1753.

 

Tore gravlegges som "Søren Finsrøds kone Thore Hansdatter 42 aar".

 

 

(2) Gift 29.09.1755 i Siljan kirke,4 med Lisbeth Helgesdatter, født 1718 på Gonsholt i Siljan,[6] (datter av Helge Jonsen og Ingeborg Halvorsdatter), døpt 13.03.1718 i Siljan kirke,[7] død 1784 på Finsrud i Siljan,3 gravlagt 04.07.1784 på Siljan kirkegård.3

 

Lisbeth:

Lisbeth døde på Finsrud i 1784.

 

Gravlagt som "Lisbeth Helgesd. Finsrød 68 aar".

 

 

 

I.    Jacob Sørensen, født 1737 i Siljan,[8] døpt 06.01.1737 i Siljan kirke,8 konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[9] død 1785 i Gjerpen, gravlagt 03.04.1785 i Gjerpen.[10]

      

       Søfren Haagensen og Thore Hansdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Kiel Ougestads kone, Pernille Kiste, mandfaddere: Povel Olse Kiste, Anders Olsen ibid.

      

       Han konfirmeres i 1754 som "Jacob Sørensen Auestad 18 aar".

      

       Kiste Nordre 1762:

       Drenger over 12 aar: Jacob Sørensen

      

       Jacob giftet seg i 1764.

 

       Copul. 19/7-1764 i Eid.

       Jacob Sørensen Finsrød og Ragnhild Christensd. Aarholdt.

      

       Nevnt som "Jacob Sørensen 50 år, g. - Klep-eie i Gierpen sogn" under skifte etter faren i 1784. Dette var Rosterdalen - husmannsplass/ bolig under Klepp.

      

       Gravlagt som "Jacob Sørensen f. Klep 49 1/2 aar".

      

       12/5-1785      JACOB SØRENSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 80a.

       Rosterdalen    Arvinger:

       u/Klepp        Enka Anne Christensdatter (Ragnhild! G.S.) og barna:

                      1. Anders Jacobssen     21 år.

                      2. Engelbreth Jacobssen 19 "

                      3. Ole Jacobssen         15 "

                      4. Anne Jacobsdtr.       7 "

                      Enkas laugverge Halvor Aaltvet

                      Formynder for barna ble Zacharias Lie.

       Brt:   10 - 0 - 4

       Gjeld: 12 - 2 - 1 (insolvent)

 

      

       Gift 19.07.1764 i Eidanger kirke,[11] med Ragnild Christensdatter, født omkring 1735,[12] (datter av Christen Gundersen og Ingebor Nirisdatter).

      

       Ragnild:

       Hennes foreldre nevnes på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen.

 

       Trolig hun som er nevnt på Valler i 1762:

       Piiger over 12 aar: Ragnild Christensdatter

      

       Hun kom fra Årholt da hun giftet seg.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

       Deres barn:

 

 

       A.   Anders Jacobsen, født 1764 på Loven i Gjerpen,[13] døpt 30.09.1764 i Gjerpen.10

            

             Jacob Lovens db. Anders

             Faddere: Rollef Christophersens kone, Anne Sørensdtr., Jon Olsen, Lars Osmundsen.

            

             Bosatt på Høyrønningen under Søndre Lunde i Eidanger.

            

            

             (1) Gift 30.07.1795 i Eidanger kirke,11 med Gunild Iversdatter, født 1772 på Nordre Lunde i Eidanger,[14] (datter av Iver Larsen og Maria Tollesfdatter), døpt 15.10.1772 i Eidanger kirke,14 konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[15] død 1800 på Nordre Lunde i Eidanger,[16] gravlagt 16.03.1800 på Eidanger kirkegård.16

            

            

             (2) Gift 07.10.1800 i Eidanger kirke,[17] med Anne Jacobsdatter, født 1765 på Ulverød u/Prestegården i Eidanger,[18] (datter av Jacob Ellefsen og Berthe Andersdatter), døpt 03.02.1765 i Eidanger kirke,18 konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[19] død 1803 på Nordre Lunde i Eidanger,[20] gravlagt 15.06.1803 på Eidanger kirkegård.20

            

            

             (3) Gift 11.10.1803 i Eidanger kirke,17 med Berthe Marie Pedersdatter, født ca 1773.[21]

            

             Se Søndre Lunde i Eidanger

 

 

            

       B.   Engebret Jacobsen, født 1766 på Stulen i Gjerpen, døpt 05.10.1766 i Gjerpen.10

            

             Jacob Stulens db. Engebret

             Faddere: Christian Høysets kone, Christence Osmundsdtr., Christian Høyset, Rollef Christophersen.

            

             Han var fadder for sin bror, Anders Jacobsen, sitt barn i 1798 som "Ingebreth Jacobsen Bechevald i Giærpen Sogn" og var bosatt hos Lars Christensen på Søndre Lunde i 1801 som "Engebreth Jacobsen, Tjenestefolk, 36 år".

            

 

 

       C.   Ole Jacobsen, født 1769 på Stulen i Gjerpen, døpt 19.03.1769 i Gjerpen.10

            

             Jacob Stulens db. Ole

             Faddere: Torjer Ramsaaens kone, Karen Christensdtr., Torjer Ramsaasen, Jacob Christophersen.

            

             Ole ble utlagt til far til et uekte barn i 1799 som "Soldat og Ungkarl Ole Jacobsen Flochstad". (Det var en Ole Jacobsen på Flogstad, men han var gift på denne tiden.)

            

             Han bodde hos sin bror, Anders Jacobsen, på Søndre Lunde i Eidanger i 1801 som "Ole Jacobsen, Hans broder, 32 år, Ugift, National soldat".

            

             Se gamlegjerpen.no (Familie 16. V. Borge 1835. Borgeskogen.)

 

            

             Forhold til Karen Nilsdatter, født 1773 på Nordre Lunde i Eidanger,[22] (datter av Nils Halvorsen og Berthe Ingebretsdatter), døpt 22.08.1773 i Eidanger kirke,22 konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[23] død 1810 på Lunde i Eidanger,[24] gravlagt 16.09.1810 på Eidanger kirkegård.24

            

            

             (2) Gift 18.09.1806 i Gjerpen,10 med Karen Mathiasdatter, født 1777.10

            

             Karen:

             Hun kom fra Øverum.

 

 

             Deres uekte barn:

      

           a.        Nils Olsen, født 1798 på Nordre Lunde i Eidanger,[25] død 1799 på Nordre Lunde i Eidanger,[26] gravlagt 27.01.1799 på Eidanger kirkegård.26

            

                        Karen Nielsdatter Nordre Lundes uægte Drengebarn Niels, Udlagt ved Daaben til Barnefader Soldat og Ungkarl Ole Jacobsen Flochstad.

                        Faddere: Anna Hansdtr. Søndre Lunde, Karen Iversdtr. Holte, Anders Jacobsen nordre Lunde, Ingebret Jacobsen Sillien, Lars Nilsen Søndre Lunde.

            

                        Gravlagt som "Karen Nielsd. Nordre Lunde uægte Db. Niels Olsen 5 uger".

 

            

 

 

       D.   Søren Jacobsen, født 1771 på Stulen u/Lid i Gjerpen, døpt 15.12.1771 i Gjerpen,[27] død 1784 i Gjerpen, gravlagt 25.07.1784 i Gjerpen.10

            

             Jacob Sørensens db. Søren fra Stulen ved Lie

             Faddere: Christian Høysets kone, Berthe Jacobsdatter, Christian Høyset, Hans Klep.

            

             Gravlagt som "Jacob Sørensens s. Søren 12 aar".

            

 

 

       E.   Karen Jacobsdatter, født 1777 på Stulen u/Lid i Gjerpen, døpt 25.05.1777 i Gjerpen,10 død 1780 i Gjerpen, gravlagt 11.06.1780 i Gjerpen.10

            

             Jacob Stulens pb. Karen

             Faddere: Lars Sørensens kone, Marthe Gundersdtr., Erich Klep, Even Tollefsen.

            

             Gravlagt som "Jacob Sørensens d. Karen f. Klep 5 1/2 aar".

            

 

 

        F.    Anne Jacobsdatter, født 1780 på Saubrekkka u/Klepp i Gjerpen,13 døpt 30.07.1780 i Gjerpen.10

              

               Jacob Saubrekkas pb. Anne

               Faddere: Erich Kleppes kone, Halvorsdatter (fornavn ikke ført opp), Christjan Højset, Halvor Ramsaasen, Anders Torjersen.

              

               Hun var tjenestejente hos Lars Nilsen på Tråholt i 1801 som "Anne Jacobsdtr., Tjenestefolk, 21år".

              

               Hun fikk der et forhold til en tjenestegutt, og døper et uekte barn i 1801 som "Anne Jacobsdtr. Lunde", der faren er utlagt "Amund Jonsen Traaholt". Hennes søsken finner en som faddere til dette barnet.

              

               Hun giftet seg i 1808 med enkemannen Hans Christian Olsen Lilje. Vi finner hennes brødre Ole og Engereth Jacobsen blant fadderne for deres barn.

 

               Copul. 16.09.1808 i Eid.
Enkemand Hans Olsen af Porsgrund og Pigen Anne Jacobsdatter.
Caut: Knud Jonsen og Jacob Andersen af Porsgrund.

 

            

             Forhold til Amund Jonsen, født 1782 på Nedre Lunde i Eidanger,[28] (sønn av Jon Jacobsen og Gunhild Amundsdatter), døpt 24.02.1782 i Eidanger kirke,26 konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke.[29]

            

 

             Deres uekte barn:

 

             a.        Amund Amundsen, født 1801 på Lunde i Eidanger,25 døpt 28.03.1801 i Eidanger kirke.25

            

                    Anne Jacobsdtr. Lunde, hendes uægte Dbr. Amund, udlagt som Barnefader Amund Jonsen Traaholt

                    Faddere: Karen Iversdtr. Qvæstad, Anne Rasmusdtr. Lunde, Anders Jacobsen ibid, Ingebreth Jacobsen Waller, Ole Jacobsen Lunde.

            

 

               Gift 16.09.1808 i Eidanger kirke,17 med Hans Christian Olsen Lilje, født 1776 i Østre Porsgrunn (sønn av Ole Hansen Lilje og Cathrine Hansdatter Leth), døpt 16.04.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[30] konfirmert 06.10.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[31] død 11.12.1837 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.12.1837 i Østre Porsgrunn.[32]

              

               Hans:

               Døbt Ole Hansen Lillie og Catrine Hansdatters barn Hans Christian.

               Test: Anders Carlsen, Sivert Hansen, Michael Siversen, Henrich Vejdenauers kone Maria Hansdatter, pigen Marthe Maria Christendatter.

 

               Hans Olsen hadde blitt enkemann etter Kirsten Marie Nilsdatter i Østre Porsgrunn i 1805.

 

                Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

II.   Lars Sørensen, født 1738 i Siljan,[33] døpt 14.09.1738 i Siljan kirke,13 død 1805 i Eidanger,[34] gravlagt 10.06.1805 på Eidanger kirkegård.14

      

       Søfren Haagensen og Thore Hansdatters ægte søn N. Lars

       Faddere: baaren af Karen Kiste, Berte Halvorsdatter ibid, mandfaddere: Lars Surdalen, Niels Simensen Moholt, Niels Evensen Kiste.

      

      

       Gift 29.10.1765 i Eidanger kirke,11 med Maren Larsdatter, født 1729 på Høgset i Gjerpen,[35] (datter av Lars Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 01.01.1729 i Gjerpen kirke.15

      

       Se Bjerketvedt i Eidanger

 

 

      

III. Anne Sørensdatter, født 1740 i Siljan,[36] døpt 28.02.1740 i Siljan kirke,16 død 1788 på Vallerdalen i Gjerpen,[37] gravlagt 27.01.1788 i Gjerpen.10

      

       Søfren Haagensen og Thore Hansdatter - Anne

       Faddere: baaren af Jon Ougestads kone Anne Arnesdatter, Berte Larsdatter Buer, mandfaddere: Svend Ougestad, Bertel Olsen Gurholt.

      

       Hun giftet seg 1. gang i 1774.

 

       Trol. 23/10-1773. Cop. 21/2-1774.

       Uk. Nils Anders. Ouestad og p. Anne Sørensd. Finsrød.

       Caut: Arve Gullichs. Ouestad og Jørgen Jørgens. Gonsholt.

 

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1775 "Nils Andersen Finsrøds enke efter hiemmedøbt D. B. introduseret". Det kan være dette barnet døde?

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1783.

 

       Trol. 17/8-1783 i Sillien. Cop. 28/9-1783.

       Enkemand, Hans Gullics. Meens-Ejet og Enken Anne Sørensd. Finsrød.

       Caut: Gulbran Kiste og Hans Ouestad.

      

       Hun ble nevnt som "Anne g.m. Hans Vallersdalen Men i Gjerpen" i skifte etter faren i 1784.

      

       24/2/1788      ANNE SØRENSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 300a.

       Wallerdahlen   Arvinger:

       u/Meen         Enkem. Hans Gullikssen (barnløse) og avdødes bror: Hans Sørenssen, myndig.

       Brt:   34 - 3 -  2 Gjeld: 57 - 3 - 11 (insolvent).

 

      

       (1) Gift 21.02.1774 i Siljan kirke,4 med Nils Andersen, født ca 1735,[38] konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[39] død 1775 på Finsrud i Siljan,[40] gravlagt 06.08.1775 på Siljan kirkegård.20

      

       Nils:

       Han hadde ei søster, Marie Andersdatter. Hun var bosatt på Bratsbergkleven med sin mann Ole Løberg under skifte etter Nils på Finsrud i Siljan i 1783.

 

       Han var trolig bosatt på Austad i 1762:

       Drenger over 12 aar: Niels Andersen

      

       Han ble konfirmert i 1757 som "Niels Andersen Auestad 22 aar".

      

       Han var ungkar og kom fra Austad da de giftet seg.

      

        Nils ble gravlagt i 1775 som "Nils Anderson Finsrød 38 aar".

      

       Austad i Slemdal Pl. "Findsrød" 26.7.1783 Sk.pr. 10b, Fol. 523b

       Nils Andersen død, g. Anne Sørensdtr.

       Søsteren: 1. Marie Andersdtr. (g. Ole Løeberg på Braasbergkleiven).

       Intet nævnt til deling.

      

 

       (2) Gift 28.09.1783 i Siljan kirke,4 med Hans Gullichsen, født ca 1716,2 død 1806 på Vallerdalen i Gjerpen, gravlagt 22.06.1806 i Gjerpen.

      

       Hans:

       Hans Gullichsen var husmann på Vallerdalen fra ca 1767. Han var enkemann fra Meens eje i Gjerpen da han giftet seg med Anne i 1783.

      

       Gravlagt som "Hans Gullikssøn f. Wallerdalen, meldt at være over 80 aar".

      

       Se gamlegjerpen.no

      

 

      

IV. Marte Sørensdatter, født 1742 på Finsrud i Siljan,[41] døpt 09.09.1742 i Siljan kirke.21

      

       Søfren Haagensen Findsrøds og Thore Hansdatters ægte datter Nom. Marthe                                      

       Faddere: baaren af Jon Ougestads kone Anne Jonsdatter, Berte Larsdatter Buer, mandfaddere: Arve Ouestad, Lars Olsen ibid.

      

 

 

V.   Anders Sørensen, født 1743 i Siljan,[42] døpt 08.09.1743 i Siljan kirke,22 død 1744 på Finsrud i Siljan,5 gravlagt 24.06.1744 på Siljan kirkegård.5

      

       Søfren Haagensens og Thore Hansdatters ægte søn Nom. Anders                                            

       Faddere: baaren af Ole Kistes kone Gunild Guldbrandsdatter, Arve Ouestads kone Anne Kieldsdatter, mandfaddere: Simon Evensen Kiste, Niels Evensen ibid.

      

       Gravlagt som "Søfren Findsrøds og Thore Hansdatters ægte søn Anders 10 maaneder".

      

 

 

VI. Hans Sørensen, født 1746 på Finsrud i Siljan,[43] døpt 31.05.1746 i Siljan kirke,23 død 1747 på Finsrud i Siljan,1 gravlagt 25.06.1747 på Siljan kirkegård.5

      

       Søfren Findsrød og Thore Hansdatters søn Hans                                   

       Faddere: baaren af Arve Ouestads kone Birthe Larsdatter, Margrete Larsdatter ibid, mandfaddere: Arve Ouestad, Halvor Asbiørnsen ibid.

      

       Gravlagt som "Søfren Findsrøds og Thora Hansdatters ægte søn Hans 1 aar 4 uger".

      

      

 

VII. Hans Sørensen, født 1747 på Finsrud i Siljan,[44] døpt 22.10.1747 i Siljan kirke,24 konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke,[45] død 1809 i Siljan,[46] gravlagt 19.02.1809 på Siljan kirkegård.26

      

       Søfren Findsrød og Thore Hansdatters søn Hans                                               

       Faddere; baaren af Arve Ouestads kone Birthe Larsdatter, Kirsten Larsdatter, mandfaddere: Guldbrand Kiste, Halvor Asbiørnsen Ouestad.

      

       Konfirmert i 1770 som "Hans Sørensen Finsrød 21".

      

       Han ble nevnt som "Hans Sørensen skrøpelig og syk" i skifte etter faren i 1784.

      

       Han var bosatt hos Svend Nilsen på Austad i 1801 som " Hans Sørensen, 56 år, Lægslem".

      

       Hans gravlegges i 1809 som "Hans Sørensen Lægdslem 63 aar".

      

 

 

VIII. Karen Sørensdatter, født 1750 på Finsrud i Siljan,[47] døpt 01.11.1750 i Siljan kirke,27 død 1805 på Finsrud i Siljan,[48] gravlagt 23.05.1805 på Siljan kirkegård.28

      

       Søfren Findsrød og Thora Hansdatters datter Karen                                                      

       Faddere: baaren af Lars Kistes kone Giertrud Evensdatter, Margrete Thorsdatter Ouestad, mandfaddere: Svend Ouestad, Halvor Holgesen Gonsholt.

      

       Hun ble nevnt som "Kari Sørensdtr. 40 år" i skifte etter faren i 1784.

      

       Karen var bosatt hos søsteren Tora som er inderst på Austad i 1801 "Kari Sørensdtr., Logerende, 54 år, Lever af almisse".

      

       Gravlagt som "Karen Sørensd. Finsrød 56 aar".

      

 

 

IX. Tora Sørensdatter, født 1756 på Finsrud i Siljan,[49] døpt 29.08.1756 i Siljan kirke,29 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,25 død 1813 på Finsrud i Siljan,1 gravlagt 19.12.1813 på Siljan kirkegård.[50]

      

       Søren Findsrøds barn navnl.Thore                                                          

       Faddere: baaren af Svend Auestads kone, Gunild Jensdatter Kiste, mandfaddere: Arve Auestad, Ole Halvorsen.

      

       Konfirmert i 1773 som "Tora Sørensdatter Finsrød 16".

      

       Hun ble nevnt som "Thore Sørensdatter 28 år" under skifte etter faren i 1784.

 

 

       Gift 06.12.1789 i Siljan kirke,4 med Kittil Asbjørnsen, født ca 1743,2 død 1792 på Finsrud i Siljan,[51] gravlagt 20.05.1792 i Siljan kirkegård.31

      

       Se Finrød denne gården

 

 

      

X.   Kirsten Sørensdatter, født 1760 på Finsrud i Siljan,[52] død 1760 på Finsrud i Siljan,[53] gravlagt 10.02.1760 på Siljan kirkegård.33

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 10. februar 1760 finnes blant introduserte kvinner "Søren Findsrøds kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Søren Findsrøds b. Kisten 5 uger".

      

 

 

XI. Anne Sørensdatter, (datter av Søren Hågensen og Lisbeth Helgesdatter) født 1761 på Finsrud i Siljan,32 konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[54] død 14.02.1828 på Finsrud u/Austad i Siljan, gravlagt 24.02.1828 på Siljan kirkegård.[55]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 1. mars1761 finnes blant introduserte kvinner "Søren Findrøds kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun ble konfirmert i 1780 som "Anne Sørensdatter Finsrød 19".

      

       Hun ble nevnt som "Anne Sørensdatter 25 år" i skifte etter faren i 1784.

      

       Hun fikk et uekte barn i 1794.

      

       Hun var bosatt hos søsteren Tora som er inderst på Austad i 1801 " Anne Sørensdtr., Logerende, 38 år, Ugift, Lever af almisse".

 

      

       Forhold til Jan Jansen, født 1774 på Slettekollen u/Sølland i Siljan,[56] (sønn av Jan Jansen og Anne Jonsdatter), døpt 19.06.1774 i Siljan kirke,35 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[57] død 22.05.1847 på Moene u/Moholt i Siljan,gravlagt 06.06.1847 på Siljan kirkegård.

 

       Jan:

       Hans far skal ha vært den første en hører om på husmansplassen Moen u/Moholt. Jan fikk et uekte barn bosatt der i 1994.

      

      

       Deres uekte barn:

 

       a.    Anne Jansdatter, født 1794 på Finsrud i Siljan,[58] døpt 16.03.1794 i Siljan kirke,5 død 1794 på Finsrud i Siljan,[59] gravlagt 17.04.1794 på Siljan kirkegård.6

      

             Anne Sørensdtr. Finsrøds uægte Anne

             Faddere: 1. Ingebor Ouestad 2. Anne Larsdtr. ibid 3. Ole Arvesen ibid 4. Kiel Arvesen ibid 5. Hans Finsrød.

             - Barnefader angivet den uconfirmerede Dreng Jan Jansen Moene.

      

             Gravlagt som "Anna Jansd. /: Anne Finsrøds uægte B. 2 uger".

 

        Se Moene u/Moholt 

      

 

      

XII. NN Sørensen, født 1762 på Finsrud i Siljan.32

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 20. juni 1762 finnes blant introduserte kvinner "Søren Findsrøds kone" etter å ha fått et barn.

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 173.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,

Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 209.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 17.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 36.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[10]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  Skifte etter faren.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[17]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[21]  1801 tellingen.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[27]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 66-67.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 186-187.

[32]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 185.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 47.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[35]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 58.

[37]  Skifte etter henne.

[38]  Alder ved konfirmasjonen.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 77.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 84.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 116.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 127.

[45]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814,

avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 150.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[52]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[53]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.